Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2011. évi költségvetés III. negyedéves alakulása.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2011. évi költségvetés III. negyedéves alakulása."— Előadás másolata:

1

2 2011. évi költségvetés III. negyedéves alakulása

3 2011.évi költségvetés főösszege : Eredeti előirányzat : eFt Módosított előirányzat : eFt Bevétel : eFt Kiadás : eFt

4 A költségvetés működési mérlege: Működési kiadások: eFt Működési bevételek : eFt Folyószámla hitel igénybevétele: eFt Működési mérleg : eFt működési hitel törlesztés: eFt

5 Felhalmozási kiadások alakulása a költségvetésben : Felhalmozási bevételek: eFt Felhalmozási kiadások : eFt Bank nem hitelez ! Felhalmozási mérleg : eFt

6 Bevételek alakulása

7 Helyi adóbevételek alakulása

8 Kiadási előirányzatok alakulása

9 Intézményi kiadások eFt

10 AdósságállományKötelezettség hó közötti kifizetés III. Negyedéves állapot Évvégéig várható további kifizetés Évben fizetendő 3 éve húzódó, működési hitel (lejárat: nov.30.) eFt eFt e Ft Folyószámla hitel 2006 Folyamatos igénybevétel eFt millió Ft Állami támogatás visszafizetés eFt eFt Lízing dij szippantó autó eFt 925 eFt sz. melléklet szerint.

11 Folyószámla hitel igénybevétele 2011.

12 Összegzés • Októbere óta folyamatos likviditási problémáink vannak • Béreket, segélyeket eddig fizetni tudtuk • Megnövekedett szállítói tartozás állomány (hitel nincs) • A tófürdő és szálláshely üzemeltetésből származó bevételek a nyári hónapokban a likviditási helyzetünket javították,…. … azonban az utófinanszírozott pályázatok, a fejlesztési hitelkérelem hónapokon át tartó, eredménytelen bírálata ellentétesen hatott • novemberi bérek, segélyek fedezete biztosított kiadás stop!

13 2012. évi költségvetési koncepció

14 Változó jogszabályi környezet  Költségvetési törvény- tervezet  Köznevelési törvény – tervezet  Adótörvények  Önkormányzati törvény módosításának tervezete  Tisztázatlan forrásmegosztási kérdések Sok a bizonytalansági tényező !

15 Költségvetési törvénytervezet  Feladat finanszírozás 2013-tól  A törvénytervezet a korábbiakhoz képest lényegi változást nem tartalmaz  Állami normatívák pontos, tételes összege jelenleg nem ismert (SZJA 8%, lakosságszám változás) Lakosságszám 23 fővel csökkent; (2207 /343) SZJA 8% csökkenés : eFt

16 Önkormányzati törvény módosítása  Önálló hivatalok létszám határa 2000 fő, létszám központilag kerül meghatározásra  Kötelező feladathoz, kötelező kiadás mérték  Hatósági ügyek járásokhoz kerülnek  Egészségügyi alapellátás marad  Általános iskolák állami fenntartásba kerülnek Nem tudjuk megbecsülni, hogy az oktatás és az igazgatási feladatok elvonásával arányosak lesznek-e az elvont források.

17 Adótörvények változása  Adóztatási mozgástér bővítése „települési adó”  Helyi adónemek alapvetően nem változnak  Minimálbér emelés, adójóváírás megszüntetése  Munkavállalói járulék emelése 1%  Baleseti adó bevezetése Jelenlegi ismereteink szerint az elvonás elérheti éves szinten akár a 40 millió forintot is….

18 Mit lehet tenni?  Bevételek növelése  Kiadások csökkentése  Kedvezmények, támogatok csökkentése, elvonása

19 Bevételek növelése  Helyi adó emelés – építményadó 20%-os emelésére tesz javaslatot  Árak, díjak emelése – infláció követő mértékben (4-5%) - áfa növekedés ellentétes hatásával is számolni kell… + 4 millió Ft Új adónem illetve települési adó bevezetése megítélésem szerint nem járható út

20 Kiadások csökkentése 1.  Bér és járulék költségek csökkentése (vállalkozói szerződés, közfoglalkoztatás ) szakmai minimálbér emelés ellentétes költségvetési hatása !  Túlóra átlagóradíj megállapítása (iskola)  Víziközmű bérleti díj terhére nem lesz felújítás (Halasvíz)  Gondozási Központ (alap+kieg. normatíván felül nem tudunk forrást biztosítani )  Szennyvíz szippantási díjának csökkentése. ivóvízdíj emelése emelés

21 Kiadások csökkentése 2.  Helyi rendeletben biztosított kedvezmények megvonása ( helyi lakásfenntartási támogatás, 70 éven felüliek szemétszállítási kedvezmény  Konyha nyersanyag költségének csökkentése, konyha működtetésének optimalizálása (Startmunka program 28 fő)  Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztönző rendszer – csak a legrászorultabbaknak  Iskolabusz igénybevétel, használat csökkentése  Várható ár- és áfa emelést ki kell gazdálkodnunk

22 2012. évi költségvetés prioritásai 1.  Megváltozott közgazdasági körülmények között a működés és fizetőképesség feltételeinek biztosítása  évben felvett eFt működési hitelből fennálló 10 millió forint visszafizetése évben  Működési költségek csökkentése, likviditási helyzet javítása  Az önkormányzat korábbi években vállalt kötelezettségeinek teljesítése

23 2012. évi költségvetés prioritásai 2.  Kiadások TARTÓS csökkentése  Kiemelt rendezvények közös akciótervbe foglalása, pályázati források  Kiemelt beruházási feladat a gravitációs szennyvízelvezető hálózat és szennyvíztelep megépítése, az önerő megteremtése

24 Szűkülő költségvetési mozgástér Egy végrehajtható, finanszírozható költségvetés érdekében kérem tegyék meg javaslataikat !

25 Szűkülő költségvetési mozgástér Egy végrehajtható, finanszírozható költségvetés érdekében kérem tegyék meg javaslataikat !

26


Letölteni ppt "2011. évi költségvetés III. negyedéves alakulása."

Hasonló előadás


Google Hirdetések