Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Munkakörök kialakítása és elemzése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Munkakörök kialakítása és elemzése"— Előadás másolata:

1 Munkakörök kialakítása és elemzése
4. előadás

2 A munkakör A szervezet elemi egysége.
Szűkebb értelmezésben - a munkakör azon feladatok összessége, amelyeket egy embernek kell elvégeznie. Tágabb értelemben – a szervezet azon szabályozási egysége, amelyhez nem csak a feladatot, de a munkavégzés helyét, a munkavégzés rendjét, kapcsolatait és a felelősségi kört is hozzárendeljük.

3 Munkakör tervezés Munkakör tervezés fogalma
26-27 Munkakör tervezés fogalma Specializáció, rotáció, munkakör bővítés Munkakör gazdagítás Új irányzatok a munkakörök tervezésében

4 Munkakör tervezés fogalma
26 A munkakör tervezés az a folyamat, amelyben egy munkakör feladatait, funkcióit határozzuk meg. Ennek célja, hogy biztosítsa a magas szintű szervezeti teljesítményt, valamint a dolgozók elégedettségét és motivációját.

5 A munkakörtervezés módszerei
26 Specializáció a feladatok lebontása kis, hatékonyan végezhető, speciális tudást nem igénylő egységekre - (tudományos vezetés) Munkakör bővítés azonos szintű feladatokkal történő bővítés, változatosság Rotáció azonos szintű munkakörök közötti váltás

6 A munkakör központi dimenziói
30 A munkakör központi dimenziói A feladatok és igényelt készségek változatossága A feladat meghatározottsága A feladat fontossága Autonómia Visszajelzés

7 Kritikus pszichológiai állapotok
31 Kritikus pszichológiai állapotok A munka átélt jelentősége A munka eredményességéért vállalt felelősség A munka eredményeinek konkrét ismerete

8 Munkaköri jellemzők modellje
27 Munka átélt jelentősége A munka eredményességéért vállalt felelősség A munka eredményeinek konkrét ismerete Belső motiváció Növekedési igény kielégítése A munkával való elégedettség Hatékony munkavégzés Befolyásoló tényezők: 1. Tudás és képesség 2. A növekedési szükséglet erőssége 3. A munkával való elégedettség Autonómia Visszajelzés A munkakör központi dimenziói Kritikus pszichológiai állapotok Eredmények változatossága meghatározottsága fontossága A feladat

9 Munkakör gazdagítás 27 Olyan technika, amely különböző szintű feladatok kombinációjára épül, megnöveli a munkakör mélységét. Tervezési, döntési ellenőrzési feladatokat is integrál. Megvalósítás: feladatok kombinálása, természetes munkaegységegek kialakítása, ügyfélkapcsolatok, felelősség delegálása, visszajelzések biztosítása.

10 A munkakör gazdagítás eszközei
28 Feladatok kombinációja Természetes munkaegységek („egész”) kialakítása Kapcsolatok biztosítása a vevőkkel (belső, külső) Felelősség delegálása Visszacsatolási lehetőségek biztosítása Nem mindenki igényli, némelyeknek stresszt okoz, egyes komplex munkakörök már nem gazdagíthatók tovább!

11 A munkakör gazdagítás eredménye
29-30 A munkakör gazdagítás eredménye Magas szintű motiváció Magas minőség és teljesítmény Elégedettség Alacsony fluktuáció és hiányzás

12 A szocio-technikai irányzat (Volvo modell)
* A csoportok önirányításán alapuló (csoportos) munkakör tervezési módszer. Az autonóm munkacsoport tervezi meg a tevékenységeket, osztja le a feladatokat, dönt, ellenőriz és jutalmaz. Feltétele: széleskörű képzettség, pozitív munkamorál, részvétel és elkötelezettség a dolgozók részéről.

13 A szociális információk hatása a munkakör motivációs erejére
* Salanic és Pfeffer szerint az egyének adaptív módon viselkednek. Beállítódásukat, magatartásukat és hiedelmeiket a közösség nyomása, valamint saját múltbéli és jelenlegi viselkedésük, továbbá a szituáció jellemzői befolyásolják. A munkával kapcsolatos magatartásukat, teljesítményüket a szociális hatások jobban befolyásolják, mint a munkakör kialakítása.

14 A munkakörelemzés fogalma
17 A munkakörelemzés fogalma A munkakörelemzés a munkakörök tanulmányozásából, az azokra vonatkozó adatok gyűjtéséből, valamint a munkakörök leírásához és követelményeinek meghatározásához szükséges véleményalkotásból álló, rendszerezett folyamat.

15 Munkakör elemzés *

16 A munkakör elemzés felhasználása
18-19 Az alkalmazottakkal való kapcsolatok toborzás, kiválasztás, teljesítményértékelés, ösztönzés, karriertervezés, feladatelemzésen alapuló létszám meghatározás A szervezeti igények Fejlődési lehetőségek, belső mobilitás, utánpótlási tervek, szervezet korszerűsítés Jogi követelmények munkakörülmények, munkabiztonság A munkaügyi kapcsolatok Egyeztető tárgyalások alapja

17 Módszertani alapok A résztvevők köre Az információk forrása
19-20 A résztvevők köre HRM osztály munkatársai szakértők, külső - belső munkakört betöltő személyek vezetők Az információk forrása a munkakör betöltője közvetlen felettese munkatársak dokumentumok

18 Milyen információkat gyűjtünk?
20 jellemző feladatok, résztevékenységek a fentiek gyakorisága nehézségi foka kapcsolatok más munkakörökkel felelősségek munkakörülmények

19 A munkakörelemzés folyamata
21 Döntés a munkakör elemzés céljáról Munkakörelemző csoport létrehozása Háttérvizsgálatok - etalon munkakörök Alkalmas módszer megválasztása, tréning

20 A munkakörelemzés módszerei
21-22 Kérdőíves módszerek nem kvantifikálható jellemzők megítélésére kérdőív készítést igényel (Position Analisys Q) Feladat leltár -előkészített listát igényel műveleti szintig lebontva (Task –Inventory) Funkció elemzés a személy tevékenységének megfigyelésére irányul (lépései: célok, feladatok meghatározása és elemzése célja a szükséges ismeretek, készségek és gyakorlat meghatározása

21 A munkakörelemzés módszerei 2.
22-23 Munkanap felvétel teljes körű vagy mintavételes művelet, műveletelem, mozdulatok gyakoriságának vizsgálata csak ismétlődő feladatok esetén alkalmas Önfelmérés - napló vagy feljegyzés Interjú módszerek strukturált kérdések, visszacsatolással

22 Munkaköri specifikáció
24 Specifikáció Képzettség Képesség szellemi fizikai ügyességi pszichikai Készségek, magatartási követelmények, kompetenciák

23 A munkakörelemzés akadályai
25 Idő- és költségigényes Alkalmazottak ellenállása Vezetők hozzáállása, ellenállása Eredménye gyorsan elavul Eredménye nem fordítható közvetlen üzleti haszonra Adatgyűjtés és elemzés gyakorlatot és jártasságot igényel

24 Kérdések a munkakörök kapcsán
* Hogyan lehet egy jól magyarázható sorrendet kialakítani a szervezetben fellelhető munkakörök között? Mérhető e a munkakörök nagysága, értéke? A munkakörök „értéke, nagysága” és a bérpiaci adatok között lehet e kapcsolatot teremteni?

25 Szervezeti igény: rend
* A hasonló jellegű munkaköröket célszerű munkakör-családokba foglalni: azonos alapú tudás azonos cél érdekben azonos természetű munkavégzés A különböző szintek között az alábbi szempontok alapján tehetünk különbséget: elvárt hozzájárulás az eredményhez (output) szükséges tudás, ismeretek és tapasztalat (input) szükséges kompetenciák (a teljesítményt befolyásoló személyes jellemzők) Szakértő Senior ... Pályakezdő

26 Munkakör családok egy szervezetben
*


Letölteni ppt "Munkakörök kialakítása és elemzése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések