Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A fogyatékos, pszichiátriai és szenvedélybeteg ellátás tekintetében.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A fogyatékos, pszichiátriai és szenvedélybeteg ellátás tekintetében."— Előadás másolata:

1 A fogyatékos, pszichiátriai és szenvedélybeteg ellátás tekintetében

2 A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL

3  129/B. § (1) A cselekvőképtelen munkavállaló csak olyan munkakörre létesíthet munkaviszonyt, amelyet egészégi állapotánál fogva tartósan és folyamatosan képes ellátni.  (2) A munkavállaló munkakörét az ahhoz tartozó feladatok részletes leírásával kell meghatározni. A munkavállalóra vonatkozó egészségügyi alkalmassági vizsgálat kiterjed a részletes munkaköri feladatok ellátására.  (4) A cselekvőképtelen munkavállaló esetében a”munkavállaló kártérítési felelőssége” című fejezetének szabályai nem alkalmazhatóak, egyebekben a fiatal munkavállalóra vonatkozó rendelkezések megfelelően irányadóak.

4 129/A.§  A fiatal munkavállaló munkaideje legfeljebb napi nyolc óra, illetve heti negyven óra lehet.  Ha a fiatal munkavállaló napi munkaideje a négy és fél órát meghaladja, részére legalább harminc perc munkaközi szünetet kell biztosítani.  A fiatal munkavállaló éjszakai munkára, rendkívüli munkavégzésre, valamint ügyeletre, illetve készenlétre nem vehető igénybe.

5  72.§ (2) A törvényes képviselő hozzájárulása szükséges a korlátozottan cselekvőképes személy olyan jognyilatkozatához, amely a munkaszerződés megkötésére, módosítására, megszűntetésére, vagy kötelezettségvállalásra irányul. A cselekvőképtelen személy nevében törvényes képviselője tesz jognyilatkozatot.

6 132. § (2) A munkavállalónak a tizenhat évesnél fiatalabb - egy gyermeke után kettő - két gyermeke után négy - kettőnél több gyermeke után összesen hét munkanap pótszabadság jár. 132.§ (2) A pótszabadság szempontjából a gyermeket először a születésének évében, utoljára pedig abban az évben kell figyelembe venni, amelyben a tizenhatodik életévét betölti.

7 RENDES FELMONDÁS 89.§  A munkáltató a munkavállaló munkaviszonyát rendes felmondással a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt éven belül a 87/A.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott életkor eléréséig csak különösen indokolt esetben szűntetheti meg.

8 A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

9 Bentlakásos intézményi szervezetben működő fogyatékos lakóotthon  Rehabilitációs célú lakóotthon Szociális segítő1 fő (2011.:2 fő)  Ápoló, gondozó célú lakóotthon Szociális segítő3 fő Ápoló-gondozó1 fő Önálló intézményként működő fogyatékos lakóotthon  Rehabilitációs célú lakóotthon Intézményvezető heti 20 óra1 fő Szociális segítő1 fő (2011.: 2 fő)  Ápoló, gondozó célú lakóotthon Intézményvezető heti 20 óra1 fő Szociális segítő2 fő Ápoló- gondozó2 fő Fejlesztőpedagógus Heti 20 óra1 fő

10  Pszichiátriai betegek lakóotthona Intézményvezető (heti 20 óra) 1 fő Szociális segítő 1 fő részmunkaidőben foglalkoztatott (2 fő részmunkaidőben)  Szenvedély-betegek lakóotthona Intézményvezető (heti 20 óra) 1 fő Szociális segítő 1 fő részmunkaidőben foglalkoztatott (2 fő részmunkaidőben) 115.§ A 2-3. számú melléklet szerinti, egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 78/2011. (XII.30.) NEFMI rendelettel meghatározott létszám- és képesítési előírásoknak 2012. március 15-ig kell megfelelni.

11 a közalkalmazottak jogállásáról

12 a.) az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel rendelkezik (öregségi nyugdíjra való jogosultság) b.) az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt öregségi nyugdíjban részesül, c.) az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjban, Magyarországon nyilvántartásba vett egyháztól, egyházi, felekezeti nyugdíjban,öregségi, munkaképtelenségi járadékban, növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban,vagy rokkantsági ellátásban részesül. A közalkalmazott akkor részesül a b) és a c.) pontja szerinti ellátásban, ha az ellátást jogerősen megállapították.

13  37.§ (7)  A végkielégítés a (6) bekezdésben – három év egy havi, öt év két havi, nyolc év három havi, tíz év négy havi, tizenhárom év öt havi, tizenhat év hat havi, húsz év nyolc havi- meghatározott mértéke négyhavi átlagkereset összegével emelkedik, ha a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya az öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzését megelőző öt éven belül szűnik meg. Nem illeti meg az emelt összegű végkielégítés a közalkalmazottat, ha valamelyik jogcímen korábban már emelt összegű végkielégítésben részesült.

14  78.§ (3) és (4) bekezdése: Jubileumi jutalom kifizetése  78/B.§ (1) A közalkalmazott részére a hitelintézetektől és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII törvény 200/B. §(1) bekezdésében meghatározott végtörlesztéshez kizárólag visszterhes munkáltatói kölcsön nyújtható  A munkáltatói kölcsön összege a közalkalmazott háztartásában eltartott gyermekek számától függően: - Egy gyermek esetén legfeljebb 6 millió forint, - Két gyermek esetén legfeljebb 8 millió forint, - Három gyermek esetén legfeljebb 10 millió forint, - Minden további gyermek után legfeljebb gyermekenként további 1 millió


Letölteni ppt "A fogyatékos, pszichiátriai és szenvedélybeteg ellátás tekintetében."

Hasonló előadás


Google Hirdetések