Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Helyhatósági és nemzetiségi választások 2014. október 12. FELKÉSZÜLÉS A POLGÁRMESTEREK, HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Helyhatósági és nemzetiségi választások 2014. október 12. FELKÉSZÜLÉS A POLGÁRMESTEREK, HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK."— Előadás másolata:

1 Helyhatósági és nemzetiségi választások 2014. október 12. FELKÉSZÜLÉS A POLGÁRMESTEREK, HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK 2014- október 12-ei MEGVÁLASZTÁSÁRA Jelölő szervezetek bejelentése, ajánlóívek kiadása, visszavétele Előadó: Dr. Kovács Zoltán aljegyző, a TVI vezetőjének jogi helyettese 1

2 Helyhatósági és nemzetiségi választások 2014. október 12. A választópolgár jelölési fajtánként (polgármester, képviselő) több jelöltet vagy (megyei) listát is ajánlhat, de csak egy településen, fővárosi kerületben, megyében fogadhat el jelölést. Az egyéni listás választási rendszerben a választópolgár egyidejűleg legfeljebb egy polgármesteri, egy egyéni listás és egy megyei listás jelöltséget fogadhat el. 2

3 Helyhatósági és nemzetiségi választások 2014. október 12. A vegyes választási rendszerben a polgármesterjelölt egyidejűleg: egy egyéni választókerületi, egy kompenzációs és egy megyei listás jelöltséget, fogadhat el. A választópolgár megyei listán és megyei jogú városban egyidejűleg nem lehet jelölt. A választópolgár egyidejűleg nem lehet megyei listán jelölt és megyei jogú városban polgármesterjelölt. Egy jelölő szervezet egy egyéni választókerületben csak egy jelöltet állíthat. 3

4 Helyhatósági és nemzetiségi választások 2014. október 12. Egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott. A megyei választókerületben listát állíthat az a jelölő szervezet, amely a választókerület választópolgárai 0,5%-ának ajánlását összegyűjtötte. Fejér megyében a listaállításhoz szükséges érvényes ajánlások száma: 1138 db. A közös lista állításához szükséges érvényes ajánlások száma: 2275 db. Polgármesterjelölt az, akit a) a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a, b) a 10 000 lakost meghaladó, de 100 000 vagy annál kevesebb lakosú település esetén legalább 300 választópolgár, c) a 100 000-nél több lakosú település esetén legalább 500 választópolgár jelöltnek ajánlott. 4

5 Helyhatósági és nemzetiségi választások 2014. október 12. A polgármester-választáson és a települési önkormányzat képviselő-testülete tagjainak választásán nemzetiségi jelöltnek minősül a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti nemzetiségi szervezet jelöltje – vagy több, azonos nemzetiséget képviselő nemzetiségi szervezet által állított közös jelölt –, ha: a) 16 a nemzetiségi névjegyzékben szerepel, 16 b) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, továbbá a nemzetiségi önkormányzati képviselők megelőző két általános választásán, valamint az azokat követő időközi választásokon nem volt más nemzetiség nemzetiségi jelöltje, továbbá c) nyilatkozatot tesz arról, hogy ca) a nemzetiség képviseletét vállalja, cb) a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri. 5

6 Helyhatósági és nemzetiségi választások 2014. október 12. Kompenzációs lista állításának szabályai: A 10 000-nél több lakosú településen kompenzációs listát az a jelölő szervezet állíthat, amely a település egyéni választókerületeinek több mint felében jelöltet állított. Azok a jelölő szervezetek, amelyek az egyéni választókerületek több mint felében közös egyéni jelöltet állítottak, közös kompenzációs listát állíthatnak. Azok a jelölő szervezetek, amelyek a megyei választókerületben lévő települések választópolgárai 1%-ának, de legalább 2000 választópolgár közös ajánlását összegyűjtötték, közös megyei listát állíthatnak. Nemzetiségenként külön-külön nemzetiségi kompenzációs listára kell venni valamennyi, az egyéni választókerületben indult nemzetiségi jelöltet, azok kivételével, akiket olyan nemzetiségi szervezet állított, amely a 10. § (1) bekezdése vagy a 11. § (1) bekezdése alapján önálló vagy közös kompenzációs listát állított. 6

7 Helyhatósági és nemzetiségi választások 2014. október 12. Az ajánlóív Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. Az ajánlóívet a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelölő szervezet a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság mellett működő választási irodától igényelheti a választás kitűzését követően. Formanyomtatványok: A/4: polgármester, képviselő, A/5: megyei lista, A/6: nemzetiségi önkormányzati képviselő, A/7: nemzetiségi listás ajánlóív (megyei/országos önkormányzatok választásnál) A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2014. 08. 25-én átadja az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. A választási iroda valamennyi ajánlóívet sorszámmal, valamint hitelesítő bélyegzőlenyomattal lát el. 7

8 Helyhatósági és nemzetiségi választások 2014. október 12. Az ajánlás Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választójoggal rendelkezik. Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját, magyarországi lakcímét, valamint az anyja nevét. Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja. Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat. Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek. Az ajánlás nem vonható vissza. Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét és aláírását. 8

9 Helyhatósági és nemzetiségi választások 2014. október 12. Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül bárhol gyűjthet. Nem gyűjthető ajánlás: a) az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben, b) a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben, c) tömegközlekedési eszközön, d) állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében, e) felsőoktatási és köznevelési intézményben, f) egészségügyi szolgáltató helyiségében. Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy ígérni tilos. Az ajánlást adó választópolgár az ajánlásért nem kérhet előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy annak ígéretét. Érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek. 9

10 Helyhatósági és nemzetiségi választások 2014. október 12. A jelölt bejelentése A jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságnál. A független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után 10.000 Ft. Nem szabható ki bírság a legkésőbb a benyújtási határidő elteltét követő napon benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után. (2014. 09. 09.!, megyei lista esetén 2014. 09. 10.!) 10

11 Köszönöm a figyelmet! dr. Kovács Zoltán aljegyző a TVI vezető jogi helyettese 11


Letölteni ppt "Helyhatósági és nemzetiségi választások 2014. október 12. FELKÉSZÜLÉS A POLGÁRMESTEREK, HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK."

Hasonló előadás


Google Hirdetések