Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Humán erőforrás menedzsment Stratégiai menedzsment ELTE 2007. november 8. Árendás Péter Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola www.onfejlesztoiskolak.hu.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Humán erőforrás menedzsment Stratégiai menedzsment ELTE 2007. november 8. Árendás Péter Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola www.onfejlesztoiskolak.hu."— Előadás másolata:

1 Humán erőforrás menedzsment Stratégiai menedzsment ELTE 2007. november 8. Árendás Péter Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola www.onfejlesztoiskolak.hu Felhasználva: Holland-magyar KÖVI Tóth Béla által szerkesztett anyagait

2 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Milyen munkahelyen és milyen beosztásban fog dolgozni 15 év múlva? És 30 év múlva? egyén < csoport < alrendszer < rendszer rész ↔ egész

3 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Tények tanévÓvodaÁlt. iskola Kp. Isk. Σ tanulóΣ pedagógus 1990/ 1991 392 e1.178 e586 e2.156 e164.42 e 2006/ 2007 328 e831 e668 e1.827 e165.02 e Δ-64 e-347 e+82 e-329 e~

4 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu „Szereplők” és szempontok (érdekek) Állam Fenntartó Iskolahasználók –Szülők –Tanulók Iskolacsinálók –Pedagógusok –Egyéb szakemberek, munkatársak Környezet, civil szervezetek, partnerek

5 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Mégis, kinek az érdeke, és ki fizeti? (1990-) Aki kezdeményez (más iskolát akar) Aki reagál, „vevő” rá (legitimál) Aki finanszírozza (legalizál, rendszerbe állít) Iskola (versenyelőny, pedagógiai önmegvalósítás) SzülőkFenntartó (Szülők?) Szülői igények, elvárások IskolaFenntartó (Szülők?) Állam, fenntartó (hatékonyság) Állam, fenntartóFenntartó (Szülők?)

6 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Állam, fenntartó Nagyobb valószínűséggel sikeresebb egy iskola, ha az oktatási rendszer(ben): –Decentralizált? –Az intézmények megfelelő támogatásban részesülnek? –Magasak a tanárokkal szemben támasztott követelmények? –Anyagilag is megbecsült a tanári pálya? –Létezik világos (központi) jövőkép? –Az iskolák autonómak ?

7 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Állam, fenntartó Nagyobb valószínűséggel sikeresebb egy iskola, ha az oktatási rendszer(ben): –Decentralizáltság – nem szükséges feltétel –Az intézmények megfelelő támogatásban részesülnek (hatékonyság, összevonások) –Magasak a tanárokkal szemben támasztott követelmények (telj. értékelési rendszer) –Anyagilag is megbecsült a tanári pálya – nem szükséges feltétel –Létezik világos (központi) jövőkép (NAT 2007, kompetencia alapú oktatás és tanárképzés) –Az iskolák autonómak – nem szüks. feltétel

8 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Elvárt-kínált funkciósorrend funkciósorrend az iskolahasználók szempontjából: –képzés, oktatatás –érték-, normaközvetítés –szocializálás –szolgáltatás –készség-, képességfejlesztés (kompetenciák) funkciósorrend az iskolacsinálók szempontjából: –szolgáltatás –képzés, oktatatás –készség-, képességfejlesztés (kompetenciák) –szocializálás –érték-, normaközvetítés

9 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Iskola: szervezeti leltár – mi milyen állapotban van? Fejlődés: A szervezetben már létező és megőrzendő folyamatok javítása, fejlesztése. Átmenet: A cél valamely folyamat (folyamatok) megváltoztatása, egy ismert új állapot meghatározott időn belüli elérése. (Pl. ujjászervezés, új szolgáltatások bevezetése.) Az irányításban (!) két párhuzamos struktúra: -folyó műveletek vitele -változ(tat)ások menedzselése Átalakulás: Új, lényegében ismeretlen állapot létrehozása, amely jobban megfelel a (külső-belső) elvárásoknak, igényeknek. születés → fejlődés → működési zavarok → stagnálás, visszaesés, széthullás (kiégés, halál) → újjászületés

10 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu A nevelési-oktatási modell és szervezeti struktúra kapcsolata A nevelési-oktatási modellalkotás szempontjai: 1.a tanulókról alkotott felfogás 2.a tanterv fókusza és szerkezete 3.a tanulási folyamatok megszervezése 4.a tanulók csoportba sorolásának elvei 5.nevelési eljárások 6.az értékelés funkciója 7.a nevelési-oktatási folyamatok értékelése

11 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Nevelési-oktatási modellek Szelektív Behelyező Vegyes képességű csoportokat kialakító Integratív Innovatív

12 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Szelektív nevelési-oktatási modell -a tanulókról alkotott felfogás -értelmi képességei adottak -döntően a kognitív képességekre koncentrál -minden területen hasonló teljesítményre képes -a tanterv fókusza és szerkezete -ismeretalapú tudásközvetítés -éles választóvonal a tantárgyak között -központi tanterv, központi óraszámok -a tanulási folyamatok megszervezése -általában egész osztálynak, frontális óra -nincsenek alternatív tanulási utak -nagyon nehéz átjárhatóság

13 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Szelektív nevelési-oktatási modell folytatás -a tanulók csoportba sorolásának elvei -a tanulókat teljes osztályokban tanítják -homogén csoportnak tekintik őket -a csoportba sorolás a szelekcióval végleges -a szelekció: tantárgyi vagy integrált tesztekkel -nevelési eljárások -fontos a fegyelem kialakítása, ez minden tanár feladata -a nevelésre szánt idő kevés, nem tervezett -erős elkülönülés az oktatás és a nevelés között -a nevelésért az osztályfőnök a felelős

14 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Szelektív nevelési-oktatási modell folytatás 2 -az értékelés funkciója -méri az ismeretek elsajátításának mértékét -a szaktanár értékel -az értékelés következménye: bukás/felsőbb osztályba léphet döntések -a nevelési-oktatási folyamatok értékelése -az értékelési tapasztalatok beépítése: ritka, ad hoc -az értékelést az egyes szaktanárok végzik „szétszórt” kritériumok alapján

15 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Innovatív nevelési-oktatási modell -a tanulókról alkotott felfogás -a tanuló partner, maga is tudást közvetít, aktív résztvevő -különböző területeken különböző teljesítményekre képes -a tanterv fókusza és szerkezete -a hangsúly az adott csoporton és a társadalmi folyamatokon, elvárásokon van -alig van választóvonal az egyes tantárgyak között -helyi tanterv, a szituációhoz igazított időbeosztás, nagy tanári szabadság -sok időt szánnak az életszerű problémák megvitatására -a tanulási folyamatok megszervezése -jellemző a kiscsoportos tanítás (az osztály is kiscsoport) -a tanulási utak a tanulók képességeitől, szükségleteitől függően sokfélék -a csoportok között nincs (nagyon nehéz) átjárhatóság

16 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Innovatív nevelési-oktatási modell folytatás -a tanulók csoportba sorolásának elvei -heterogén alapcsoportok -a tanulás még kisebb (4-6 fős) csoportokban történik -a csoportba sorolás véletlenszerű -átcsoportosítás csak akkor, ha a csoport nem tud sikeresen együttműködni -nevelési eljárások -fontos a választási és döntéshozatali képesség kialakítása, ez minden tanár feladata -a nevelésre szánt idő az adott szituációtól függ -az oktatás és a nevelés integrálódik -a tanárok egyszerre szaktanárok és nevelők

17 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Innovatív nevelési-oktatási modell folytatás 2 -az értékelés funkciója -méri az ismeretek, kompetenciák elsajátításának mértékét -az értékelés a tanári team feladata, de a tanulók is értékelik saját maguk, társaik ill. tanáraik teljesítményét -az értékelésnek az előrehaladás szempontjából nincs meghatározó következménye -a nevelési-oktatási folyamatok értékelése -a tapasztalatok beépülnek a tantervbe, változást eredményeznek a pedagógiai programban -az értékelés része az iskolai programnak -az értékelést a tanári csapat végzi a tanulókkal közösen kialakított kritériumok alapján

18 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Iskolaszervezeti struktúrák Első megközelítés: –A szervezet struktúrája –Az iskola koordináló mechanizmusai –A vezetés –A szervezet komplexitása

19 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Iskolaszervezeti struktúrák - finomítás –A szervezet struktúrája Tanítási és tanulási struktúrák Tantárgyi munkaközösségek Adminisztrációs, pénzügyi, egyéb oktatást segítő szolgáltatások Nevelési munkaközösségek Továbbképzések Tanári autonómia, „beleszólási lehetőség” –Az iskola koordináló mechanizmusai Szabályok és irányelvek Hierarchikus ellenőrzés Iskolai kommunikáció, konzultációs struktúrák Döntéshozatal Szervezeti kultúra

20 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Iskolaszervezeti struktúrák folytatás 2 –A vezetés Az iskolaszék szerepe Az igazgató hatalma, kötelezettségei, felelőssége Az igazgató helyettesek hatalma, kötelezettségei, felelőssége A középvezetők pozíciója –A szervezet komplexitása A komplexitás mértéke A tantestület tudatosságának mértéke

21 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Iskolaszervezeti struktúrák Szegmentális Hierarchikus Kollegiális Mátrix Moduláris

22 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Iskolaszervezeti struktúrák – szegmentális stuktúra –A szervezet struktúrája Vertikális, a tanulók több évig együtt maradnak Formálisan létező tantárgyi munkaközösségek Nevelési munkaközösségek nincsenek A tanár teljes autonómiával rendelkezik az osztályteremben –Az iskola koordináló mechanizmusai Elismerik, de nem veszik túl komolyan a külső előírásokat, azok működnek, amelyek erősítik a fegyelmet és a tanári autonómiát A tanári autonómia miatt minimális jelentőségű a hierarchikus ellenőrzés Iskolai szintű kommunikáció, konzultáció alig van Szervezeti kultúra: jellemzően szerepkultúra

23 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Iskolaszervezeti struktúrák – szegmentális stuktúra - folytatás –A vezetés Az iskolaszék formálisan a működés kontrollja Az igazgató egyszemélyi felelős vezető, hierarchikus ellenőrzést végző adminisztrátor Az igazgató helyettesek az igazgató segítői, mérsékelt felelősséggel és autonómiával A középvezetői pozíció nem létezik –A szervezet komplexitása Nem túl hierarchikus szervezet A tantestület tudatosságának szintje alacsony

24 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Iskolaszervezeti struktúrák – moduláris stuktúra –A szervezet struktúrája Horizontális és moduláris tanári teamek, nagyfokú autonómiával A kölcsönös tanári igényen alapuló tantárgyi munkaközösségi működés A nevelés és az oktatás integrálódik A továbbképzés belső igény A tanárok együtt felelősek a nevelési célok megvalósításáért –Az iskola koordináló mechanizmusai Elismerik, de a belső céloknak megfelelően átértelmezik a külső előírásokat Kevés belső szabály létezik, a moduláris csapatok megfogalmazzák saját belső szabályaikat Jellemző az iskolai szintű kommunikáció, kooperáció Döntéshozatal: jellemző a kölcsönös, egymáshoz való igazodás Szervezeti kultúra: erős, belsőleg kifejlesztett kultúra

25 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Iskolaszervezeti struktúrák – moduláris stuktúra - folytatás –A vezetés Az iskolaszék a működés kontrollja, irányelvek kitűzője, stratégia kidolgozója Az igazgató pedagógiai vezető, adott esetben döntéshozó, a vezetési csapat irányítója Az igazgató helyettesek a vezetői csapat tagjai, nagyfokú felelősséggel és autonómiával A középvezetők elsősorban a moduláris csapatok irányítói –A szervezet komplexitása Nagy mértékű komplexitás a modulokon belül A tantestület tudatosságának szintje magas

26 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Az emberi erőforrások menedzselése Törekszik arra, hogy integratív mechanizmusként összhangba hozza az egyéni törekvéseket az iskola küldetésével, célkitűzéseivel, hangsúlyozottan problémakereső és problémamegoldó irányultság jellemzi. Együttműködő szervezeti alrendszereket kíván kiépíteni, ahol a továbbképzések kiemelt szerepet kapnak (McKenna és Beech, 1995).

27 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Az EEM területei (tartalom) Emberi erőforrás tervezés Toborzás Kiválasztás Munkakör elemzés és –tervezés Teljesítményértékelés Kompenzáció Továbbképzés-fejlesztés Karriermenedzsment Szervezeti kommunikáció Emberi erőforrás információrendszerek Munkaügyi kapcsolatok Elbocsátások, leépítések

28 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Az EEM területén azonosítható általános jellegű folyamatok, fő rendszerek munkavégzési rendszerek emberi erőforrás-áramlás teljesítménymenedzsment kompenzáció és javadalmazás emberi erőforrás-fejlesztés

29 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Emberi erőforrás tervezés A jövőbeni szükségletek (kompetencia + kapacitás) alapján -EE kereslet (szükséglet) -Az EE kihasználtsága, hatékonysága -EE (belső és külső) kínálat

30 MUNKAFELADATOK Tantárgyi oktatás Nevelési feladatok Minőségbiztosítás Tervezés Iskolai célkitűzések megfogalmazása

31 MUNKAFELADATOK NEVELÉSI-OKTATÁSI STRUKTÚRA (nev.-okt. modell + szerv. struktúra) MUNKAVÁLLALÓI KOMPETENCIÁK VEZETÉSI FILOZÓFIA ÉS STÍLUS EEM RENDSZEREK ÉS GYAKORLAT

32 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Az emberi erőforrások áramlása Toborzás –Munkakörelemzés –Munkaköri leírás elkészítése, korrigálása Kompetencia alapú Hagyományos (taxatíve felsoroló) –Kötelező pályáztatás Kiválasztás –Interjú –Tesztek (intelligencia, személyiség) –Próbatanítás Szerződéskötés

33 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Az emberi erőforrások áramlása Karriermenedzsment –A pályafutás során betöltött pozíciók sora –Nagyon szegényes előmeneteli rendszer –A középvezetői rendszer előnyei –Elfáradás, belefáradás, kiégés

34 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu A pedagóguspálya három jellemzője (Setényi János nyomán) Munkaterhelés: nem ellenőrzött, nem elszámolt, nem hatékony Szakmai követelmények: a bemenet nem világos, nem kidolgozott, nem ellenőrzött, nincs következmény, nincs karrierlétra Bér: alacsony, lapos és címhez/korhoz kötött, nincs differenciálási mozgástér

35 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Az elfásulás, kiégés „állomásai” A tápláló (belső és külső) források elapadása, a gondok felhalmozódása Halogatás, kivárás és kommunikáció- képtelenség Elmagányosodás Rutin, energiatakarékosság, önvédelem Rövidtávú túlélési gyakorlat

36 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Megváltozott szerepkör - kihívások Tanítás helyett tanulásvezetés (szervezés, értékelés, motiválás) („két tanár beszélget”) A változás és innováció állandó Uralni kell a napi információözönt (digitális galaxis) Kezelni a tömegkultúrát

37 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Szervezeti megelőzés Világos és kommunikált követelmények Folyamatosan értékelt munka Ápolt partnerkapcsolatok Közös nyelv Nyilvánosság Élethossziglani tanulás szemlélete

38 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Tennivalók Minőségérzékeny bérrendszer Erős munkáltatói jogok a vezetőknek Új tréningek bejuttatása a pedagógus- továbbképzési piacra A pedagógusképzés (nem csak az alap) megszólítása Rotáció

39 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu K1 K2 K3 K4 K5 KK1 KK2 Igazgató Igazgató- helyettes Gazdasági vezető

40 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Az emberi erőforrások áramlása Kilépés a rendszerből –Nyugdíjazás –Leépítés (óraszám emelés) –Közös megegyezés –Fegyelmi

41 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Teljesítményértékelési rendszer A beszámoltató és a szakmai fejlesztést megcélzó modell összehasonlítása: -Időorientáció -Cél -Módszer -Az értékelő szerepe -Az értékelt szerepe

42 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Kompenzációs és javadalmazási rendszerek A méltányosság, mint szempont Titkos/nyílt Alapbér / Pótlékok Kiemelkedő munkavégzésért járó kereset- kiegészítés Jutalom – célprémium Juttatások

43 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Pedagógusértékelés rendszerelemek: –eredménycentrikus - jutalmazó elem –tevékenységcentrikus - folyamatszabályozó elem –szembesítő - formatív elem

44 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Az egyes elemek jellemzői eredménycentrikus - jutalmazó elem –funkciója: adott, jól definiált teljesítményért - garantált jutalom (forrásigény!) –erősen (konszenzussal) legitimált, „fillérre kiszámolható” taxatív célprémium rendszer –rövid periódusonként (tanévenként 1-2 alkalommal), rögzített időpontokban ismétlődik –szubjektív elemet nem (alig) tartalmaz

45 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Az egyes elemek jellemzői tevékenységcentrikus - folyamatszabályozó elem –funkciója: az intézményi célok és az egyéni karriercélok összhangba hozása, kölcsönös erősítése, (a ped. program személyre szóló) támogatása. Nem lehet direkt anyagi következménye! Meghatározó eleme a fejlesztés, a támogatás, nem minősíti a pedagógust! –erősen (konszenzussal) legitimált szempontsor és eljárásrend –lehetőség szerint vezetői periódusonként (5 évenként) minden kolléga sorra kerül

46 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Az egyes elemek jellemzői szembesítő - formatív elem –funkciója: szembesíteni a pedagógust egy partner véleményével (teljes egészében a partner szempontsora és eljárásrendje érvényesül) –csak a toplista nyilvános, mindenki csak a saját eredményét, az átlagot, a szórást, a maximumot és a minimumot látja. –formálisan semmilyen következménye nincs –nem deklarált rendszerelem (de nem illegitim!)

47 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu A.1: Szaktárgyának ismerete, a tananyagból való felkészültsége A.2: Mennyire veszi figyelembe az egyes tanulók képességeit, igazítja az egyes diákokhoz az anyagot A.3: Mennyire érthetően adja le a tananyagot, magyaráz jól B.1:Számonkéréskor mennyire igazodik az órán leadott anyaghoz, mennyire világosak a követelményei B.2: Az általa számon kért tudás mennyire hasznosítható a későbbiekben B.3: Az általa feladott házi feladatok mennyire segítik a tananyag megismerését és megtanulását

48 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu C.1: Az óráin való részvétel során mennyire fejleszti a vitakultúrádat, mennyire segít hozzá az önálló véleményalkotáshoz és – kifejtéshez C.2: Mennyire segíti az esetleges szorongások feloldását C.3: Mennyire kezel partnerként (toleráns, segíti önbecsülésedet, odafigyel Rád, stb.) D.1: Mennyire tartod jónak óráinak hangulatát D.2: Mennyire tartod jónak fegyelmezési módszereit D.3: Mennyire tudja összehangolni, összefogni az órai munkát, az osztályt

49 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Pótlékok Osztályfőnök: –A pótlékalap (19.600 Ft) 30 – 60 %-a, nálunk 11.760 Ft –Egységes keresetkiegészítés, nálunk 10.000Ft –Ismételt felkérés esetén ugrás, nálunk 4 év után: 1.900 Ft 12 év után: 9.400 Ft 16 év után: 13.200 Ft Munkaközösség vezető –A pótlékalap (19.600 Ft) 30 %-a: 5.880 Ft –Egységes keresetkiegészítés, nálunk 5.000 Ft Középvezető (igazgató helyettesi megszólítással) –40.000 Ft (H/1: 123.200 Ft; H/14:221.760 Ft)

50 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Az emberi erőforrások áramlása Bemutatás Betanítás Mentorrendszer Munkakör rotáció

51 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu A gyakornoki státus Kezdő szakasz (1 év) Haladó szakasz (1 év) Befejező szakasz (1 év) Szakmai segítő (mentor) A megfelelt/nem megfelelt minősítést az igazgató mondja ki – indoklással!

52 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Képzés, továbbképzés, fejlesztés Ahonnan a „7 év” indult Jelenleg a 120 ó. / 7 év – bármi (igaz továbbképzési terv szerint) Iskolai stratégia – optimális arány: –Azonnali, rövid távú szükségleteket kielégítő reaktív fejlesztések –Hosszabb távú, a jövő feladataira is felkészítő proaktív fejlesztések A továbbképzések szinkronban vannak-e az iskola teljesítményértékelési rendszerével?

53 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Képzés, továbbképzés, fejlesztés Alapkérdések: –Tartalom: milyen alapvető kompetenciákra van szükség a pedagógus pályán (a pedagógus mesterséghez)? – MIT? –Idő és hely dimenzió: ezek megszerzésének optimális ideje és színtere? – MIKORRA?, KITŐL? Alapképzés részeként az egyetemen Betanuláskor ill. folyamatosan az iskolában Továbbképzések során –Műveleti szint: (MILLYEN SZINTEN?) Ismeret Megértés Alkalmazás Továbbfejlesztés –Azaz: mit, mikorra, kitől, milyen szinten kell(ene) tudnia egy pedagógusnak?

54 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Képzés, továbbképzés, fejlesztés Tanulmányutak Konferenciák (30% már jó) Tréningek Önképzés Szervezett továbbképzés

55 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Munkatársi kapcsolatok Kommunikáció „Az emberek egyik fele nem fogalmaz pontosan, a másik fele pedig nem figyel eléggé” Szervezeti kultúra Panaszkezelés, konfliktuskezelés Egészség és munkavédelem

56 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Képzés, továbbképzés, fejlesztés A korábbi módon nem mehet tovább! Az ipari forradalomtól a globalizációig: -a szakértelem-szükséglet mértéke, -az ismeretduplázódás időtartama, -a tudáselavulás sebessége drámai módon megnőtt, lerövidült ill. felgyorsult.

57 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Válaszlépések az elmúlt bő 100 évben -Kötelező népoktatás -A középfokú oktatás általánossá válása, expanziója -A felsőoktatás általánossá válása, expanziója -A felnőttképzés, továbbképzés általánossá válása -Az élethosszig tartó tanulás (lifelong learning) általánossá válása

58 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Diagnózis Az expanzió lehetőségei kimerültek, a folyamatos (gazdasági, technológiai, tudományos) fejlődés egyre növekvő szükségleteit (a szellemi potenciál további növekedését) csak a képzés eredményességének és hatékonyságának növekedésével lehet kielégíteni. Mitől remélhető a szellemi potenciál növekedése? -További ismeret- és érintettség növekedés -Tevékenység központú modellek -Kompetenciafejlesztő vezérelv

59 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu A kompetencia-modell A kompetencia: meghatározott funkció teljesítésére való alkalmasság, amely döntések és kivitelezések által érvényesül. A kompetencia valamely funkciót szolgáló motívum- és képességrendszer, döntésre és kivitelezésre való alkalmasság. -a döntések feltétele a motiváltság -A kivitelezések feltétele a képesség

60 Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI 2040 Budaörs, Szabadság út 162. www.illyes-bors.sulinet.hu Szervezeti teljesítmény + Egyén sikeressége Az iskola alapvető verseny- képességei Környezeti kihívások Iskolai stratégia és struktúra Stratégiai emberi erőforrás menedzsment Emberi erőforrás menedzsment rendszerek


Letölteni ppt "Humán erőforrás menedzsment Stratégiai menedzsment ELTE 2007. november 8. Árendás Péter Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola www.onfejlesztoiskolak.hu."

Hasonló előadás


Google Hirdetések