Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat feladatai az Út a munkához-program megvalósításában Budapest, 2009. január 19.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat feladatai az Út a munkához-program megvalósításában Budapest, 2009. január 19."— Előadás másolata:

1 1 Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat feladatai az Út a munkához-program megvalósításában Budapest, 2009. január 19.

2 2 A rendszeres szociális segélyben részesülő álláskeresők száma régiónként

3 3 Útvonalterv az Út a munkához- program bevezetéséhez Feladatok Határidők Felelősök 1. Tájékoztatás 2009. jan. 10. – jún. 30. SZMM, FSZH, rmk-k 2. Jogszabályok, eljárások 2009. jan. 31. – febr.15SZMM, FSZH 3. Egységes Foglalkoztatási 2008. nov. – 2009. márc.15. FSZH, önkormányzatok Szociális Adatbázis 4. Közfoglalkozatási terv 2009. ápr. 15. Önkormányzatok 5. Humán erőforrás 2009. jan. 1. – jún. 3. SZMM, FSZH, rmk-k, önkormányzatok 6. Képz. a végrehajtók részére 2009. jan. 21. – máj. 31. FSZH, önk., rmk-k, kir. 7. A 35-év alattiak célcsop. 2008. nov. – 2009. márc. 31.SZMM, FSZH, rkk-k, képzésére felkészülés NSZFI

4 4 1. Tájékoztatási feladatok és formák A végrehajtó szervezetek részére nyújtott információk: call center útján (a telefonon 2009. január 10. és június 30. között működik az FSZH-ban, száma: 06 1 459 1077), szakmai tájékoztató anyagok, útmutatók, eljárásrendek az önkormányzatok és a kirendeltségek részére (portálon elérhetők – SZMM-FSZH –, január 7-től működik az ÁFSZ honlapján), konferenciák, szakmai fórumok – 7000 fő részére május végéig folyamatosan, sajtó felé híradások – sajtótájékoztató január 14-én. Ügyfelek részére: call center, kirendeltségeken, önkormányzatoknál – telefonon, írásos tájékoztató anyag, szórólap – egyeztetés alatt, február 15-ig kikerül az önkormányzatokhoz, kirendeltségekhez, SZMM- és ÁFSZ-honlap. Közvélemény, kisebbségi önkormányzatok, vállalkozói képviseletek részére:  szakmai fórumok, sajtó, portál.

5 5 2. Jogszabályok, eljárásrendek A tv. felhatalmazása alapján:  Az egységes adatbázis vezetésére, adatszolgáltatásra, az adatigénylés rendjére vonatkozó kormányrendelet  A tv. által módosított álláskeresési és képzési szabályokról a 6/1996.MÜM-rendelet módosítása A jogszabályok elfogadásának várható ideje: 2009. január 31. Ideiglenes eljárásrend a tv.-ben foglalt feladatok egységes végrehajtására a munkaügyi központok részére elkészült. Jelenleg egyeztetés folyik. Véglegesítés az egyeztetések lezárása és a jogszabályok elfogadása után várható.

6 6 2. A 2009. január 1. és 2009. március 31. közötti időszakra vonatkozó rendelkezések A 2008. december 31-én rendszeres szociális segélyben (rszs) részesülők Egészség- károsodottak Közfoglalkozta- tásban résztvevők Kereső tevékenységet nem folytató rszs-ben részesülők Támogatott álláskeresők Aktív korúak ellátására való jogosultság felülvizsgálata A soron következő felülvizsgálatkor kell rendelkezni a jogosultságról A közfoglalkoztatás megszűnésekor kell elvégezni 2009. március 31-ig kell elvégezni Az rszs-t az álláskeresési támogatás folyósításának időtartama alatt tovább kell folyósítani Az rszs-t a felülvizsgálat napjáig változatlan összegben kell folyósítani Ha a közfoglalkozta- tással egyidejűleg rszs-ben részesül, azt a közfoglalkoztatás megszűnéséig változatlan összegben folyósítani kell A felülvizsgálat elvégzéséig az rszs-t kell folyósítani

7 7 2. A rendszeres szociális segélyben részesülő személyek felülvizsgálata Ügyfél A munkaügyi központ kirendeltségénél kéri álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét és teljesíti az álláskeresési megállapodásban foglaltakat. Együttműködési kötelezettség : - Közfoglalkoztatásban vesz részt. - Elfogadja a kirendeltség által számára felajánlott megfelelő munkát. - Elfogadja és igénybe veszi a kirendeltség által felajánlott munkaerő- piaci szolgáltatást és képzési lehetőséget, valamint munkaerő-piaci programban való részvételt. Önkormányzat Elvégzi az aktív korúak ellátására való jogosultság felülvizsgálatát. Rendszeres szociális segély Rendelkezésre állási támogatás Az önkormányzat által kijelölt szervnél nyilvántartásba veteti magát, és teljesíti a beilleszkedést segítő programban foglaltakat. A 35 év alatti, alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező köteles olyan képzésben részt venni, amely az általános iskolai végzettség megszerzésére irányul.

8 8 3. Egységes Foglalkoztatási Szociális Adatbázis Az adatbázis fejlesztése novemberben elkezdődött, március 15-ig befejeződik. A felkészítések, oktatások március 31-ig tartanak az önkormányzati és kirendeltségi vezetők, illetve ügyintézők részére. Az adatbázist az FSZH működteti – on-line adatforgalom. Az adatbázis az érintett ügyfelek elétútnaplójának részeként fog működni. Legfontosabb elemei a következők:  rendszeres szociális segélyben (rszs) részesülők,  a közfoglalkoztatásban részt vevők,  rendelkezésre állási támogatásban (rát) részesülők,  az OMMF-től megkapott adatok közül a foglalkoztatási kötelezettséget megsértők hatályos listáját.

9 9 4. A közfoglalkoztatási terv készítéséhez kapcsolódó ÁFSZ-feladatok A terv készítéséhez munkaerő-piaci adatok átadása az önkormányzatoknak január 31-ig. Adatok köre:  álláskereső rszs-ek száma településenként, ebből 35 év alatti, 8 általánost nem végzett álláskeresők átlagos száma az érintett kistérségben;  bejelentett üres álláshelyek havi átlagos száma az érintett kistérségben;  prognózisok a kistérség várható munkaerőigényére. A közfoglalkoztatási terv véleményezése, szempontok:  minél több munkára alkalmas ember kerüljön közfoglalkoztatásba! – felülről nyitott forrás,  munkalehetőségek minél szélesebb köre nyíljék meg.

10 10 5. Humán erőforrások biztosítása Az SZMM-ben és az FSZH-ban már kijelölésre kerültek a koordinációért felelős vezetők, szakemberek. Javasolt :  az rmk-k szintjén is kijelölni a koordinációért felelős főigazgató-helyettest, a közreműködő szervezeteket, multiplikátorokat, önkormányzati kapcsolattartókat,  az rkk-k részéről pedig a témafelelős vezetőt és a résztevevő munkatársakat.

11 11 5. Közfoglalkozást szervező közfoglalkoztatottak  Pályázat önkormányzatok részére közfoglalkoztatást szervező munkaerő bevonására – tervezett jelentkezési idő: február 15. és április 30 között.  A tervezett közfoglalkoztatással arányosan leosztott létszám.  Rmk-k által készített településsoros lista a legalább érettségizett álláskeresőkről, rszs-ekről, akik közül a nyertes foglalkoztató önkormányzat választ.  Forrás: MPA, maximum 12 hónapos bér- és közteher- támogatás.  Pályázatok értékelése több lépcsőben az rmk-knál.

12 12 6. A szakemberek felkészítése A felkészítés tartalma: jogi változások, eljárási szabályok, fogalmak. A felkészítés formái:  kiscsoportokban, rövid, 1–3 napos tréningek január 21-től március közepéig az önkormányzati mintahelyekre támaszkodva;  kirendeltségi multiplikátorok (180 fő) képzése február 9-től február 28-ig;  összehangolt szakmai fórumok (7200 fő);  távoktatás március 15-től.

13 13 A 35 év alatti 8 általános iskolai végzettséggel nem rendelkező álláskeresők megoszlása régiónként

14 14 7. A 35 év alatti alacsonyan iskolázottak képzésének előkészítése  Adekvát képzési programok kidolgozása folyamatban: felzárkóztató 7-8. osztály, szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák, hiányszakmák, közfoglalkoztatás szakmáinak alapkompetenciái – március 31-ig, rkk-k, NSZFI.  A célcsoportba tartozó érintett mintegy 6500 álláskereső leválogatása, képzési csoportokba való sorolása – március végéig, rmk–rkk együttműködés.  Képzésbe vonásuk kezdeményezése – forrás az rmk-kban rendelkezésre áll április 1-től.  Információadás az önkormányzat részére a bevonásuk ütemezéséről – március 31-ig.

15 15 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "1 Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat feladatai az Út a munkához-program megvalósításában Budapest, 2009. január 19."

Hasonló előadás


Google Hirdetések