Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Belügyminisztérium A 2013. évi önkormányzati költségvetési finanszírozás szabályai 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Belügyminisztérium A 2013. évi önkormányzati költségvetési finanszírozás szabályai 1."— Előadás másolata:

1 Belügyminisztérium A 2013. évi önkormányzati költségvetési finanszírozás szabályai 1

2 2013. évi költségvetés 2013-tól új feladat-ellátási rendszer forrásszabályozás átalakítása Normatív alapú elosztás helyett feladatfinanszírozás (Mötv. 117-118. §) Önkormányzati forrásszerkezet változása – átengedett bevételek csökkenése (gépjárműadó 40%-a marad az önkormányzatoknál, SZJA helyben maradó részének és az illetékbevételek átengedése megszűnik); – az átengedett bevételek egy része beépül az állami támogatások forrásai közé (helyben maradó SZJA 3%-a, gépjárműadó 15%-a); – az állam által átvett feladatok forrása kiszabályozásra kerül az önkormányzati fejezetből; 2

3 2013. évi költségvetés A 2013. évi önkormányzati költségvetési támogatások fejezeti főösszege az első körös szavazás után: 671,1 milliárd forint A költségvetési törvényjavaslat jelenleg parlamenti szakaszban van. Második körös „önkormányzati módosító csomag” (T/7655/425.) rendezi a finanszírozási kérdéseket. Elérése: www.mkogy.huwww.mkogy.hu (Irományok/Irományok egyszerűsített lekérdezése/ Irományszám: 7655/módosító javaslat/425) 3

4 Feladat-ellátási rendszer és forrásszerkezet változása Feladat-átrendeződés Köznevelési feladatok: Az óvodai feladatok kivételével a köznevelés állami feladattá változik (működtetés 3000 fő felett önkormányzati feladat!) Szociális feladatok: Szociális és gyermekjóléti alapellátás marad önkormányzati feladat, a szakosított ellátások – az időskorúak és hajléktalanok ellátása kivételével állami feladat lesz. Államigazgatási hatósági feladatok: Járási szintre kerülnek (pl. okmányiroda, gyámügyi feladatok, átmeneti segély, időskorúak járadéka) Feladat-ellátáshoz kapcsolódó forrás EMMI fejezetbe: Pedagógus bér: 378,4 mrd Ft Iskolai szakmai munka: 11,3 mrd Ft Szociális szakellátás: 16,3 mrd Ft KIM fejezetbe: Járási igazgatási és szociális feladatok: 47,9 mrd Ft 4

5 Általános működési és ágazati feladatok támogatása Kötelező települési önkormányzati feladatok támogatása (hivatali, település-üzemeltetési feladatok, egyéb kötelező feladatok), Megyei önkormányzatok támogatása, Köznevelési feladatok támogatása (óvoda bér, óvoda működtetés, étkeztetés), Szociális és gyermekjóléti alapfeladatok támogatása, Időskorúak és hajléktalanok szociális szakellátása, Kulturális feladatok támogatása 5

6 A feladatfinanszírozás általános elvei Az eddigi normatív alapú finanszírozás megszűnik, helyette az önkormányzati kötelező feladatokhoz igazodó, általános működési és ágazati támogatások kerülnek meghatározásra. Az általános működési támogatás meghatározása során a települési önkormányzat a költségvetési törvényben meghatározott egyes feladataihoz kapcsolódó elismerhető kiadás csökkentésre kerül az elvárt bevétellel: – a 425. módosító javaslat alapján ez az iparűzési adóalap 0,5%- a. A fennmaradó különbözethez biztosít a központi költségvetés támogatást. 6

7 Önkormányzati hivatal működésének támogatása Alapja az elismert hivatali létszám (településnagyság alapján meghatározott minimum/maximum létszám, mely a lakosságszámmal arányosan változik), A támogatásból a hivatali dolgozók bér- és járulék kiadásai és dologi kiadásai finanszírozhatók, A közös hivatalok esetén korrekciós tényezők (fenntartó önkormányzatok száma, összlakosságszám, nemzetiségi önkormányzat, hivatal székhelye járási székhely), 1-4. hónapban a jelenlegi hivatali struktúra szerinti finanszírozás, 5-12. hónapban új hivatali struktúra szerinti finanszírozás : közös hivatal székhelye jogosult a támogatásra (áprilisi felmérés eredménye alapján) 7

8 Településüzemeltetési feladatok finanszírozása zöldterület gazdálkodás, közvilágítás, közutak, köztemetők fenntartása A támogatások alapja a 2011. évi tényleges nettó működési kiadás, minden önkormányzatnál jelentkező feladatok: minimális támogatás azon önkormányzatoknak is jár, melyek működési kiadást nem könyveltek e szakfeladatokon, e feladatokhoz kapcsolódó támogatást csökkenti az elvárt bevétel. 8

9 További támogatások Egyéb általános feladatok támogatásához lakosságszám alapú támogatás (nem érinti a „beszámítás”); Továbbra is az önkormányzatok rendelkezésére állnak: központosított előirányzatok, pl. ◦ EU Önerő Alap támogatás, ◦ Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása ◦ „Létszámcsökkentési” támogatás, stb.; a működőképesség megőrzését segítő támogatás jövőre is biztosított az önkormányzatoknak; vis maior támogatás. 9

10 Köznevelési intézmények üzemeltetése Fő szabály: ◦ 3000 fő feletti települések esetén önkormányzati feladat, ◦ 3000 fő alatti települések esetén állami feladat. November 15-éig ebr42 rendszeren keresztül nyilatkozni lehet (Nkt. módosítás a 2012. évi CLIV. törvényben): ◦ 3000 fő felett átadja-e a működtetést az önkormányzat (ha nem igazolt a gazdasági és jövedelemtermelő képesség hiánya, hozzájárulást kell fizetnie az önkormányzatnak), ◦ 3000 fő alatt átvállalja-e az államtól az üzemeltetést (csak akkor lehetséges, ha igazolt a megfelelő gazdasági és pénzügyi háttér). Az üzemeltetést az önkormányzat külön költségvetési támogatás nélkül, saját forrás terhére biztosítja. Üzemeltetés: köznevelési feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételek + az ingó és ingatlan vagyon működtetésével összefüggő személyi feltételek. 10

11 Társulásokkal kapcsolatos változások 2013-tól átalakul az önkormányzatok társulási rendszere. 2013. június 30-áig az Mötv.-nek való megfelelés érdekében felül kell vizsgálni a meglévő társulási megállapodásokat. Az átalakulás ideje alatt közvetlenül is igényelhetik ◦ a kötelező önkormányzati köznevelési feladatok, ◦ a szociális és gyermekjóléti alapellátás, valamint ◦ a települési önkormányzatok által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított feladatok tekintetében a költségvetési támogatást. Ezt követően az Mötv. szerinti társulások székhely önkormányzatai jogosultak támogatásra. 11

12 Likvid hitelek A pénzintézetek által rendelkezésre tartott hitelek nemcsak az átmenetileg jelentkező likviditási problémákat kezelik, egy részük a tartós működési hiány finanszírozását szolgálja. Mötv. alapján 2013-tól az önkormányzatok nem tervezhetnek működési hiányt. 2012. január 1-jétől a Kormány előzetes hozzájárulása kell a jogszabályban meghatározott adósságot keletkeztető ügyletekhez. A likvid hiteleket a költségvetési év végéig vissza kell fizetni, ha nem lehetséges, szükséges a tartozás éven túli lejáratúvá konvertálása, ez azonban kormányzati engedélyhez kötött (év végéig rövid a rendelkezésre álló idő). 12

13 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! 13


Letölteni ppt "Belügyminisztérium A 2013. évi önkormányzati költségvetési finanszírozás szabályai 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések