Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„P EDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA ” TÁMOP-3.1.5/12 -2012-0001 Az OFI szerepe pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Hancock Márta Budapest 2013. február.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„P EDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA ” TÁMOP-3.1.5/12 -2012-0001 Az OFI szerepe pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Hancock Márta Budapest 2013. február."— Előadás másolata:

1 „P EDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA ” TÁMOP-3.1.5/12 -2012-0001 Az OFI szerepe pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Hancock Márta Budapest 2013. február 27.

2 „P EDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA ” TÁMOP-3.1.5/12 -2012-0001 Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 19. § (2) bekezdése szerinti pedagógiai-szakmai szolgáltatások a) a pedagógiai értékelés, b) a szaktanácsadás, tantárgygondozás, c) a pedagógiai tájékoztatás, d) a tanügy-igazgatási szolgáltatás, e) a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése, f) a tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása, g) tanulótájékoztató, -tanácsadó szolgálat. A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012 (XII. 12.) EMMI rendelet (továbbiakban: R.)

3 „P EDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA ” TÁMOP-3.1.5/12 -2012-0001 Az OFI kijelölése R. 1. § (1) bek. A rendelet hatálya kiterjed b) a köznevelési rendszerben folyó változások elemzésére, kutatására, a köznevelés rendszerében folyó fejlesztések szakmai támogatására, az oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által alapított kutató, fejlesztő intézetre (a továbbiakban: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet) R. 2. § (3) bek. A pedagógiai-szakmai szolgáltatások országosan egységes pedagógiai szakmai irányítását – az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet pedagógiai szakmai támogatásával, továbbá a szakképzés tekintetében az állami szakképzési és felnőttképzési szerv szakmai közreműködésével – a miniszter látja el.

4 „P EDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA ” TÁMOP-3.1.5/12 -2012-0001 Az OFI szerepe a pedagógiai-szakmai szolgáltatások megújításában Az OFI szervezeti egysége Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ (PSZK) Célja Kiemelten a köznevelés területén az oktatási szolgáltatások és a pedagógiai-szakmai szolgáltatások megújítása és országosan egységes szintű szakmai feladatellátásának biztosítása érdekében a pedagógiai- szakmai szolgáltatások fejlesztése, közreműködés a szolgáltatások nyújtásában, oktatási szolgáltatások ellátása. Kiemelt feladatai a pedagógiai-szakmai szolgáltatások megújítása érdekében Intézményrendszer fejlesztése, koordinációja Szaktanácsadás újjászervezése Pedagógus-továbbképzési rendszer átalakítása Kapcsolattartás a konzorciumi partnerekkel (OH, Educatio)

5 „P EDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA ” TÁMOP-3.1.5/12 -2012-0001 Intézményrendszer fejlesztése, koordinációja A PSZK közreműködik a pedagógiai-szakmai szolgáltatások intézményrendszerének fejlesztésében, támogatást nyújt az oktatásért felelős miniszternek a pedagógiai-szakmai szolgáltatások országosan egységes pedagógiai szakmai irányításához, ennek érdekében javaslatokat fogalmaz meg a pedagógiai-szakmai szolgáltatások fejlesztéséhez, intézményrendszerének újjászervezéséhez; támogatja a referenciaintézmény hálózat kialakítását és bekapcsolódását a pedagógiai-szakmai szolgáltatások rendszerébe; összehangolja az OFI pedagógiai-szakmai szolgáltatásokkal összefüggő fejlesztéseit (TÁMOP-3.1.1, TÁMOP-3.1.5/12); támogatja a pedagógiai-szakmai szolgáltatások feladatellátásának országos szintű összehangolását, többek között a pedagógiai intézetek munkaterveinek szakmai jóváhagyását, illetve véleményezését, nyomon követését, visszacsatolását.

6 „P EDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA ” TÁMOP-3.1.5/12 -2012-0001 Szaktanácsadás újjászervezése A PSZK közreműködik a szaktanácsadói, tantárgygondozói rendszer újjászervezésében, működésének szakmai támogatásában, ennek érdekében feltárja a rendszerproblémákat, hiányterületeket, fejlesztési javaslatok fogalmaz meg; kialakítja a szaktanácsadás szakmai feltételrendszerét, eljárásrendjét, pedagógiai tartalmát; elkészíti és vezeti a szaktanácsadói névjegyzéket; a szaktanácsadást végző szakemberek számára képzési programokat dolgoz ki, képzéseket szervez; a szaktanácsadói, tantárgygondozói feladatokat illeszti a pedagógiai- szakmai szolgáltatások rendszeréhez és intézményi struktúrájához; nyomon követi, monitorozza a szaktanácsadói rendszer működését, pedagógusok szakmai munkájára gyakorolt hatását; közreműködik országos szervezésű pedagógiai-szakmai szolgáltatások szaktanácsadással összefüggő feladatainak ellátásában.

7 „P EDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA ” TÁMOP-3.1.5/12 -2012-0001 Pedagógus-továbbképzési rendszer átalakítása A PSZK közreműködik a pedagógus-továbbképzési rendszer átalakításában, ellátja az OFI akkreditált pedagógus-továbbképzéseivel, felnőttképzési tevékenységével összefüggő feladatokat, ennek érdekében vizsgálja, elemzi a pedagógus-továbbképzési akkreditációs rendszer tartalmi összetevőit, javaslatokat fogalmaz meg a tartalmi fejlesztéshez; közreműködik a pedagógus-továbbképzési programok kidolgozásában, biztosítja a képzői kapacitást; gondoskodik új képzések akkreditálásáról; ellátja az OFI által akkreditált pedagógus-továbbképzésekkel, az intézet felnőttképzési tevékenységével összefüggő szakmai, szervezési és adminisztratív feladatokat; szakmailag támogatja a pedagógus-továbbképzési rendszer beillesztését a pedagógiai szakmai szolgáltatások rendszerébe; nyomon követi a továbbképzési rendszer működését, gondoskodik az eredmények elemzéséről és visszacsatolásáról az intézmények és a szakpolitika és számára.

8 „P EDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA ” TÁMOP-3.1.5/12 -2012-0001 2013. évi munkatervek Kik nyújtják be? Pedagógiai intézetek - fenntartó típusától függetlenül Melyek az értékelés szempontjai? Teljes körűen tartalmazza a vonatkozó jogszabályok által előírt pedagógiai- szakmai szolgáltatásokat, azok tervezett, az Nkt.-val és a hatályos ágazati jogszabályokkal összefüggő éves megvalósítását, rendelkezik a teljesítéshez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel. Határidők: Benyújtás: február 15. Jóváhagyás, véleményezés: március 15. Tájékoztatás: http://www.ofi.hu Kérdések: pedszolg@ofi.hu

9 „P EDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA ” TÁMOP-3.1.5/12 -2012-0001 Szaktanácsadói névjegyzék Mi a szerepe a szaktanácsadói névjegyzéknek? R. 26. § (5) bek. Szaktanácsadói tevékenységet az láthat el, aki pedagógiai intézetben pedagógiai szakértő vagy pedagógiai előadó munkakörben alkalmazásban áll, vagy aki erre megbízást kapott, és szerepel a szaktanácsadói névjegyzékben.

10 „P EDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA ” TÁMOP-3.1.5/12 -2012-0001 Ki kerülhet a szaktanácsadói névjegyzékbe? A szaktanácsadói névjegyzékben nyilvántartásba vételét az kérheti, aki a R. 27.§ (1)-(2) bekezdése alapján a)az Nkt. 3. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelel, pedagógus szakvizsgával rendelkezik és aa)köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben legalább tízéves szakmai gyakorlatot vagy ab)a nemzetiségi nevelés-oktatásban pedagógus munkakörben legalább ötéves szakmai gyakorlatot, továbbá bármilyen köznevelési intézményben további ötéves szakmai gyakorlatot szerzett. b) Az a) pontban előírt feltételeket az is teljesíti, aki az adott szakterület nemzetközileg vagy országosan elismert képviselője. Az adott szakterület nemzetközileg vagy országosan elismert képviselője feltételnek való megfelelést szakmai önéletrajzzal és legalább kettő szakmai ajánlással, továbbá publikációs jegyzékkel kell az OFI részére igazolni. továbbá c) a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 61. § (4) bekezdése alapján a szaktanácsadó pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény alkalmazásában áll vagy egyéb köznevelési intézmény alkalmazottja vagy onnan tíz évnél nem régebben ment nyugdíjba.

11 „P EDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA ” TÁMOP-3.1.5/12 -2012-0001 Hogyan lehet jelentkezni a szaktanácsadói névjegyzékbe? Elektronikusan: www.szaktanacsadas.ofi.hu (Részletes tájékoztató az adatlap kitöltéséhez) és Postai úton: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Szakmai Szolgáltatási Központ 1363 Budapest Pf. 49.

12 „P EDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA ” TÁMOP-3.1.5/12 -2012-0001 Összegzés Az OFI feladata a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában: Kutatás, elemzés Fejlesztési javaslatok megfogalmazása Fejlesztések megvalósítása Fejlesztések beépítésének támogatása a pedagógiai szakmai szolgáltatások rendszerébe Fejlesztések pedagógiai munkára gyakorolt hatásának nyomon követése, visszacsatolása Pedagógiai szakmai szolgáltatások ellátása

13 „P EDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA ” TÁMOP-3.1.5/12 -2012-0001 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Hancock Márta hancock.marta@ofi.hu www.ofi.hu


Letölteni ppt "„P EDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA ” TÁMOP-3.1.5/12 -2012-0001 Az OFI szerepe pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Hancock Márta Budapest 2013. február."

Hasonló előadás


Google Hirdetések