Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A tanulók fegyelmi felelősségre vonásának aktuális előírásai Készítette: Platthy Zsuzsanna könyvtáros Nemes Nagy Ágnes Humán Szakközépiskola.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A tanulók fegyelmi felelősségre vonásának aktuális előírásai Készítette: Platthy Zsuzsanna könyvtáros Nemes Nagy Ágnes Humán Szakközépiskola."— Előadás másolata:

1 A tanulók fegyelmi felelősségre vonásának aktuális előírásai Készítette: Platthy Zsuzsanna könyvtáros Nemes Nagy Ágnes Humán Szakközépiskola

2 Vázlat • Jogforrások • Szankciók rendszere • Egyeztető eljárás • Fegyelmi eljárás • Folyamatábra

3 § § = A jog nem bunkósbot! 1 1. (Ligeti, 2006., Új Ped.Szemle)

4 Jogforrások egymáshoz való viszonya Törvények CXC. Törvény a köznevelésről Rendeletek11/1994. MKM rendelet Intézményi szabályok Házirend, SZMSZ DÖK szabályok DÖK SZMSZ Alaptörvény

5 „Szankciók” rendszere Pedagógiai eszközök Fegyelmező intézkedés Fegyelmi büntetés Alternatív megoldás: egyeztető eljárás

6 Pedagógiai eszközök A szankciók első és legfontosabb szintje a pedagógia módszereinek felhasználásával történő fegyelmezés. Ide tartozik pl.: •szemöldök összehúzás •szúrós tekintet •stb…

7 Fegyelmező intézkedések Fegyelmező intézkedés: ha a kötelezettségszegés nem olyan súlyú, hogy fegyelmi eljárásnak lenne helye. A szabályokat az intézmény SZMSZ-e és házirendje tartalmazza. (szóbeli- írásbeli figyel- meztetés, családlátogatás, áthelyezés stb…) Vannak korlátai.

8 Azért sajnos vannak durvább dolgok is… Fegyelmi büntetés… • Ha felmerül az alapos ja annak, hogy a tanuló a kötelességét vétkesen és súlyosan megszegte, a Köznevelési tv. 58. §(3) bekezdése szerint fegyelmi eljárást lehet indítani. • Ha felmerül az alapos gyanúja annak, hogy a tanuló a kötelességét vétkesen és súlyosan megszegte, a Köznevelési tv. 58. §(3) bekezdése szerint fegyelmi eljárást lehet indítani. KÖTELESSÉGSZEGÉS vétkessúlyos

9 Egyeztető eljárás Az egyeztető eljárás célja:  a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése,.  az értékelés alapján a kötelességszegő és a sértett közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében.

10 Jogszabályi háttér 11/1994. MKM rendelet 32. § (1) …biztosítani kell, hogy az iskolában, kollégiumban az iskolai, kollégiumi szülői szervezet (közösség) és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat közösen működtesse a fegyelmi eljárás lefolytatását megelőző egyeztető eljárást… Eljárásrend: HÁZIREND

11 Egyeztető eljárás. • Biztosítani kell, hogy a szülői szervezet és a diákönkormányzat közösen működtesse a fegyelmi eljárás lefolytatását megelőző egyeztető eljárást. • Az egyeztető eljárás rendjét a házirendben kell meghatározni. Diákönkormányzatunk +

12 Egyeztető eljárás Mikor lehet? Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal: • a sértett, (kiskorú sértett esetén a szülő,) és • a kötelességszegő, (kiskorú esetén a szülő) egyetért.

13 Egyeztető eljárás menete 1 •A sértet hozzájárulásával a kötelességszegő megkérdezése a fegyelmi eljárás megindításáról szóló levélbe 2 •5 tanítási napon belül kérheti a kötelezettségszegő 3 •legfeljebb 15 napon belül egyezség vagy fegyelmi

14 Praktikus kérdések Ki lehet a sértett: • Tanuló (verekedés, lopás, megalázás…) • Tanár (személyiségi jogai sérülnek) • Más személy (házirend alapján sértetté vált) • Intézmény (károkozás, működési szabályok megszegése – hiányzás, dohányzás, lopás…) • Ha az intézmény a sértett, nincs értelme!!

15 Kik ülnek az asztalnál? • Az eljárásrendet a házirendben kell rögzíteni

16 Egyeztető eljárás eredményeMEGÁLLAPODÁS •Ha megállapodás született, a fegyelmi eljárást fel kell függeszteni. •Ha a felfüggesztés ideje alatt a sértett nem kéri az eljárás folytatását, a fegyelmi eljárást meg kell szüntetni. •Ha a felek a megállapodásban kikötik, azt az osz- tályközösségben, illetve a nagyobb közösségben meg lehet vitatni.

17 NÉZZÜK FOLYAMATSZERŰEN

18 Sértett beleegyezik? A „bűnös” beleegyezik? i Indul a fegyelmi n n i SZMK DÖK Felek értesítése Egyeztető eljárás Megállapodás? n i Fegyelmi felfüggesztése Megállapodás teljesül? Fegyelmi eljárás megszűntetése i n 15 nap Start 3 hónap

19 És ha mégsem sikerül…

20 új tárgyalás kitűzése A tárgyalásra a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét meg kell hívni Fegyelmi tárgyalás Fegyelmi vétség fennáll? Fegyelmi tárgyalás felfüggesztése 1. Új döntéshozatalra utasít Elfogadja a vétkes és a szülő? Lezárás, büntetés foganatosítása Felülbírálati kérelem a nevelőtestülethez vagy törvényességi kérelem benyújtása a fenntartóhoz 2. Új döntést hoz nem jelenik meg Megjelenik nem igen nem igen

21 nem Elfogadja a vétkes és a szülő ? Bírósági felülvizsgálati kérelem Bírósági döntés igen

22 A fegyelmi tárgyalás menete • A tanuló figyelmeztetése a jogaira. • A diák terhére rótt kötelességszegés ismertetése. • Bizonyítékok bemutatása (bizonyítási eljárás). • Iratbetekintés, nyilatkozati, indítványozási jog. • Diákönkormányzat véleményezési joga. • Fegyelmi határozat hozatal. • A fegyelmi határozat szóbeli kihirdetése.

23 A fegyelmi határozat meghozatalakor követendő elvek • Jogszerűség elve • Személyes felelősség elve • Ártatlanság vélelme • Bizonyítottság követelménye • Személyre szabott büntetés elve • Egy vétség egy büntetés elve • Fokozatosság elve

24 • Dr. Bíró Endre/ Gyermekjogi áttörés / Család, gyermek, ifjúság 4. sz. 38.p • Dr. Bíró Endre: Jogok az iskolában?! / Diákok, pedagógusok, szülők jogairól/Jogismeret Alapítvány Budapest, 2000. • Dr. Bíró Endre: Jogot a diákoknak! / A tanulók jogai, jogérvényesítési lehetőségei Tanári kézikönyv 1994. április 1. • Ligeti György/Az iskola belső világa/ Új Ped.Szemle 2006. 04. • Szüdi János/A jogorvoslat és a "hibás döntések" orvoslásának rendje a közoktatásban. / Iskolaszolga : 2005. 4. 16.p • Szüdi János / A jogorvoslat rendje a közoktatásban /Új pedagógiai szemle 46. évf. 9. sz. 57-62.p


Letölteni ppt "A tanulók fegyelmi felelősségre vonásának aktuális előírásai Készítette: Platthy Zsuzsanna könyvtáros Nemes Nagy Ágnes Humán Szakközépiskola."

Hasonló előadás


Google Hirdetések