Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Munkakörök kialakítása és elemzése 4. előadás. 2 A munkakör  A szervezet elemi egysége.  Szűkebb értelmezésben - a munkakör azon feladatok összessége,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Munkakörök kialakítása és elemzése 4. előadás. 2 A munkakör  A szervezet elemi egysége.  Szűkebb értelmezésben - a munkakör azon feladatok összessége,"— Előadás másolata:

1 1 Munkakörök kialakítása és elemzése 4. előadás

2 2 A munkakör  A szervezet elemi egysége.  Szűkebb értelmezésben - a munkakör azon feladatok összessége, amelyeket egy embernek kell elvégeznie.  Tágabb értelemben – a szervezet azon szabályozási egysége, amelyhez nem csak a feladatot, de a munkavégzés helyét, a munkavégzés rendjét, kapcsolatait és a felelősségi kört is hozzárendeljük.

3 3 Munkakör tervezés  Munkakör tervezés fogalma  Specializáció, rotáció, munkakör bővítés  Munkakör gazdagítás  Új irányzatok a munkakörök tervezésében 26-27

4 4 Munkakör tervezés fogalma A munkakör tervezés az a folyamat, amelyben egy munkakör feladatait, funkcióit határozzuk meg. Ennek célja, hogy biztosítsa a magas szintű szervezeti teljesítményt, valamint a dolgozók elégedettségét és motivációját. 26

5 5 A munkakörtervezés módszerei  Specializáció a feladatok lebontása kis, hatékonyan végezhető, speciális tudást nem igénylő egységekre - (tudományos vezetés)  Munkakör bővítés azonos szintű feladatokkal történő bővítés, változatosság  Rotáció azonos szintű munkakörök közötti váltás 26

6 6 30 A munkakör központi dimenziói  A feladatok és igényelt készségek változatossága  A feladat meghatározottsága  A feladat fontossága  Autonómia  Visszajelzés

7 7 31 Kritikus pszichológiai állapotok  A munka átélt jelentősége  A munka eredményességéért vállalt felelősség  A munka eredményeinek konkrét ismerete

8 8 Munkaköri jellemzők modellje  Munka átélt jelentősége A munka eredményességéért vállalt felelősség A munka eredményeinek konkrét ismerete Belső motiváció Növekedési igény kielégítése A munkával való elégedettség Hatékony munkavégzés   Befolyásoló tényezők: 1. Tudás és képesség 2. A növekedési szükséglet erőssége 3. A munkával való elégedettség  Autonómia Visszajelzés A munkakör központi dimenziói Kritikus pszichológiai állapotok Eredmények  változatossága meghatározottsága fontossága A feladat 27

9 9 Munkakör gazdagítás  Olyan technika, amely különböző szintű feladatok kombinációjára épül, megnöveli a munkakör mélységét. Tervezési, döntési ellenőrzési feladatokat is integrál.  Megvalósítás: feladatok kombinálása, természetes munkaegységegek kialakítása, ügyfélkapcsolatok, felelősség delegálása, visszajelzések biztosítása. 27

10 10 A munkakör gazdagítás eszközei  Feladatok kombinációja  Természetes munkaegységek („egész”) kialakítása  Kapcsolatok biztosítása a vevőkkel (belső, külső)  Felelősség delegálása  Visszacsatolási lehetőségek biztosítása Nem mindenki igényli, némelyeknek stresszt okoz, egyes komplex munkakörök már nem gazdagíthatók tovább! 28

11 11 29-30 A munkakör gazdagítás eredménye  Magas szintű motiváció  Magas minőség és teljesítmény  Elégedettség  Alacsony fluktuáció és hiányzás

12 12 A szocio-technikai irányzat (Volvo modell)  A csoportok önirányításán alapuló (csoportos) munkakör tervezési módszer.  Az autonóm munkacsoport tervezi meg a tevékenységeket, osztja le a feladatokat, dönt, ellenőriz és jutalmaz.  Feltétele: széleskörű képzettség, pozitív munkamorál, részvétel és elkötelezettség a dolgozók részéről. *

13 13 A szociális információk hatása a munkakör motivációs erejére  Salanic és Pfeffer szerint az egyének adaptív módon viselkednek. Beállítódásukat, magatartásukat és hiedelmeiket a közösség nyomása, valamint saját múltbéli és jelenlegi viselkedésük, továbbá a szituáció jellemzői befolyásolják.  A munkával kapcsolatos magatartásukat, teljesítményüket a szociális hatások jobban befolyásolják, mint a munkakör kialakítása. *

14 14 A munkakörelemzés fogalma A munkakörelemzés a munkakörök – tanulmányozásából, – az azokra vonatkozó adatok gyűjtéséből, – valamint a munkakörök leírásához és követelményeinek meghatározásához szükséges véleményalkotásból álló, rendszerezett folyamat. 17

15 15 Munkakör elemzés *

16 16 A munkakör elemzés felhasználása  Az alkalmazottakkal való kapcsolatok –toborzás, kiválasztás, teljesítményértékelés, ösztönzés, karriertervezés, feladatelemzésen alapuló létszám meghatározás  A szervezeti igények –Fejlődési lehetőségek, belső mobilitás, utánpótlási tervek, szervezet korszerűsítés  Jogi követelmények –munkakörülmények, munkabiztonság  A munkaügyi kapcsolatok –Egyeztető tárgyalások alapja 18-19

17 17 Módszertani alapok A résztvevők köre  HRM osztály munkatársai  szakértők, külső - belső  munkakört betöltő személyek  vezetők Az információk forrása  a munkakör betöltője  közvetlen felettese  munkatársak  dokumentumok 19-20

18 18 Milyen információkat gyűjtünk?  jellemző feladatok, résztevékenységek  a fentiek gyakorisága  nehézségi foka  kapcsolatok más munkakörökkel  felelősségek  munkakörülmények 20

19 19 A munkakörelemzés folyamata  Döntés a munkakör elemzés céljáról  Munkakörelemző csoport létrehozása  Háttérvizsgálatok - etalon munkakörök  Alkalmas módszer megválasztása, tréning 21

20 20 A munkakörelemzés módszerei  Kérdőíves módszerek –nem kvantifikálható jellemzők megítélésére –kérdőív készítést igényel (Position Analisys Q)  Feladat leltár -előkészített listát igényel műveleti szintig lebontva (Task –Inventory)  Funkció elemzés –a személy tevékenységének megfigyelésére irányul (lépései: célok, feladatok meghatározása és elemzése –célja a szükséges ismeretek, készségek és gyakorlat meghatározása 21-22

21 21 A munkakörelemzés módszerei 2.  Munkanap felvétel –teljes körű vagy mintavételes –művelet, műveletelem, mozdulatok gyakoriságának vizsgálata –csak ismétlődő feladatok esetén alkalmas  Önfelmérés - napló vagy feljegyzés  Interjú módszerek –strukturált kérdések, visszacsatolással 22-23

22 22 Munkaköri specifikáció Specifikáció –Képzettség –Képesség szellemiszellemi fizikaifizikai ügyességiügyességi pszichikaipszichikai –Készségek, magatartási követelmények, kompetenciák 24

23 23 A munkakörelemzés akadályai Idő- és költségigényes Alkalmazottak ellenállása Vezetők hozzáállása, ellenállása Eredménye gyorsan elavul Eredménye nem fordítható közvetlen üzleti haszonra Adatgyűjtés és elemzés gyakorlatot és jártasságot igényel 25

24 24 Kérdések a munkakörök kapcsán  Hogyan lehet egy jól magyarázható sorrendet kialakítani a szervezetben fellelhető munkakörök között?  Mérhető e a munkakörök nagysága, értéke?  A munkakörök „értéke, nagysága” és a bérpiaci adatok között lehet e kapcsolatot teremteni? *

25 25 Szervezeti igény: rend  A hasonló jellegű munkaköröket célszerű munkakör-családokba foglalni: –azonos alapú tudás –azonos cél érdekben –azonos természetű munkavégzés  A különböző szintek között az alábbi szempontok alapján tehetünk különbséget: –elvárt hozzájárulás az eredményhez (output) –szükséges tudás, ismeretek és tapasztalat (input) –szükséges kompetenciák (a teljesítményt befolyásoló személyes jellemzők) Szakértő Senior... Pályakezdő *

26 26 Munkakör családok egy szervezetben *


Letölteni ppt "1 Munkakörök kialakítása és elemzése 4. előadás. 2 A munkakör  A szervezet elemi egysége.  Szűkebb értelmezésben - a munkakör azon feladatok összessége,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések