Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

CSALÁDI NAPKÖZIT MŰKÖDTETŐK RÉSZÉRE SZERVEZETT TANFOLYAM ( Program-akkreditációs lajtsromszáma: PL-2661)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "CSALÁDI NAPKÖZIT MŰKÖDTETŐK RÉSZÉRE SZERVEZETT TANFOLYAM ( Program-akkreditációs lajtsromszáma: PL-2661)"— Előadás másolata:

1 CSALÁDI NAPKÖZIT MŰKÖDTETŐK RÉSZÉRE SZERVEZETT TANFOLYAM ( Program-akkreditációs lajtsromszáma: PL-2661)

2 CSANÁBAN FOLYÓ NEVELÉS A családi napközi légköre, nevelési helyzetei, nevelési feladatai

3 A családi napközi szerepe, feladata Helye a gyerekfogadás rendszerében Nevelési előnyei

4 A nevelés jellemzői o Folyamatos o Kitartó o Szélsőségmentes o Következetes

5 Ki nevel? Mindenki, aki a gyerekkel kapcsolatba kerül Felnőttek ( gyerek családja, gondozók, szomszéd, gondozók saját családja) Gyerekek, csoporttársak

6 Mivel nevel? Mindennel Személyes példával Viselkedéssel Gyerekhez, felnőtthöz való viszonnyal

7 Neveléshez szükséges tulajdonságok Türelem, kitartás Következetesség Egyenletes szeretet Kiegyensúlyozottság Derű, humor, jó kedély

8 A dicséret, a megerősítés, a biztatás szerepe Az önbizalom, az önértékelés folyamatos fejlesztése, erősítése A dicséret skálájának szélesítése (simogatás, puszi, verbális megerősítés stb.)

9 Problémák a családi napköziben Gyerekek esetében o Nem azonos korcsoport o Nem azonos fejlettségi szint o Lemaradások o „neveletlenségek” Szülők esetében o Eltérő nevelési módszerek o Magas elvárások o Más értékrend Saját gyerek és család esetében o Féltékenység o Más elvárások

10 Nevelési terv elkészítése Nevelési elvek, célok Életkori sajátosságok figyelembevétele Egyéni jellemzők, fejlettség, hátrányok számbavétele Napirend, hetirend, foglalkozások megtervezése JÁTÉK fontosságának hangsúlyozása Alapdokumentumok ismerete o Komplex Prevenciós Óvodai Program o Bölcsődei nevelés alapprogramja

11 Nevelési feladatok Egészséges életmód o Gondozás: a kisgyermek időrendjének, napirendjének megtervezése, kialakítása o Mozgásigény kielégítése, harmonikus mozgásfejlődés segítése o Testi képességek fejlesztése o Testápolás, egészségmegőrzés (WC, zsebkendőhasználat, fogmosás, fésülködés) o Speciális gondozás, korrekciós esetek o önkiszolgálás

12 Nevelési feladatok Érzelmi nevelés o Derűs légkör,biztonságérzet, kötődés kialakítása o Gyermek -felnőtt kapcsolat o Gyermek-gyermek közötti bensőséges kapcsolat kialakítása o Szocializáció szerepek, magatartásminták tanulása o Élmények befogadása o Érzelmek kifejezésének tanulása o Az ösztönök és az érzelem irányításának gyakorlása o Érzelmi zavarok tompítása

13 Nevelési feladatok Értelmi nevelés o Játékos fejlesztés  Memória  Matematikai készség  Szabályok  Énektanulás  verstanulás

14 Nevelési feladatok Értelmi nevelés o Komplex tevékenységek fejlesztése  Manuális  Kommunikatív  Kooperatív  Logikai  zenei(ritmus, tempó, hallás, mozgás.)  Testi (erő, ügyesség, egyensúlyérzék, gyorsaság)

15 Nevelési feladatok Pozitív erkölcsi tulajdonságok fejlesztése és értékelése o Együttérzés, empátia o Figyelmesség o segítőkészség Akarat fejlesztése és értékelése o Szabálytudat o Feladattudat o Kitartás, o önállóság

16 Nevelési feladatok Játék és tanulás – tevékenységi vágy új ismeretek megszerzésére o Motoros tanulás o Verbális tanulás o Szociális tanulás FONTOS!!!Kevesebb időben több használható ismeret megszerzése, sok cselekedtetéssel, több érzékszervet igénybe vevő tapasztalatok gyűjtése.

17 Nevelési feladatok Csoportalakítás:a közösségi élet tanulása (egymásra való odafigyelés, konfliktuskezelés gyakorlása, szabálytudat kialakítása) Munkavégzés: önállóság gyakorlása, sikerélmény korának megfelelő szinten Szabadidő:önálló döntés a felhasználásra

18 Felhasznált irodalom A neveléselmélet alapkérdései. Szerk.: Dombi Alice, Oláh János, Varga István. Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Neveléstudományi Tanszék, Szeged, 2004, 330 o. Gyermekek napközbeni ellátása standardok, irányelvek. www.csana- info.huwww.csana- info.hu Óvodai nevelés országos alapprogramja Bölcsődei nevelés országos alapprogramja


Letölteni ppt "CSALÁDI NAPKÖZIT MŰKÖDTETŐK RÉSZÉRE SZERVEZETT TANFOLYAM ( Program-akkreditációs lajtsromszáma: PL-2661)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések