Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ÖNKORMÁNYZATI KÖZIGAZGATÁS.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ÖNKORMÁNYZATI KÖZIGAZGATÁS."— Előadás másolata:

1 ÖNKORMÁNYZATI KÖZIGAZGATÁS

2 TARTALOMJEGYZÉK A HELYI ÖNKORMÁNYZATI RENDSZER
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK JOGÁLLÁSAINAK ELTÉRÉSEI AZ ÖNKORMÁNYZATOK FELADATRENDSZERE A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE AZ ÖNKORMÁNYZATOKKAL KAPCSOLATOS ÁLLAMI FELADATOK AZ ÖNKORMÁNYZATOK GAZDÁLKODÁSA AZ EU ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATOK MAGYARORSZÁGON

3 1. fejezet A helyi önkormányzati rendszer
1.1 Az önkormányzati rendszer története 1.2 Európai önkormányzati rendszerek 1.3 A helyi önkormányzatok Európai Chartája 1.4 Alkotmányos alapok 1.5 A helyi önkormányzás gyakorlásának közvetlen módjai

4 1.1 Az önkormányzati rendszer története
A magyar polgári önkormányzati rendszer: község, város, főváros polgári vármegyei közigazgatás törvényhatósági jogú városok A tanácsrendszer jellemzői: tanácstörvények képviseleti szerv, végrehajtó bizottság, szakigazgatási szervek alárendeltségi viszonyai

5 1.2 Európai önkormányzati rendszerek
Önállóság mértéke és hatáskörök szélessége szerint: Angolszász rendszer Kontinentális rendszer Francia Vegyes Skandináv

6 3/1. Angolszász rendszer jellemzői
Íratlan alkotmány Ultra vires elv A dekoncentrált szervek és az önkormányzatok viszonyrendszere rendkívül összetett Az állam erős irányító – finanszírozó szerepet tölt be Az önkormányzatok jól definiált közszolgáltató tevékenységet végeznek Közszolgáltatások nyújtásakor nagyban támaszkodnak a piaci megoldásokra

7 3/2. Skandináv/Északi rendszer jellemzői
Svédország, Finnország, Dánia Alkotmányos rendelkezések alapelvi szinten maradnak A települések átlag lakosságszáma magas Több település - egy önkormányzat elve (integrált rendszer) Nagy gazdasági önállósághoz széles feladat- és hatáskör társul A települési önkormányzatok erősödtek, a területi önkormányzatok gyengültek Területi kiegyenlítettség a közszolgáltatásokban Közigazgatási kísérletek 7

8 3/3. Német/Vegyes rendszer jellemzői
Németország, Ausztria Föderatív, szövetségi államok Tartományok joga az önkormányzati rendszer meghatározása Eltérő megoldások a különböző tartományokban (észak – dél közötti különbség) Decentralizáció mellett is erős hierarchia jellemzi Minden helyi funkciót felvállalhatnak, kivéve, ha más a feladat címzettje 8

9 3/4. Francia/Déli rendszer jellemzői
Franciaország, Spanyolország, Olaszország (félúton?) Komoly alkotmányjogi státusz és erős közösségi hagyományok Egy település - egy önkormányzat elve (nem integrált) Feladatok szűk körűek, pénzügyi és gazdasági önállóságuk csekély Területi szint a jelentősebb Kiterjedt társulási rendszereket működtetnek Erős állami felügyelet, ami még a közszolgáltatások szervezésére is kiterjedhet 9

10 3/4. Francia/Déli rendszer jellemzői
Franciaország, Spanyolország, Olaszország (félúton?) Komoly alkotmányjogi státusz és erős közösségi hagyományok Egy település - egy önkormányzat elve (nem integrált) Feladatok szűk körűek, pénzügyi és gazdasági önállóságuk csekély Területi szint a jelentősebb Kiterjedt társulási rendszereket működtetnek Erős állami felügyelet, ami még a közszolgáltatások szervezésére is kiterjedhet 10

11 1.3 A helyi önkormányzatok Európai Chartája
Európa Tanács által összefoglalt minimum-követelmények gyűjteménye Aláíró tagállamok kötelesek: Chartában foglaltakat betartani és összesen tíz garanciális értékű szakaszt szöveg szerint is a belső jog részévé tesznek

12 1.4 Alkotmányos alapok Helyi önállóság (autonómia) Petíciós jog
A választópolgárok közösségét megillető jogok Rendeletalkotás Szervezetalakítás Társulási szabadság Gazdasági önállóság Petíciós jog Véleménynyilvánítás Felterjesztési jog Önkormányzati jogok védelme Alkotmánybíróság Bírói jogvédelem Nyilvánosság

13 1.5 A helyi önkormányzás gyakorlásának közvetlen módjai
Helyi népi kezdeményezés Helyi népszavazás Közmeghallgatás Kezdeményezzük, hogy a szabályozási terv akként módosuljon, hogy ne épülhessen … területén katonai radar. A helyi népszavazás jogorvoslati rendje! Akarja-e, hogy *falu területén, xy határában cementgyár épüljön?

14 2. fejezet A helyi önkormányzatok rendszere és egymáshoz való viszonyuk
2.1 Önkormányzatok típusai 2.2 Kisebbségi önkormányzatok 2.3. Társulások Magyarországon 2.4. Együttműködések Európában

15 2.1 Önkormányzatok típusai
Települési Területi = község, nagyközség város megyei megyei jogú város főváros és kerületei Új község alapítása Várossá nyilvánítás

16 2.2 Kisebbségi önkormányzatok
Települési Területi Országos megye főváros A három fajta kisebbségi önkormányzat jogállása különböző. A kisebbségi települési önkormányzat hatásköre megegyezik a települési önkormányzat hatáskörével. A három fajta kisebbségi önkormányzat közül legjellemzőbb gyakoriság a közvetlenül megválasztott helyi kisebbségi önkormányzat. község város főváros kerületei

17 2.3 Társulások Magyarországon
szabad társulás elve hatósági igazgatási, intézményi társulás, körjegyzőség, társult képviselő-testület megbízás egyes feladatok ellátására intézmény vagy más szervezet fenntartására jogi személyiséggel rendelkező társulás területfejlesztési társulás többcélú kistérségi társulás Alkotmány Ötv. Ttv. Tft. Tkt. Képviselő-testület Társulási Tanács

18 2.4 Együttműködések Európában
Franciaország Önkéntes Kötelező Típusai Községi Városi Kistérségi Hollandia Finnország Magyarország szabad társulás elve

19 3. fejezet Az önkormányzatok feladatrendszere
3.1 Feladat- és hatáskörök csoportosítása 3.2 Kötelező feladatok 3.3 Kötelező feladatok az Ötv. alapján 3.4 Kötelező feladatok törvények alapján 3.5 Önként vállalt feladatok 3.6 Önkormányzati hatósági ügy 3.7 Feladat- és hatáskörök telepítése, átvállalása Feladatok – közszolgáltatások feltételrendszerének megteremtése Helyi közhatalom gyakorlásának feltételrendszerének megteremtése

20 3.1 Feladat- és hatáskörök/Döntéshozók
Önkormányzati feladat- és hatáskörök Államigazgatási feladat- és hatáskörök Képviselő- testület Helyi népszavazás Polgármester megyei közgyűlés elnöke Jegyző főjegyző Polgármester Főpolgár- mester megyei közgyűlés elnöke Polgármesteri hivatal ügyintézője Hatósági ügyek: Államigazgatás c. köt. tárgy Önkormányzati hatósági ügyek: Közhatalmi: szociális segély kérelem elbírálása Tulajdonosi: vagyonhasznosítás, gazdálkodás, rendelkezés a vagyon fölött Polgármester kisebbségi önkormányzat bizottság részönkormányzat testülete társulás

21 3.1 Feladat- és hatáskörök
Önkormányzati feladat- és hatáskörök Államigazgatási feladat- és hatáskörök Kötelező feladat Önként vállalt/ Fakultatív feladat Önkormányzati hatósági ügy Ötv. alapján Egyéb TÖRVÉNY alapján

22 3.2 Kötelező feladatok Törvény állapítja meg: Önkormányzati törvény;
Más (ágazati) törvények Az Országgyűlés köteles gondoskodni a feladatellátás anyagi feltételeiről. Arányosság!!! Az Ötv.tkp. Kötelezettséget állapít meg. AB: az önkormányzat teljes bevételi rendszerén keresztül kell támogatni, nem jelent feladatfinanszírozást Charta: arányos támogatás elve A gyakorlat az, hogy az Országgyűlés támogatást állapít meg a kötelező feladatokhoz a mindenkori költségvetésben.

23 3.3 Kötelező feladatok az Ötv. alapján
Gondoskodás: az egészséges ivóvízellátásról; az óvodai nevelésről; az általános iskolai oktatásról és nevelésről; az egészségügyi és szociális alapellátásról; a közvilágításról; a helyi közutak és a köztemető fenntartásáról; 7. parkolás biztosítása 8. a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesüléséről. 1990-ben ágazati törvények még nem részletezhették az egyes feladatokat. Ezért az Országgyűlés a minden településen minimálisan ellátandó feladatok körét szabta meg.

24 4.4 Kötelező feladatok törvények alapján
Példák: Települési hulladék gyűjtésének és elhelyezésének megszervezése Kötelező kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása Közoktatási feladatok Szociális gondoskodás Területrendezés Közgyűjtemények fenntartása Szakiskolai képzés

25 3.5 Önként vállalt feladatok
Feltételei : Jogszabály nem utalja más szerv feladat- és hatáskörébe Nem veszélyeztetheti a kötelező feladat- és hatáskörök ellátását Például: kisvárosi kórház, rendelőintézet; művészeti intézmény (zeneiskola) fenntartása; községi, városi múzeum fenntartása.

26 3.6 Önkormányzati hatósági ügy
Önkormányzati hatósági hatáskört telepíthet: Országgyűlés törvényben Képviselő-testület rendeletében Címzett: Képviselő-testület Bíróság Felülvizsgálat Ket. Képviselő-testület Fellebbezés Átruházható Bizottság Polgármester Polgármester Társulás Részönkormányzat testülete

27 3.7 Feladat- és hatáskörök telepítése, átvállalása
Differenciált telepítés Feladatátvállalás Települések között Fővároson belül (kerületek–főváros) Település és megye között Differenciált: pl. oktatási törvény Települések közötti feladatok átvállalása: megállapodással Főváros: kerületek egymás között, ill. kerület–főváros között

28 4. fejezet Szervezeti és működési szabályok
4.1 Helyi önkormányzati képviselő 4.2 A képviselőtestület működése 4.3 Bizottságok, részönkormányzatok 4.4 Tisztségviselők 4.5 A polgármester 4.6 A jegyző

29 4.1 Helyi önkormányzati képviselő
Jogállása Mandátum keletkezése Mandátum jellege Mandátum megszűnése Szabad mandátumgyakorlás Jogai Felvilágosítás kérése Testületi működéssel kapcsolatos jogok, stb. Kötelességei Részvétel a testület munkájában Kizárás, összeférhetetlenség bejelentése Összeférhetetlenségi szabályok Releváns jogszabályok: Ötv., választójogi tv., 1994:LXIV. tv., 2000: XCVI. tv.

30 4.2 A képviselő-testület működése
A képviselő-testület ülései Összehívás Nyilvánosság (zárt ülés tartásának feltételei) Határozatképesség Határozathozatal Képviselőtestület aktusai (határozat, rendelet) Jegyzőkönyv Helyi jogalkotás Szervezeti és működési szabályzat alapján alapvetően

31 4.3 Bizottságok, részönkormányzatok
Kötelezően létrehozandó bizottságok Szabadon választott bizottságok alakítása Összetétel Jogkörök Kapcsolat a képviselő-testülettel és a hivatallal Településrészi önkormányzatok Szerepe, létrejötte Összetétele Hatáskörök

32 4.4 Tisztségviselők Választott Kinevezett
Polgármester (főpolgármester, közgyűlés elnöke) Alpolgármester(-ek)- Más vezetők (tanácsnok, bizottsági elnök, frakcióvezetők stb.) Kinevezett Jegyző, aljegyző Körjegyző Polgármester és alpolgármester viszonya! Jelölése, feladatainak meghatározása

33 4.5 A polgármester okok csoportosítása eljárás
Megválasztás módja Összeférhetetlenség okok csoportosítása eljárás Testület működésével kapcsolatos feladatok A hivatal irányítása önkormányzati hatáskörök államigazgatási hatáskörök Érdemes kiemelni a polgármester szerepeit a képviselők munkájának (képzésének) segítésében, a civil szervezetekkel, a kisebbségi önkormányzatokkal való kapcsolatok fenntartásában és a gazdálkodó szervezetekkel való kapcsolattartásban.

34 4.6 A jegyző Kinevezése, képesítési követelmények A hivatal vezetése
körjegyzőség vezetésének speciális kérdései Feladatai az önkormányzat működése terén Államigazgatási hatáskörök címzettje Különösen körzetközponti igazgatás esetén: Okmányiroda Kiemelt építésügyi hatáskörök Egyes gyámügyi hatáskörök Közlekedésigazgatási feladatok A jegyző által gyakorolt munkáltatói jogok esetében polgármesteri egyetértési jogok érvényesülése!

35 5. fejezet Az önkormányzatokkal kapcsolatos állami feladatok
5.1 Az önkormányzati autonómia tartalma 5.2 Az Országgyűlés önkormányzatokkal kapcsolatos feladatai 5.3 A köztársasági elnök önkormányzatokkal kapcsolatos feladatai 5.4 A kormány önkormányzatokkal kapcsolatos feladatai 5.5 A minisztériumok feladatai 5.6 Az önkormányzatok külső ellenőrzése 5.7 A törvényességi ellenőrzés 5.8 A közigazgatási hivatal feladatai

36 5.1 Az önkormányzati autonómia tartalma
Helyi Önkormányzatok Európai Chartája Alkotmány Önkormányzati törvény Ágazati törvények

37 5.2 Az Országgyűlés önkormányzatokkal kapcsolatos feladatai
Törvényalkotás Ötv. (2/3-os) Képviselők és polgármesterek választása, választási eljárás Költségvetési törvények Döntéshozatali jogkörök Feloszlatás Területszervezés Költségvetési szabályozás

38 5.3 A köztársasági elnök önkormányzatokkal kapcsolatos feladatai
Választások kitűzése Területszervezési döntések Köztársasági biztos kinevezése Biztos kinevezésére az elmúlt 12 évben egy esetben került sor, Tiszaderzs képviselőtestülete feloszlatásához kapcsolódóan.

39 5.4 A kormány önkormányzatokkal kapcsolatos feladatai
önkormányzatok törvényességi ellenőrzése; feloszlatási javaslat előterjesztése; helyi közszolgálati képesítési előírások; államigazgatási feladatok ellátásának irányítása; dönt államigazgatási szerv és önkormányzat közötti vitában.

40 5.5 A minisztériumok feladatai
A miniszterek feladatai: államigazgatási feladatok szakmai szabályozása; önkormányzati intézmények működésének szakmai szabályai, dolgozók képesítési előírásai; ellenőrzés; tájékoztatás. Az önkormányzatokért felelős miniszter önkormányzatokat érintő feladatai: működéssel kapcsolatban; gazdálkodással kapcsolatban; településfejlesztéssel kapcsolatban. MEH feladatai változtak 2002-ben! Más minisztériumok feladatai Miniszterelnöki Hivatal (területfejlesztésért felelős politikai államtitkár ir. alatt Területfejlesztési Hivatal) Kiemelten szóljon erről, mert ez változás a jegyzethez képest.

41 5.6 Az önkormányzatok ellenőrzése
Állami Számvevőszék Közigazgatási Hivatal Gazdálkodás jogszerű célszerű Működés, döntéshozatal jogszerű Jelentés Törvényességi észrevétel Észrevétel Rendes- / Alkotmánybíróság

42 5.7. Törvényességi ellenőrzés
Törvényességi ellenőrzés Magyarországon Tartalma Eljárása Szervezete Törvényességi ellenőrzés Európában Törvényességi ellenőrzés – törvényességi felügyelet Angolszász Német Francia Román Skandináv modell

43 5.8 A közigazgatási hivatal feladatai
Szakmai segítség Államigazgatási hatáskörök Elsőfokú hatósági jogkörök Másodfokú jogorvoslati fórum Speciális feladatok Területi koordináció és ellenőrzés Választások, népszavazások informatikai támogatása Területfejlesztési tanácsok törvényességi felügyelete Területi dekoncentrált szervek tevékenységének koordinációja (RÁK) Köztisztviselők képzése

44 6. fejezet Az önkormányzati költségvetés bevételi szerkezete
6.1 Az államháztartás alrendszerei (emlékeztető) 6.2 Az önkormányzatok bevételi forrásai 6.3 Az önkormányzat saját bevételei 6.4 Az átengedett központi adók 6.5 A normatív hozzájárulások 6.6 Az állami támogatások 6.7 Gazdálkodási sajátosságok 6.8 Az önkormányzat költségvetése 6.9 A gazdálkodás ellenőrzésének típusai 6.10 Az önkormányzat vagyona

45 6.1 Az államháztartás alrendszerei (emlékeztető)
Központi kormányzat költségvetése Elkülönített alapok költségvetése Helyi (és kisebbségi) önkormányzatok költségvetése Társadalombiztosítás költségvetése

46 6.2 Az önkormányzatok bevételi forrásai
Saját bevétel Átengedett központi adók Normatív hozzájárulások Állami támogatások

47 6.3 Az önkormányzat saját bevételei
Helyi adók Saját tevékenységből, vagyon hozadékából származó bevételek Illetékek Átvett pénzeszközök Megosztott privatizációs bevételek Egyéb (működési, ár- és díjbevételek) Pl. árbevételre: szemétszállítási díj lehet ilyen, helyiségbérleti díj. Privatizációs bevételekre: gázközmű Vagyon hozadékából származó bevétel: kötvény, értékpapír, kamat

48 6.4 Az átengedett központi adók
Magánszemélyek jövedelemadója Gépjárműadó Termőföld bérbeadása Környezetvédelmi és a szabálysértési bírság Várhatóan a gépjárműadó teljesen helyi bevétel lesz. A környezetvédelmi bírság jegyző által kiszabott része helyben marad, a környezetvédelmi felügyelőség által kiszabott bírság 30 %-a (2002) az önkormányzatot illeti meg. SZJA - megosztás elvei adóerő-képesség

49 6.5 A normatív hozzájárulások
Központi költségvetési támogatások legnagyobb hányadát alkotja. Megállapítás módja: Településre jellemző mutatók alapján Feladatellátáshoz kapcsolódó mutatók Felhasználás kötöttség nélkül! Hozzájárulási jogcímek alakulása

50 6.6 Az állami támogatások Címzett támogatások Céltámogatások
A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok A jövedelemkülönbségek mérséklése A hivatásos tűzoltóságok támogatása A többcélú kistérségi társulások támogatása Példák egyenként

51 6.7 Gazdálkodási sajátosságok
Gazdálkodási önállóság és felelősség, vállalkozás és korlátai Költségvetési szervek alapítása és gazdálkodása Hitel, kötvény Adósságrendezési eljárás 13 ezer önkormányzati költségvetési intézmény

52 6.8 Az önkormányzatok költségvetése
A költségvetés tervezése Előkészítési és koncepció-szakasz Egyeztetési rendszer Rendelet-tervezet összeállítása A költségvetés elfogadása Információs rendszer Beszámoló a költségvetés végrehajtásáról (zárszámadás)

53 6.9 A gazdálkodás ellenőrzésének típusai
Belső Felügyeleti Külső Állami Számvevőszék Jegyző Magyar Államkincstár Belső ellenőr Könyvvizsgáló Pénzügyi bizottság

54 6.10 Az önkormányzatok vagyona
Vagyontárgyak típusai Törzsvagyon Forgalomképtelen Korlátozottan forgalomképes Forgalomképes vagyontárgyak Vagyonhasznosítás Ingatlanvagyon kataszter példák

55 7. fejezet Az EU-csatlakozás önkormányzati vonatkozásai
7.1 A helyi jogalkotás törvényi kereteinek alakulása 7.2 A szolgáltatások szabad áramlása a belső piaci irányelv tükrében 7.3 Az európai közösségi szabályozás önkormányzatokat érintő legfontosabb területei

56 7.1 A helyi jogalkotás törvényi kereteinek alakulása
A csatlakozás előtt: jogharmonizáció A csatlakozás időpontjában: dereguláció A csatlakozást követően: EU jogforrási rendszerébe való illeszkedés A csatlakozással összefüggő feladatok teljesítésének kikényszeríthetősége A csatlakozás után fontos a tilalmak és alapelvek ismerete és alkalmazása. Pl.: állami és önkormányzati támogatások tilalma.

57 7.2 A szolgáltatások szabad áramlása a belső piaci irányelv tükrében
Eljárások egyszerűsítése Egyablakos ügyintézési pontok A letelepedés szabadsága A határokon átnyúló szolgáltatások nyújtásának szabadsága Hatóságok közötti együttműködés

58 Települési közszolgáltatási díj Vízügy
7.3 Az európai közösségi szabályozás önkormányzatokat érintő legfontosabb területei Hulladékgazdálkodás Települési közszolgáltatási díj Vízügy Szennyvíztisztítással kapcsolatos feladatok Az emberi fogyasztásra szolgáló víz minőségére vonatkozó előírások Önkormányzati feladatok közül hozhat olyan példát, amelyikben az uniós szabályozás konfliktusokat okozhat.

59 Az európai önkormányzati modellek:” Önkormányzati rendszerünk átalakításának lehetséges irányai az európai reformok tükrében” című Balogh Gábor törvényességi referens (Pest Megyei Közigazgatási Hivatal ) előadása alapján december 15.


Letölteni ppt "ÖNKORMÁNYZATI KÖZIGAZGATÁS."

Hasonló előadás


Google Hirdetések