Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kisebbségi Akadémia 2011 Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kisebbségi Akadémia 2011 Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal."— Előadás másolata:

1 Kisebbségi Akadémia 2011 Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

2 Kisebbségi Akadémia 2011 I. Jogállás Magyar Köztársaság Alkotmánya Magyar Köztársaság Alkotmánya Diszkrimináció-mentes elbánás Közéletben való részvétel Helyi és országos önkormányzat létrehozásának joga Helyi és országos önkormányzat létrehozásának joga Nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény Nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény Nemzeti, etnikai önazonossághoz való jog (egyéneknek, közösségnek) Nemzeti, etnikai önazonossághoz való jog (egyéneknek, közösségnek) Kisebbségi önkormányzatok létesítéséhez való jog Kisebbségi önkormányzatok létesítéséhez való jog

3 Kisebbségi Akadémia 2011 I. Jogállás Kisebbségi önkormányzat megszűnése Kt. megbízatásának megszűnésével, ha nem kerül sor új kt. megválasztására Kt. megbízatásának megszűnésével, ha nem kerül sor új kt. megválasztására Képviselő-testület megbízatásának megszűnése Kt. megbízatása lejárt Kt. megbízatása lejárt Kt. feloszlása, feloszlatása Kt. feloszlása, feloszlatása Képviselők száma a megválaszthatók száma alá csökken Képviselők száma a megválaszthatók száma alá csökken

4 Kisebbségi Akadémia 2011 I. Jogállás Kisebbségi önkormányzat Választás útján jön létre Választás útján jön létre Feladat- és hatáskörét törvény állapítja meg Feladat- és hatáskörét törvény állapítja meg Kötelezően ellátandó feladatai lehetnek Kötelezően ellátandó feladatai lehetnek Alapvető feladata: kisebbségi érdekvédelem Alapvető feladata: kisebbségi érdekvédelem Része a közigazgatásnak Része a közigazgatásnak Tagja választott képviselő Tagja választott képviselő Működését részletes szabályozza a törvény Működését részletes szabályozza a törvény Törvényességi ellenőrzés: kormányhivatal Törvényességi ellenőrzés: kormányhivatal

5 Kisebbségi Akadémia 2011 II. Jogok és kötelezettségek A kisebbségi önkormányzati jogok a kisebbséghez tartozó választópolgárok közösségét illetik meg. A kisebbségi önkormányzati jogok a kisebbséghez tartozó választópolgárok közösségét illetik meg. Feladat-hatáskör a kisebbségi önkormányzat képviselő-testületét illetik meg. Feladat-hatáskör a kisebbségi önkormányzat képviselő-testületét illetik meg. Kisebbségi önkormányzati jogok egyenlőek, kötelezettségek eltérőek lehetnek. Kisebbségi önkormányzati jogok egyenlőek, kötelezettségek eltérőek lehetnek. Jogszabálysértő döntést kizárólag bíróság vizsgálhatja felül. Jogszabálysértő döntést kizárólag bíróság vizsgálhatja felül.

6 Kisebbségi Akadémia 2011 III. Feladat- és hatáskör Saját hatáskörben dönt (Kisebbségi tv. 25.§) Feladatok: Kötelező feladatok Kötelező feladatok  Helyi önkormányzattól vagy más kisebbségi önkormányzattól átvállalt, átvett feladatok  Háromoldalú megállapodás alapján Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok  Kisebbségi oktatás, nevelés  Helyi írott és elektronikus sajtó  Hagyományápolás és közművelődés

7 Kisebbségi Akadémia 2011 III. Feladat- és hatáskör Hatáskör-átruházás Települési kisebbségi önkormányzat képviselő-testület szerveire: Települési kisebbségi önkormányzat képviselő-testület szerveire:  Elnök  Bizottság Társulásra Társulásra Át nem ruházható feladat-és hatáskörök (Kisebbségi tv. 30/C. § (3) bek.)

8 Kisebbségi Akadémia 2011 IV. Részvételi jogosítványok Egyetértési jog Egyetértés nélkül nem hozható jogszerű döntés Egyetértés nélkül nem hozható jogszerű döntés Véleményezési jog Döntéshozatal előkészítésében való részvétel Döntéshozatal előkészítésében való részvétel Kezdeményezési jog Tájékoztatás kérés, Tájékoztatás kérés, javaslat tétel, javaslat tétel, intézkedés kezdeményezés a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervhez intézkedés kezdeményezés a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervhez

9 Kisebbségi Akadémia 2011 IV. Részvételi jogosítványok Egyetértési jog szükséges az alábbi döntésekhez: Helyi sajtó, helyi hagyományápolás és kultúra, kollektív nyelvhasználat HÖK rendelet Helyi sajtó, helyi hagyományápolás és kultúra, kollektív nyelvhasználat HÖK rendelet Kisebbséghez tartozók képzésére kiterjedő HöK döntés Kisebbséghez tartozók képzésére kiterjedő HöK döntés Kisebbségi intézmények vezetőinek kinevezése Kisebbségi intézmények vezetőinek kinevezése

10 Kisebbségi Akadémia 2011 IV. Részvételi jogosítványok Egyetértési és véleményezési jog A közoktatási intézmények vezetőinek megbízása esetén A közoktatási intézmények vezetőinek megbízása esetén A közoktatási intézmény megszüntetésével, átszervezésével kapcsolatban A közoktatási intézmény megszüntetésével, átszervezésével kapcsolatban Egyéb jogszabályokban Egyéb jogszabályokban

11 Kisebbségi Akadémia 2011 IV. Részvételi jogosítványok Egyetértési és véleményezési jog gyakorlásának szabályai 30 napos jogvesztő határidő Döntés egyetértés/vélemény hiányában Kezdeményezésre kormányhivatal soron kívüli vizsgálat, ha egyetért ­ > bíróság v. Alkotmánybíróság Kezdeményezésre kormányhivatal soron kívüli vizsgálat, ha egyetért ­ > bíróság v. Alkotmánybíróság Kormányhivatal nem ért egyet ­ > kisebbségi Önk. közvetlenül bírósághoz v. Alkotmánybírósághoz fordulhat Kormányhivatal nem ért egyet ­ > kisebbségi Önk. közvetlenül bírósághoz v. Alkotmánybírósághoz fordulhat

12 Kisebbségi Akadémia 2011 IV. Részvételi jogosítványok Megkeresési-kezdeményezési jog Kisebbségi közügyek intézése érdekében a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv megkeresése: Eljárás kezdeményezése, Eljárás kezdeményezése, tájékoztatás kérés, javaslat tájékoztatás kérés, javaslat 30 n. belül érdemi válasz vagy 3 n. belül áttétel ­ > felettes szerv vagy kormányhivatal soron kívüli eljárásának kezdeményezése Ha a megkeresésnek nem tesznek eleget ­ > felettes szerv vagy kormányhivatal soron kívüli eljárásának kezdeményezése

13 Kisebbségi Akadémia 2011 V. Szervezeti és Működési szabályzat Saját hatáskörben határozza meg az alakuló ülést követő 3 hónapon belül Felülvizsgálat: Módosítás Módosítás Új jogszabály Új jogszabály Az SZMSZ megalkotása képviselő-testület át nem ruházható hatásköre Főbb szabályozási tárgykörök

14 Kisebbségi Akadémia 2011 A települési kisebbségi önkormányzatok működése A települési kisebbségi önkormányzatok működése A települési kisebbségi önkormányzatok működése során számos szabályt kell megtartani. Ülések száma Ülések száma Közmeghallgatás Közmeghallgatás Összehívás Összehívás Nyílt és zárt ülés Nyílt és zárt ülés Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv

15 Kisebbségi Akadémia 2011 A települési kisebbségi önkormányzatok működése Határozat-hozatal Határozat-hozatal –Határozat-képesség –Egyszerű és minősített többség mindkét esetben legalább 3 igen szavazat szükséges –Kizárás

16 Kisebbségi Akadémia 2011 A települési kisebbségi önkormányzatok működése Működés feltételeinek biztosítása Működés feltételeinek biztosítása –Helyiség –Postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok –A polgármesteri hivatal a kisebbségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve –Nem kötelező állandó iroda, de ha egy kisebbségnek biztosít az önkormányzat, akkor a többinek is biztosítani szükséges

17 Kisebbségi Akadémia 2011 A jegyzőkönyv tartalma ……….. Kisebbségi Önkormányzata ÖnkormányzataJEGYZŐKÖNYV Készült: ………… Kisebbségi Önkormányzata 2011……..-én (csütörtökön)..óra … perckor megtartott üléséről. Helye: ……Polgármesteri Hivatal ….. számú irodája, (…utca…szám) Jelen vannak: ………. Meghívottak neve:…………..

18 Kisebbségi Akadémia 2011 A jegyzőkönyv tartalma A testület elnöke köszöntötte a megjelenteket, megállapította a határozat-képességet és megnyitotta az ülést. ………….kisebbségi önkormányzati képviselőt kéri fel a jegyzőkönyv hitelesítésével. A testület elnöke köszöntötte a megjelenteket, megállapította a határozat-képességet és megnyitotta az ülést. ………….kisebbségi önkormányzati képviselőt kéri fel a jegyzőkönyv hitelesítésével. A testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: ……Község …. Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete ……Község …. Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 55/2010. (III.4.) számú határozat A mai képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítésével………..kisebbségi önkormányzati képviselőt bízza meg. Határidő:azonnalFelelős:….elnök

19 Kisebbségi Akadémia 2011 A jegyzőkönyv tartalma Az elnök ismertette a mai ülés napirendi pontjait. Kérdés vagy hozzászólás nem hangzott el. A testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: ……Község …. Kisebbségi Önkormányzat Képviselő- testülete 56/2010. (III.4.) számú határozat A mai képviselő-testületi ülés napirendje: 1...Város önkormányzata 2011. évi költségvetésének véleményezése Előterjesztő :.. Elnök Határidő:azonnalFelelős:….elnök

20 Kisebbségi Akadémia 2011 A jegyzőkönyv tartalma Az elnök rátér az 1. napirendi pontra. Nagy Mihály:Mennyi támogatást ad az önkormányzat? Nagy Imre:700 000 ft-ot. További kérdés, hozzászólás nem volt. A testület 4 igen szavazattal a következő határozatot hozta: ……Község …. Kisebbségi Önkormányzat Képviselő- testülete 57/2010. (III.4.) számú határozat …………… város önkormányzata 2011. évi költségvetésének tervezetével egyért. Határidő:azonnalFelelős:….elnök

21 Kisebbségi Akadémia 2011 A jegyzőkönyv tartalma Az elnök rátért a 2. napirendre pontra. Kérdés vagy hozzászólás nem hangzik el. A testület 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: ……Község …. Kisebbségi Önkormányzat Képviselő- testülete 58/2010. (III.4.) számú határozat A …című közfoglalkozatási pályázat beadásával egyetért. Más napirendi pont hiányában …óra.. … perckor az elnök az ülést bezárja. …..2011. …….. ElnökJegyzőkönyv-hitelesítő

22 Kisebbségi Akadémia 2011 Az elnök Megválasztása Megválasztása Betöltetlenség esetén Betöltetlenség esetén Tanácskozási joggal vesz részt. Tanácskozási joggal vesz részt.

23 Kisebbségi Akadémia 2011 Az elnök Összeférhetetlenség Összeférhetetlenség Összeférhetetlenségi eljárás Összeférhetetlenségi eljárás Elnökhelyettesre is alkalmazandó Elnökhelyettesre is alkalmazandó

24 Kisebbségi Akadémia 2011 Az elnök Az elnök megbízatása megszűnik Az elnök megbízatása megszűnik Az elnök megbízatása visszahívással nem szüntethető meg. Az elnök megbízatása visszahívással nem szüntethető meg. Az elnök sorozatos törvénysértő tevékenysége Az elnök sorozatos törvénysértő tevékenysége Az elnökhelyettesre az elnökre irányadó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. Az elnökhelyettesre az elnökre irányadó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

25 Kisebbségi Akadémia 2011 Elnökhelyettes Az elnökhelyettes összeférhetetlenségi okai, az összeférhetetlenségi eljárás, valamint megbízatásának keletkezése és megszűnésének esetei megegyeznek az elnökével. Az elnökhelyettes összeférhetetlenségi okai, az összeférhetetlenségi eljárás, valamint megbízatásának keletkezése és megszűnésének esetei megegyeznek az elnökével.

26 Kisebbségi Akadémia 2011 Települési képviselő Kisebbségi önkormányzati képviselő A kisebbségi ügyekben az adott helyi kisebbség érdekeit képviseli. A kisebbségi ügyekben az adott helyi kisebbség érdekeit képviseli. Részt vesz a települési kisebbségi önkormányzat testületi döntéseinek előkészítésében, a döntésben és a végrehajtás megszervezésében. Részt vesz a települési kisebbségi önkormányzat testületi döntéseinek előkészítésében, a döntésben és a végrehajtás megszervezésében. Felvilágosítás kérés Felvilágosítás kérés Hozzászólási lehetőség Hozzászólási lehetőség Megbízás Megbízás Köteles részt venni a testület munkájában. Köteles részt venni a testület munkájában. Mentesítés a munkavégzés alól. Mentesítés a munkavégzés alól.

27 Kisebbségi Akadémia 2011 Települési képviselő A települési kisebbségi önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik A települési kisebbségi önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik a) a képviselő-testület megbízatásának megszűnésével, a) a képviselő-testület megbízatásának megszűnésével, b) lemondással, b) lemondással, c) a választójog elvesztésével, c) a választójog elvesztésével, d) az összeférhetetlenség kimondásával, d) az összeférhetetlenség kimondásával, e) a települési kisebbségi önkormányzat képviselő- testületének feloszlásával, feloszlatásával, e) a települési kisebbségi önkormányzat képviselő- testületének feloszlásával, feloszlatásával, f) ha a települési kisebbségi önkormányzati képviselő egy éven át nem vesz részt a képviselő-testület ülésén. f) ha a települési kisebbségi önkormányzati képviselő egy éven át nem vesz részt a képviselő-testület ülésén.

28 Kisebbségi Akadémia 2011 A bizottságok Alakulás Alakulás Tagjai Tagjai Feladatai Feladatai Összehívás Összehívás Határozatképesség, döntéshozatal Határozatképesség, döntéshozatal Kizárás Kizárás

29 Kisebbségi Akadémia 2011 A díjazás 115 950 ft lehet az elnök részére megállapított maximum tiszteletdíj. 115 950 ft lehet az elnök részére megállapított maximum tiszteletdíj. Többi tag tiszteletdíja Többi tag tiszteletdíja Az elnök és az elnökhelyettes tiszteletdíját a települési kisebbségi önkormányzat képviselő- testülete összegszerűen állapítja meg. Az elnök és az elnökhelyettes tiszteletdíját a települési kisebbségi önkormányzat képviselő- testülete összegszerűen állapítja meg. Az elnök tiszteletdíjat, más járandóságot - a költségtérítés kivételével - nem vehet fel a kisebbségi önkormányzat által létrehozott közalapítványban, közhasznú társaságban végzett tevékenységéért. Az elnök tiszteletdíjat, más járandóságot - a költségtérítés kivételével - nem vehet fel a kisebbségi önkormányzat által létrehozott közalapítványban, közhasznú társaságban végzett tevékenységéért.

30 Kisebbségi Akadémia 2011 Kisebbségi szószóló A kisebbségek helyi szószóló: Tanácskozási joga Tanácskozási joga Javaslattétel Javaslattétel Felvilágosítás kérés Felvilágosítás kérés Kezdeményezési jog Kezdeményezési jog Ügyviteli segítség Ügyviteli segítség A munkavégzés alóli felmentése A munkavégzés alóli felmentése Díjazás Díjazás

31 Kisebbségi Akadémia 2011 Oktatási önigazgatás Közoktatási intézményt létesíthet és tarthat fenn. Közoktatási intézményt létesíthet és tarthat fenn. Települési önkormányzattól átvehet közoktatási intézményt. Települési önkormányzattól átvehet közoktatási intézményt. A helyi önkormányzat és a kisebbségi önkormányzat közös fenntartásra megállapodást köthet. A helyi önkormányzat és a kisebbségi önkormányzat közös fenntartásra megállapodást köthet.

32 Kisebbségi Akadémia 2011 Művelődési önigazgatás Részt vehet a kisebbséghez tartozók kulturális ellátásával összefüggő kötelező önkormányzati feladat ellátásában Részt vehet a kisebbséghez tartozók kulturális ellátásával összefüggő kötelező önkormányzati feladat ellátásában Közművelődési intézményt létesíthet és tarthat fenn Közművelődési intézményt létesíthet és tarthat fenn Kulturális intézmény, illetve a feladat átadásáról és átvételéről az átadó önkormányzattal megállapodást köt. A megállapodás tartalmi elemeit a kisebbségi törvény tartalmazza. Kulturális intézmény, illetve a feladat átadásáról és átvételéről az átadó önkormányzattal megállapodást köt. A megállapodás tartalmi elemeit a kisebbségi törvény tartalmazza. Kulturális intézmény közös fenntartására, közművelődési feladat közös ellátására megállapodást köthet. Kulturális intézmény közös fenntartására, közművelődési feladat közös ellátására megállapodást köthet.

33 Kisebbségi Akadémia 2011 Nyelvhasználat Az anyanyelvét bárki mindenhol és mindenkor szabadon használhatja Az anyanyelvét bárki mindenhol és mindenkor szabadon használhatja Eljárási törvények Eljárási törvények Rendeletek kihirdetése, hirdetmények közzététele Rendeletek kihirdetése, hirdetmények közzététele Közigazgatási eljárás során használt nyomtatványok Közigazgatási eljárás során használt nyomtatványok Helység-és utcanevek, közhivatalok, közszolgáltatást végző szervek elnevezése a magyar nyelv mellett a kisebbség anyanyelvén is megjelenjen. Helység-és utcanevek, közhivatalok, közszolgáltatást végző szervek elnevezése a magyar nyelv mellett a kisebbség anyanyelvén is megjelenjen. Ahol indokolt, biztosítani kell az adott kisebbség nyelvét értő személy alkalmazását Ahol indokolt, biztosítani kell az adott kisebbség nyelvét értő személy alkalmazását

34 Kisebbségi Akadémia 2011 Gazdálkodás Költségvetés – a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetését önállóan, határozattal állapítja meg Költségvetés – a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetését önállóan, határozattal állapítja meg –Önkormányzat kérésére a jegyző készíti el –Kötelező tartalmi elemei vannak –Módosítása Beszámolók Beszámolók –Szeptember 15., november 30. Zárszámadás Zárszámadás

35 Kisebbségi Akadémia 2011 Gazdálkodás Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás –A helyi önkormányzat és a kisebbségi önkormányzat között eljárási rendet szabályozza –Célja: a települési önkormányzat a költségvetési és zárszámadási rendeletét az előírt törvényi határidők betartásával tudja megalkotni –Minden év január 15-ig

36 Kisebbségi Akadémia 2011 Gazdálkodás Kötelezettségvállalás Kötelezettségvállalás –Kötelezettségvállaló: a kisebbségi önkormányzat elnöke, vagy az általa felhatalmazott személy –Ellenjegyző: az önkormányzat jegyzője, vagy a kisebbségi önkormányzat képviselő-testülete által meghatározott kisebbségi képviselő –A kötelezettségvállalást (utalványozást), valamint az ellenjegyzést ugyanazon személy nem végezheti

37 Kisebbségi Akadémia 2011 Törvényességi Felhívás A ------------------- Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének ---------- - határozata ellen a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény (továbbiakban Nektv.) 60/J. § (1) bekezdés alapján törvényességi felhívással élek. A ------------------------ határozat törvénysértő, mert ellentétes az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 74/A. § (1) bekezdésében foglaltakkal, valamint a döntéshozatali eljárás ellentétes volt a Nektv. 30/D. § (3) bekezdés előírásaival. A -------------------- határozat döntéshozatali eljárása törvénysértő, mert nem felel meg a Nektv. 30./H.§ (2) bekezdés szabályainak. INDOKOLÁS 1. A ----------------------------------- A fentiek alapján kérem a képviselő-testületet, hogy a törvényességi felhívásban foglaltakat szíveskedjenek megvitatni, és az 1. és 3. pont tekintetében 2011. ------------. napjáig gondoskodjanak a törvényes állapot helyreállításáról. Mivel a 2. pontban kifogásolt eljárási jellegű törvénysértés utólag nem orvosolható, kérem a Képviselő-testületet, hogy a jövőben fordítson nagyobb figyelmet a törvényesség betartására. Tatabánya, 2011.


Letölteni ppt "Kisebbségi Akadémia 2011 Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal."

Hasonló előadás


Google Hirdetések