Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

BLAZOVICSNÉ VARGA MARIANNA IGAZGATÓ

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "BLAZOVICSNÉ VARGA MARIANNA IGAZGATÓ"— Előadás másolata:

1 BLAZOVICSNÉ VARGA MARIANNA IGAZGATÓ
„Közoktatás-fejlesztést támogató hálózat kiépítése a Közép-Dunántúli régióban” TÁMOP BLAZOVICSNÉ VARGA MARIANNA IGAZGATÓ Budapest,

2 Projektgazda:KÖRPI 2008. október 1-én megalakult a Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet Magyarországon az első regionális pedagógiai intézet Irodáink: Székesfehérvár Tatabánya Veszprém

3 Projektgazda:KÖRPI Az Intézet típusa: pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet Működési területe: Közép- dunántúli Régió - Komárom-Esztergom, Fejér és Veszprém megyék Az Intézet jogállása: szakmailag, valamint gazdálkodását tekintve önálló.

4 TÁMOP A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet nem konzorciumban pályázott, pályázatának nincsenek konzorciumi partnerei.

5 Projektirodáink

6 Szervezeti felépítés, működés és szolgáltatás
Az Intézet szervezete és működése hálózati struktúrájú, az irodák hálózatba szervezve működnek Pedagógiai szakmai szolgáltatások nyújtása a közoktatási törvény 36. §-a (2) bekezdése a)-e) pontjai, valamint a 10/1994. (V. 13.) MKM rendelet vonatkozó paragrafusai értelmében

7 A projekt megvalósulásának helyszíne
Közép-dunántúli régió Komárom-Esztergom megye Fejér Veszprém Megye Terület km2 11.117 2265 4359 4493 Kistérségek száma 26 7 10 9 Településszám 401 76 108 217 Hátrányos helyzetű kistérség 2 3 Közoktatási intézmények száma 1151 356 440 355 Lakosságszám

8 Közvetlen célcsoport:
Közoktatási intézmények vezetői (kb ) Szakmai szolgáltatók (kb. 150) Civil szervezetek (kb ) Közvetett célcsoport: Közoktatási intézmények pedagógusai (Kb ) Közoktatási intézmények tanulói (kb ) Közművelődési intézmények (kb. 260) TÁMOP-311 Koordináló szervezete Oktatási tárca Érintettek: Közoktatási intézmények tanulóinak szülei (kb ) Gazdasági szereplők (kb ) A Közép-dunántúli régió lakossága (kb )

9 A projekt céljai Az országos közoktatási célok régiós szintű megvalósításának elősegítése A fejlesztési igények feltérképezése, a fejlesztési források hatékony felhasználásának elősegítése Humán szolgáltatói háló létrehozása A közoktatási intézmények hálózati típusú regionális, térségi szintű együttműködésének kialakítása és fejlesztése

10 A projekt céljai A területi hálózati tanulás támogatása (jó gyakorlatok adaptációja és önálló innováció ösztönzése) Regionális referenciaintézmény-hálózat és hálózatkoordinációs központok létrehozása Kompetencia alapú oktatásra való átállás segítése

11 Forrás: Educatio 2008

12 Kapcsolatfelvételt megkezdtük az HEFOP-os intézményekkel
Számos megkeresés újabb együttműködni szándékozó intézmények, szervezetek részéről Újabb szándéknyilatkozatok az együttműködéshez

13 Kiemelt célok A szolgáltatások területi lefedettségének biztosításával az esélynövelés, az egész életen át tartó tanulás megalapozása Egyenlő hozzáférés biztosítása Tanulói, intézményi eredmények és az oktatási minőség javulása

14 Kapcsolattartási térkép
OKM: szakmai irányítás KÖZPONTI SZINT Központi koordinátor szervezet:3.1.1 Regionális döntés-előkészítő, javaslattevő testület Hálózat egyéb tagjai: kistérségek, iskolaszövetségek Regionális hálózatkoordináció Szakmai szolgáltatók TÁMOP kedvezményezettek RÉGIÓS SZINT TIOK konzorciumok OOIH és inklúziós hálózat Referencia intézményhálózat Bázisiskolák Követő iskolák

15 Megvalósítandó tevékenységek
Helyzetelemzés, regionális hálózat-koordinációs stratégia és intézkedési terv elkészítése Projektiroda létrehozása és működtetése Regionális referencia-intézmény hálózat létrehozása

16 Regionális hálózat-koordinációs stratégiánk
Egy központból felépülő hálózat Megyei központokból felépülő hálózat Kistérségi központokból felépülő hálózat Cél:a három működési mód együttes megvalósítása, kiemelt szerepű a harmadik stratégiai működési struktúra megvalósítása, fejlesztése és működtetése.

17 Regionális referencia-intézmény hálózat kiépítése
Referencia-intézmény minősítési kritérium- és feltételrendszer kidolgozása a kiemelt projekttel - területi szempontok érvényesítése Előminősítés Referenciaintézmények felkészítése Szakterületi és módszertani felmérés A minősítési folyamat segítése

18 Megvalósítandó tevékenységek
Folyamatos együttműködés a TÁMOP konstrukció, "21. századi közoktatás" kiemelt projekttel Regionális közoktatási intézményhálózat építése

19 Együttműködés a TÁMOP 3. 1. 1. konstrukció, "21
Együttműködés a TÁMOP konstrukció, "21. századi közoktatás" kiemelt projekttel Referencia-intézmény minősítési kritérium- és feltételrendszer kidolgozása Jó gyakorlatok kritériumrendszerének kidolgozása Hálózati szolgáltatások regionális és központi koordinációja A pedagógiai szolgáltatások regionális szintű minőségellenőrzése

20 Regionális közoktatási intézményhálózat építése
Szakmai szolgáltatók hálózatba szervezése Választási lehetőség biztosítása Területi lefedettség Helybe vitt szolgáltatások Regionális döntés-előkészítő, javaslattevő testület kialakítása, működtetése Az Oktatási Hivatal OKÉV regionális igazgatósága, regionális közoktatási egyeztető fórum delegáltja Az Országos Oktatási Integrációs Hálózat regionális képviselete Az Országos Inklúziós Hálózat regionális képviselete A Regionális Fejlesztési Tanács, illetve Ügynökség képviselete További olyan szervezetek, amelyek a közoktatási, illetve a területi fejlesztésben szerepet játszanak. Állandó meghívott a TÁMOP kiemelt projekt regionális koordinátora, illetve a tárca közoktatási szakterületének képviselője is.

21 Megvalósítandó tevékenységek
Intézmények szakmai támogatása Fejlesztés koordináció A fejlesztési folyamat nyomon követése, a hálózat működésének minőség-biztosítása

22 Intézmények szakmai támogatása
Adatbázis kezelése Információ-és adatgyűjtés, közvetítés (megkezdtük) Kapacitásigény jelzése Információszolgáltatás (megkezdtük) , tanácsadás a pedagógiai innovációt támogató továbbképzésekről, országos adatbázisokban szereplő szolgáltatókról, egyéb szakmai szolgáltatások megvalósulásáról - pl. folyamat szaktanácsadás, pedagógiai fejlesztési szaktanácsadás TÁMOP támogatása (megkezdtük)

23 Fejlesztés koordináció
Fejlesztési elképzelések, stratégiák összegyűjtése és értékelése Pályázati javaslatok, ajánlások készítése a régió azon intézményfenntartói részére, akik ÚMFT közoktatás-fejlesztési pályázatot terveznek benyújtani

24 Nyomonkövetés, a hálózat működésének minőség-biztosítása
Pedagógiai, hálózati standardok átvétele, alkalmazása Mentorálás, szaktanácsadás egységes munkakereteinek bevezetése Egységes minőségfejlesztési, minőségellenőrzési rendszer alkalmazása

25 Várható eredmények a projekt befejezése után
TÁMOP 3. prioritásban pályázattal rendelkező, koordinációba bevont feladatellátási helyek száma:300 Regionális közoktatási hálózatba bevont, együttműködő szakmai szolgáltatók száma :70 Minősítést szerzett referenciaintézmények száma: 50

26 Várható eredmények a projekt befejezése után
Alkalmazásképes tudás Motivált tanulók Egyéni tanulási utak Együttműködés és csapatmunka Gazdag módszertani kultúra Változatos tanulásszervezés Befogadó iskola Gyermekbarát környezet Versenyképesség Esélyteremtés

27 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Blazovicsné Varga Marianna 30/


Letölteni ppt "BLAZOVICSNÉ VARGA MARIANNA IGAZGATÓ"

Hasonló előadás


Google Hirdetések