Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ÖNKORMÁNYZATI KÖZIGAZGATÁS KÖZIGAZGATÁS. TARTALOMJEGYZÉK 2  A HELYI ÖNKORMÁNYZATI RENDSZER  A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK JOGÁLLÁSAINAK ELTÉRÉSEI  AZ ÖNKORMÁNYZATOK.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ÖNKORMÁNYZATI KÖZIGAZGATÁS KÖZIGAZGATÁS. TARTALOMJEGYZÉK 2  A HELYI ÖNKORMÁNYZATI RENDSZER  A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK JOGÁLLÁSAINAK ELTÉRÉSEI  AZ ÖNKORMÁNYZATOK."— Előadás másolata:

1 ÖNKORMÁNYZATI KÖZIGAZGATÁS KÖZIGAZGATÁS

2 TARTALOMJEGYZÉK 2  A HELYI ÖNKORMÁNYZATI RENDSZER  A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK JOGÁLLÁSAINAK ELTÉRÉSEI  AZ ÖNKORMÁNYZATOK FELADATRENDSZERE  A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE  AZ ÖNKORMÁNYZATOKKAL KAPCSOLATOS ÁLLAMI FELADATOK  AZ ÖNKORMÁNYZATOK GAZDÁLKODÁSA  AZ EU ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATOK MAGYARORSZÁGON

3 1. fejezet A helyi önkormányzati rendszer Az önkormányzati rendszer története 1.2 Európai önkormányzati rendszerek 1.3 A helyi önkormányzatok Európai Chartája 1.4 Alkotmányos alapok 1.5 A helyi önkormányzás gyakorlásának közvetlen módjai

4 1.1 Az önkormányzati rendszer története 4 A magyar polgári önkormányzati rendszer:  község, város, főváros  polgári vármegyei közigazgatás  törvényhatósági jogú városok A tanácsrendszer jellemzői:  tanácstörvények  képviseleti szerv, végrehajtó bizottság, szakigazgatási szervek alárendeltségi viszonyai

5 1.2 Európai önkormányzati rendszerek 5 Önállóság mértéke és hatáskörök szélessége szerint: Angolszász rendszer Kontinentális rendszer Skandináv FranciaVegyes

6 3/1. Angolszász rendszer jellemzői 1. Íratlan alkotmány 2. Ultra vires elv 3. A dekoncentrált szervek és az önkormányzatok viszonyrendszere rendkívül összetett 4. Az állam erős irányító – finanszírozó szerepet tölt be 5. Az önkormányzatok jól definiált közszolgáltató tevékenységet végeznek 6. Közszolgáltatások nyújtásakor nagyban támaszkodnak a piaci megoldásokra

7 7 3/2. Skandináv/Északi rendszer jellemzői 1.Svédország, Finnország, Dánia 2.Alkotmányos rendelkezések alapelvi szinten maradnak 3.A települések átlag lakosságszáma magas 4.Több település - egy önkormányzat elve (integrált rendszer) 5.Nagy gazdasági önállósághoz széles feladat- és hatáskör társul 6.A települési önkormányzatok erősödtek, a területi önkormányzatok gyengültek 7.Területi kiegyenlítettség a közszolgáltatásokban 8.Közigazgatási kísérletek

8 8 3/3. Német/Vegyes rendszer jellemzői 1.Németország, Ausztria 2.Föderatív, szövetségi államok 3.Tartományok joga az önkormányzati rendszer meghatározása 4.Eltérő megoldások a különböző tartományokban (észak – dél közötti különbség) 5.Decentralizáció mellett is erős hierarchia jellemzi 6.Minden helyi funkciót felvállalhatnak, kivéve, ha más a feladat címzettje

9 9 3/4. Francia/Déli rendszer jellemzői 1.Franciaország, Spanyolország, Olaszország (félúton?) 2.Komoly alkotmányjogi státusz és erős közösségi hagyományok 3.Egy település - egy önkormányzat elve (nem integrált) 4.Feladatok szűk körűek, pénzügyi és gazdasági önállóságuk csekély 5.Területi szint a jelentősebb 6.Kiterjedt társulási rendszereket működtetnek 7.Erős állami felügyelet, ami még a közszolgáltatások szervezésére is kiterjedhet

10 10 3/4. Francia/Déli rendszer jellemzői 1.Franciaország, Spanyolország, Olaszország (félúton?) 2.Komoly alkotmányjogi státusz és erős közösségi hagyományok 3.Egy település - egy önkormányzat elve (nem integrált) 4.Feladatok szűk körűek, pénzügyi és gazdasági önállóságuk csekély 5.Területi szint a jelentősebb 6.Kiterjedt társulási rendszereket működtetnek 7.Erős állami felügyelet, ami még a közszolgáltatások szervezésére is kiterjedhet

11 1.3 A helyi önkormányzatok Európai Chartája 11 Európa Tanács által összefoglalt minimum-követelmények gyűjteménye Aláíró tagállamok kötelesek: Chartában foglaltakat betartani és összesen tíz garanciális értékű szakaszt szöveg szerint is a belső jog részévé tesznek

12 1.4 Alkotmányos alapok 12 Helyi önállóság (autonómia) – A választópolgárok közösségét megillető jogok – Rendeletalkotás – Szervezetalakítás – Társulási szabadság – Gazdasági önállóság Petíciós jog – Véleménynyilvánítás – Felterjesztési jog Önkormányzati jogok védelme – Alkotmánybíróság – Bírói jogvédelemNyilvánosság

13 1.5 A helyi önkormányzás gyakorlásának közvetlen módjai 13 Helyi népszavazás Helyi népi kezdeményezés Közmeghallgatás Akarja-e, hogy *falu területén, xy határában cementgyár épüljön? Kezdeményezzük, hogy a szabályozási terv akként módosuljon, hogy ne épülhessen … területén katonai radar

14 2. fejezet A helyi önkormányzatok rendszere és egymáshoz való viszonyuk Önkormányzatok típusai 2.2 Kisebbségi önkormányzatok 2.3. Társulások Magyarországon 2.4. Együttműködések Európában

15 2.1 Önkormányzatok típusai 15 város TelepülésiTerületi község, nagyközség megyei jogú város főváros és kerületei megyei = Új község alapítása Várossá nyilvánítás

16 2.2 Kisebbségi önkormányzatok 16 TelepülésiTerületiOrszágos község város főváros kerületei fővárosmegye

17 2.3 Társulások Magyarországon AlkotmányÖtv.Ttv.Tft.Tkt. 17 szabad társulás elve  szabad társulás elve  hatósági igazgatási,  intézményi társulás,  körjegyzőség,  társult képviselő-testület  megbízás egyes feladatok ellátására  intézmény vagy más szervezet fenntartására  jogi személyiséggel rendelkező társulás  területfejlesztési társulás  többcélú kistérségi társulás Képviselő- testület Társulási Tanács

18 2.4 Együttműködések Európában Franciaország Franciaország Önkéntes Önkéntes Kötelező Kötelező Típusai Típusai – Községi – Városi – Kistérségi Hollandia Hollandia Önkéntes Önkéntes Kötelező Kötelező Finnország Finnország Önkéntes Önkéntes Kötelező Kötelező 18 Magyarország szabad társulás elve

19 3. fejezet Az önkormányzatok feladatrendszere Feladat- és hatáskörök csoportosítása 3.2 Kötelező feladatok 3.3 Kötelező feladatok az Ötv. alapján 3.4 Kötelező feladatok törvények alapján 3.5 Önként vállalt feladatok 3.6 Önkormányzati hatósági ügy 3.7 Feladat- és hatáskörök telepítése, átvállalása

20 3.1 Feladat- és hatáskörök/Döntéshozók 20 Államigazgatási feladat- és hatáskörök Önkormányzati Képviselő-testületHelyi népszavazás népszavazás Polgármester PolgármestermegyeiközgyűléselnökeJegyzőfőjegyzőPolgármesterFőpolgár-mestermegyeiközgyűléselnöke Polgármesteri Polgármesterihivatalügyintézője kisebbségi kisebbségiönkormányzat társulás részönkormányzat részönkormányzattestülete bizottság bizottság Polgármester Polgármester

21 21 Önkormányzati feladat- és hatáskörök Államigazgatási Kötelező feladat Önkormányzati hatósági ügy Önként vállalt/ Fakultatív feladat Ötv.alapján Egyéb TÖRVÉNY alapján 3.1 Feladat- és hatáskörök

22 3.2 Kötelező feladatok 22 Törvény állapítja meg:  Önkormányzati törvény;  Más (ágazati) törvények Az Országgyűlés anyagi feltételeiről. Az Országgyűlés köteles gondoskodni a feladatellátás anyagi feltételeiről.Arányosság!!!

23 3.3 Kötelező feladatok az Ötv. alapján Gondoskodás: 1. az egészséges ivóvízellátásról; 2. az óvodai nevelésről; 3. az általános iskolai oktatásról és nevelésről; 4. az egészségügyi és szociális alapellátásról; 5. a közvilágításról; 6. a helyi közutak és a köztemető fenntartásáról; parkolás biztosítása 7.parkolás biztosítása a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesüléséről. 8.a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesüléséről

24 4.4 Kötelező feladatok törvények alapján 24 Példák:  Települési hulladék gyűjtésének és elhelyezésének megszervezése  Kötelező kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása  Közoktatási feladatok  Szociális gondoskodás  Területrendezés  Közgyűjtemények fenntartása  Szakiskolai képzés

25 3.5 Önként vállalt feladatok 25 Feltételei : 1) Jogszabály nem utalja más szerv feladat- és hatáskörébe 2) Nem veszélyeztetheti a kötelező feladat- és hatáskörök ellátását Például: kisvárosi kórház, rendelőintézet; művészeti intézmény (zeneiskola) fenntartása; községi, városi múzeum fenntartása

26 3.6 Önkormányzati hatósági ügy 26 Önkormányzati hatósági hatáskört telepíthet:  Országgyűlés törvényben  Képviselő-testület rendeletében Képviselő-testület PolgármesterBizottságRészönkormányzattestülete Átruházható Bíróság Fellebbezés Felülvizsgálat Ket. Címzett: Képviselő-testület PolgármesterTársulás

27 3.7 Feladat- és hatáskörök telepítése, átvállalása Differenciált telepítés 2. Feladatátvállalás  Települések között  Fővároson belül (kerületek–főváros)  Település és megye között

28 4. fejezet Szervezeti és működési szabályok Helyi önkormányzati képviselő 4.2 A képviselőtestület működése 4.3 Bizottságok, részönkormányzatok 4.4 Tisztségviselők 4.5 A polgármester 4.6 A jegyző

29 4.1 Helyi önkormányzati képviselő 29 Jogállása – Mandátum keletkezése – Mandátum jellege – Mandátum megszűnése – Szabad mandátumgyakorlás Jogai – Felvilágosítás kérése – Testületi működéssel kapcsolatos jogok, stb. Kötelességei – Részvétel a testület munkájában – Kizárás, összeférhetetlenség bejelentése Összeférhetetlenségi szabályok

30 4.2 A képviselő-testület működése A képviselő-testület ülései  Összehívás  Nyilvánosság (zárt ülés tartásának feltételei)  Határozatképesség  Határozathozatal  Képviselőtestület aktusai (határozat, rendelet)  Jegyzőkönyv Helyi jogalkotás

31 4.3 Bizottságok, részönkormányzatok 31 Bizottságok  Kötelezően létrehozandó bizottságok  Szabadon választott bizottságok alakítása  Összetétel  Jogkörök  Kapcsolat a képviselő-testülettel és a hivatallal Településrészi önkormányzatok  Szerepe, létrejötte  Összetétele  Hatáskörök

32 4.4 Tisztségviselők 1. Választott  Polgármester (főpolgármester, közgyűlés elnöke)  Alpolgármester(-ek)-  Más vezetők (tanácsnok, bizottsági elnök, frakcióvezetők stb.) 2. Kinevezett  Jegyző, aljegyző  Körjegyző

33 4.5 A polgármester 33  Megválasztás módja  Összeférhetetlenség  okok csoportosítása  eljárás  Testület működésével kapcsolatos feladatok  A hivatal irányítása  önkormányzati hatáskörök  államigazgatási hatáskörök

34 4.6 A jegyző 34  Kinevezése, képesítési követelmények  A hivatal vezetése  körjegyzőség vezetésének speciális kérdései  Feladatai az önkormányzat működése terén  Államigazgatási hatáskörök címzettje  Különösen körzetközponti igazgatás esetén:  Okmányiroda  Kiemelt építésügyi hatáskörök  Egyes gyámügyi hatáskörök  Közlekedésigazgatási feladatok

35 5. fejezet Az önkormányzatokkal kapcsolatos állami feladatok Az önkormányzati autonómia tartalma 5.2 Az Országgyűlés önkormányzatokkal kapcsolatos feladatai 5.3 A köztársasági elnök önkormányzatokkal kapcsolatos feladatai 5.4 A kormány önkormányzatokkal kapcsolatos feladatai 5.5 A minisztériumok feladatai 5.6 Az önkormányzatok külső ellenőrzése 5.7 A törvényességi ellenőrzés 5.8 A közigazgatási hivatal feladatai

36 5.1 Az önkormányzati autonómia tartalma 36 Önkormányzati autonómia:  Helyi Önkormányzatok Európai Chartája  Alkotmány  Önkormányzati törvény  Ágazati törvények

37 5.2 Az Országgyűlés önkormányzatokkal kapcsolatos feladatai Törvényalkotás  Ötv. (2/3-os)  Képviselők és polgármesterek választása, választási eljárás  Költségvetési törvények Döntéshozatali jogkörök  Feloszlatás  Területszervezés  Költségvetési szabályozás

38 5.3 A köztársasági elnök önkormányzatokkal kapcsolatos feladatai  Választások kitűzése  Területszervezési döntések  Köztársasági biztos kinevezése

39 5.4 A kormány önkormányzatokkal kapcsolatos feladatai 39  önkormányzatok törvényességi ellenőrzése;  feloszlatási javaslat előterjesztése;  helyi közszolgálati képesítési előírások;  államigazgatási feladatok ellátásának irányítása;  dönt államigazgatási szerv és önkormányzat közötti vitában

40 5.5 A minisztériumok feladatai 40 A miniszterek feladatai:  államigazgatási feladatok szakmai szabályozása;  önkormányzati intézmények működésének szakmai szabályai, dolgozók képesítési előírásai;  ellenőrzés;  tájékoztatás. Az önkormányzatokért felelős miniszter önkormányzatokat érintő feladatai:  működéssel kapcsolatban;  gazdálkodással kapcsolatban;  településfejlesztéssel kapcsolatban

41 5.6 Az önkormányzatok ellenőrzése 41 ÁllamiSzámvevőszékKözigazgatásiHivatal Gazdálkodás jogszerűjogszerű célszerűcélszerű Működés,döntéshozatal jogszerűjogszerű JelentésTörvényességiészrevétel Rendes- / AlkotmánybíróságÉszrevétel

42 5.7. Törvényességi ellenőrzés 42 Törvényességi ellenőrzés Magyarországon Tartalma  Tartalma  Eljárása  Szervezete Törvényességi ellenőrzés Európában Törvényességi ellenőrzés – törvényességi felügyelet  Törvényességi ellenőrzés – törvényességi felügyelet  Angolszász  Német  Francia  Román  Skandináv modell

43 5.8 A közigazgatási hivatal feladatai 43  Szakmai segítség  Államigazgatási hatáskörök  Elsőfokú hatósági jogkörök  Másodfokú jogorvoslati fórum  Speciális feladatok  Területi koordináció és ellenőrzés  Választások, népszavazások informatikai támogatása  Területfejlesztési tanácsok törvényességi felügyelete  Területi dekoncentrált szervek tevékenységének koordinációja (RÁK)  Köztisztviselők képzése

44 6. fejezet Az önkormányzati költségvetés bevételi szerkezete Az államháztartás alrendszerei (emlékeztető) 6.2 Az önkormányzatok bevételi forrásai 6.3 Az önkormányzat saját bevételei 6.4 Az átengedett központi adók 6.5 A normatív hozzájárulások 6.6 Az állami támogatások 6.7 Gazdálkodási sajátosságok 6.8 Az önkormányzat költségvetése 6.9 A gazdálkodás ellenőrzésének típusai 6.10 Az önkormányzat vagyona

45 6.1 Az államháztartás alrendszerei (emlékeztető) 45  Központi kormányzat költségvetése  Elkülönített alapok költségvetése  Helyi (és kisebbségi) önkormányzatok költségvetése  Társadalombiztosítás költségvetése

46 6.2 Az önkormányzatok bevételi forrásai Saját bevétel 2. Átengedett központi adók 3. Normatív hozzájárulások 4. Állami támogatások

47 6.3 Az önkormányzat saját bevételei 47  Helyi adók  Saját tevékenységből, vagyon hozadékából származó bevételek  Illetékek  Átvett pénzeszközök  Megosztott privatizációs bevételek  Egyéb (működési, ár- és díjbevételek)

48 6.4 Az átengedett központi adók 48  Magánszemélyek jövedelemadója  Gépjárműadó  Termőföld bérbeadása  Környezetvédelmi és a szabálysértési bírság SZJA - megosztás elveiSZJA - megosztás elvei adóerő-képességadóerő-képesség

49 6.5 A normatív hozzájárulások 49  Központi költségvetési támogatások legnagyobb hányadát alkotja.  Megállapítás módja:  Településre jellemző mutatók alapján  Feladatellátáshoz kapcsolódó mutatók  Felhasználás kötöttség nélkül!  Hozzájárulási jogcímek alakulása

50 6.6 Az állami támogatások 50  Címzett támogatások  Céltámogatások  A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások  A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok  A jövedelemkülönbségek mérséklése  A hivatásos tűzoltóságok támogatása  A többcélú kistérségi társulások támogatása

51 6.7 Gazdálkodási sajátosságok 51  Gazdálkodási önállóság és felelősség, vállalkozás és korlátai  Költségvetési szervek alapítása és gazdálkodása  Hitel, kötvény  Adósságrendezési eljárás

52 6.8 Az önkormányzatok költségvetése 52  A költségvetés tervezése  Előkészítési és koncepció-szakasz  Egyeztetési rendszer  Rendelet-tervezet összeállítása  A költségvetés elfogadása  Információs rendszer  Beszámoló a költségvetés végrehajtásáról (zárszámadás)

53 6.9 A gazdálkodás ellenőrzésének típusai 53 BelsőFelügyeletiKülső Jegyző Belső ellenőr Könyvvizsgáló Pénzügyibizottság MagyarÁllamkincstár ÁllamiSzámvevőszék

54 6.10 Az önkormányzatok vagyona 54  Vagyontárgyak típusai  Törzsvagyon  Forgalomképtelen  Korlátozottan forgalomképes  Forgalomképes vagyontárgyak  Vagyonhasznosítás  Ingatlanvagyon kataszter

55 7. fejezet Az EU-csatlakozás önkormányzati vonatkozásai A helyi jogalkotás törvényi kereteinek alakulása 7.2 A szolgáltatások szabad áramlása a belső piaci irányelv tükrében 7.3 Az európai közösségi szabályozás önkormányzatokat érintő legfontosabb területei

56 7.1 A helyi jogalkotás törvényi kereteinek alakulása A csatlakozás előtt: 1. A csatlakozás előtt: jogharmonizáció 2. A csatlakozás időpontjában: 2. A csatlakozás időpontjában: dereguláció 3. A csatlakozást követően: 3. A csatlakozást követően: EU jogforrási rendszerébe való illeszkedés A csatlakozással összefüggő feladatok teljesítésének kikényszeríthetősége

57 7.2 A szolgáltatások szabad áramlása a belső piaci irányelv tükrében 57  Eljárások egyszerűsítése  Egyablakos ügyintézési pontok  A letelepedés szabadsága  A határokon átnyúló szolgáltatások nyújtásának szabadsága  Hatóságok közötti együttműködés

58 7.3 Az európai közösségi szabályozás önkormányzatokat érintő legfontosabb területei 58  Hulladékgazdálkodás  Települési közszolgáltatási díj  Vízügy  Szennyvíztisztítással kapcsolatos feladatok  Az emberi fogyasztásra szolgáló víz minőségére vonatkozó előírások

59   Az európai önkormányzati modellek:” Önkormányzati rendszerünk átalakításának lehetséges irányai az európai reformok tükrében” című Balogh Gábor törvényességi referens ( Pest Megyei Közigazgatási Hivatal ) előadása alapján december


Letölteni ppt "ÖNKORMÁNYZATI KÖZIGAZGATÁS KÖZIGAZGATÁS. TARTALOMJEGYZÉK 2  A HELYI ÖNKORMÁNYZATI RENDSZER  A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK JOGÁLLÁSAINAK ELTÉRÉSEI  AZ ÖNKORMÁNYZATOK."

Hasonló előadás


Google Hirdetések