Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Készítette: Gellénné dr. Nagy Valéria igazgató

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Készítette: Gellénné dr. Nagy Valéria igazgató"— Előadás másolata:

1 Készítette: Gellénné dr. Nagy Valéria igazgató
A jogszabályi változások következményei a pedagógiai szakszolgálatok feladatellátásában A szakvéleményben foglaltak végrehajtásának ellenőrzése Készítette: Gellénné dr. Nagy Valéria igazgató Debrecen Városi Pedagógiai Szakszolgálat Készült az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával

2 A nevelési tanácsadás feladatai
Jogszabályi háttér: Közoktatási törvény 35. § (4) bekezdés: A nevelési tanácsadás feladata 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról 22. és 23. § A nevelési tanácsadás keretében készítendő szakvéleményekről és azok végrehajtásának ellenőrzéséről Közoktatási törvény 30. § (7), (8) és (9) bekezdés: A BTM megállapításáról, a fejlesztő foglalkoztatásra való jogosultságról

3 A nevelési tanácsadás feladatai:
Meglévő feladatok: A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség (BTM) megállapítása A BTM-mel küzdő gyermekek, tanulók oktatásával, nevelésével kapcsolatos feladatok meghatározása A BTM-mel küzdő gyermekek fejlesztő foglalkoztatása, terápiás gondozása Szakvélemény készítése a beiskolázáshoz

4 Új feladatok: Segítségnyújtás a gyermek, a tanuló neveléséhez, oktatásához, ha adottsága, fejlettsége, képessége, tehetsége, fejlődési üteme indokolja (ez csak törvényileg új, egyébként eddig is ellátást nyert) A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő (nem organikus SNI) gyermekek, tanulók óvodai, iskolai ellátásának segítése (Iskolaszolga szept-okt.: „ellátásukról a nevelési tanácsadás keretében kell gondoskodni”). A NT szakvéleményében foglaltak végrehajtásának ellenőrzése A nem organikus SNI-s ellátására vonatkozóan a jogszabály nem utal a nevelési tanácsadós feladatokra (fejlesztés+ellenőrzés)!

5 14/1994(VI.24.)MKM rendelet 22. (8)-(9) bekezdése
A szakvéleményben foglaltak ellenőrzése 14/1994(VI.24.)MKM rendelet 22. (8)-(9) bekezdése „(8) A nevelési tanácsadást ellátó intézmény a szakvéleményében foglaltak végrehajtásának ellenőrzése keretében feltárja a gyermek, tanuló fejlődését segítő, illetve hátráltató körülményeket, hiányosságokat. A hiányosságok megszüntetése érdekében – szükség szerint – tájékoztatást nyújt az intézmény érintett vezetőinek, pedagógusainak, nevelőtestületének, közreműködik a megoldási javaslatok kidolgozásában, felhívja a fenntartó figyelmét, ha az intézkedés megtétele azt indokolja. (9) A nevelési tanácsadást ellátó intézmény a (8) bekezdésben meghatározott feladatainak végrehajtásához éves munkatervet készít.”

6 Mikor kell szakvéleményt készíteni?
A tanuló, gyermek tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézségének megállapítása valamint nevelésével, oktatásával kapcsolatos feladatok meghatározása céljából Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítása céljából Szakértői vizsgálatra irányításkor: a sajátos nevelési igény felmerülése esetén kezdeményezzük a vizsgálatot. A kötelező óvodába járás alóli mentesítés céljából Szülő kérésére, az alapfeladatainkat érintő esetekben Gyámhivatal megkeresésére

7 Az ellenőrzésben (nem kontroll!) érintett szakvélemények
(mely esetekben kell ellenőrizni?) BTM szakvéleményben foglaltak, NT állítja ki

8 Az ellenőrzés megszervezése
Tanév elején ütemterv készítése az adott tanévre vonatkozóan. Ehhez: Az ellenőrizendő szakvélemények nyilvántartásának bekérése az intézményektől (óvodák, iskolák, középiskolák) Az ellenőrzés ütemezéséről az érintettek tájékoztatása, a szükséges dokumentáció megjelölése/kérése (pl. fejlesztési terv, ha kell) Az ellenőrzés gyakorisága: félévente egyszer célszerű

9 Az ellenőrzés javasolt formája, lépései:
A feltételek ellenőrzése (helyszínen): - Személyi feltétel - Tárgyi feltétel (helyiség, eszközök) - Az óraszám biztosítása /52. § (7) és (11) bekezdés c. pontja/ A dokumentáció ellenőrzése (lehetséges, kimondottan nem kötelező így): - Fejlesztési terv, ha kell készíteni (4-5 hónapra) - Haladási vagy fejlesztési napló vezetése (helyszínen) Segítő konzultáció a kinti kollégával Ki határozza meg, hogy az intézményi pedagógus milyen nyomtatványokat használjon?

10 Szükség esetén egyeztetés a fejlesztést végző pedagógussal, a nevelőtestülettel a feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében Szükség esetén az intézményvezető tájékoztatása, figyelmének felhívása, írásban Szükség esetén a fenntartó figyelmének felhívása, írásban Közreműködés a megoldási javaslatok kidolgozásában

11 Az ellenőrzés dokumentálása
Nincs kötelezően előírt ellenőrzési napló, dokumentáció. Lehet: Ellenőrzési napló, feljegyzés vezetése az ellenőrző személy által (intézmény neve, gyermek neve, pedagógus neve, ellenőrzést végző neve, az ellenőrzés dátuma) Jegyzőkönyv/emlékeztető: - a tapasztalatok rögzítése, esetleges hiányosságok konkrét megnevezése (helyszíni elkészítés) Pozitívumok kiemelése!

12 Felmerülő kérdések Az ütemtervet hogyan tudjuk elkészíteni, úgy, hogy az ellenőrzöttnek az jó időpont legyen? Adminisztrációs vonzata van: kézzel vagy géppel írott – ki írja? Ki készíti el az ütemtervet a nevelési tanácsadóban? Az ellenőrző pedagógus, vagy más a felelős? Hogyan oszthatók fel az ellenőrzési körbe tartozó gyermekek a feladatot ellátók között (intézményenként vagy gyermekenként)? Intézmények és ellenőrző személyek összepárosítása.

13 Költségvonzata van - utazási költség - postázási költségeinket is növeli: értesítés az ellenőrzésről Hol ellenőriz? Intézményben biztosítani kell rá a helyet (kinn és benn is) Mikor ellenőrizzünk? A kötelező órán kívül hogy fér be (túlterheltség!!)?


Letölteni ppt "Készítette: Gellénné dr. Nagy Valéria igazgató"

Hasonló előadás


Google Hirdetések