Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A évi önkormányzati költségvetési finanszírozás szabályai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A évi önkormányzati költségvetési finanszírozás szabályai"— Előadás másolata:

1 A 2013. évi önkormányzati költségvetési finanszírozás szabályai
Belügyminisztérium A évi önkormányzati költségvetési finanszírozás szabályai

2 2013. évi költségvetés 2013-tól új feladat-ellátási rendszer
forrásszabályozás átalakítása Normatív alapú elosztás helyett feladatfinanszírozás (Mötv §) Önkormányzati forrásszerkezet változása átengedett bevételek csökkenése (gépjárműadó 40%-a marad az önkormányzatoknál, SZJA helyben maradó részének és az illetékbevételek átengedése megszűnik); az átengedett bevételek egy része beépül az állami támogatások forrásai közé (helyben maradó SZJA 3%-a, gépjárműadó 15%-a); az állam által átvett feladatok forrása kiszabályozásra kerül az önkormányzati fejezetből;

3 2013. évi költségvetés A évi önkormányzati költségvetési támogatások fejezeti főösszege az első körös szavazás után: 671,1 milliárd forint A költségvetési törvényjavaslat jelenleg parlamenti szakaszban van. Második körös „önkormányzati módosító csomag” (T/7655/425.) rendezi a finanszírozási kérdéseket. Elérése: (Irományok/Irományok egyszerűsített lekérdezése/ Irományszám: 7655/módosító javaslat/425)

4 Feladat-ellátási rendszer és forrásszerkezet változása
Feladat-átrendeződés Feladat-ellátáshoz kapcsolódó forrás Köznevelési feladatok: Az óvodai feladatok kivételével a köznevelés állami feladattá változik (működtetés 3000 fő felett önkormányzati feladat!) Szociális feladatok: Szociális és gyermekjóléti alapellátás marad önkormányzati feladat, a szakosított ellátások – az időskorúak és hajléktalanok ellátása kivételével állami feladat lesz. Államigazgatási hatósági feladatok: Járási szintre kerülnek (pl. okmányiroda, gyámügyi feladatok, átmeneti segély, időskorúak járadéka) EMMI fejezetbe: Pedagógus bér: 378,4 mrd Ft Iskolai szakmai munka: 11,3 mrd Ft Szociális szakellátás: 16,3 mrd Ft KIM fejezetbe: Járási igazgatási és szociális feladatok: 47,9 mrd Ft

5 Általános működési és ágazati feladatok támogatása
Kötelező települési önkormányzati feladatok támogatása (hivatali, település-üzemeltetési feladatok, egyéb kötelező feladatok), Megyei önkormányzatok támogatása, Köznevelési feladatok támogatása (óvoda bér, óvoda működtetés, étkeztetés), Szociális és gyermekjóléti alapfeladatok támogatása, Időskorúak és hajléktalanok szociális szakellátása, Kulturális feladatok támogatása

6 A feladatfinanszírozás általános elvei
Az eddigi normatív alapú finanszírozás megszűnik, helyette az önkormányzati kötelező feladatokhoz igazodó, általános működési és ágazati támogatások kerülnek meghatározásra. Az általános működési támogatás meghatározása során a települési önkormányzat a költségvetési törvényben meghatározott egyes feladataihoz kapcsolódó elismerhető kiadás csökkentésre kerül az elvárt bevétellel: a 425. módosító javaslat alapján ez az iparűzési adóalap 0,5%- a. A fennmaradó különbözethez biztosít a központi költségvetés támogatást.

7 Önkormányzati hivatal működésének támogatása
Alapja az elismert hivatali létszám (településnagyság alapján meghatározott minimum/maximum létszám, mely a lakosságszámmal arányosan változik), A támogatásból a hivatali dolgozók bér- és járulék kiadásai és dologi kiadásai finanszírozhatók, A közös hivatalok esetén korrekciós tényezők (fenntartó önkormányzatok száma, összlakosságszám, nemzetiségi önkormányzat, hivatal székhelye járási székhely), 1-4. hónapban a jelenlegi hivatali struktúra szerinti finanszírozás, 5-12. hónapban új hivatali struktúra szerinti finanszírozás : közös hivatal székhelye jogosult a támogatásra (áprilisi felmérés eredménye alapján)

8 Településüzemeltetési feladatok finanszírozása
A támogatások alapja a évi tényleges nettó működési kiadás, minden önkormányzatnál jelentkező feladatok: minimális támogatás azon önkormányzatoknak is jár, melyek működési kiadást nem könyveltek e szakfeladatokon, e feladatokhoz kapcsolódó támogatást csökkenti az elvárt bevétel. zöldterület gazdálkodás, közvilágítás, közutak, köztemetők fenntartása

9 További támogatások Egyéb általános feladatok támogatásához lakosságszám alapú támogatás (nem érinti a „beszámítás”); Továbbra is az önkormányzatok rendelkezésére állnak: központosított előirányzatok, pl. EU Önerő Alap támogatás, Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása „Létszámcsökkentési” támogatás, stb.; a működőképesség megőrzését segítő támogatás jövőre is biztosított az önkormányzatoknak; vis maior támogatás.

10 Köznevelési intézmények üzemeltetése
Fő szabály: 3000 fő feletti települések esetén önkormányzati feladat, 3000 fő alatti települések esetén állami feladat. November 15-éig ebr42 rendszeren keresztül nyilatkozni lehet (Nkt. módosítás a évi CLIV. törvényben): 3000 fő felett átadja-e a működtetést az önkormányzat (ha nem igazolt a gazdasági és jövedelemtermelő képesség hiánya, hozzájárulást kell fizetnie az önkormányzatnak), 3000 fő alatt átvállalja-e az államtól az üzemeltetést (csak akkor lehetséges, ha igazolt a megfelelő gazdasági és pénzügyi háttér). Az üzemeltetést az önkormányzat külön költségvetési támogatás nélkül, saját forrás terhére biztosítja. Üzemeltetés: köznevelési feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételek + az ingó és ingatlan vagyon működtetésével összefüggő személyi feltételek.

11 Társulásokkal kapcsolatos változások
2013-tól átalakul az önkormányzatok társulási rendszere. 2013. június 30-áig az Mötv.-nek való megfelelés érdekében felül kell vizsgálni a meglévő társulási megállapodásokat. Az átalakulás ideje alatt közvetlenül is igényelhetik a kötelező önkormányzati köznevelési feladatok, a szociális és gyermekjóléti alapellátás, valamint a települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított feladatok tekintetében a költségvetési támogatást. Ezt követően az Mötv. szerinti társulások székhely önkormányzatai jogosultak támogatásra.

12 Likvid hitelek A pénzintézetek által rendelkezésre tartott hitelek nemcsak az átmenetileg jelentkező likviditási problémákat kezelik, egy részük a tartós működési hiány finanszírozását szolgálja. Mötv. alapján 2013-tól az önkormányzatok nem tervezhetnek működési hiányt. 2012. január 1-jétől a Kormány előzetes hozzájárulása kell a jogszabályban meghatározott adósságot keletkeztető ügyletekhez. A likvid hiteleket a költségvetési év végéig vissza kell fizetni, ha nem lehetséges, szükséges a tartozás éven túli lejáratúvá konvertálása, ez azonban kormányzati engedélyhez kötött (év végéig rövid a rendelkezésre álló idő).

13 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "A évi önkormányzati költségvetési finanszírozás szabályai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések