Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A különleges bánásmódot igénylő gyerekek

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A különleges bánásmódot igénylő gyerekek"— Előadás másolata:

1 A különleges bánásmódot igénylő gyerekek

2 Áttekintés Alkalmazkodási problémák: - definiálás - típusok - Mit tehetünk? Tehetséges gyerekek: - speciális nevelési problémáik - típusaik

3 Alkalmazkodási zavarok, magatartási problémák
Definíciós megközelítések: Intézményi normák felől A gyermek beállítódása felől A szociális készségek felől Kialakulásának okai: Veleszületett és környezeti tényezők (család és iskola) együttesen

4 A magatartási zavarok típusai
agresszív viselkedés: A követelmények elkerülése támadással. regresszív viselkedés: A követelmények elkerülése visszavonulással.

5 Az agresszivitás Jelei, gyakorisága és előrejelzések
Jelei gyerekeknél és serdülőkorban USA: vidéki gyerekek 4%-a, városi gyerekek 9%-a Háromszor annyi fiú, mint lány 7-8 éves korban agresszív gyerekek 40 %-a visszaeső fiatalkorú bűnöző lesz Minimális együttműködési készségek hiányában: képzetlenség, munkanélküliség, alkoholizmus, antiszociális viselkedés, depresszió stb. De: bizonyos háttértényezők (család) preventív szerepet játszanak.

6 Egy híres „rossz gyerek”

7

8 „Diligence: „Conduct has been exceedingly bad
„Diligence: „Conduct has been exceedingly bad. He is not to be trusted to do any one thing. He has however notwithstanding ? decided progress.” „No. of times late: 20. Very disgraceful Very bad.”

9 General conduct: Very bad – is a constant trouble to everybody
General conduct: Very bad – is a constant trouble to everybody.and is always in some serape or other. Headmaster’s remarks: He cannot be trusted to behave himself anywhere – He has very good abilities.

10

11 Az agresszív gyerekek jellemzése
Alacsony önbecsülés. Magukat „rossznak” tartják. Boldogtalanok, elégedetlenek az életükkel. „Az egész világ ellenük van.” Érzelmi kommunikáció fejletlensége. A szociális készségek fejletlensége miatt magányosak. Gyakori kísérőjelenségek: diszlexia, hiperaktivitás, néha alacsony IQ.

12 Az agresszív viselkedés okai
Öröklött és környezeti tényezők A szülők nevelési stílusa A szülő gyermek interakciók jellegzetességei Csecsemőkori anya-gyermek kötődés jellegzetességei Szociális készségek fejletlensége miatt barátok hiánya Egyéb egyéni jellegzetességek (hiperaktivitás, alacsony IQ)

13 Segítségnyújtás Szülői nevelési tréning: Lehetőleg 12 éves kor alatt!
Együttműködés hangsúlyozása Legalább 10 alkalom + egy „emlékeztető” pár hónappal később Viselkedésmodifikáció: a szülő konkrét utasításokat és visszacsatolást kap, miközben a gyerekkel foglalkozik. Elemei: Közös játék A helyes viselkedés elismerése Világos elvárások A fegyelmezetlenség nyugodt, de következetes kezelése „Vészhelyzetek” elkerülése

14 Pedagógiai segítségnyújtás
Erősen strukturált tanítás A tanári figyelem megfelelő használata Pozitív megerősítés, dicséret, bátorítás Világos szabályok, következetesség, NYUGALOM!!! Viselkedésformálás, zsetonprogram, szerződések Személyes kapcsolat a gyermekkel Szociális készségfejlesztés, konfliktusmegoldás stb. tanítása speciális programok (iskolán kívüli kiscsoportos tanulás, táborozás, „túlélő” programok)

15 Hiperaktivitás (FIMOTA)
FIgyelemzavar-MOzgászavar-TAnulási zavar 3 altípus Gyakorisága: 3-5 % Oka: ismeretlen, öröklött Jelei: - Figyelmetlenség - túlmozgás - impulzivitás

16 Figyelmetlenség Rövid ideig tud koncentrálni, figyelmét könnyű elterelni A figyelem, mint pszichés folyamat összetett, több helyen megtörhet: -fókuszálás, szelektálás, utasítás követése stb. A figyelmetlenség jelei

17 Túlmozgás Keze, lába folyamatosan mozog, fészkelődik a padban, billeg.
Feláll és elhagyja a helyét az osztályteremben. Szaladgál és ugrál, amikor nem kellene (felnőtt: megfoghatatlanul nyugtalan) Nem tud csendben játszani. Egyfolytában beszél.

18 Impulzivitás A túlmozgással együtt a gátló mechanizmusok elégtelen működéséből ered. A gyerek képtelen várni: Válaszol, mielőtt a kérdést befejeztük volna. Nem tudja kivárni, hogy rá kerüljön a sor. Félbeszakít másokat. Látszólag kockázatvállaló magatartást mutat, pedig csak tette, ami „jött”.

19 Mit tegyen a tanár a hiperaktív gyerekekkel?
Legyen tisztában a rendellenességgel. Kiszámítható, következetes óravezetés. Kőkeményen tartassa be a szabályokat, de mindig maradjon nyugodt, és ne legyen ellenséges! Alakítsa a tananyagot és a tanítási módszereket a gyerek(ek)hez! (rugalmasság) Képes változatos és aktív tevékenységeket tervezni! (nem folyamatos üldögélés!) érdekes és kevésbé érdekes feladatok váltogatása a gyermek „hangulatának” megfelelően.

20 „Vészhelyzetben” ügyesen visszavonul.
Nem ad túl sok házi feladatot. A gyermek szemébe néz, amikor hozzá beszél. (szuggerál) Rövid, érthető utasítások. Fizikai közelség Azonnali visszajelzések (megerősítés) humorérzék, érdeklődés a gyermek iránt jól kommunikál a szülőkkel.

21 Regresszív (visszahúzódó) magatartászavarok
Szociális szorongás: társas és nyilvános helyzetektől való félelem. Leggyakoribb formái: nyilvános beszéd, szereplés, tanárokkal vagy felettesekkel való kommunikáció, vizsgázás, szociális események általában (pl. buli tele ismeretlenekkel) Fizikai reakciók kísérik Okok: örökölt, környezet befolyásolja melyik és milyen súlyossággal jelentkezik Előfordulási gyakoriság: 10% Mikor kezdődik? 40 % 10 éves kor előtt 95 % 20 éves kor előtt Következményei (munka, magánélet, pszichés egészség)

22 Szociális szorongás jelei gyerekeknél
Sírás, hisztériás roham, kapaszkodás, „megmerevedés” Szemkontaktus hiánya Nem vagy alig beszél, akkor is csak nagyon halkan. Nem akar iskolába menni (esetleg ezért beteget játszik). Láthatólag nagyon ideges, amikor mindenki rá figyel. Nem szeret „activity”-t játszani, szerepelni, hangosan olvasni, nyilvánosan vitatkozni, nem kérdez és nem jelentkezik. Retteg a feleléstől, vizsgáktól. Mindig egyedül van az udvaron, a csoport „peremén” mozog. Nincs barátja (esetleg 1 vagy 2). Sokat van egyedül a szobájában. Sokat számítógépezik vagy tévézik.

23 Mit tehetnek a tanárok a szorongó gyerekekért?
Ügyeljünk arra, hogy a gyereket ne érje megaláztatás az órán, ill. ne jöjjön zavarba! Ugyanakkor hosszú távon ne hagyjuk, hogy elkerülje a számára kellemetlen helyzeteket, így ne alakítson ki bizonyos készségeket! Próbáljunk baráto(kat)t találni a szorongó számára! (Ültetés, iskolán kívüli feladatok) Csoportmunka tudatos alkalmazása és tervezése. Pozitív megerősítés fontossága. Külön dicséret a szociális erőfeszítésekért. Ha van: speciális program alkalmazása.

24 Szelektív mutizmus Gyermekkori szorongásos magatartászavar: bizonyos helyzetekben a gyermek képtelen megszólalni. Ugyanakkor más társas helyzetekben, amikor biztonságban érzi magát, tud beszélni. Tanárnak fontos emlékezni arra, hogy a gyermek nem „direkt” csinálja, nem makacskodik, hogy ezzel irányítani próbáljon. Ne próbáljuk megszólalásra kényszeríteni a gyereket!

25 A tehetséges gyerekek különleges problémái
Eltérő nézetek a problémák gyakoriságáról – okai A problémák csoportosítása Engodén problémák Exogén problémák

26 Endogén problémák Belső diszinkrónia Társas kapcsolatok Maximalizmus
A kockázatvállalás kerülése Túlzott önkritika Sokoldalú tehetség Egzisztenciális depresszió Tehetség és fogyatékosság

27 Exogén problémák Konformitás  individualizmus
Kortárscsoport és társadalom elvárásai Társas kapcsolatok Depresszió Családi kapcsolatok Helyszín és szerencse faktorok

28 A problémák megelőzése és orvoslása
szülők képzése, csoportok pedagógus szakértők képzése felhasználó-barát iskolák, rugalmasság biblioterápia nyári táborok és csoportélmények pályaválasztási tanácsadás

29 A tehetséges gyerekek típusai
„A sikeres” „A lázadó” „A rejtőzködő” „A lemorzsolódó” „A megbélyegzett” „Az autonóm”

30 A sikeres Jó tanuló, de szorong.
Ezzel összefüggésben: kreativitás és önállóság hiánya Szülők, tanárok szeretik, társak elismerik.

31 Mit tehet az iskola a „sikeres” gyerekekért?
Gyorsított és dúsított tanterv mellett: Idő a személyes érdeklődés kibontakoztatására Hasonlóan tehetséges társak közelségének biztosítása Önálló tanulási készségek kialakítása Mentorok szerepe Pályaválasztási tanácsadás

32 A lázadó Értelmes, de beilleszkedési problémákkal küzd
Kreatív, gyors észjárás, de nem tanul rendszeresen Iskolai szabályokat nem fogadja el, fegyelmezetlen, szembeszegül a tanárral. A tanárok idegesítőnek találják, a diákok szórakoztatónak (bohóc!).

33 Mit tehet az iskola a lázadó gyerekekért?
Tolerancia Tanár személye! Kognitív és szociális készségek fejlesztése Egyértelmű és világos kommunikáció a gyerekkel Engedjük az érzések kifejezését Tanulási készségek fejlesztése Önértékelés kialakítása Viselkedésre vonatkozó „szerződések”

34 A rejtőzködő Serdülőkori csoportnyomás vagy nemi szerepelvárások hatására a tehetség tagadása. Engedelmesség látszata mögött csendes ellenállás.

35 Mit tehet az iskola a rejtőzködő gyerekekért?
Felismerni! Ne kényszerítsük őket! Megfelelő csoportba helyezés Modellek Pályaválasztási tanácsadás

36 A lemorzsolódó Magányos farkasok, „elborultak”, „veszélyesek”.
Sem a tanárok, sem a diákok nem szeretik őket. Saját, iskolán kívüli érdeklődési körében döbbenetes tájékozottság

37 Mit tehetünk a lemorzsolódó gyerekekért?
Többféle értékelési eljárás alkalmazása Alternatív programok Osztálytermen kívüli tanulási lehetőségek terápia

38 A megbélyegzett Másképp is „más”
„Másság” miatt frusztráció, harag, tehetetlenség, beilleszkedési zavarok. Emiatt tehetség nem tud kibontakozni, ingadozó teljesítmény.

39 Hogyan segítheti az iskola a megbélyegzetteket?
Felvétel tehetséggondozó programokba, szakkörökbe, haladó csoportokba. A szükséges (fizikai) körülmények biztosítása Alternatív tanulási élmények Egyéni tanácsadás Biztosítsunk lehetőséget, hogy be tudjon illeszkedni társai közé!

40 Az autonóm Képes összeegyeztetni a „rendszer” követelményeit és saját érdeklődését. Fejlett szociális készségek Belső motiváció, autonómia.

41 Mit tehet az iskola az autonóm tehetségekért?
Gyorsított és dúsított tanterv Hosszútávú önálló tanulási tervek Idő- és térbeli megkötések feloldása Mentortanár kijelölése Kapcsolatteremtés felsőoktatási intézmények ill. munkahelyek felé


Letölteni ppt "A különleges bánásmódot igénylő gyerekek"

Hasonló előadás


Google Hirdetések