Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ÖNKORMÁNYZATI KÖZIGAZGATÁS KÖZIGAZGATÁS. TARTALOMJEGYZÉK 2  A HELYI ÖNKORMÁNYZATI RENDSZER  A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK JOGÁLLÁSAINAK ELTÉRÉSEI  AZ ÖNKORMÁNYZATOK.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ÖNKORMÁNYZATI KÖZIGAZGATÁS KÖZIGAZGATÁS. TARTALOMJEGYZÉK 2  A HELYI ÖNKORMÁNYZATI RENDSZER  A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK JOGÁLLÁSAINAK ELTÉRÉSEI  AZ ÖNKORMÁNYZATOK."— Előadás másolata:

1 ÖNKORMÁNYZATI KÖZIGAZGATÁS KÖZIGAZGATÁS

2 TARTALOMJEGYZÉK 2  A HELYI ÖNKORMÁNYZATI RENDSZER  A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK JOGÁLLÁSAINAK ELTÉRÉSEI  AZ ÖNKORMÁNYZATOK FELADATRENDSZERE  A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE  AZ ÖNKORMÁNYZATOKKAL KAPCSOLATOS ÁLLAMI FELADATOK  AZ ÖNKORMÁNYZATOK GAZDÁLKODÁSA  AZ EU ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATOK MAGYARORSZÁGON 2012.04.21.

3 1. fejezet A helyi önkormányzati rendszer 3 1.1 Az önkormányzati rendszer története 1.2 Európai önkormányzati rendszerek 1.3 A helyi önkormányzatok Európai Chartája 1.4 Alkotmányos alapok 1.5 A helyi önkormányzás gyakorlásának közvetlen módjai 2012.04.21.

4 1.1 Az önkormányzati rendszer története 4 A magyar polgári önkormányzati rendszer:  község, város, főváros  polgári vármegyei közigazgatás  törvényhatósági jogú városok A tanácsrendszer jellemzői:  tanácstörvények  képviseleti szerv, végrehajtó bizottság, szakigazgatási szervek alárendeltségi viszonyai 2012.04.21.

5 1.2 Európai önkormányzati rendszerek 5 Önállóság mértéke és hatáskörök szélessége szerint: Angolszász rendszer Kontinentális rendszer Skandináv FranciaVegyes 2012.04.21.

6 3/1. Angolszász rendszer jellemzői 1. Íratlan alkotmány 2. Ultra vires elv 3. A dekoncentrált szervek és az önkormányzatok viszonyrendszere rendkívül összetett 4. Az állam erős irányító – finanszírozó szerepet tölt be 5. Az önkormányzatok jól definiált közszolgáltató tevékenységet végeznek 6. Közszolgáltatások nyújtásakor nagyban támaszkodnak a piaci megoldásokra 2012.04.21. 6

7 7 3/2. Skandináv/Északi rendszer jellemzői 1.Svédország, Finnország, Dánia 2.Alkotmányos rendelkezések alapelvi szinten maradnak 3.A települések átlag lakosságszáma magas 4.Több település - egy önkormányzat elve (integrált rendszer) 5.Nagy gazdasági önállósághoz széles feladat- és hatáskör társul 6.A települési önkormányzatok erősödtek, a területi önkormányzatok gyengültek 7.Területi kiegyenlítettség a közszolgáltatásokban 8.Közigazgatási kísérletek 2012.04.21.

8 8 3/3. Német/Vegyes rendszer jellemzői 1.Németország, Ausztria 2.Föderatív, szövetségi államok 3.Tartományok joga az önkormányzati rendszer meghatározása 4.Eltérő megoldások a különböző tartományokban (észak – dél közötti különbség) 5.Decentralizáció mellett is erős hierarchia jellemzi 6.Minden helyi funkciót felvállalhatnak, kivéve, ha más a feladat címzettje 2012.04.21.

9 9 3/4. Francia/Déli rendszer jellemzői 1.Franciaország, Spanyolország, Olaszország (félúton?) 2.Komoly alkotmányjogi státusz és erős közösségi hagyományok 3.Egy település - egy önkormányzat elve (nem integrált) 4.Feladatok szűk körűek, pénzügyi és gazdasági önállóságuk csekély 5.Területi szint a jelentősebb 6.Kiterjedt társulási rendszereket működtetnek 7.Erős állami felügyelet, ami még a közszolgáltatások szervezésére is kiterjedhet 2012.04.21.

10 10 3/4. Francia/Déli rendszer jellemzői 1.Franciaország, Spanyolország, Olaszország (félúton?) 2.Komoly alkotmányjogi státusz és erős közösségi hagyományok 3.Egy település - egy önkormányzat elve (nem integrált) 4.Feladatok szűk körűek, pénzügyi és gazdasági önállóságuk csekély 5.Területi szint a jelentősebb 6.Kiterjedt társulási rendszereket működtetnek 7.Erős állami felügyelet, ami még a közszolgáltatások szervezésére is kiterjedhet 2012.04.21.

11 1.3 A helyi önkormányzatok Európai Chartája 11 Európa Tanács által összefoglalt minimum-követelmények gyűjteménye Aláíró tagállamok kötelesek: Chartában foglaltakat betartani és összesen tíz garanciális értékű szakaszt szöveg szerint is a belső jog részévé tesznek 2012.04.21.

12 1.4 Alkotmányos alapok 12 Helyi önállóság (autonómia) – A választópolgárok közösségét megillető jogok – Rendeletalkotás – Szervezetalakítás – Társulási szabadság – Gazdasági önállóság Petíciós jog – Véleménynyilvánítás – Felterjesztési jog Önkormányzati jogok védelme – Alkotmánybíróság – Bírói jogvédelemNyilvánosság 2012.04.21.

13 1.5 A helyi önkormányzás gyakorlásának közvetlen módjai 13 Helyi népszavazás Helyi népi kezdeményezés Közmeghallgatás Akarja-e, hogy *falu területén, xy határában cementgyár épüljön? Kezdeményezzük, hogy a szabályozási terv akként módosuljon, hogy ne épülhessen … területén katonai radar. 2012.04.21.

14 2. fejezet A helyi önkormányzatok rendszere és egymáshoz való viszonyuk 14 2.1 Önkormányzatok típusai 2.2 Kisebbségi önkormányzatok 2.3. Társulások Magyarországon 2.4. Együttműködések Európában 2012.04.21.

15 2.1 Önkormányzatok típusai 15 város TelepülésiTerületi község, nagyközség megyei jogú város főváros és kerületei megyei = Új község alapítása Várossá nyilvánítás 2012.04.21.

16 2.2 Kisebbségi önkormányzatok 16 TelepülésiTerületiOrszágos község város főváros kerületei fővárosmegye 2012.04.21.

17 2.3 Társulások Magyarországon AlkotmányÖtv.Ttv.Tft.Tkt. 17 szabad társulás elve  szabad társulás elve  hatósági igazgatási,  intézményi társulás,  körjegyzőség,  társult képviselő-testület  megbízás egyes feladatok ellátására  intézmény vagy más szervezet fenntartására  jogi személyiséggel rendelkező társulás  területfejlesztési társulás  többcélú kistérségi társulás Képviselő- testület Társulási Tanács 2012.04.21.

18 2.4 Együttműködések Európában Franciaország Franciaország Önkéntes Önkéntes Kötelező Kötelező Típusai Típusai – Községi – Városi – Kistérségi Hollandia Hollandia Önkéntes Önkéntes Kötelező Kötelező Finnország Finnország Önkéntes Önkéntes Kötelező Kötelező 18 Magyarország szabad társulás elve 2012.04.21.

19 3. fejezet Az önkormányzatok feladatrendszere 19 3.1 Feladat- és hatáskörök csoportosítása 3.2 Kötelező feladatok 3.3 Kötelező feladatok az Ötv. alapján 3.4 Kötelező feladatok törvények alapján 3.5 Önként vállalt feladatok 3.6 Önkormányzati hatósági ügy 3.7 Feladat- és hatáskörök telepítése, átvállalása 2012.04.21.

20 3.1 Feladat- és hatáskörök/Döntéshozók 20 Államigazgatási feladat- és hatáskörök Önkormányzati Képviselő-testületHelyi népszavazás népszavazás Polgármester PolgármestermegyeiközgyűléselnökeJegyzőfőjegyzőPolgármesterFőpolgár-mestermegyeiközgyűléselnöke Polgármesteri Polgármesterihivatalügyintézője kisebbségi kisebbségiönkormányzat társulás részönkormányzat részönkormányzattestülete bizottság bizottság Polgármester Polgármester 2012.04.21.

21 21 Önkormányzati feladat- és hatáskörök Államigazgatási Kötelező feladat Önkormányzati hatósági ügy Önként vállalt/ Fakultatív feladat Ötv.alapján Egyéb TÖRVÉNY alapján 3.1 Feladat- és hatáskörök 2012.04.21.

22 3.2 Kötelező feladatok 22 Törvény állapítja meg:  Önkormányzati törvény;  Más (ágazati) törvények Az Országgyűlés anyagi feltételeiről. Az Országgyűlés köteles gondoskodni a feladatellátás anyagi feltételeiről.Arányosság!!! 2012.04.21.

23 3.3 Kötelező feladatok az Ötv. alapján Gondoskodás: 1. az egészséges ivóvízellátásról; 2. az óvodai nevelésről; 3. az általános iskolai oktatásról és nevelésről; 4. az egészségügyi és szociális alapellátásról; 5. a közvilágításról; 6. a helyi közutak és a köztemető fenntartásáról; parkolás biztosítása 7.parkolás biztosítása a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesüléséről. 8.a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesüléséről. 23 2012.04.21.

24 4.4 Kötelező feladatok törvények alapján 24 Példák:  Települési hulladék gyűjtésének és elhelyezésének megszervezése  Kötelező kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása  Közoktatási feladatok  Szociális gondoskodás  Területrendezés  Közgyűjtemények fenntartása  Szakiskolai képzés 2012.04.21.

25 3.5 Önként vállalt feladatok 25 Feltételei : 1) Jogszabály nem utalja más szerv feladat- és hatáskörébe 2) Nem veszélyeztetheti a kötelező feladat- és hatáskörök ellátását Például: kisvárosi kórház, rendelőintézet; művészeti intézmény (zeneiskola) fenntartása; községi, városi múzeum fenntartása. 2012.04.21.

26 3.6 Önkormányzati hatósági ügy 26 Önkormányzati hatósági hatáskört telepíthet:  Országgyűlés törvényben  Képviselő-testület rendeletében Képviselő-testület PolgármesterBizottságRészönkormányzattestülete Átruházható Bíróság Fellebbezés Felülvizsgálat Ket. Címzett: Képviselő-testület PolgármesterTársulás 2012.04.21.

27 3.7 Feladat- és hatáskörök telepítése, átvállalása 27 1. Differenciált telepítés 2. Feladatátvállalás  Települések között  Fővároson belül (kerületek–főváros)  Település és megye között 2012.04.21.

28 4. fejezet Szervezeti és működési szabályok 28 4.1 Helyi önkormányzati képviselő 4.2 A képviselőtestület működése 4.3 Bizottságok, részönkormányzatok 4.4 Tisztségviselők 4.5 A polgármester 4.6 A jegyző 2012.04.21.

29 4.1 Helyi önkormányzati képviselő 29 Jogállása – Mandátum keletkezése – Mandátum jellege – Mandátum megszűnése – Szabad mandátumgyakorlás Jogai – Felvilágosítás kérése – Testületi működéssel kapcsolatos jogok, stb. Kötelességei – Részvétel a testület munkájában – Kizárás, összeférhetetlenség bejelentése Összeférhetetlenségi szabályok 2012.04.21.

30 4.2 A képviselő-testület működése A képviselő-testület ülései  Összehívás  Nyilvánosság (zárt ülés tartásának feltételei)  Határozatképesség  Határozathozatal  Képviselőtestület aktusai (határozat, rendelet)  Jegyzőkönyv Helyi jogalkotás 30 2012.04.21.

31 4.3 Bizottságok, részönkormányzatok 31 Bizottságok  Kötelezően létrehozandó bizottságok  Szabadon választott bizottságok alakítása  Összetétel  Jogkörök  Kapcsolat a képviselő-testülettel és a hivatallal Településrészi önkormányzatok  Szerepe, létrejötte  Összetétele  Hatáskörök 2012.04.21.

32 4.4 Tisztségviselők 1. Választott  Polgármester (főpolgármester, közgyűlés elnöke)  Alpolgármester(-ek)-  Más vezetők (tanácsnok, bizottsági elnök, frakcióvezetők stb.) 2. Kinevezett  Jegyző, aljegyző  Körjegyző 32 2012.04.21.

33 4.5 A polgármester 33  Megválasztás módja  Összeférhetetlenség  okok csoportosítása  eljárás  Testület működésével kapcsolatos feladatok  A hivatal irányítása  önkormányzati hatáskörök  államigazgatási hatáskörök 2012.04.21.

34 4.6 A jegyző 34  Kinevezése, képesítési követelmények  A hivatal vezetése  körjegyzőség vezetésének speciális kérdései  Feladatai az önkormányzat működése terén  Államigazgatási hatáskörök címzettje  Különösen körzetközponti igazgatás esetén:  Okmányiroda  Kiemelt építésügyi hatáskörök  Egyes gyámügyi hatáskörök  Közlekedésigazgatási feladatok 2012.04.21.

35 5. fejezet Az önkormányzatokkal kapcsolatos állami feladatok 35 5.1 Az önkormányzati autonómia tartalma 5.2 Az Országgyűlés önkormányzatokkal kapcsolatos feladatai 5.3 A köztársasági elnök önkormányzatokkal kapcsolatos feladatai 5.4 A kormány önkormányzatokkal kapcsolatos feladatai 5.5 A minisztériumok feladatai 5.6 Az önkormányzatok külső ellenőrzése 5.7 A törvényességi ellenőrzés 5.8 A közigazgatási hivatal feladatai 2012.04.21.

36 5.1 Az önkormányzati autonómia tartalma 36 Önkormányzati autonómia:  Helyi Önkormányzatok Európai Chartája  Alkotmány  Önkormányzati törvény  Ágazati törvények 2012.04.21.

37 5.2 Az Országgyűlés önkormányzatokkal kapcsolatos feladatai Törvényalkotás  Ötv. (2/3-os)  Képviselők és polgármesterek választása, választási eljárás  Költségvetési törvények Döntéshozatali jogkörök  Feloszlatás  Területszervezés  Költségvetési szabályozás 37 2012.04.21.

38 5.3 A köztársasági elnök önkormányzatokkal kapcsolatos feladatai  Választások kitűzése  Területszervezési döntések  Köztársasági biztos kinevezése 38 2012.04.21.

39 5.4 A kormány önkormányzatokkal kapcsolatos feladatai 39  önkormányzatok törvényességi ellenőrzése;  feloszlatási javaslat előterjesztése;  helyi közszolgálati képesítési előírások;  államigazgatási feladatok ellátásának irányítása;  dönt államigazgatási szerv és önkormányzat közötti vitában. 2012.04.21.

40 5.5 A minisztériumok feladatai 40 A miniszterek feladatai:  államigazgatási feladatok szakmai szabályozása;  önkormányzati intézmények működésének szakmai szabályai, dolgozók képesítési előírásai;  ellenőrzés;  tájékoztatás. Az önkormányzatokért felelős miniszter önkormányzatokat érintő feladatai:  működéssel kapcsolatban;  gazdálkodással kapcsolatban;  településfejlesztéssel kapcsolatban. 2012.04.21.

41 5.6 Az önkormányzatok ellenőrzése 41 ÁllamiSzámvevőszékKözigazgatásiHivatal Gazdálkodás jogszerűjogszerű célszerűcélszerű Működés,döntéshozatal jogszerűjogszerű JelentésTörvényességiészrevétel Rendes- / AlkotmánybíróságÉszrevétel 2012.04.21.

42 5.7. Törvényességi ellenőrzés 42 Törvényességi ellenőrzés Magyarországon Tartalma  Tartalma  Eljárása  Szervezete Törvényességi ellenőrzés Európában Törvényességi ellenőrzés – törvényességi felügyelet  Törvényességi ellenőrzés – törvényességi felügyelet  Angolszász  Német  Francia  Román  Skandináv modell 2012.04.21.

43 5.8 A közigazgatási hivatal feladatai 43  Szakmai segítség  Államigazgatási hatáskörök  Elsőfokú hatósági jogkörök  Másodfokú jogorvoslati fórum  Speciális feladatok  Területi koordináció és ellenőrzés  Választások, népszavazások informatikai támogatása  Területfejlesztési tanácsok törvényességi felügyelete  Területi dekoncentrált szervek tevékenységének koordinációja (RÁK)  Köztisztviselők képzése 2012.04.21.

44 6. fejezet Az önkormányzati költségvetés bevételi szerkezete 44 6.1 Az államháztartás alrendszerei (emlékeztető) 6.2 Az önkormányzatok bevételi forrásai 6.3 Az önkormányzat saját bevételei 6.4 Az átengedett központi adók 6.5 A normatív hozzájárulások 6.6 Az állami támogatások 6.7 Gazdálkodási sajátosságok 6.8 Az önkormányzat költségvetése 6.9 A gazdálkodás ellenőrzésének típusai 6.10 Az önkormányzat vagyona 2012.04.21.

45 6.1 Az államháztartás alrendszerei (emlékeztető) 45  Központi kormányzat költségvetése  Elkülönített alapok költségvetése  Helyi (és kisebbségi) önkormányzatok költségvetése  Társadalombiztosítás költségvetése 2012.04.21.

46 6.2 Az önkormányzatok bevételi forrásai 46 1. Saját bevétel 2. Átengedett központi adók 3. Normatív hozzájárulások 4. Állami támogatások 2012.04.21.

47 6.3 Az önkormányzat saját bevételei 47  Helyi adók  Saját tevékenységből, vagyon hozadékából származó bevételek  Illetékek  Átvett pénzeszközök  Megosztott privatizációs bevételek  Egyéb (működési, ár- és díjbevételek) 2012.04.21.

48 6.4 Az átengedett központi adók 48  Magánszemélyek jövedelemadója  Gépjárműadó  Termőföld bérbeadása  Környezetvédelmi és a szabálysértési bírság SZJA - megosztás elveiSZJA - megosztás elvei adóerő-képességadóerő-képesség 2012.04.21.

49 6.5 A normatív hozzájárulások 49  Központi költségvetési támogatások legnagyobb hányadát alkotja.  Megállapítás módja:  Településre jellemző mutatók alapján  Feladatellátáshoz kapcsolódó mutatók  Felhasználás kötöttség nélkül!  Hozzájárulási jogcímek alakulása 2012.04.21.

50 6.6 Az állami támogatások 50  Címzett támogatások  Céltámogatások  A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások  A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok  A jövedelemkülönbségek mérséklése  A hivatásos tűzoltóságok támogatása  A többcélú kistérségi társulások támogatása 2012.04.21.

51 6.7 Gazdálkodási sajátosságok 51  Gazdálkodási önállóság és felelősség, vállalkozás és korlátai  Költségvetési szervek alapítása és gazdálkodása  Hitel, kötvény  Adósságrendezési eljárás 2012.04.21.

52 6.8 Az önkormányzatok költségvetése 52  A költségvetés tervezése  Előkészítési és koncepció-szakasz  Egyeztetési rendszer  Rendelet-tervezet összeállítása  A költségvetés elfogadása  Információs rendszer  Beszámoló a költségvetés végrehajtásáról (zárszámadás) 2012.04.21.

53 6.9 A gazdálkodás ellenőrzésének típusai 53 BelsőFelügyeletiKülső Jegyző Belső ellenőr Könyvvizsgáló Pénzügyibizottság MagyarÁllamkincstár ÁllamiSzámvevőszék 2012.04.21.

54 6.10 Az önkormányzatok vagyona 54  Vagyontárgyak típusai  Törzsvagyon  Forgalomképtelen  Korlátozottan forgalomképes  Forgalomképes vagyontárgyak  Vagyonhasznosítás  Ingatlanvagyon kataszter 2012.04.21.

55 7. fejezet Az EU-csatlakozás önkormányzati vonatkozásai 55 7.1 A helyi jogalkotás törvényi kereteinek alakulása 7.2 A szolgáltatások szabad áramlása a belső piaci irányelv tükrében 7.3 Az európai közösségi szabályozás önkormányzatokat érintő legfontosabb területei 2012.04.21.

56 7.1 A helyi jogalkotás törvényi kereteinek alakulása 56 1. A csatlakozás előtt: 1. A csatlakozás előtt: jogharmonizáció 2. A csatlakozás időpontjában: 2. A csatlakozás időpontjában: dereguláció 3. A csatlakozást követően: 3. A csatlakozást követően: EU jogforrási rendszerébe való illeszkedés A csatlakozással összefüggő feladatok teljesítésének kikényszeríthetősége 2012.04.21.

57 7.2 A szolgáltatások szabad áramlása a belső piaci irányelv tükrében 57  Eljárások egyszerűsítése  Egyablakos ügyintézési pontok  A letelepedés szabadsága  A határokon átnyúló szolgáltatások nyújtásának szabadsága  Hatóságok közötti együttműködés 2012.04.21.

58 7.3 Az európai közösségi szabályozás önkormányzatokat érintő legfontosabb területei 58  Hulladékgazdálkodás  Települési közszolgáltatási díj  Vízügy  Szennyvíztisztítással kapcsolatos feladatok  Az emberi fogyasztásra szolgáló víz minőségére vonatkozó előírások 2012.04.21.

59  http://www.nki.gov.hu/koezigazgatasi-tudasbazis/koezigazgatasi-vizsgak-anyagai http://www.nki.gov.hu/koezigazgatasi-tudasbazis/koezigazgatasi-vizsgak-anyagai  Az európai önkormányzati modellek:” Önkormányzati rendszerünk átalakításának lehetséges irányai az európai reformok tükrében” című Balogh Gábor törvényességi referens ( Pest Megyei Közigazgatási Hivatal ) előadása alapján 2010. december 15. 2012.04.21. 59


Letölteni ppt "ÖNKORMÁNYZATI KÖZIGAZGATÁS KÖZIGAZGATÁS. TARTALOMJEGYZÉK 2  A HELYI ÖNKORMÁNYZATI RENDSZER  A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK JOGÁLLÁSAINAK ELTÉRÉSEI  AZ ÖNKORMÁNYZATOK."

Hasonló előadás


Google Hirdetések