Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az üzleti vállalkozás. Olyan gazdasági szervezeti alapegység, amely elkülönülten gazdálkodik, a gazdasági élet más szereplőihez a piac közvetítésével.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az üzleti vállalkozás. Olyan gazdasági szervezeti alapegység, amely elkülönülten gazdálkodik, a gazdasági élet más szereplőihez a piac közvetítésével."— Előadás másolata:

1 Az üzleti vállalkozás

2 Olyan gazdasági szervezeti alapegység, amely elkülönülten gazdálkodik, a gazdasági élet más szereplőihez a piac közvetítésével kapcsolódik, miközben pénzjövedelem szerzésére, annak növelésére törekszik.

3 Az üzleti vállalkozás A vállalat olyan önállóan gazdálkodó szervezeti alapegység, amely hosszú távon nyereségnövelésre és tőkegyarapításra törekszik, amiért kockázatot is vállal. A vállalat az üzleti vállalkozás szervezeti kerete.

4 Az üzleti vállalkozás Ü zletszerű, gazdasági tevékenység fogyasztói igények kielégítésére,profitszerzés céljából, illetve az a gazdálkodó egység, amely ilyen jellegű tevékenységet végez. A definícióból következik, hogy vállalkozást indítani minden olyan tevékenységre lehet: amelyre van igény, azaz eladható, kivéve, amit jogszabály tilt. Az üzletszerűségnek feltétele a rendszeresség, azaz csak az ilyen jelleggel végzett tevékenység üzletszerű. Másik feltétele, hogy a tevékenységet haszonszerzés céljából folytassák hosszú távon A vállalkozás valóságos piacon működik, ahol az árakat a kereslet és a kínálat határozza meg

5 Az üzleti vállalkozás A vállalkozás előnyei - nyereség: a vállalkozás pénzügyi hozadékának kárpótolnia kell a tulajdonost a befektetett időért, és a vállalt kockázatért. - önállóság: a vállalkozó másik jutalma a független tevékenység - kielégítő életstílus

6 Az üzleti vállalkozás A vállalkozók jellemzői 1., az előbbre jutás vágya: David McClelland pozitív korrelációt fedezett fel az előbbre jutás iránti vágy és a vállalkozói aktivitás között. Ez vezeti az ambiciózus egyéneket. 2., hajlandóság kockáztatásra: egyrészt saját pénzük befektetése pénzügyi kockázat, az üzletmenet lelki kockázat, a feladott karrierjük stresszel és a családi élet kockáztatásával jár 3., önbizalom: azok az egyének, akik önbizalommal bírnak, úgy érzik, meg tudnak felelni a kihívásoknak. A vállalkozók magabiztos emberek. Ennek van belső irányultsága, ha a sikerük saját erőfeszítésből jön, és külső irányultsága, ha a szerencsének, sorsnak köszönhetik

7 Az üzleti vállalkozás 4., a kiút keresése: - külföldre menekülő: menekül hazája politikai vagy gazdasági megszorításai elől - a vállalatból menekülő: a nagyvállalati bürokráciát elunva saját vállalatba menekül - szülőktől menekülő: otthagyja a családját és megmutatja, hogy egyedül is menni fog - feminista menekülő: férfiaktól függetlenül dolgozzon - társadalmi menekülő: aki elidegenedik a fennálló kultúrától - oktatási menekülő: aki otthagyja az akadémiai oktatást és vállalkozó lesz

8 Az üzleti vállalkozás Vállalkozói kompetenciák: - üzleti lehetőségek korai felismerése - kitekintés a jövőbe - sikerorientáltság - vevőközpontúság - törekvés az alkalmazottak megbecsülésére - reális gondolkodás - kitartás - kihívások kezelni tudása - határozottság a döntéshozatalban

9 Az üzleti vállalkozás Külső(makrokörnyezeti) tényezők 1., politikai-jogi környezet: a gazdaság és a politikai erőviszonyok alakulása, a politika kiszámíthatósága és stabilitása, a jogi rendszer kiépítettsége, az EU jogharmonizációja 2., technológiai környezet: a társadalom technológiai, technikai fejlettsége, kutatás színvonala, a vállalkozás fejlesztési lehetőségei 3., szociális-kulturális környezet: a demográfiai, és szociális értékek, a természetes fogyás, a képzésben résztvevők csökkenése, az eü. Ellátás, szociális ellátás csökkenése 4., gazdasági környezet: globalizáció jelensége

10 Az üzleti vállalkozás A vállalkozás érintettjei: Minden olyan személy vagy csoport, aki/amely lényeges, tartós, kölcsönös kapcsolatban áll a vállalat működésével.

11 Az üzleti vállalkozás Az érintettek két csoportba sorolhatók: belső és külső érintettek. Belső érintettek: Többnyire tartós kapcsolatban állnak a vállalkozással, a szervezet részei és érdekeik a vállalati célokban is tükröződnek

12 Az üzleti vállalkozás  Külső érintettek: tartós vagy átmeneti kapcsolatba kerülnek a vállalkozással. Fogyasztók, szállítók, versenytársak, stratégiai partnerek, állami intézmények, helyi és önkéntes állampolgári közösségek, természeti környezet.

13 Az üzleti vállalkozás Tulajdonos: –tőkéjét vállalkozásba fekteti, a vállalkozás nyereséges működése esetén gyarapíthatja azt –a tulajdonosok befektetett tőkéjük növelésében érdekeltek –lehetnek természetes személyek, intézményi tulajdonosok (állam, bankok, vállalatok)

14 Az üzleti vállalkozás Menedzser: –döntéseivel leginkább befolyásolja a vállalat életét, céljának megvalósulását, jövőjét – a vállalat eredményes működésében érdekeltek –Célja kötődik a vállalat működéséhez, növekedéséhez, de személyes céljai is vannak Munkavállalók: –céljai nem kötődnek olyan szorosan a szervezeti célok megvalósulásához, inkább egyéni céljai vannak –legkisebb a közvetlen ráhatásuk a szervezeti célok alakulására –a munkavállaló a magasabb jövedelem elérésében, míg a másik csoport annak megfelelő szinten tartásában érdekelt

15 Az üzleti vállalkozás Fogyasztók → az ő igényeik kielégítése céljából jött létre a vállalkozás, az ő hosszú távú elégedettségük a profit garanciája. Szállítók → az ő számukra a mi vállalkozásunk a fogyasztó(vevő), ő látja el a mi vállalkozásunkat erőforrásokkal. Versengenek egymással. Versenyképességének fő tényezői:jó minőség, kedvező fizetési feltételek, szállítási határidő betartása, jó vevőszolgálat.

16 Az üzleti vállalkozás Versenytársak → részben azonos a működési területük, tehát ugyanannak a fogyasztói csoportnak az igényeit akarják kielégíteni, mint a mi vállalkozásunk. A versenytársak kényszerítik egymást az innovációra, a hatékonyság növelésére, így a piaci verseny a fejlődés motorja

17 Az üzleti vállalkozás Stratégiai partnerek → olyan vállalatok, intézmények, amelyek küldetése és a mi vállalatunk küldetése között legalább részben átfedés van, részben közösek a célok és a tevékenység. Pl.: közös fejlesztésben veszünk részt (horizontális kapcsolat) vagy hosszú távú beszállítói kapcsolatrendszert alakítunk ki egymással (vertikális kapcsolat). Pl: franchise

18 Az üzleti vállalkozás Állami intézmények → azon intézmények, amelyek az államot a vállalatokkal való kapcsolatokban képviselik. Számos esetben az állami intézmények közvetlen utasítási joggal is rendelkeznek. Ugyanakkor a vállalkozások is hatással vannak az államra: egyrészt lobbyerejük van, másrészt teljesítményüktől függ az állam adóbevétele, közvetve a makrogazdasági folyamatok alakulása.

19 Az üzleti vállalkozás Helyi és önkéntes állampolgári közösségek → a helyi közigazgatást és valamennyi nem állami, társadalmi csoportosulást jelenti. Pl.: környezetvédő mozgalmak, fogyasztóvédelmi szervezetek. Természeti környezet → egyrészt a vállalat innen is szerez be erőforrásokat, másrészt hozzá kell járulnia annak fenntarthatóságához.

20 Az üzleti vállalkozás A belső érintettek céljai: A tulajdonosok célja: azért fekteti tőkéjét egy vállalkozásba, mert annak értékét növelni szeretné (profitra szert tenni). A menedzserek célja: a vállalat sikeressége, növekedése, hatékony működése (értéket teremteni a tulajdonosok számára). A munkavállalók célja: sokféle egyéni cél lehet (pl. munkavégzésből származó öröm, jövedelemre szert tenni, stb.).

21 Az üzleti vállalkozás A vállalati célok struktúrája a következő: Alapvető cél ↓ Küldetés (hogyan kívánja az alapvető célt elérni) ↓ Távlati, tartós célok (a küldetés megvalósítása érdekében hosszú távon mi a teendő?) ↓ Közvetlen irányítási célok (a távlati célok elérése érdekében mit kell tenni?) ↓ Operatív, működési célok (a közvetlen célok elérése érdekében most, rövid távon milyen lépéseket kell tenni?) A vállalat alapvető célja: a profitszerzés és gyarapítás, valamint a vállalati tőke növelése. A fogyasztói igények kielégítése nyereség elérése mellett. A vállalat küldetése: A vállalat küldetésében az fogalmazódik meg, hogy milyen módon kívánja a vállalat az alapvető célt elérni. Kifejezi és körülhatárolja a vállalakozás működési körét.Megkülönböztető jegyeket ad más vállalatokhoz képest


Letölteni ppt "Az üzleti vállalkozás. Olyan gazdasági szervezeti alapegység, amely elkülönülten gazdálkodik, a gazdasági élet más szereplőihez a piac közvetítésével."

Hasonló előadás


Google Hirdetések