Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Aki a rábízott ügyet szerencsésen akarja a kívánt célhoz juttatni, annak alkalmazkodnia kell az ügyhöz, nem pedig az ügyet magához alkalmaznia.” (Loyolai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Aki a rábízott ügyet szerencsésen akarja a kívánt célhoz juttatni, annak alkalmazkodnia kell az ügyhöz, nem pedig az ügyet magához alkalmaznia.” (Loyolai."— Előadás másolata:

1 „Aki a rábízott ügyet szerencsésen akarja a kívánt célhoz juttatni, annak alkalmazkodnia kell az ügyhöz, nem pedig az ügyet magához alkalmaznia.” (Loyolai Szent Ignác)

2  …a jezsuita nevelés feladata kutatni az emberélet értelmét és gondoskodni arról, hogy minden egyes diák az Isten által személyesen szeretett egyénként teljes képzésben részesüljön.  A jezsuita nevelés célja: segíteni, hogy minden egyes személy az emberi közösség tagjaként a lehető legteljesebben kifejleszthesse Istentől kapott képességeit.

3  Aki jó matematikában? Nyelvtanban?  Vagy ha más oldalról közelíti meg a problémát?  Aki magas IQ kvócienssel rendelkezik ugyan, de csoportmunkába alig, vagy egyáltalán nem tud bekapcsolódni  fegyelmi problémák  Hol a teljes ember nevelése ?

4 Howard Gardner-elmélete alapján: verbális/nyelvi,logikai/matematikai,vizuális/térbeli, zenei/ritmikus, kinesztetikus/testi,természeti,inter- intraperszonális intelligencia) Többszörös intelligencia elmélete lehetővé teszi: - hogy személyre szabottan vizsgáljuk a diákokat, - hogy gazdagítsuk, szélesítsük az elsajátítandó tananyagot, és tanítási- oktatási módszereinket - hogy színesítsük a diákoknak a tanuláshoz fűződő tapasztalatát. → TELJES EMBER NEVELÉSE

5 Tanórán kívül :  Vita  Eye-project (szövegfeldolgozás)  Színjátszás  Külföldi partneriskolákkal közös projektek  Ki mit tud?

6 A tanórai munka a legfontosabb, mert:  Időben domináns  Kivétel nélkül minden diák részt vesz benne Egy lehetséges, gyakran alkalmazott módszerünk: PROJEKT

7  A tanterv célkitűzéseinek figyelembe vétele  Nyelvi tartalom és téma meghatározása  Feladattípusok kiválasztása  Szerepek megjelölése  Tananyag kiválasztása  A tanórák ütemezése  Csoportok, munkafolyamatok megszervezése  Stratégiák megválasztása

8 Vegyes csoport* kiegyensúlyozott erőteljes kapcsolat a tagok között gyengék segítséget kapnak minden csoportban van jó teljesítményű DE! kialakítása időigényes kevés változtatási lehetőség negatív metakommunikáció * az általunk leggyakrabban választott forma Véletlenszerű csoport új kapcsolatok alakulhatnak gyors és egyszerű változatos, inger-gazdag igazságos van változtatási lehetőség DE! gyengébb csoporttudat „győztes”-”vesztes” csoportok Homogén csoport haladóknál válik be

9 FONTOS, mert  lelkesedést, bizalmat, kölcsönös támogatást jelent  növeli a tanulás hatékonyságát  enyhíti az esetleges belső feszültségeket  összekovácsolja a csoportot → inter-és intraperszonális intelligenciát fejleszt

10 1. Ismerkedés („Mi igen, mások nem”) 2. A csoportidentitás fejlesztése („Kik is vagyunk mi?”; csoportnév, jelmondat, csoportnapló stb.) 3. Kölcsönös támogatás („Vakséta”→ figyelmet kapni,elfogadni,adni) 4. Különbségek értékként való elfogadása (saját értékek megfogalmazása) 5. Együttműködés fejlesztése („Elefánt- tépés”→energiákat szabadít fel, csoport produktum jobb, mint a csoport legjobbjának egyedi terméke; részek együttműködése több,mint a részek egyedi összege)

11  Egységesség - a célban - tagok hatalmi viszonyaiban - egyének kötelezettségében  Minden csoport a tananyag egy vonatkozásáért felel (mozaik-módszer)  A csoportok munkái komplementerek Tanár: csak facilitátor!

12 Mini-témák→egyéni munka mindenki a saját rész-témájáért felel csoportteljesítmény egyéni teljesítményen múlik nagy érdeklődéssel folytatott tevékenységek együttműködés a csoporton belül is- gyengék segítése mindenki hozzájut a többiek által megszerzett információkhoz egymás biztatása, pozitív megerősítések „építőkövek”→összerakva jön létre a PROJEKT

13 Formái: Vita→nyelvi intelligencia Grafikon készítése→logikai intelligencia Plakát→vizuális intelligencia Zeneválasztás→zenei intelligencia Észrevételek, értékelés 3 szinten: - csoporttársak - osztály/teljes nyelvi csoport - tanár (informális/formális értékelés, erősség/gyengeség kiemelése)

14 Demokratikus tanár- diák interakció Informális nyelvhasználat Csoportmunkában mindenki véleménye és munkája fontos Fejleszthető: BESZÉDKÉSZSÉG,logikus érvelés készsége, kezdeményezőkészség, kockázatvállalás, kooperáció, szervezési készség, tolerancia, konfliktuskezelés.

15  Nincs a módszernek mindenben megfelelő tankönyv ( kiegészítő anyagok gyűjtése, feladatok készítése stb.)  A tanártól komplex készségeket kíván  Nagyon időigényes egy óra előkészítése  NEM alkalmazható új ismeretek bevezetésére és teljesen kezdő csoportoknál

16 Különböző intelligenciák egyidejű fejlesztése Különböző tanulási típusba sorolható gyerekek bevonása Értékközpontú témaválasztás (a téma idegen nyelvi órákon BÁRMI lehet) Interdiszciplináris Alapkészségek komplex alkalmazhatóságának lehetősége, Probléma-és folyamatközpontú Spontán nyelvhasználatot biztosít→beszédkészség fejlesztése  A tanár egyénisége is csiszolódik, pozitív kihívást jelent számára is  Kölcsönösséget alakít ki; diák-diák, tanár-diák között →Teljes ember nevelése

17 „ Két úton vezet minket Isten; az egyik rejtett és ezért ismeretlen, erre maga oktat; a másikra megengedi, hogy az emberek tanítsanak.” ( Loyolai Szent Ignác) Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Készítette: Dr. Tóthné Bánhegyi Andrea és dr. Demjén Péterné Rivasz-Tóth Kinga


Letölteni ppt "„Aki a rábízott ügyet szerencsésen akarja a kívánt célhoz juttatni, annak alkalmazkodnia kell az ügyhöz, nem pedig az ügyet magához alkalmaznia.” (Loyolai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések