Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Oktatásfejlesztés EU-s támogatással Bedő Ferenc Zala Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Oktatásfejlesztés EU-s támogatással Bedő Ferenc Zala Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete"— Előadás másolata:

1 Oktatásfejlesztés EU-s támogatással Bedő Ferenc Zala Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete bedof@zmpi.sulinet.hu

2 HEFOP EU támogatással történő pedagógiai szemléletváltás oktatási probléma munkaerő-piaci probléma

3 NFT HEFOP 2.2. ISKOLARENDSZERŰ OKTATÁS ÉS KÉPZÉS 2.2.4. Feszültségpontok Elégtelen összhang az oktatási, képzési rendszer és a gazdaság igények között Lemaradás az alapkészségek és kulcskompetenciák oktatásában Az egész életen át tartó tanulás politikájának fogyatékosságai Lemaradások a társadalmi kirekesztődés veszélyeinek különösen kitett és speciális képzési igényű fiatalok oktatásában Az iskolarendszer szelektivitása, esélyegyenlőtlenség Korszerűtlen és területileg egyenetlen infrastruktúra, regionális hiányosságok Az oktatási rendszer nem kielégítő hatékonysága

4 ÚMFT Operatív programok TÁMOP, TIOP, NYDOP Akciótervek TÁMOP 3., TIOP 1., NYDOP 5. priorítások Pályázati kiírások NYDOP-2007-5.3.1 TIOP 1.1.1 TÁMOP 3.1.4 TÁMOP 3.3.2 www.zalai-iskola.hu

5 ÚMFT TÁMOP 1.6 AZ INTÉZMÉNYRENDSZEREK ÉRTÉKELÉSE 1.6.2 Iskolarendszerű oktatás és képzés A közoktatási rendszer számos olyan problémával küzd, amelyek megoldása csak további hosszú távú fejlesztéssel orvosolható.

6 TÁMOP 1.6.2.1 A közoktatás nem biztosítja az alkalmazható és versenyképes tudás megszerzéséhez nélkülözhetetlen alap- és kulcskompetenciákat mindenekelőtt a sikeres munkaerő-piaci részvételhez szükséges készségeket nem alapozza meg az egész életen át tartó tanulást

7 TÁMOP 1.6.2.1 Ennek okai: az oktatásban a tartalmi, tárgyi tudásbeli követelmények túl vannak hangsúlyozva a kulcskompetenciák elsajátításának fontosságával szemben; gyenge a fenntartói intézményirányítás az iskolavezetés és a pedagógiai kultúra, korszerűtlenek az alkalmazott módszerek;

8 TÁMOP 1.6.2.1 hiányzik az intézményi és a tanári teljesítmények egységes mérése, értékelése gyengék a munkaerő-piaci és az oktatási intézmények közötti kapcsolatok a visszajelzési mechanizmusok hiányos és nem mindenki számára hozzáférhető a korszerű oktatás infrastruktúrája

9 TÁMOP 3. priorítás 3. Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek 3.1 A kompetencia alapú oktatás elterjedésének támogatása 3.2 A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása, újszerű megoldások és együttműködések kialakítása 3.3 A halmozottan hátrányos helyzetű és a roma tanulók szegregációjának csökkentése, esélyegyenlőségük megteremtése a közoktatásban 3.4 Az eltérő oktatási igényű csoportok oktatásának és a sajátos nevelési igényű tanulók integrációjának támogatása, az interkulturális oktatás

10 TÁMOP 3.1 A kompetencia alapú oktatás elterjedésének támogatása 3.1.3 Innovatív iskolák 3.1.4 Infrastrukturális fejlesztés tartalmi támogatása 3.1.5 Pedagógiai kultúra korszerűsítése 3.1.7 Pedagógusok új szerepben 3.1.6 Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 3.1.8 Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban 3.1.9 Diagnosztikus mérések fejlesztése

11 TÁMOP 3.1.4 Kompetenciaalapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben Tevékenységek újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazását támogató oktatási programok, taneszközök bevezetése digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata pedagógusok felkészítése fentiek intézményi implementációjára mentori és szakértői támogatás igénybevétele hátrányos helyzetű gyerekek többségi óvodákban, iskolákban való integrálását elősegítő programok intézményi alkalmazása, a szakmai felkészülést szolgáló pedagógus továbbképzéseken való részvétel, továbbá az elsajátítottak intézményi adaptációját segítő szolgáltatások megvalósítása sajátos nevelési igényű gyerekek többségi óvodákban, iskolákban való integrálását elősegítő programok intézményi alkalmazása, a szakmai felkészülést szolgáló pedagógus továbbképzéseken való részvétel, továbbá az elsajátítottak intézményi adaptációját segítő szolgáltatások megvalósítása lemorzsolódás és kirekesztődés megelőzését támogató személyközpontú, egyéni tanulási utak, komplex végigkísérési folyamatok kialakítása intézmények pedagógiai programjának, informatikai stratégiájának összehangolása az IKT alapú kompetenciafejlesztés céljaival intézmény pedagógiai dokumentumainak módosítása, oly módon, hogy az a jelen pályázatban vállalt tevékenységek sikeres megvalósítását elősegítse és támogassa tanácsadói segítséget kötelesek igénybe venni a komplex- és IKT helyzetelemzés elkészítéséhez, az esélyegyenlőségi helyzetelemzés figyelembevételével (az így elkészült helyzetelemzések alapján kell összeállítani a projektet) nyilvánosság biztosítása - a tervezés során - a projekt során - a projekt végén

12 TÁMOP 3.1.4 Kompetenciaalapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben Támogatás 5.000.000 – 20.000.000 Ft Támogatott projektek száma 1700 !!!

13 TÁMOP 3.1.5 Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) Tevékenységek - képzések„B” komponens Hagyományos tanári szerepek térségi és intézményi tervezés, vezetői, iskolamenedzsment, tanügy-igazgatás szakszolgálati, közoktatási értékelő SNI, különleges gondozást igénylő gyermekek fejlesztése, integráltan oktatók digitális tartalmak, idegen nyelv, …. Hagyományostól eltérő tanári szerepek sport- és szabadidő-szervezési, felnőttoktatási, nevelőtanári, iskolai rendszergazdai, általános közművelődési, könyvtári, utazópedagógusi, pedagógusok felkészítése a tartósan beteg gyerekek oktatására, egészségfejlesztési, közoktatási pályázat-írói, gyermekjóléti szolgálati környezeti nevelés.

14 TÁMOP 3.1.5 Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) Támogatott képzések száma 14.000

15 TÁMOP 3.2 A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása, újszerű megoldások és együttműködések kialakítása 3.2.1 Új tanulási formák és rendszerek 3.2.2 Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás 3.2.3. (3.2.3 összevonva 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7 konstrukciókkal) „Építő közösségek” - közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért

16 TÁMOP 3.2.2 Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás Tevékenységek „B” komponens Intézményi integráció (egységes iskola) megvalósítása A tagintézmények közötti szakmai együttműködés, egységes pedagógiai program biztosítása A regionális koordinátorral való kapcsolattartás; belépés a regionális közoktatási intézményhálózatba A kompetencia alapú programok implementációjának kistérségi, mikrotérségi támogatása Az integrációs folyamatok erősítése, deszegregációs programok-térségi, régió szakmai beágyazásának segítése Hálózatok komplex szakmai támogatása (intézményösszevonás, integráció tekintetében), ehhez kapcsolódó nemzetközi jó gyakorlatok beszerzése, adaptálása és publikálása Az integrált intézmények (egységes iskolák) disszeminációs és mentorálási tevékenységének támogatása A pedagógiai kultúra megújítása, kiemelten az integrációval, egységes iskolai gyakorlattal kapcsolatos metodi- kákra

17 TÁMOP 3.2.2 Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás Támogatás 10.000.000 – 18.000.000 Ft Támogatott projektek száma 14 (régiónként kettő)

18 TÁMOP 3.3 A halmozottan hátrányos helyzetű és a roma tanulók szegregációjának csökkentése, esélyegyenlőségük megteremtése a közoktatásban 3.3.1 Oktatási esélyegyenlőség és integráció 3.3.2 Oktatási esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása 3.3.3 Integrációs gyakorlatot folytató iskolák minőségbiztosítása, szakmai szolgáltató hálózatokkal történő együttműködésük támogatása

19 TÁMOP 3.3.2 Oktatási esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása Tevékenységek A.A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai körzetek, iskolák közötti kirívó aránykülönbségei-nek csökkentését támogató programok megvalósítása B.Városi, szélsőségesen szegregált, alacsony létszámú és gyenge infrastrukturális ellátottságú iskolák átalakításához, esetleges funkcióváltásához szükséges fejlesztések megvalósítása C.A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók minőségi oktatáshoz való hozzáférésének támogatása D.Integrációt és képességkibontakoztatást támogató módszertan továbbterjesztése az integráló általá-nos iskolák, óvodák és középiskolák körében E.Komplex felülvizsgálati, visszahelyezési programok magas sajátos nevelési igényű gyermek-, tanu- lóaránnyal rendelkező településeken F.A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek korai (3 éves kortól történő) óvodáztatását biztosító szakmai programok működtetése G.Érettségit adó középfokú oktatási intézményben, illetve minőségi szakképzést biztosító szakiskolá-ban történő továbbtanulási utak megerősítése

20 TÁMOP 3.3.2 Oktatási esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatása Támogatás 50.000.000 – 100.000.000 Ft Támogatott projektek száma 20 !!!

21 TÁMOP 3.3.3 Integrációs gyakorlatot folytató iskolák minőségbiztosítása szakmai szolgáltató hálózatokkal történő együttműködésük támogatása Tevékenységek Jó gyakorlatok megismerése Továbbfejlesztés érdekében IPR menedzsment működtetése Szegregáló oktatatási gyakorlat megszüntetésére irányuló programok IPR még hiányzó elemének kiépítése Bázisintézményi találkozók, bázisintézmények régiós szintű szakmai műhelyeinek kialakítása Hospitálások meghirdetése, pedagógusok fogadása, konzultációk Az IPR továbbfejlesztése és a kompetencia alapú oktatás bevezetésének ösztönzése A referenciahellyé válást elősegítő szakmai műhelymunka kialakítása. Pedagógus hallgatók fogadására történő felkészülés Tanulóbarát iskola környezet, csoportmunkára alkalmas tanterem berendezés kialakítása Az érintett szülők folyamatos tájékoztatása és bevonása a döntési folyamatokba A HHH tanulók szociális helyzetéből fakadó hátrányok enyhítését célzó tevékenységek Szakmai szolgáltatások igénybevétele Együttműködés kialakítása a régióban működő fejlesztési koordinációt végző szervezetekkel. Együttműködés kialakítása a TÁMOP 3.2.2 konstrukció keretében támogatott szakmai pedagógiai hálózatokkal Fejlesztő eszközök beszerzése, szakirodalom beszerzése Honlap – online fejlesztési platform kialakítása és működtetése

22 TÁMOP 3.3.3 Integrációs gyakorlatot folytató iskolák minőségbiztosítása szakmai szolgáltató hálózatokkal történő együttműködésük támogatása Támogatás 20.000.000 – 30.000.000 Ft Támogatott projektek száma 35 - 45!

23 TÁMOP 3.4 Az eltérő oktatási igényű csoportok oktatásának és a sajátos nevelési igényű tanulók integrációjának támogatása, az interkulturális oktatás 3.4.1 Nemzetiségi és migráns tanulók nevelésének és oktatásának segítése 3.4.2 Sajátos nevelési igényű tanulók integrációja 3.4.3 Iskolai tehetséggondozás

24 TÁMOP 3.4.2 Sajátos nevelési igényű tanulók integrációja Tevékenységek Az NFT I-ben kidolgozott programok, és eszközhasználat elterjesztése Együttnevelést támogató továbbképzési programok lebonyolítása Érzékenyítő, felkészítő tréningek, programok megtartása az együttnevelésben résztvevő valamennyi szerep-lő számára Továbbképzések, tréningek az egyéni fejlesztéseket végző szakemberek számára Jó gyakorlatok adaptációjának támogatása Intézmények közötti együttműködések, horizontális tanulási formák támogatása Az együttműködést és az együttnevelést támogató szakértő szolgáltatások és egyéni szakértői támogatások igénybevétele A sajátos nevelési igényű tanulók többségi iskolarendszeren belüli oktatását, integrálását segítő pedagógiai fejlesztések, és azok gyakorlati megvalósítása A hátrányos megkülönböztetés felszámolását támogató társadalmi környezet kialakításának??? ösztönzése A tanulási nehézségekkel küszködők számára korrekciós lehetőségek felkínálása az egyéni tanulási igé-nyekhez, és lehetőségekhez jobban alkalmazkodó tanulási formák kialakítása és elterjesztése A többségi iskola pedagógusainak tanulócsoporton, tanórán belüli segítése gyógypedagógus közremőködésével Fogyatékosság típusának megfelelő infrastrukturális fejlesztések

25 TÁMOP 3.4.2 Sajátos nevelési igényű tanulók integrációja Támogatás 10.000.000 – 30.000.000 Ft Támogatott projektek száma 35 - 45!

26 TÁMOP szolgáltatói kosár Komplex szakértői helyzetelemzés Képzés Támogató szolgáltatások

27 TÁMOP szolgáltatói kosár Komplex szakértői helyzetelemzés helyzetelemzés projekt tervezéshez itt vagyunkide megyünk TÁMOP szolgáltatások kötelező igénybevétel szakértői lista költségei betervezhetők

28 TÁMOP szolgáltatói kosár Képzés Menedzsmentképzés Pedagógus-továbbképzések a programcsomagok alkalmazásához a befogadó iskola feltételeihez a módszertani innovációhoz a kompetenciamérésekhez …

29 TÁMOP szolgáltatói kosár Támogató szolgáltatások Mentorálás Programcsomagok Folyamat-tanácsadás IPR-SNI Hálózati tanulás Térségi együttműködés Jó gyakorlatok közzététele Önfejlesztés Értékelés

30 TIOP 1. Az oktatási infrastruktúra fejlesztése 1.1 Az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése – az Intelligens iskola” 1.1.1 A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra nformatikai infrastruktúra eszköz csomagok Iskolai munkaállomás csomag (PC) Tantermi csomag Szavazó csomag Alkalmazás szerver csomag Kiegészítő SNI IKT csomag 1.2 Az oktatási és a kulturális intézmények együttműködését támogató infrastruktúra fejlesztése 1.3 A szolgáltató és kutatási infrastruktúra fejlesztése a felsőoktatásban

31 Felkészülés HEFOP 3.1.3 Önállóan pályázó iskola TÁMOP 3.1.4 Referencia iskola ZMPI segítség partneri tájékoztatók szervezése (nyílt nap) továbbképzés biztosítása kompetenciamérés lebonyolítása pályázati tanácsadás

32 Felkészülés HEFOP 3.1.4 ZMPI partner intézmény TÁMOP 3.1.4 Önállóan pályázó intézmény ZMPI segítség partneri tájékoztatók szervezése (nyílt nap) továbbképzés biztosítása kompetenciamérés lebonyolítása pályázati tanácsadás

33 Felkészülés Még nem pályázott intézmény TÁMOP 3.1.4 Önállóan pályázó intézmény ZMPI segítség partneri tájékoztatók szervezése (nyílt nap) továbbképzés biztosítása kompetenciamérés lebonyolítása pályázati tanácsadás

34 Köszönöm a figyelmet! www.zalai-iskola.hu


Letölteni ppt "Oktatásfejlesztés EU-s támogatással Bedő Ferenc Zala Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete"

Hasonló előadás


Google Hirdetések