Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Egyeztető eljárás. „Szankciók” rendszere Pedagógiai eszközök Fegyelmező intézkedés Fegyelmi büntetés Alternatív megoldás: egyeztető eljárás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Egyeztető eljárás. „Szankciók” rendszere Pedagógiai eszközök Fegyelmező intézkedés Fegyelmi büntetés Alternatív megoldás: egyeztető eljárás."— Előadás másolata:

1 Egyeztető eljárás

2 „Szankciók” rendszere Pedagógiai eszközök Fegyelmező intézkedés Fegyelmi büntetés Alternatív megoldás: egyeztető eljárás

3 • Ha felmerül az alapos ja annak, hogy a tanuló a kötelességét vétkesen és súlyosan megszegte, a Köznevelési tv. 58. §(3) bekezdése szerint fegyelmi eljárást lehet indítani. • Ha felmerül az alapos gyanúja annak, hogy a tanuló a kötelességét vétkesen és súlyosan megszegte, a Köznevelési tv. 58. §(3) bekezdése szerint fegyelmi eljárást lehet indítani. KÖTELESSÉGSZEGÉS vétkessúlyos

4 Egyeztető eljárás Az egyeztető eljárás célja:  a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése,.  az értékelés alapján a kötelességszegő és a sértett közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében.

5 A mediáció • Nem a büntetés elkerülését és a felelősségre vonás elkerülését jelenti.

6 Jogszabályi háttér 20/2012. EMMI rendelet A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében.

7 Egyeztető eljárás Mikor lehet? Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal: • a sértett, (kiskorú sértett esetén a szülő,) és • a kötelességszegő, (kiskorú esetén a szülő) egyetért.

8 Egyeztető eljárás menete 1 •A sértet hozzájárulásával a kötelességszegő megkérdezése a fegyelmi eljárás megindításáról szóló levélbe 2 •5 tanítási napon belül kérheti a kötelezettségszegő 3 •legfeljebb 15 napon belül egyezség vagy fegyelmi

9 Praktikus kérdések Ki lehet a sértett: • Tanuló (verekedés, lopás, megalázás…) • Tanár (személyiségi jogai sérülnek) • Más személy (házirend alapján sértetté vált) • Intézmény (károkozás, működési szabályok megszegése – hiányzás, dohányzás, lopás…) • Ha az intézmény a sértett, nincs értelme!!

10 Kik ülnek az asztalnál? • Az eljárásrendet a házirendben kell rögzíteni

11 Egyeztető eljárás eredményeMEGÁLLAPODÁS •Ha megállapodás született, a fegyelmi eljárást fel kell függeszteni. •Ha a felfüggesztés ideje alatt a sértett nem kéri az eljárás folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni. •Ha a felek a megállapodásban kikötik, azt az osz- tályközösségben, illetve a nagyobb közösségben meg lehet vitatni.

12 NÉZZÜK FOLYAMATSZERŰEN

13 Sértett beleegyezik? A „bűnös” beleegyezik? i Indul a fegyelmi n n i SZMK DÖK Felek értesítése Egyeztető eljárás Megállapodás? n i Fegyelmi felfüggesztése Megállapodás teljesül? Fegyelmi eljárás megszűntetése i n 15 nap Start 3 hónap

14 És ha mégsem sikerül…

15 A fegyelmi eljárás alapja Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető.

16 FOGALMAK • Büntetés –milyen? • Felelősségre vonás –miért? • Felelősség • Normaszegés • Kötelességszegés • Etikai norma megszegése

17 A fegyelmi eljárás A nevelési-oktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában meg kell határozni: • a nevelési-oktatási intézményben a tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás, • valamint a tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás részletes szabályait.

18 új tárgyalás kitűzése A tárgyalásra a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét meg kell hívni Fegyelmi tárgyalás Fegyelmi vétség fennáll? Fegyelmi tárgyalás felfüggesztése 1. Új döntéshozatalra utasít Elfogadja a vétkes és a szülő? Lezárás, büntetés foganatosítása Felülbírálati kérelem a nevelőtestülethez vagy törvényességi kérelem benyújtása a fenntartóhoz 2. Új döntést hoz nem jelenik meg Megjelenik nem igen nem igen

19 nem Elfogadja a vétkes és a szülő ? Bírósági felülvizsgálati kérelem Bírósági döntés igen

20 A fegyelmi tárgyalás menete • A tanuló figyelmeztetése a jogaira. • A diák terhére rótt kötelességszegés ismertetése. • Bizonyítékok bemutatása (bizonyítási eljárás). • Iratbetekintés, nyilatkozati, indítványozási jog. • Diákönkormányzat véleményezési joga. • Fegyelmi határozat hozatal. • A fegyelmi határozat szóbeli kihirdetése.

21 A fegyelmi határozat meghozatalakor követendő elvek • Jogszerűség elve • Személyes felelősség elve • Ártatlanság vélelme • Bizonyítottság követelménye • Személyre szabott büntetés elve • Egy vétség egy büntetés elve • Fokozatosság elve

22 A nevelési-oktatási intézményben folytatott tanulói fegyelmi eljárás és a fegyelmi tárgyalás pedagógiai célokat szolgál.

23 Elmenvén pedig tanuljátok meg mi az: Irgalmasságot akarok és nem áldozatot. Mert nem az igazakat hívogatni jöttem, hanem a betegeket a megtérésre." Máté 9,9-13


Letölteni ppt "Egyeztető eljárás. „Szankciók” rendszere Pedagógiai eszközök Fegyelmező intézkedés Fegyelmi büntetés Alternatív megoldás: egyeztető eljárás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések