Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet RESZTORATÍV TECHNIKÁK BEÉPÍTÉSE AZ INTÉZMÉNYI SZABÁLYZÓKBA Szuláné Zsilinszki Gabriella BÉKSZI Trefort Ágoston Tagiskola.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet RESZTORATÍV TECHNIKÁK BEÉPÍTÉSE AZ INTÉZMÉNYI SZABÁLYZÓKBA Szuláné Zsilinszki Gabriella BÉKSZI Trefort Ágoston Tagiskola."— Előadás másolata:

1 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet RESZTORATÍV TECHNIKÁK BEÉPÍTÉSE AZ INTÉZMÉNYI SZABÁLYZÓKBA Szuláné Zsilinszki Gabriella BÉKSZI Trefort Ágoston Tagiskola igh. Új utak az iskolai konfliktusok kezelésében c. konferencia 2012. december 13.

2 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A változással szembeni ellenállás okai Félelem az újtól, az ismeretlentől Ragaszkodás a szokásokhoz Bizalomhiány Gazdasági jellegű okok

3 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Milyen fegyelmezési problémák vannak? Feleselés Igazolatlan hiányzás, késés Tolerancia hiánya Figyelmetlenség,trehányság, KÖZÖNY Káromkodás, csúnya beszéd Verekedés, agresszió Szabályok be nem tartása Károkozás

4 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet ELLENSZEREINK Tekintély, következetesség, igazságosság Szülőkkel való megbeszélés Érzelmi és lelki zsarolás Írásbeli figyelmeztetés-egészen a fegyelmiig Hangerő növelése Dolgozat Külön feladatot kap Osztályfőnökhöz, igazgatóhoz kísérés Érdeklődés felkeltése Megbeszéljük, megállapodásokat kötünk

5 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak – „tekintély elv?”

6 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TANÁRI TEKINTÉLY Tekintélyelv — Mellérendeltség Vagy azért, mert nagyon okosak, és sokat tudnak Vagy azért, mert hátrányos helyzetűek és kilátástalanok

7 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Söpörjük a szemetet az asztal alá ? HA ÖSSZEÜTKÖZÉSBE KERÜL A TÖRVÉNY- NYEL, AZ A KÉRDÉS, HOGYAN REAGÁLUNK RÁ pl. telefon Idő van ! Segítsetek!

8 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet KOMMUNIKÁCIÓS GÁT

9 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A változtatás lépései Figyelemfelhívás a baljós jelekre A stratégia kialakítása A kollégák bevonása Az új szemléletmód intézményesítése, szabályzók kialakítása

10 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 10 Stop - go alaphelyzet innováció „lefagyás” 20/2012 (VIII31.) EMMI rendelet EMMI rendelet

11 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 32. § (1) mely szerint az iskolai, kollégiumi, szülői szervezet (közösség) és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat közös kezdeményezésére biztosítani kell, hogy közösen működtessék a fegyelmi eljárás lefolytatását megelőző egyeztető eljárást Az egyeztető eljárás célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegő és a sértett közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Az egyeztető eljárás rendjét az iskolai, kollégiumi házirendben kell meghatározni. A szabályozásnál az iskolai, kollégiumi szülői szervezetnek (közösségnek) és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzatnak egyetértési joga van.

12 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet ÚJ: A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. A törvény nem szabályozta tovább az eljárás rendjét, így a részletek kidolgozása a helyi dokumentumokban történhet meg.

13 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Belső szabályozás Pedagógiai program Szervezeti és működési szabályzat Házirend

14 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a 20/2012. EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról tükrében

15 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet SEGÉDANYAG SEGÉDANYAG AZ INTÉZMÉNYI EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS SZABÁLYZATÁNAK, DOKUMENTUMAINAK JOGSZERŰ ÉS SZAKSZERŰ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

16 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet AZ ISKOLAI DOKUMENTUMOK ÉS AZ ALTERNATÍV VITARENDEZÉS I.A PEDAGÓGIAI PROGRAM

17 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet PP A szem é lyis é gfejleszt é ssel kapcsolatos pedag ó giai feladatok A k ö z ö ss é gfejleszt é ssel kapcsolatos feladatok A beilleszked é si, magatart á si neh é zs é gekkel ö sszef ü ggő pedag ó giai tev é kenys é gek …………. é s í gy tov á bb !

18 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet SZMSZ A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 21.§ (2) szerint „A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sértett közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Az egyeztető eljárás részletes szabályait az SZMSZ-ben kell meghatározni. „

19 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Esettípusok …eddig ez volt a gyakoribb Az egyeztetési eljárás önkéntes működése, amennyiben célja egy iskolai konfliktus kezelése

20 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Esettípusok Az egyeztetési eljárás működése, amennyiben a cél a fegyelmi tárgyalás megelőzése

21 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet NYILATKOZAT I. Szülői/Diák szervezet részére Tárgy: a fegyelmi eljárás lefolytatását megelőző egyeztető eljárás működtetése az……………………………iskolában ……………. tanévben A 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 53 § (1) –re hivatkozva az iskolai szülői szervezet támogatja, hogy az iskola működtessen a fegyelmi eljárás lefolytatását megelőző egyeztető eljárást. A szülői szervezet az egyeztető eljárás házirendben kidolgozott szabályzatát elfogadja. Dátum Aláírás

22 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Felelős személy 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 54. § (1) szerint: „Az egyeztető eljárás lefolytatásáért a fegyelmi jogkör gyakorlója felel, a technikai feltételek biztosítása (terem, egyeztető felkérése, értesítő levél kiküldése) a nevelési- oktatási intézmény feladata. „

23 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A nevelési igazgatóhelyettes felel a tanulói jutalmazás és fegyelmezés házirendnek megfelelő végrehajtásáért Szervezi a tanulói fegyelmi eljárást, gondoskodik dokumentálásáról Amennyiben a felek részéről felmerül az igény az alternatív vitarendezés alkalmazására, előkészíti a tárgyalást, segíti a lebonyolítást, dokumentálást. Munkaköri leírás - helyettesítés

24 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Kik legyenek az eljárás résztvevői? Állandó tagok: Az igazgató megbízásából a nevelési igazgatóhelyettes Az iskola ifjúságvédelmi felelőse vagy a diákönkormányzatot segítő pedagógusa A diákönkormányzat delegált képviselője Az egyezető szerepet ellátó tanár, aki a nyilvánosságra hozott névsorból lett kiválasztva. Olyan személy lehet, aki részt vett az OFI továbbképzésén.

25 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Eseti tagok: a tanulók osztályfőnöke kollégiumi csoportvezetője szakoktatója kiskorú tanulók esetében a szülők bármely az érintettek által közösen elfogadott személy, aki előre lendítheti a tárgyalás menetét

26 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet MEGBÍZÁS Iktatószám: Tárgy: a fegyelmi eljárás lefolytatását megelőző egyeztető eljárás működtetése Tisztelt…..! A …… tanévben a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 53 § (1) –re hivatkozva megbízom az egyeztetési eljárás működtetési feladataival. A feladatot a jogszabályi előírások és az iskolai házirend….számú szabályzása alapján köteles ellátni. Dátum …………….. Aláírás:……………….

27 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁJÉKOZTATÁS FEGYELMI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRÓL Tisztelt Szülő! Értesítem, hogy ……(név )…. osztályos tanulónk ügyében, a Házirend ….. és …... pontjának megszegése miatt, az osztályfőnök (……) fegyelmi eljárás indítását kérte. A fegyelmi tárgyalásra év. … /hó és nap/ … órai kezdettel kerül sor, melyen kérem, hogy a tanulóval együtt szíveskedjen megjelenni, vagy meghatalmazottját elküldeni. Továbbá tájékoztatom, hogy a fegyelmi tárgyalást az érintettek másodszori távolmaradása esetén is lebonyolíthatjuk. (20/2012/.(VIII.31.) EMMI rendelet)

28 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Folytatás… Felhívom a figyelmét a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 53 § (2) –re hivatkozva, hogy az iskolában, a fegyelmi eljárás lefolytatását megelőző egyeztető eljárás működik. Az eljárás az alternatív vitarendezés lehetőségét kínálja fel a feleknek egyeztető szakember vezetésével. Amennyiben az eljárás sikeres, erről írásba foglalt megállapodás születik, a fegyelmi eljárás megindítását 3 hónapra felfüggesztjük. Az egyeztető eljárásra a levél kézhezvételétől számított 15 napon belül kerül sor, amelyről külön értesítést kap.

29 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Amennyiben élni szeretne az egyeztetési eljárás lehetőségével a mellékelt nyilatkozatot szíveskedjen kitölteni és 5 napon belül iskolánk igazgatójának visszaküldeni. Tájékoztatom, ha a nyilatkozata 5 napon belül nem érkezik meg illetve, ha a másik fél az eljárás lehetőségét elutasítja, az eljárásra nem kerül sor és a fegyelmi tárgyalást a jelzett időpontban összehívjuk. ……, év... hó…nap

30 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet NYILATKOZAT kezdeményezzük / nem kezdeményezzük (a megfelelő rész aláhúzandó) Kijelentjük, hogy a közöttünk fennálló vitát egyeztető eljárás keretében kívánjuk rendezni. Az egyeztető eljárás lefolytatására felkérjük.......................................... (egyeztető-tanárt) (Amennyiben nincs konkrét személyre irányuló kérésük, elfogadják az iskola által felkért szakembert.) Az alábbiakban röviden összefoglaljuk a vita tárgyát, illetve megjelöljük a szóba jöhető témákat:

31 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fontos időpontok…. Visszajelzés 5 napon belül Egyeztető eljárás 15 napon belül Felfüggesztve 3 hónapra

32 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Fontos részek: Tudomásul vesszük, hogy az egyeztető eljárás a megállapodás aláírásával, illetve a nyilatkozat aláírásától számított 3 hónap elteltével véget ér, de az eljárást, bármelyikünk nyilatkozata alapján a mediátor-tanár sikertelennek nyilváníthatja. Tudomásul vesszük, hogy ebben az esetben a felfüggesztett fegyelmi eljárás életbe lép. Közösen és jól megfontolva akként rendelkezünk, hogy az egyeztető eljárásban kifejtett álláspontunk, javaslatunk, az ezt követően indult fegyelmi eljárásban felhasználható / nem használható fel. (kívánt szöveg aláhúzandó)

33 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet HATÁROZAT A 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 53 § (3) biztosított felhatalmazás alapján a ……………………………..igazgatójaként elrendelem…………. (név)……… osztályos tanuló (született: ………., ….év….hó…nap, anyja neve: ) a fegyelmi eljárás folytatását. A fegyelmi tárgyalásra év. … /hó és nap/ … órai kezdettel kerül sor, melyen kérem, hogy a tanulóval együtt szíveskedjen megjelenni, vagy meghatalmazottját elküldeni. INDOKLÁS A tanuló (kiskorú tanuló esetén a szülő) nem kívánt élni az egyeztetési eljárással. Az egyeztető eljárás lefolytatásához szükséges mindkét fél (kötelességszegő és sértett) hozzájárulása. A kötelességszegő tanulónak az értesítés átvételétől számított 5 napon belül kell írásban kérnie az egyeztető eljárása lefolytatását. Mivel ez nem történt meg a fegyelmi eljárás folytatódik.

34 ÉRTESÍTÉS FEGYELMI TÁRGYALÁS ELŐTTI EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSRÓL A 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 53 § (2) szerint a felek beleegyezésével egyeztető eljárás tartunk ……………év ……hónap……….nap a ……………iskola …sz. termében. Az eljárást………………. kolléga folytatja le. Elérhetősége…………..( email-cím, telefonszám). Amennyiben az eljárás sikeres, erről írásba foglalt megállapodás születik és a fegyelmi eljárás megindítását 3 hónapra felfüggesztjük. Ha az egyeztető eljárás megszakad, vagy nem vezetett eredményre, a fegyelmi eljárást folytatni kell. A fegyelmi eljárás elindítása ebben az esetben az iskolában szokásos eljárás szerint történik. Amennyiben a megállapodás sikeres, a 3 hónapra felfüggesztett fegyelmi eljárás alatt a sértett vagy törvényes képviselője nem kéri a fegyelmi eljárás lefolytatását, azt igazgatói határozattal megszüntetjük.

35 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet MEGÁLLAPODÁS - MINTA A megbeszélés helye : A megbeszélés időpontja : A megbeszélésen részt vettek névsora: 1 /A mediátor vagy a facilitátor neve: 2 /Az érintettek névsora: Esetleírás ( Hol? Mikor? Mi történt? A résztvevők az alábbiakban állapodtak meg: A teljesítés végső határideje: A megállapodásban foglaltak nem teljesítése esetén az alábbi következményekkel kell számolni: ……………………….. Az érintettek aláírása ………………………………………… az egyeztető tanár aláírása

36 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az egyeztetési eljárás azon a napon fejeződik be, amikor a sértett vagy a kötelességszegő kijelenti a közvetítő előtt, hogy kéri az egyeztetési eljárás befejezését a sértett vagy a kötelességszegő az egyeztetéshez való hozzájárulását visszavonta az egyeztetésre rendelkezésre álló tizenöt nap eredménytelenül telt el megállapodás született.

37 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet HATÁROZAT sikertelenség esetén A 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet 56. § (2) által biztosított felhatalmazás alapján a ……………………………..igazgatójaként elrendelem…………. (név)……… osztályos tanuló ügyében (született: ………., ….év….hó…nap, anyja neve: ) a fegyelmi eljárás folytatását. A fegyelmi tárgyalásra év. … /hó és nap/ … órai kezdettel kerül sor, melyen kérem, hogy a tanulóval együtt szíveskedjen megjelenni, vagy meghatalmazottját elküldeni. INDOKLÁS A tanuló (kiskorú tanuló esetén a szülő) nem kívánt élni az egyeztetési eljárás adta lehetőséggel és nem született helyreállító megállapodás. Döntésemet a szerint …rendelet és az iskolai SZMSZ … pontja alapján hoztam. ………….., év... hó…nap …………… igazgató

38 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet SIKER A fegyelmi eljárást 3 hónapra lehet felfüggeszteni, abban az esetben, ha az egyeztetési eljáráson: Megállapodás született. Ha a felfüggesztés ideje alatt a sértett nem kéri az eljárás folytatását. Ha a felek a megállapodásban kikötik a teljesülés feltételeit, és azok megvalósulnak.

39 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet HATÁROZAT – siker esetén A A 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet 53. § (5) bekezdésben biztosított felhatalmazás alapján a ……………………………..igazgatójaként elrendelem…………. (név)……… osztályos tanuló (született: ………., ….év….hó…nap, anyja neve: ) ellen indított fegyelmi eljárás beszüntetését. INDOKLÁS A tanuló (kiskorú tanuló esetén a szülő ) az egyeztetési eljárás során született helyreállító megállapodást betartotta, a sértett, kiskorú sértett esetén a szülő nem kérte a fegyelmi eljárás folytatását, ezért a fegyelmi eljárást beszüntetem. Döntésemet a 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet 53. § rendelet és az SZMSZ … pontja alapján hoztam. …év.. hó…nap …………… igazgató

40 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Köszönöm a figyelmet! Az előadás prezentációja megtekinthető a www.ofi.hu oldalon. www.ofi.hu


Letölteni ppt "Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet RESZTORATÍV TECHNIKÁK BEÉPÍTÉSE AZ INTÉZMÉNYI SZABÁLYZÓKBA Szuláné Zsilinszki Gabriella BÉKSZI Trefort Ágoston Tagiskola."

Hasonló előadás


Google Hirdetések