Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Projektindító nap - Kisújszállás 2009. Szeptember 8. 2009. Augusztus 26.1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Projektindító nap - Kisújszállás 2009. Szeptember 8. 2009. Augusztus 26.1."— Előadás másolata:

1 Projektindító nap - Kisújszállás 2009. Szeptember 8. 2009. Augusztus 26.1

2 A nap mottója Ha hajót akarsz építeni, ne azzal kezdd, hogy fát gyűjtesz, felvágod a deszkákat és kiosztod a munkát, hanem a férfiak vágyát ébreszd fel, a nagy és határtalan tenger iránt. Antoine de Saint-Exupèry

3 Miről lesz szó? A közoktatás-fejlesztés szakmapolitikai környezete A TÁMOP 3.1.4. pályázat főbb elemei Szervezeti szintű hatások - intézményfejlesztés 3

4 2014. 09. 18.Szívós Ágota programigazgató4 Társadalom változásai HAGYOMÁNYOS Szeresd felebarátodat! Áldozd fel magad! Légy becsületes! Homlokod verítékével keresd meg a kenyered! Dolgozz! Élj takarékosan! Becsüld meg azt, amid van! Teljesítsd kötelességed! ÚJ Szeresd önmagad! Valósítsd meg önmagad! Légy sikeres! Keresd a könnyű, a gyors sikert! Élvezd az életet! Fogyassz! Szerezz minél többet! Védd meg jogaidat!

5 2014. 09. 18.Szívós Ágota programigazgató5 Intézmények szintje 70-es évek Tankötelezettség Férőhely Ellátás Körzet Beiskolázás Központi követelmény Jó szakma Rend Színvonal 90-es évek Tanulás Kínálat Verseny Szabad iskolaválasztás Felvételi Helyi pedagógiai program Élethossziglani tanulás Biztonság Minőség

6 2014. 09. 18.Szívós Ágota programigazgató6 Az oktatási folyamat TANÁRKÖZPONTÚ A tanárt szakértőnek tekinti. A tanárnak csak néhány szerepköre van: bölcs ítélethozó, értékelő, megfigyelő. A tanulók passzív befogadók. Az oktatás a konvergens gondolkodást támogatja, amely a helyes válaszokat keresi. A tanuló gondolkodó lény a tanulási folyamatban. TANULÓKÖZPONTÚ A tanárt útmutatónak (facilitátornak) tekinti. A tanárnak sok szerepköre van: segítő, szervező, bemutató, egyenrangú partner, értékelő, stb. A tanulók aktív résztvevők. A divergens gondolkodásmódot részesíti előnyben, amely a különféle lehetőségek után kutat. A tanuló gondolkodó, érző, ható résztvevő a tanulási folyamatban.

7 Oktatáspolitika válaszai Tartalmi fejlesztés Kimeneti szabályozás Intézményi működésre ható fejlesztések Országos mérési rendszer kialakítása Osztálytermi folyamatokra, tanulói teljesítményekre esetleges a hatásuk PISA sokk 7

8 NFT fejlesztés - Alapelvek  Cselekvésközpontú tanulásszervezés  Mélységelvű tanítás („kevesebb több”)  Gyermekközpontú módszertan  Differenciálás, egyéni tanulási utak  Kooperáció  Életszerű tartalmak  Árnyalt értékelés  Tanári szerepváltozás  Befogadó környezet

9 A kompetencia Az Európai Parlament és a Tanács ajánlása az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006 december) tudás kompetencia képességek attitűdök

10 1.Anyanyelven folytatott kommunikáció 2.Idegen nyelveken folytatott kommunikáció 3.Matematikai kompetencia és alapvető kompetenciák a természet- és műszaki tudományok terén 4.Digitális kompetencia 5.A tanulás (meg)tanulása 6.Interperszonális, interkulturális, szociális és állampolgári kompetencia 7.Vállalkozói kompetencia 8.Kulturális kifejezőkészség Kulcskompetenciák 1.Anyanyelvi kommunikáció 2.Idegen nyelvi kommunikáció 3.Matematikai kompetencia 4.Természettudományos kompetencia 5.Digitális kompetencia 6.A hatékony, önálló tanulás 7.Szociális és állampolgári kompetencia 8.Kezdeményzőképesség és vállalkozói kompetencia 9.Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség NAT 2007

11 Az Ú M F T szerkezete Társadalmi megújulás Gazdaság- fejlesztés Közlekedés Környezeti és energetikai fejlesztés Állam- reform Terület- fejlesztés Átfogó cél: Foglalkoztatás és növekedés Gazdaságfejlesztési OP Közlekedésfejlesztési OP Környezeti és Energetikai OP Társadalmi Megújulás OP Társ.i Infrastruktúra OP Elektronikus közig. OP Államreform OP Regionális OP-k Technikai Segítség- nyújtás OP

12 A közoktatás alapozza meg a gazdasági növekedést azzal, hogy felkészültebb munkaerőt bocsát ki a munkaerő-piacra – versenyképesség javítása az alkalmazható tudás fejlesztésével A hangsúly a tanulók egyéni eredményességére és sikerességére helyeződjön, teremtődjenek meg az egész életen át tartó tanulás feltételei Professzionális pedagógia Csökkenjen a szelekció és szegregáció, mérséklődjenek az oktatási egyenlőtlenségek Növekedjen az oktatási rendszer hatékonysága Növekedjen az iskolahasználók és oktatási szereplők elégedettségei szintje TÁMOP 3.: átfogó célkitűzések

13 intézmények pedagógusok gyermekek, tanulók társ ellátórendszerek fenntartók szülők civil partnerek regionális hálózat 3.2.2 3.1.2 Új program- csomagok kompetencia- területekre pályályázat Akkreditált szolgáltatók. OKM Educatio Kht., OFI Közoktatás-fejlesztési konstrukciók: TÁMOP Helyzet- elemzés XXX KépzésXx MentorálásXXX IPR-SNIXX Hálózati tanulás XX Program- csomagok XX Folyamat- tannácsad. XX Jó gyakorlatok XXX Önfejleszt.X Egységes iskola X Térségi együttm. XX ÉrtékelésXX pályázatok 3.1.4 Szakértő felkészítés Referencia intézmények. Kiemelt projekt 3.1.1 szolgáltatói kosár (tartalom) Pedagógus tovább- képzés 3.1.5 Eltérő oktatási igényű tanulók SNI, EGYMI, tehetség- gondozás… 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.1.6 Más kiemelt projektek: 3.1.8 ; 3.3.1…

14 Alapvető cél TÁMOP 3.1.4 Sikeresség a munkaerő-piacon egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képesség fejlesztése Ennek érdekében a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek elterjesztése a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítése, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése a rendszerben meglévő szelektív hatások mérséklése, az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítése

15 Kötelező tevékenységek I. A kompetencia alapú oktatás implementációja oktatási programok és taneszközök bevezetése, adaptációja modern pedagógiai módszertan alkalmazása (projektek, témahét, moduláris oktatási program - környezetvédelem, demokráciára nevelés, játék, stb.) Digitális tartalmak, taneszközök alkalmazása Továbbképzések Tanácsadói szolgáltatások

16 Kötelező tevékenységek II. A hátrányos helyzetű és SNI tanulók esélyegyenlőségének javítása – Szegregációmentes együttnevelési környezet kialakítása – Továbbképzések – Tanácsadói szolgáltatások

17 Kötelező tevékenységek III. Intézményi innováció megvalósítása Jó gyakorlatok – intézmények közötti szakmai együttműködések Az intézmény pedagógiai dokumentumainak módosítása Saját innováció IKT stratégia – kompetenciafejlesztés - pedagógiai dokumentumok összehangolása Projektindító nap

18 Egyéb támogatható tevékenységek a pályázat céljait támogató az intézmény sajátosságaihoz illeszkedő további tevékenységek

19 Támogatások TÁMOP szolgáltatói kosár – Képzések – Tanácsadói szolgáltatások – Jó gyakorlatok – Referencia intézmények – Régiós partnerek 19

20 Képzések Menedzsmentképzések Módszertani képzések Programcsomaghoz kapcsolódó képzések IKT képzések Esélyegyenlőségi képzések –IPR SNI képzések Mérés-értékeklés képzések 20

21 Tanácsadói szolgáltatások – Intézményi folyamat szaktanácsadó – IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó – Kompetencia területi mentor szaktanácsadó – IKT mentor szaktanácsadó – IPR módszertani mentor tanácsadó – Egyéb tanácsadó SNI adaptációs szaktanácsadó Mérés-értékelési szaktanácsadás Szervezetfejlesztési szaktanácsadás Fenntartó számára nyújtandó szaktanácsadás 21

22 Forrásuk az intézménynél marad Oktatásszervezési eljárások beépítése – kötelező Új tanulásszervezés, módszertan, tantárgyi integráció a helyi tantervben; indikátor Jó gyakorlatok átvétele – egy adaptáció kötelező Legfeljebb három eset díjazható, az átadó intézmény is részesül a forrásból; cél a hálózati tanulás – az Educatio és a regionális koordinációs szervezet publikálja a kínálatot Saját innováció – opcionális A pedagógusközösség dokumentálható, a célok szolgálatában álló önfejlesztési eredményeinek elismerése Intézményi innovációk

23 Eszközök A kompetencia alapú oktatási programok tanári segédletei Segédletek, feladatlapok, kézikönyvek, elektronikus adathordozók évfolyamonként, kompetenciaterületenként. Tanulói modulfüzetek, segédletek Az iskola számára két kötelező és legalább egy választható kompetenciaterületi program alkalmazása szükséges. Egyéb eszközi elemek Szertári demonstrációs eszközi elemek, kellékek, mérő, értékelő és digitális taneszközök

24 stratégiai beavatkozásra épül rendszer-szintű fejlesztés összefüggés specifikus a tanulói teljesítményre összpontosít az érintettek aktív részvételével történik középpontban az implementáció, a megvalósítás kívülről támogatott(Hopkins) Az intézményfejlesztés jellemzői

25 EL-modell (Gleicher formula) EL g X EL c X EL s > EL v EL g = elégedetlenség a fennálló helyzettel EL c = elképzelt (kitűzött) cél EL s = az első lépés a cél felé EL v = ellenállás a változással szemben

26 A megújulásra képes szervezet alapelemei belső meggyőződések önépítés/önfejlesztés csoportos tanulás közös jövőkép rendszerben való gondolkodás(Senge)

27 Köszönöm a figyelmet! szivos.agota@educatio.hu szivos.agota@educatio.hu 27


Letölteni ppt "Projektindító nap - Kisújszállás 2009. Szeptember 8. 2009. Augusztus 26.1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések