Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Bálint József JOSZ elnöke

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Bálint József JOSZ elnöke"— Előadás másolata:

1 Dr. Bálint József JOSZ elnöke
Az Önkormányzatok feladatai az „Út a munkához” program végrehajtása során. Dr. Bálint József JOSZ elnöke

2 Aktív korúak ellátása Munkaképes korú, de állás és jövedelem nélküli személyek esetén két kategória lett az eddigi egy (segély) helyett: Rendszeres szociális segélyezettek: munkára egészségi okok miatt nem képesek, 55 év felettiek, 14 éven aluli gyermek elhelyezését nem tudják napközbeni ellátás kertében biztosítani (feltéve, hogy a másik szülő ellátásban nem részesül). Rendelkezésre állási támogatásra jogosultak: a rendszeres szociális segélyre nem jogosultak, akkor kerül folyósításra, ha nem vesz részt közfoglalkoztatásban, olyan képzésben vesz részt, amelyhez nem kapcsolódik keresetpótló juttatás.

3 Átmeneti időszak A törvény jan. 1-jétől lépett hatályba, a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. 2008. XII. 31-én ellátásban részesülőket március 31.-ig kell felülvizsgálni az aktív korúak ellátására való jogosultság szempontjából – felülvizsgálatot követő hónaptól kell rendelkezni az új ellátásról. 2008. XII. 31-én közfoglalkoztatásban résztvevő személyt a foglalkoztatás lejártával kell felülvizsgálni. Az álláskeresési támogatásban részesülőnek a megállapított segélyt annak megszűntéig tovább kell folyósítani. A beilleszkedési programra is kiterjed a felülvizsgálat.

4 Hajléktalan személyekre vonatkozó szabályok (Mindkét ellátás esetén)
Általános szabály: az ellátásra vonatkozó jogosultságot továbbra is a tartózkodási hely szerint jegyző állapítja meg és az együttműködési kötelezettség teljesítése is e szerinti illetékes szervvel áll fenn, de az ellátást a főjegyző folyósítja. Fővárosban: a főjegyző állapítja meg az ellátást és a közfoglalkoztatást is ő szervezi, illetve az együttműködés az általa kijelölt szervvel történik.

5 Önkormányzati feladatok
I. Foglalkoztatási és szociális adatbázis létrehozása II. Közfoglalkoztatási Terv készítése III. Helyi rendelet alkotása a rendszeres szociális segéllyel kapcsolatban

6 Adatbázis tartalma a) a jegyző által az Szt. 19. §-ának (3) bekezdésében foglaltak szerint átadott, ott meghatározott adatokat, b) a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló évi LXXV. törvény 8. §-ának (4)-(5) bekezdése alapján az állami foglalkoztatási szervnek átadott, és az adatbázisban nyilvántartott személyekre vonatkozó adatokat, c) a munkaerő-piaci helyzetükkel összefüggő, következő adatokat: ca) munkaerő-piaci képzésben történő részvétel, cb) közmunka keretében történő foglalkoztatás, cc) közcélú foglalkoztatás, cd) közhasznú foglalkoztatás, ce) munkaerő-piaci programban történő részvétel, cf) bértámogatással létesített munkaviszony keretében történő foglalkoztatás, cg) munkaviszony - támogatás nélkül történő - létesítése, ch) állami foglalkoztatási szerv szolgáltatásainak igénybevétele, ci) alkalmi foglalkoztatásban történő részvétel, cj) az álláskeresési megállapodás megkötésének időpontja, d) az álláskeresőként történő nyilvántartással összefüggő következő adatokat: da) a nyilvántartásba vétel időpontja, db) a nyilvántartásból történő törlés, illetve a nyilvántartás szünetelésének időpontja és indoka.

7 Megjegyzés az adatbázis tartalmához
Az állami foglalkoztatási szerv a települési önkormányzat jegyzője számára az aktív korúak ellátása folyósítási feltételei fennállásának megállapítása céljából az adatbázisban lévő adatok közül csak azon személyek adataihoz teszik lehetővé a hozzáférést, akinek az ellátásra való jogosultságát a jegyző állapította meg.

8 Közfoglalkoztatási terv
Az önkormányzat és munkaügy együttműködésében készül el egyéves időtartamra szól (2009. IV. 15.-ig) A tervezés folyamata: elemzés (munkaügyi adatok alapján), segélyezettek értékelése, közfoglalkoztatási feladatok, tevékenységek összeállítása, lakossági vélemény kikérése, a feladatok személyhez kötött ütemezése Egyeztetése: előzetes véleményezés - kirendeltség, helyi szociálpolitikai kerekasztal

9 A terv tartalma és elfogadása
Rát-osok várható képzettség szerinti összetétele, Közfeladatok megjelölése, ütemezése, Ehhez szükséges létszám, Rendelkezésre álló források tervezése Egyéb kimutatások (intézmények, szolgáltatók, eddigi közmunka, közhasznú) Döntés: képviselő testület, társulási tanács évente február 15-ig (most ápr.15.) Megküldése: kirendeltség, MÁK (5 napon belül!) Szankciók: MÁK visszatartja (nem tarthatja) az állami támogatás 15 %-át. Módosítható, lényeges változás esetén

10 Finanszírozás I. A meglévő források átcsoportosítása közfoglalkoztatásra: a segélyre rendelkezésre álló forrás közel 40%-a kerül átcsoportosításra, az önkormányzatok által felhasználható közhasznú munka forrása pedig beleolvad a közcélú munkavégzésbe. Eredmény: a források 50%-a foglalkoztatásra került betervezésre. Változások: egy előirányzat lesz a jövedelempótló támogatásokra és a közcélú foglalkoztatásra lehívható forrás – felső korlát nélküli, az önkormányzatok adminisztrációs terheinek csökkentésére kb fő foglalkoztatás szervező kerül alkalmazásra a munkaerőpiaci program keretből – februárban lesz pályázat.

11 Finanszírozás II. Az önkormányzati érdekeltség megteremtése az önrészen keresztül: rendszeres szociális segélyezetteknél – 10%, rendelkezésre állási támogatásban részesülőknél – 20%, közcélú foglalkoztatás esetén a személyi kiadások (munkabér és közterhek) – 5% megszűnik a keret, de a visszaigénylés a minimálbér alapján történik, a támogatás 15%-nak a visszatartására vonatkozó rendelkezés.

12 Előzetes tervezés bemutatása Kalocsa Város vonatkozásában
Aktív korúak ellátására jogosultak jövőbeni helyzetének tervezése, értékelése (2009. évi új szabályok szerint tervezett adatok alapján) Település neve: Kalocsa város Lakosságszáma: fő Az adattáblákat a október 31-i állapotnak megfelelő.

13

14

15 Törvényi felhatalmazás a szociális segéllyel kapcsolatos helyi rendelet alkotásra
1993. évi. III. tv. 132 § (4). bekezdés Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy rendeletben szabályozza a rendszeres szociális segélyben részesülő, egészségkárosodottnak nem minősülő személyek együttműködésének eljárási szabályait, a beilleszkedést segítő programok típusait és az együttműködés megszegésének eseteit. A rendelkezésre állási támogatás szabályait a törvény és kormányrendelet szabályozzák Az önkormányzat rendeletalkotási kötelezettségét kizárólag a rendszeres szociális segélyezettek esetében írja elő a szociális törvény, mely nem vonatkozik az egészségkárosodottakra.

16 Mit kell szabályozni? Kivel működik együtt, az együttműködő szervezet meghatározása. Együttműködés eljárási szabályait. A beilleszkedési program típusait. Az együttműködés megszegésének eseteit.

17 Kivel működik együtt Elsősorban családsegítő útján.
(Így biztosítható, hogy a szociális munka eszközeivel megfelelően tudjanak segíteni a tartós munkanélküli, ellátottá válásában) Családsegítő Szolgálat. Családgondozó. Társulási- vagy feladat-ellátási szerződés útján.

18 Együttműködés eljárási szabályai
Mikor köteles megjelenni az együttműködésre kijelölt szervnél (kormányrendelettel összhangban a megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül) Mi történik ha nem jelenik meg (együttműködés megszegése) Beilleszkedési program elkészítése, betartása. Az együttműködésre kijelölt szerv visszajelzése. (beilleszkedési program másolatának megküldése, jelzés az együttműködés elmulasztásáról, éves értékelés)

19 Az együttműködés megszegésének esetei
Nem jelent meg az együttműködésre kijelölt szervnél. Az előírt időpontban nem jelenik meg és távolmaradását nem igazolja. Nem vesz részt a számára előírt foglalkozáson, tanácsadáson. A beilleszkedési programban meghatározottakat nem hajtja végre.

20 Megszüntetés Amennyiben a rendszeres szociális
segélyben részesülő az együttműködési kötelezettségét neki felróhatóan két éven belül ismételten megszegi a szociális törvény 37/F. § (1) bek. c) pontja alapján a jogosultságát meg kell szüntetni. (helyileg szabályozni nem kell)

21 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Dr. Bálint József JOSZ elnöke"

Hasonló előadás


Google Hirdetések