Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MUNKÁLTATÓ ÉS AZ ÜZEMI TANÁCS KAPCSOLATA (Mt. 267.§)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MUNKÁLTATÓ ÉS AZ ÜZEMI TANÁCS KAPCSOLATA (Mt. 267.§)"— Előadás másolata:

1 MUNKÁLTATÓ ÉS AZ ÜZEMI TANÁCS KAPCSOLATA (Mt. 267.§)
ÜZEMI MEGÁLLAPODÁS MUNKÁLTATÓ ÉS AZ ÜZEMI TANÁCS KAPCSOLATA (Mt. 267.§)

2 Az ÜM tartalma Bevezetés Az ÜT működési feltételei
Az elnök (tagok) kedvezményei és védettsége A jogok értelmezése és gyakorlásuk eljárási szabályai Munkáltató és az ÜT kapcsolata Munkaviszonyra vonatkozó szabály az ÜM-ben

3 Bevezetés Az ÜM alaki, formai előírásai és „kezelésének” szabályai
A megállapodást kötő (aláíró) felek megnevezése Az ÜM hatálya (idő, területi, személyi) Előkészítés, aláírás, módosítás, felmondás, megszűnés szabályai

4 A működés feltételei Tárgyi, technikai feltételek Személyi feltételek Pénzügyi feltételek

5 A tagok kedvezményei és védettségük I.
Az elnök és a tagok munkaidő kedvezménye A munkaidő kedvezmény szabályozása (Mt § (1) bek.) A munkaidő kedvezmény összevonása Díjazás ellenében végzett munka

6 A tagok kedvezményei és védettségük II.
ÜT egyetértése szükséges az elnök munkaviszonyának munkáltató által felmondással történő megszüntetéshez Munkaszerződésétől eltérő foglalkoztatásához (átirányítás, kiküldetés, kirendelés) Védettség megbízatásának idejére + 6 hónap ha legalább 1 évig tisztségében volt 8 napon belül írásban az álláspontját, indoklással Ennél többet és minden ÜT tagnak is lehet

7 Jogok típusa együtt értelmezett jogok
az információhoz jutás és az informálás (tájékozódás és tájékoztatás) véleményezési jog; konzultációs (tárgyalási) jog; együttdöntési jog; ellenőrzési jog; eljárási szabályok rögzítése

8 Véleményezés a munkáltató átszervezése, átalakítása, szervezeti egységek önálló egységgé alakítása, termelési, beruházási program, új technológia bevezetése, a meglévő korszerűsítése, a munkavállalóra vonatkozó személyes adatok kezelése és védelme, a munkavállaló ellenőrzésére szolgáló technikai eszköz alkalmazása, az egészséges és biztonságos munkafeltételek kialakítására szolgáló, a munkabalesetek, valamint a foglalkozási megbetegedések megelőzését elősegítő intézkedés, az új munkaszervezési módszer, valamint a teljesítménykövetelmény bevezetése, módosítása, a képzéssel összefüggő tervek, a foglalkoztatást elősegítő támogatások igénybevétele,

9 Véleményezés 2. az egészségkárosodást szenvedett vagy a megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációjára vonatkozó intézkedések tervezete, a munkarend meghatározása, a munka díjazása elveinek meghatározása, a munkáltató működésével összefüggő környezetvédelmi intézkedés, az egyenlő bánásmód követelményének megtartására és az esélyegyenlőség biztosítására irányuló intézkedés, a családi élet és a munkatevékenység összehangolása, munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott egyéb intézkedés

10 Különös szabályok Az Mt. 71–76. §-a munkáltató és ÜT között külön szabályokat ír elő a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó konzultációs eljárás (tárgyalás) tartalmára és eljárási rendjére. A gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény (Gt.) szerint az ÜT jelöli a felügyelőbizottság dolgozói képviselőit

11 Együttdöntés… Munkáltató és az ÜT közösen dönt (együttdönt) a jóléti célú pénzeszközök felhasználásáról. e) Az ÜT feladata munkaviszonyra vonatkozó szabályok megtartásának figyelemmel kísérése (ellenőrzése) A munkaviszony szabályai alatt az ezt meghatározó törvényeket (pl. Mt.), rendeleteket (pl. kormányrendelet) és megállapodásokat (pl. ágazati vagy helyi KSZ, üzemi megállapodás), belső szabályzatokat kell érteni.

12 Munkáltató és az ÜT kapcsolata
Információ, tájékoztatás Észrevételezés, kezdeményezés Konzultáció, tárgyalás Konfliktuskezelés: megelőzés (ÜM), konfliktus megoldása


Letölteni ppt "MUNKÁLTATÓ ÉS AZ ÜZEMI TANÁCS KAPCSOLATA (Mt. 267.§)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések