Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

PARTNERSÉGBEN AZ OKTATÁSSAL….  40 fő főállású pedagógus  Nagyrábén 19+6 fő  Bihartordán 12+3 fő  Tanulói létszámok 2007/2008 tanév: Nagyrábé iskola:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "PARTNERSÉGBEN AZ OKTATÁSSAL….  40 fő főállású pedagógus  Nagyrábén 19+6 fő  Bihartordán 12+3 fő  Tanulói létszámok 2007/2008 tanév: Nagyrábé iskola:"— Előadás másolata:

1 PARTNERSÉGBEN AZ OKTATÁSSAL…

2  40 fő főállású pedagógus  Nagyrábén 19+6 fő  Bihartordán 12+3 fő  Tanulói létszámok 2007/2008 tanév: Nagyrábé iskola: 234 fő Nagyrábé óvoda: 80 fő Bihartorda iskola: 96 fő Bihartorda óvoda: 34 fő  Az iskola tanulóinak 64 %-a szociális és szociokulturális szempontból hátrányos helyzetű. A roma tanulók aránya 25-30 %, ezért a pedagógiai program az ő hozott kultúrájukra is építve a tantárgyi ismeretekbe ágyazva tartalmazza a roma népismereti tananyagot.

3  alapfeladata a 3-14 éves korú nagyrábéi, bihardancsházai és bihartordai tanulók nevelésével és oktatásával összegfüggő minden olyan tevékenység, aminek ellátása pedagógiai szakértelmet igényel.  nevelő-oktató munkában olyan emberi, erkölcsi, interkulturális értékek kialakítására törekednek a tanulókban, amelyek egyéni boldogulásukat, szűkebb, tágabb közösségük javát szolgálja. Az iskola feladata az általános emberi értékek közvetítése, minden tanuló személyiségének, képességeinek, készségeinek kibontakoztatása, testi, szellemi fejlődésük segítése, egészséges életmódra nevelésük. További célja az iskolának a tanulók felkészítése a társadalmi, természeti környezet megismerésére, védelmére, formálására, tanulási zavarokkal, részképesség-kieséssel küzdő tanulók részére tehetséggondozás, fejlesztő foglalkozások és korrepetálások biztosítása.  Az intézmény életében az elmúlt három évben bekövetkező, a tevékenységet érintő főbb változások  Az elmúlt három év során az intézmény mind szakmai, mind szervezeti fejlődésen ment keresztül az alábbiak szerint:  Gyermek-szülő-pedagógusbarát intézménnyé fejlesztés, arculat kialakítása;  Partnerkapcsolatok megerősítése kulturális, középfokú oktatási intézményekkel, civil szervezetekkel, mikrotérség önkormányzataival;  Esti gimnáziumi képzés beindításának feltételeinek megteremtése;  Tanoda program beindítása – civil szervezettel;  Intézményi környezet család-baráttá alakítása (sportudvar, diákkuckó – internettel, fák ültetése, kiállítások, versenyek szervezése, stb.);  Konferencia szervezése (Új utak és lehetőségek a közoktatásban c.);  Ökoiskola minisztériumi cím megszerzése;  Futball utánpótlás nevelés;  Diák-parlamentarizmus működtetése;  Iskolai logopédus szakember alkalmazása;  Innovációra alapuló pedagógiai módszerek alkalmazása;  Tanítók és tanárok kompetencia alapú oktatásához szükséges felkészítések;  Infokommunikációs technika beépítése az oktatásba;  Tanulószobai és napközis foglalkozások elindítása, iskolaotthonos képzés meghonosítása 1-2. évfolyamon;  COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program működtetése;  Intézmény SZMSZ, Minőségirányítási Program és a Pedagógiai Program teljesen átdolgozásra és elfogadásra került.

4  Az iskola főpályázóként részt vesz a HEFOP 2.1.5. („Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése”  integrációs bázisiskola  Az iskolában cigány kisebbségi program is működik. A tanórán kívüli programokban próbálunk minél szélesebb kulturális szolgáltató lenni, amely segítheti a szociokulturális hátrányokból fakadó esélykülönbségek csökkentését. HHH-tanulók részvételi aránya: 48 %-ban ott vannak az alapfokú művészeti oktatásban, 65.6 %-ban a szakkörökön, 65 %-ban a művészeti versenyeken, 62 %-ban a nyári táborokban. A HHH-tanulóknál 2005-től nincs évfolyamismétlés (ezt megelőző 2 évben is csak 1,3 % volt) a jelenlegi össztanulói létszámhoz viszonyítottan, lemorzsolódás nincs.

5  NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  KOSSUTH LAJOS MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR  IDŐSEKKORÚAK OTTHONA  AMENCA VELÜNK EURÓPÁBA SZERVEZET  OPRE  BARÁTI KÖR ÉS EGYESÜLET  SZÉLMALOM HAGYOMÁNYÖRZŐ EGYESÜLET – POLGÁRŐRSÉG  HELYI VÁLLALKOZÁSOK EGYÜTTMŰKÖDÉS SZÍNTEREI PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA, LEBONYOLÍTÁSA RENDEZVÉNYEK RENDEZÉSE, KÖZÖS SZERVEZÉSE TÁMOGATÓ FINANSZÍROZÁS SZAKMAI PROJEKTEK KIDOLGOZÁSA - LEBONYOLÍTÁSA

6  PÁLYÁZATI KONZORCIUMI, TÁMOGATÓI EGYÜTTMŰKÖDÉS  PREVENTÍV MUNKA  RENDEZVÉNYEINK BIZTOSÍTÁSA  INTÉZMÉNYI OBJEKTUMOK VÉDELME Fiatalkorúak bűnmegelőzési modulja 2007/2008 TANÉV

7  HAVONTA EGY-EGY MODULELEM MEGVALÓSÍTÁSA (7)  FORMÁI: ELŐADÁSOK, BESZÉLGETÉSEK, TESZTEK, JÁTÉKOS AKCIÓ PROGRAMOK  TERÜLETEI: BŰNMEGELŐZÉS, DEVIANCIÁK, KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK, DROGPREVENCIÓ, MENTÁLHIGIÉNÉ, TÁRSADALOMISMERET-SZOCIOLÓGIA, ANTROPOLÓGIA, SZOCIOLÓGIA, ETIKA-  ÉRINTETT KOROSZTÁLY: 7-14 ÉVES KOR  PÁLYORIENTÁCIÓ

8 MÁR CSAK EGY GYENGÉNK VAN! A RAJONGÓINK….

9 Bíró Gyula igazgató, szaktanácsadó Móricz Zsigmond Általános Iskola és Óvoda - Nagyrábé Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet – Debrecen e-mail: birogyula@freemail.hubirogyula@freemail.hu tel: 06/30 312-6206


Letölteni ppt "PARTNERSÉGBEN AZ OKTATÁSSAL….  40 fő főállású pedagógus  Nagyrábén 19+6 fő  Bihartordán 12+3 fő  Tanulói létszámok 2007/2008 tanév: Nagyrábé iskola:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések