Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Teljes ember nevelése idegen nyelvi órákon

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Teljes ember nevelése idegen nyelvi órákon"— Előadás másolata:

1 Teljes ember nevelése idegen nyelvi órákon
„Aki a rábízott ügyet szerencsésen akarja a kívánt célhoz juttatni, annak alkalmazkodnia kell az ügyhöz, nem pedig az ügyet magához alkalmaznia.” (Loyolai Szent Ignác) Teljes ember nevelése idegen nyelvi órákon Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium Jezsuita Pedagógiai Műhely 2010

2 Az ignáci pedagógia szerint…
…a jezsuita nevelés feladata kutatni az emberélet értelmét és gondoskodni arról, hogy minden egyes diák az Isten által személyesen szeretett egyénként teljes képzésben részesüljön. A jezsuita nevelés célja: segíteni, hogy minden egyes személy az emberi közösség tagjaként a lehető legteljesebben kifejleszthesse Istentől kapott képességeit.

3 Intelligencia?/Ki intelligens?
Aki jó matematikában? Nyelvtanban? Vagy ha más oldalról közelíti meg a problémát? Aki magas IQ kvócienssel rendelkezik ugyan, de csoportmunkába alig, vagy egyáltalán nem tud bekapcsolódnifegyelmi problémák Hol a teljes ember nevelése ?

4 Tanítás és az intelligencia
Howard Gardner-elmélete alapján: verbális/nyelvi,logikai/matematikai,vizuális/térbeli, zenei/ritmikus, kinesztetikus/testi,természeti,inter-intraperszonális intelligencia) Többszörös intelligencia elmélete lehetővé teszi: - hogy személyre szabottan vizsgáljuk a diákokat, - hogy gazdagítsuk, szélesítsük az elsajátítandó tananyagot, és tanítási- oktatási módszereinket - hogy színesítsük a diákoknak a tanuláshoz fűződő tapasztalatát. → TELJES EMBER NEVELÉSE

5 Idegen nyelvi tehetségfejlesztés a a Fényiben
Tanórán kívül: Vita Eye-project (szövegfeldolgozás) Színjátszás Külföldi partneriskolákkal közös projektek Ki mit tud?

6 Egy lehetséges, gyakran alkalmazott módszerünk:
DE! A tanórai munka a legfontosabb, mert: Időben domináns Kivétel nélkül minden diák részt vesz benne Egy lehetséges, gyakran alkalmazott módszerünk: PROJEKT

7 Projekt órák tervezése
A tanterv célkitűzéseinek figyelembe vétele Nyelvi tartalom és téma meghatározása Feladattípusok kiválasztása Szerepek megjelölése Tananyag kiválasztása A tanórák ütemezése Csoportok, munkafolyamatok megszervezése Stratégiák megválasztása

8 Csoportalakítás Vegyes csoport* Véletlenszerű csoport kiegyensúlyozott
erőteljes kapcsolat a tagok között gyengék segítséget kapnak minden csoportban van jó teljesítményű DE! kialakítása időigényes kevés változtatási lehetőség negatív metakommunikáció * az általunk leggyakrabban választott forma Véletlenszerű csoport új kapcsolatok alakulhatnak gyors és egyszerű változatos, inger-gazdag igazságos van változtatási lehetőség DE! gyengébb csoporttudat „győztes”-”vesztes” csoportok Homogén csoport haladóknál válik be

9 Csoportfejlesztés a feladat előtt
FONTOS, mert lelkesedést, bizalmat, kölcsönös támogatást jelent növeli a tanulás hatékonyságát enyhíti az esetleges belső feszültségeket összekovácsolja a csoportot → inter-és intraperszonális intelligenciát fejleszt

10 A csoportfejlesztés céljai kooperatív órán
Ismerkedés („Mi igen, mások nem”) A csoportidentitás fejlesztése („Kik is vagyunk mi?”; csoportnév, jelmondat, csoportnapló stb.) Kölcsönös támogatás („Vakséta”→ figyelmet kapni ,elfogadni,adni) Különbségek értékként való elfogadása (saját értékek megfogalmazása) Együttműködés fejlesztése („Elefánt-tépés”→energiákat szabadít fel, csoport produktum jobb, mint a csoport legjobbjának egyedi terméke; részek együttműködése több,mint a részek egyedi összege)

11 A csoportmunka előkészítése, témaválasztás
Egységesség - a célban - tagok hatalmi viszonyaiban - egyének kötelezettségében Minden csoport a tananyag egy vonatkozásáért felel (mozaik-módszer) A csoportok munkái komplementerek Tanár: csak facilitátor!

12 Témák feldolgozása Mini-témák→egyéni munka
mindenki a saját rész-témájáért felel csoportteljesítmény egyéni teljesítményen múlik nagy érdeklődéssel folytatott tevékenységek együttműködés a csoporton belül is- gyengék segítése mindenki hozzájut a többiek által megszerzett információkhoz egymás biztatása, pozitív megerősítések „építőkövek”→összerakva jön létre a PROJEKT

13 Csoportbemutató Formái: Vita→nyelvi intelligencia
Grafikon készítése→logikai intelligencia Plakát→vizuális intelligencia Zeneválasztás→zenei intelligencia Észrevételek, értékelés 3 szinten: - csoporttársak - osztály/teljes nyelvi csoport - tanár (informális/formális értékelés, erősség/gyengeség kiemelése)

14 A módszer előnyei tapasztalataink alapján
Demokratikus tanár- diák interakció Informális nyelvhasználat Csoportmunkában mindenki véleménye és munkája fontos Fejleszthető: BESZÉDKÉSZSÉG,logikus érvelés készsége, kezdeményezőkészség, kockázatvállalás, kooperáció, szervezési készség, tolerancia, konfliktuskezelés.

15 Ami nehézséget jelent…
Nincs a módszernek mindenben megfelelő tankönyv ( kiegészítő anyagok gyűjtése, feladatok készítése stb.) A tanártól komplex készségeket kíván Nagyon időigényes egy óra előkészítése NEM alkalmazható új ismeretek bevezetésére és teljesen kezdő csoportoknál

16 Miért tartjuk jó módszernek?
Különböző intelligenciák egyidejű fejlesztése Különböző tanulási típusba sorolható gyerekek bevonása Értékközpontú témaválasztás (a téma idegen nyelvi órákon BÁRMI lehet) Interdiszciplináris Alapkészségek komplex alkalmazhatóságának lehetősége, Probléma-és folyamatközpontú Spontán nyelvhasználatot biztosít→beszédkészség fejlesztése A tanár egyénisége is csiszolódik, pozitív kihívást jelent számára is Kölcsönösséget alakít ki; diák-diák, tanár-diák között →Teljes ember nevelése

17 Köszönjük megtisztelő figyelmüket!
„Két úton vezet minket Isten; az egyik rejtett és ezért ismeretlen, erre maga oktat; a másikra megengedi, hogy az emberek tanítsanak.” (Loyolai Szent Ignác) Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Készítette: Dr. Tóthné Bánhegyi Andrea és dr. Demjén Péterné Rivasz-Tóth Kinga


Letölteni ppt "Teljes ember nevelése idegen nyelvi órákon"

Hasonló előadás


Google Hirdetések