Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kompetencia fejlesztés – Intézményi eredményesség Szivák Judit ELTE PPK.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kompetencia fejlesztés – Intézményi eredményesség Szivák Judit ELTE PPK."— Előadás másolata:

1

2 Kompetencia fejlesztés – Intézményi eredményesség Szivák Judit ELTE PPK

3 „Mi tudjuk mi kell a gyermeknek” Peti 6 éves, most kezdte az iskolát. Mire használni kezdi a tudását 2030 lesz.

4 A XX. század elején elmarasztalták az iskolai gyakorlatot mert: ► az a gyermeket receptív /befogadó/ lénynek tartja, ► az emlékezetre támaszkodik, ismereteket halmoz, ► az elraktározott ismeretek mennyisége a központi kérdés ► a tankönyvek az ismeretek betanulását szolgálják, ► a vizsga célja a betanult ismeretek ellenőrzése, ► a külső fegyelem fenntartása a cél, ► az érdeklődést jutalom és büntetés segítségével keltik fel, ► a gyerekek közti kölcsönös segítséget büntetik.

5 „Az iskola pontosan arra lenne jó, hogy tanárok rendesek legyenek velünk és megtanítsák az anyagot………de persze ezt az egész iskolai tantervet arra találták ki, hogy a tanárok tanítanak és a gyerekek rendesek. Azt nem számították bele az egészbe, hogy van, hogy a tanár gonosz és van olyan, hogy a gyerek oda sem figyel. Az egészbe nem számították bele. Ha ezt végigélem, átvészelem, nem lesz olyan rossz világ rám.” (András, 11 éves)

6 Hol élünk, hol fogunk élni? ► A ma létező 10 legnépszerűbb foglalkozás 2004-ben még nem létezett.

7 ► Az első SMS-t 1992-ben küldték - ma naponta több üzenetet küldünk és fogadunk, mint a Föld lakossága. ► 50 milliós vásárlóközönség eléréséhez a  rádiónak 38 évre  TV-nek 13 évre  internetnek 4 évre ► 1984-ben 1000 internetes gép volt a világon  1992-ben 1 000 000,  2008-ban 1 000 000 000 ► Az angol nyelvben kb. 540 000 szó van ma - ötször több, mint Shakespeare idejében ► Egy napilap egy heti termésében több információ van, mint amennyivel egy ember egész életében találkozott a XVII. században Változás I. - információ

8 Európai Innovációs Index (Forrás: European innovation scoreboard 2007. Comparative analysis of innovation performance. PRO INNO Europe paper N° 6.)

9

10 A gazdaság képességigényének változása A manuális és szellemi valamint rutin és nem rutin jellegű feladatok alakulása az amerikai gazdaságban Forrás: Levy, Frank - Richard J. Murnane. 2004. The New Division of Labor: How Computers are Creating the Next Job Market. Princeton University Press – idézi Sleicher

11 A bogyógyűjtő nemzetség ► A 100 éves pedagógus ► „Nincs tanár, aki meg volna elégedve a térrel, az óraszámmal, mely rendelkezésre áll” (Kármán Mór 1874) ► 1996-97 több természettudományos publikáció született, mint az írásbeliség kezdetétől a II. Világháborúig.

12 Új kompetenciák: rugalmasság, alkalmazkodó képesség önálló és társas tanulás képessége problémamegoldó képesség bizonytalanság kezelésének képessége együttműködés képessége az írott kommunikáció alkalmazásának képessége az idegen nyelvű és a különböző kultúrák közti kommunikáció képessége az információ és a telekommunikációs technikák alkalmazásának képessége

13 A kompetencia elemei tudás attitűdö k képessé -gek a)tudás, ismeretek: fogalmak, elméletek ismerete és értése („ismeri…”, „tudja…”, „érti…”, „tájékozott…”); b)képességek: az ismeretek gyakorlati alkalmazása („képes rá…”); c)attitűdök: a tudáshoz, a képességekhez való viszonyulás, hozzáállás („fontosnak tartja…”, „hiszi…”, „elfogadja…”, „elkötelezett…”). 12

14 Változás III.- új iskolai funkció

15 Gyors diagnózis ► A magyar tanulók az ismeretek mennyiségét és gazdagságát tekintve a nemzetközi mezőny élvonalában vannak ► A negyedikes diákok olvasás teljesítménye az OECD mezőnyben a negyedik ► A SOTE elismert képzőhely a külföldi diákok számára, de csak az első két évfolyamon

16 Folytassuk… ► Az olvasásteljesítmény a 6. osztályra a nemzetközi mezőny utolsó harmadába kerül ► A PISA vizsgálat ( 200,2003,2006) eredményei ( 15 év) tartósan gyengék mindkét vizsgált területen ► A magyar közoktatás az egyik legszelektívebb rendszer az OECD mezőnyben

17 Ki tud eredményes lenni? ► Tanulmányi teljesítmény = szocio- kulturális háttér ► Ha 100 iskola azonos körből fogadja diákjait, csak közel 50-ben lesznek hasonlóak az eredmények ► 5000 iskolából 900tanulói létszáma 100 fő alatti

18

19 Miről beszélünk? - a szakma szerint ► Eredményesség: ► -kimeneti teljesítmények ( oktatás- nevelés?) ► -pedagógiai célok elérése ► -elégedettség, légkör ► -hozzáadott érték

20 Eredményesség régen és ma? ► IEA - PISA ► A releváns tudás gyors változása ► A tudásszerzés helyszíneinek megváltozása ► A tudás gazdasági érték (OECD) ► De minek a tudása???? ► A tudás eloszlása- a kompetencia esélyügyi kérdés lett!

21 A gondolkodás (tudás) szintjeinek Bloom-féle modellje Ismeret azonosít, leír, összegyűjt, meghatároz, felidéz, megjelöl, felsorol, válogat, reprodukál, azonosít Megértés megkülönböztet, felbecsül, megmagyaráz, általánosít, kiterjeszt, példáz, újraír (vagy mond), összegez, kiegészít, kódot vát (lerajzol) Alkalmazás megcserél, bemutat, módosít, megjósol, megold, felhasznál, használ, demonstrál Elemzés különbséget tesz, összevet, csoportosít, okot és/vagy következményt keres, részekre bont Egybefogla- lás tervez, kombinál, megoldást javasol, összeállít, (szöveget) alkot, módosít, átalakít Értékelés megítél, kritizál, érvel, cáfol, bizonyít, összegez, rangsorol, dönt, feltételeket szab, kritériumokat állít

22 OECD 6. szint 5. szint 4. szint 3. szint 2. szint 1. szint 1. szint alatt OECD (2004), Learning for tomorrow’s world: First results from PISA 2003, Table 2.5a, p.354. Mire képesek a különböző szinteken teljesítő tanulók? 13% (15,2 ) 21% (23, 8) 24% (24,3 ) 19% (18,2 ) 11% (8,2 ) 4% (2, 5) 8% (7,8 )

23 Teljesítmények és esélyek

24 A kompetenciafejlesztés gátjai ► Én már húsz éve csinálom… ► Rendszerszerű működés? ( felvételinek tanítunk?) ► Annak, akkor, azt… ► Miért kell ezt megtanulni? (Hétköznapi – ünnepnapi tudás) ► Beszűkült személyiség ► Motiváció ( az iskola egy unalmas hely)

25 És még? ► - Optimális elvárások ► - Tanulási idő ► - Korrekció minősége ► - FELADAT- Módszer ► - TANULNI AKARÁS -TANULNI TUDÁS ► „Két tanár beszélget…”

26 Válaszok ► A tartalom kiválasztása és megújítása (magtanterv – a gondolkodás tanterve) ► A gondolkodás fejlesztése ( ismeret, megértés, feldolgozás, alkalmazás, értékelés ) ► A tanulási képesség fejlesztése ► A tanulni akarás fejlesztése  KOMPETENCIA FEJLESZTÉS

27 Mi az a kompetencia? ► „Képesség a komplex feladatok adott kontextusban történő sikeres megoldására” ► - kognitív és praktikus képességek ► - attitűdök ► - emóciók ► - értékek

28 Kulcskompetenciák OECD ► 1.Autonóm cselekvés ► - a cselekvés összefüggéseinek látása ► - saját élettervek kialakítása és önálló vezetése ► - jogok, érdekek érvényesítése és védelme

29 Kulcskompetenciák ► 2.Az eszközök interaktív használata ► - a nyelv, a szimbólumok és a szövegek interaktív kezelése ► - az ismeretek használata ► - az új információs technológia használata

30 Kulcskompetenciák ► 3.Szociálisan heterogén környezetben való működés ► - másokkal való kapcsolatépítés ► - csoportmunkában való együttműködés ► - konfliktuskezelés és megoldás

31 Kulcskompetenciák Európa Tanács - Magyarország ► Anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikáció ► Információs és kommunikációs technológia ► Matematikai kompetencia ► Természettudományos és technikai kompetenciák ► Személyközi és állampolgári kompetenciák ► Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia ► Esztétikai kompetencia ► Tanulási kompetencia

32 ► „ Létezik olyan tényező is, amely éppen a rossz összetételű iskolákban jár együtt a magasabb eredményességgel: ez pedig a kompetenciamérés eredményeinek használata.” Tanuló szervezet??? ► In.: Eredményes iskola (2006) OKI. 61.o. ► Az eredmények katalizátorok vagy papírkosárba valók? MINTHA PEDAGÓGIA

33 Milyennek szeretnénk látni a tanulót, amikor elhagyja az iskolát?

34 személyes tulajdonság ismeretkészség, képesség - A gyerek elsősorban azt tanulja meg, amit értékelünk!

35 www.fszk.hu/dobbanto % megfigyeljük és meghallgatjuk, % elmagyarázzuk másoknak, % elolvasunk valamit, % beszélgetünk róla másokkal, % meghallgatunk valamit, % a tapasztalatainkból, % megfigyelünk valamit. Mennyit tanulunk abból, hogy…..

36 www.fszk.hu/dobbanto 10% elolvasunk valamit, 20% meghallgatunk valamit, 30% megfigyelünk valamit, 50% megfigyeljük és meghallgatjuk, 70% beszélgetünk róla másokkal, 80% a tapasztalatainkból, 95% elmagyarázzuk másoknak. Mennyit tanulunk abból, hogy…..

37 Miért tevékenységközpontú? ► Mert az élet is tevékenységközpontú ► Mert a megismerés vágya és értelme is a tevékenységből indul és a tevékenységhez érkezik ► Mert motiváló ► Mert minden intelligenciát mozgósít ► Mert a tevékenység mindig alkalmazó ► Mert minden „produkció” tevékenység ► Mert jobban bevésődik és felidézhető

38 Hogyan működik az agy? KÖRNYEZETKÖRNYEZET HALLÁS HOSSZÚ TÁVÚ MEMÓRIA MUNKA- ASZTAL SZAGLÁS LÁTÁS TAPINTÁS ÍZLELÉS KI MEGFIGYELÉS KI RÖVID TÁVÚ MEMÓRIA As: David A. Sousa ‘How the brain learns.’

39 Tevékenységközpontú módszerek ► Kritikai gondolkodás fejlesztő módszerek ► Együttműködésre épülő módszerek ► Kommunikáció fejlesztő módszerek ► Cselekvések

40 Kritikai gondolkodás ► Problémaközpontú ► Kérdező ► Okokra, következményekre is kíváncsi ► Alternatívákat kereső ► Reflektív viszony a tanuláshoz: a tudás elemzése, új keretekbe helyezése ( mihez használható, mi-mindenhez kapcsolódik…)

41 Módszerek ► RJR modell ► Grafikus szervezők ( fogalmi térkép, folyamatábrák, Venn diagrammok) ► Jelölések ► Kérdezzük - a szerzőt… ► Szemponttáblázatok ► Reflektív szövegfeldolgozás ► Poster ► Portfolió

42 Együttműködés ► A kísérlet egy vödör aranypénzzel ► Minden egyes aranypénz azé lesz, aki begyűjti azt. Mi történne? ► Amennyi érem a 3 perc alatt összegyűlik a vödörbe, azt egyenlően szétosztjuk. ► És most mi történne?

43 Módszerek ► Mozaik ► Véletlen ellenőrzés ► Szakértői csoport ► Három megy egy marad és fordítva ► Kagan és Ginnis ► Segédanyagok!

44 Kommunikáció fejlesztő módszerek ► Beszéd ( frontális órán – koop-os órán?) ► Írás ► Mi indítja meg a beszédet vagy az írást: a vonzó feladat! ► Vita ► Kiselőadás másképp ► Léghajó gyakorlat ► Reciprok tanítás ( összefoglal, címet ad-kérdez-jósol- kulcsszavaz,vázlatol) ► Szövegalkotó technikák segédanyag

45 ► A kritikai gondolkodás alapelvei ► ► Megragadni egy állítás jelentését: ÉRTELMES? ► Eldönteni, hogy van-e kétértelműség az okoskodásban: VILÁGOS? ► Eldönteni, hogy ellentmond-e egymásnak két állítás: KÖVETKEZETES? ► Eldönteni, hogy szükségszerűen következik-e a következtetés: LOGIKUS? ► Eldönteni, hogy egy állítás eléggé meghatározott-e: KONKRÉT? ► Eldönteni, hogy egy állítás alkalmaz-e valamilyen elvet: SZABÁLYKÖVETŐ? ► Eldönteni, hogy egy megfigyelés megbízható-e: PONTOS? ► Eldönteni, hogy az induktív következtetés bizonyítható-e: IGAZOLHATÓ? ► Eldönteni, hogy jól meghatározott-e a probléma: LÉNYEGBEVÁGÓ? ► Eldönteni, hogy vannak-e benne feltevések: ADOTTNAK VESZ VALAMIT? ► Eldönteni, hogy a definíció megfelelő-e: JÓL MEGHATÁROZOTT? ► Eldönteni, hogy vajon az állítás megállja-e a helyét: IGAZ? (HELYES?) ► (Fisher, 1999.)

46 Akkor most ne tanítsunk, hanem kompetenciát fejlesszünk? ► Tartalom mennyisége ► Tartalom minősége ► Feladat ( Einstein agya…) ► Taneszközök ► Módszerek ► Tanulásszervezés ( korrepetálás?) ► Értékelés ► TKA - AKT

47 Egymástól eltérő szakszavak száma (Kémia 8. Nemfémes elemek) 39 67 102 57 0 20 40 60 80 100 120 1970-es évek 1980-as évek 1990-es évek2000-es évek

48 Túl sokat markolnak

49

50 A szövegezés nem alkalmazkodik a tanulók olvasási képességeihez

51 Az olvasásértést segítő-fejlesztő néhány tényező ► Világos céladás, belső motiváció (attitűdformálás) ► Az előzetes tudás előhívása, összeköttetés-teremtés az olvasó előzetes tudása és a szöveg között ► Az előfeltétel-tudás bővítése (szókincs, fogalommagyarázat, képi információk) ► Ismert-ismeretlen fogalmak közti távolság áthidalása analógiateremtéssel ► Értelmezői keretek feltárása, olvasási stratégiák tanítása ► Megértési deficitek feltárása, csökkentése ► Előorganizátorok, grafikai szervezők, szövegfeldolgozó technikák használata ► Összefoglalók, elérési útvonalak készítése

52 Vezetés ► Készüljünk fel! – Beszéljünk róla! ► Közös tudástár ► A csapat, a gazdák ► Továbbképzések ► Taneszköz rendelések ► Szabályozó dokumentumok ► Pedagógus értékelési rendszer ► Belső mérési rendszer  Új vezetési struktúra

53 Haditerv szabotázs akciókra ► „e nélkül is lehet eredményesen tanítani…” ► „nincs rá pénz, nincsenek meg hozzá a feltételek…” ► „engem erre nem készítettek fel!” ► „ezután akkor mindig ezt kell majd csinálni?!” ► „mi lesz a tananyaggal meg a továbbtanulással?!” ► „mit fognak szólni a szülők és a többi kolléga?!” ► „a tudásért keményen meg kell dolgozni, nem érünk rá játszani…” ► „miért kell nekünk mindig valami divatot követni?” Győződjünk meg az alábbi állítások igazságtartalmáról és erről győzzünk meg másokat is:


Letölteni ppt "Kompetencia fejlesztés – Intézményi eredményesség Szivák Judit ELTE PPK."

Hasonló előadás


Google Hirdetések