Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tanévkezdő fórum A tanítók portfóliója, aktuális feladatok

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tanévkezdő fórum A tanítók portfóliója, aktuális feladatok"— Előadás másolata:

1 Tanévkezdő fórum A tanítók portfóliója, aktuális feladatok
Előadó: Jónás Csabáné szaktanácsadó 2013. szeptember 18. Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet

2 A pedagógus portfóliója
A portfólió egy olyan dokumentumgyűjtemény, amely alapján végigkísérhető a pedagóguskompetenciák fejlődése, a pedagógus szakmai útja, tevékenysége, nehézségei és sikerei: egyrészt a tények tükrében, másrészt magának a pedagógusnak a reflexiói, értelmezése alapján.   Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 2

3 Az ellenőrzés területei pedagógusoknál
Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Tartalom A pedagógus módszertani ismeretanyaga, az alkalmazott módszerek tervezése, megfelelősége és beválása.  Pl. éves tervek, megvalósítás dokumentálása, elemzése; iskolai tanórák tervei, egy téma feldolgozásához kapcsolódó,  összefüggő óratervek megvalósításának dokumentumai Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 3

4 Az ellenőrzés területei pedagógusoknál
2. A pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók. Tartalom A tervezés tudatossága, nyomon követhetősége és megvalósítása. Pl. egyéni és csoportfoglalkozások tervei, tanórák, foglakozások megvalósításának  dokumentumai Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 4

5 Az ellenőrzés területei pedagógusoknál
3. A tanulás támogatása, szervezése és irányítása Tartalom A tanulók motiválása és a különböző tanulásszervezési eljárások tudatos alkalmazása és beválása. Pl. alkalmazott stratégiák, a tanulást támogató módszerek bemutatása,   tanulásszervezés elemei, Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 5

6 Az ellenőrzés területei pedagógusoknál
4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség, Tartalom A tanulók, gyermekek értelmi, érzelmi, szociális és erkölcsi állapotának felmérése, egyéni fejlesztés és differenciálás. Pl. különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való  foglalkozás (felzárkóztatás,  tehetséggondozás) Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 6

7 Az ellenőrzés területei pedagógusoknál
5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység Tartalom A közösség belső struktúrájának feltárása, a megfelelő nevelési, tanulási környezet kialakítása, közösségfejlesztés és konfliktuskezelés. Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 7

8 Az ellenőrzés területei pedagógusoknál
6. A pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése. Tartalom A különböző ellenőrzési formák alkalmazása, a tanulók önértékelésének fejlesztése. Pl. saját  értékelési módszer bemutatása Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 8

9 Az ellenőrzés területei pedagógusoknál
7. A kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás Tartalom Kommunikáció és együttműködés tanulókkal és kollégákkal, valamint önismeret és önfejlesztés. Pl. jegyzőkönyvek, beszámolók, esetelemzés, együttműködések dokumentumai szülőkkel, kollégákkal, részvétel az intézmény innovációs tevékenységében,bekapcsolódás az intézmény éves munkatervében szereplő feladatok megvalósításába Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 9

10 Az ellenőrzés területei pedagógusoknál
8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért. Tartalom Kezdeményezőképesség, felelősségvállalás, megbízhatóság és tájékozottság. Pl. továbbképzések, önképzés rövid bemutatása és a szakmai fejlődésre tett hatása Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 10

11 Egyéni szakmai tevékenységek dokumentumai
Pl. pályázati tevékenység, a kutató-fejlesztő munka elemző-értékelő bemutatása és dokumentálása; szakírói feladatok, publikációk; szakértői, szaktanácsadói tevékenységek; intézményen kívüli szakmai tevékenység leírása, értékelése és dokumentálása munkaközösség-vezetői tevékenység Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 11

12 A reflexió segítésére kulcskártyák készülhetnek
Ezeket a dokumentumokat azért választottam, mert… Azért tettem bele a portfoliómba, mert… Ez a rajz, tanulmány (stb.) azt mutatja rólam, hogy… Nekem ez nagyon fontos, mert… Ezzel még nem vagyok megelégedve, mert… Ebben még fejlődnöm kell, mert… További célkitűzésem ezzel kapcsolatban… Visszatekintve úgy gondolom, hogy… Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 12

13 A reflexió segítésére kulcskártyák készülhetnek
A legnagyobb fejlődést szerintem abban értem el… A legfontosabb tanulási élményem egy továbbképzés során az volt, amikor… A legtöbbet …-tól tanultam, mert… A leginkább abban érzem magam felkészültnek, hogy… Most úgy látom a jövőmet, hogy… Ez az én legjobb… Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 13

14 Az ellenőrzés eszközei
Dokumentumelemzés  a korábbi külső értékelések és önértékelések, valamint a tervezés és megvalósítás dokumentumainak vizsgálata. Pl. tanmenet, munkaterv, beszámolók. Óra-/foglalkozáslátogatás  hangsúlyos része az értékelésnek 2 foglalkozás látogatása Interjúk  pedagógussal és az intézményvezetővel. E- portfólió  a pedagógusok a minősítéshez előkészített és később is folyamatosan fejlesztett portfóliójukban ráirányíthatják a szakértők figyelmét az általuk fontosnak tartott területekre. Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 14

15 A pedagógiai E-portfólió tartalmi elemei
Szakmai önéletrajz (formanyomtatvány kitöltése) A nevelő-oktató munka dokumentumai, legalább 10 tanóra, foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óraterve. A pedagógiai - szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása, dokumentumai ( szakmai szervezeti tagság, bizottsági tagság stb.). Önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatása, dokumentumai (1 – 3 oldalas összefoglalás ) A pedagógust foglalkoztató intézmény környezetének rövid bemutatása. A szakmai életút értékelése (önértékelés) Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 15

16 Minősítés lépésről lépésre
Felkészülés: szükséges dokumentumok tanulmányozása, jelentkezés: az e-portfólió feltöltése után március 31-ig. A minősítési tervbe való bekerülésről a miniszter adott év május 31-ig értesíti a pedagógust és munkáltatóját. Feltételek: jogszabályi előírásnak való megfelelés, a használható dokumentumok körének behatárolása, munkáltatói vélemények kikérése, anyaggyűjtés az e- portfólió feltöltéséhez. Útmutató a pedagógusoknak előmeneteli rendszeréhez című segédanyag - van benne még feltöltési segédlet is. E-portfólió feltöltése Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 16

17 Minősítés lépésről lépésre
Óra/ foglalkozás látogatás lépései: 1. A pedagógus egyéni felkészülése az óra-/ foglalkozás látogatásra. 2. Az órát-/ foglalkozást látogató szakértővel való előzetes egyeztetés az óra részleteiről. 3. Óra-/ foglalkozáslátogatás. 4. Közös elemző értékelés. E- portfólióvédés 15 perces prezentáció, majd kérdésekre válasz. Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 17

18 Minősítés lépésről lépésre
A pedagógus összegző értékelésének elemei: 1. A pedagógus teljes szakmai tevékenységét bemutató e- portfólió értékelése. 2. Az e- portfólióvédés értékelése pont 3. A pedagógus által vezetett óra/ foglalkozás értékelése. 20 pont 4. Az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó része. 5. Az országos pedagógiai- szakmai ellenőrzés összegző értékelése pont Az összegző értékelés portfólió védését követő 5 napon belül készül el, majd felkerül az OH informatikai támogató rendszerbe. Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 18

19 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
Aktuális dolgok A Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó tanévnyitó konferenciáján hallott információkból röviden Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 19

20 Balog Zoltán, emberi erőforrások minisztere
A lényeglátás gyakorlására nagy szükség van, a részletekben nem szabad elveszni. Az EMBER a lényeg, a GYERMEK: minden értük történik. Legértékesebbek számunkra a családok és a gyerekek. A családok ránk bízzák gyermekük jövőjét. Új ösztöndíj lesz a tanárjelölteknek. Fontos az egységes tartalmi szabályozás. Jól felkészült, erkölcsös pedagógusra van szükség. Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 20

21 Dr. Hoffmann Rózsa államtikár
Új időszámítás a köznevelésben A megújulás célja: A gyermek fejlődésének előtérbe helyezése A családok jól-léte, felemelkedése Minőség A nevelés megerősítése Egységesen magas színvonal Igazságosság, egyenlőség  adottságainak optimumát teljesítse Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 21

22 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
A megtett út állomásai Köznevelési törvény, NAT, kerettantervek, pedagógusképzés segítése, pedagógus-életpályamodell, béremelés, 32 óra munkaidő… Nevelés nagyobb figyelmet kapott, agresszió csökkent, az igazolatlan mulasztás is. 2014 szeptembertől 3 éves kortól kötelező óvodáztatás. Mindennapos testnevelés már 2. éve. Kölyök atlétika program Középiskolában a közösségi szolgálat elterjesztése. Erkölcstan / hittan választhatósága. Állami fenntartás. Igazgatói kinevezések miniszteri hatásköre. Tehetségprogram Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 22

23 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
Megújulás 2013 szeptember Iskolai programok 4-5 óráig szülői kérésre. Munkaszervezés: 32 óra Béremelés NAT, kerettantervek, tankönyvek Szaktanácsadás, tantárgygondozás Tanfelügyelet Minősítés Megváltozott igazgatói szerep Pedagógusképzés Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 23

24 Sipos Imre helyettes államtikár
Tanévkezdő segédlet Tanév rendje Foglalkoztatási rendelet  egyenlő teherviselés Pedagógus továbbképzés van Alapító okirat új neve: Szakmai alapdokumentum Létszámok 20%-os átlépése lehetséges Mindennapos testnevelés  úszás 2 óra 1 nap Átszervezés május utolsó napjáig lehetséges Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 24

25 Sipos Imre helyettes államtikár
Igazgató nem foglalkozik bérgazdálkodással, kinevezéssel és állás megszűntetésével Benntartózkodást a Kollektív szerződésben kell szabályozni Havonta munkaidő nyilvántartás lesz Helyettesítés napi 2 óra, heti 6 óra lehet Munkanap áthelyezést nevelési intézményben is alkalmazni kell NAT 1., 5., 9. évfolyamokon Ingyenes, korszerű adminisztrációs rendszer lesz Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 25

26 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
Pósfai Péter elnök OH Intézményi önértékelés Külső értékelés Átfogó minőségfejlesztés Pedagógus, vezető és intézmény ellenőrzése, értékelése Minden év február végén meghatározzák a következő naptári évre a keretszámokat. Pedagógus március 31-éig kezdeményezi a minősítést a kormányhivatalnál az elérni kívánt fokozat megjelölésével az e-portfólió feltöltését követően. A kormányhivatal április 10-ig továbbítja az OH –nak. OH április 30-ig dönt. A miniszter május 31-ig értesíti a pedagógust és munkáltatóját. Minősítés a következő naptári évben lesz. Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 26

27 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
Pósfai Péter elnök OH 36§ A pedagógus-szakvizsgával és tizennégy év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus április 30-áig kérelmezheti a Pedagógus II. fokozatba január 1-jével történő besorolását. A kérelem alapján a besorolás további feltétele, hogy a pedagógus április 30-áig feltöltse portfólióját a miniszter által kijelölt, az OH által kialakított és üzemeltetett informatikai támogató rendszerbe. A Pedagógus II. fokozatba be kell sorolni azt, akinek a portfóliója tartalmazza a 8. §-ban foglaltakat. Az eljárást az OH szervezi. Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 27

28 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
Pósfai Péter elnök OH A január 1-jén ideiglenesen Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógus legkésőbb december 31-éig a 3. § szerinti minősítési eljárásban köteles részt venni. Ha erre a megjelölt időpontig nem kerül sor, a Pedagógus II. fokozatba való ideiglenes besorolását elveszti, és január 1-jétől újra Pedagógus I. fokozatba kell besorolni. Zala Megyei Pedagógiai Intézet A füzetbe való írásra több idő legyen! A matematika tanulásának szokásrendjébe tartozik: a pontos munkavégzés, a fegyelmezett számjegy és jelírás, a rendezett írásbeli munka, az értelmes szóbeli megfogalmazás. MINTA Gondolatok leírása a feladatoknál →az eredmény kevés. Alapkészségek megfelelő szintje. Fejszámolást minden órán gyakoroljunk! Fogalomalkotás algoritmusa. Tudatos készülés a kompetenciamérésre. Zala Megyei Pedagógiai Intézet 28

29 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
Pokorni Zoltán Legnagyobb probléma a szegregáció. Vannak leszakadt , szegényebb, hátrányos helyzetűek. Az iskolarendszer növeli a különbségeket . Az ő esetükben kevésnek bizonyul a közfinanszírozott idő. Nálunk ez kb. 600 óra. Nálunk a család finanszírozza a különórákat. A pedagógiai kultúra fejlesztése. Egyéni fejlesztés, differenciálás, kooperatív technikák… Több gyakorlás, ismétlés kellene, mert egyébként a felejtésnek tanítunk. Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 29

30 Tanév eleji feladatok:
1. osztály tájékozódási mérés 1. osztály beszoktatása min. 6 hét legyen! 2013. október 11-ig a nehézséggel küzdő 1. osztályosok létszámának felmérése. DIFER mérés december 6-ig. 2-4. osztály felejtési próba  Változatos módon történjen az ismétlés és a gyakorlás. A tanév eleji mérés eredménye %-osan kerüljön be a naplóba! 4. osztályban a 2-jegyűvel való osztás gyakorlása. Előzetes tudás ez 5. osztályban. Zala Megyei Pedagógiai Intézet Zala Megyei Pedagógiai Intézet 30

31 Feladatok a tanév során
A füzetbe való írásra több időt adjunk. Ügyeljünk a matematika tanulásának szokásrendjére. MINTA Fejszámolást minden órán gyakoroljunk. Kompetenciák fejlesztése fontos akkor is, ha nincs mérés. Figyeljünk a fogalomalkotás algoritmusára. A játék motiváló hatását használjuk ki. Zala Megyei Pedagógiai Intézet A füzetbe való írásra több idő legyen! A matematika tanulásának szokásrendjébe tartozik: a pontos munkavégzés, a fegyelmezett számjegy és jelírás, a rendezett írásbeli munka, az értelmes szóbeli megfogalmazás. MINTA Gondolatok leírása a feladatoknál →az eredmény kevés. Alapkészségek megfelelő szintje. Fejszámolást minden órán gyakoroljunk! Fogalomalkotás algoritmusa. Tudatos készülés a kompetenciamérésre. Zala Megyei Pedagógiai Intézet 31

32 Feladatok a tanév során
Differenciálás  a házi feladat is! Öndifferenciálás Változatos munkaformák Nevelés  személyiségfejlesztés Egyéni fejlesztésre kiemelten figyeljünk. Ne sürgessük a gyerekeket! A pozitív értékelés motiváló hatású. Zala Megyei Pedagógiai Intézet A füzetbe való írásra több idő legyen! A matematika tanulásának szokásrendjébe tartozik: a pontos munkavégzés, a fegyelmezett számjegy és jelírás, a rendezett írásbeli munka, az értelmes szóbeli megfogalmazás. MINTA Gondolatok leírása a feladatoknál →az eredmény kevés. Alapkészségek megfelelő szintje. Fejszámolást minden órán gyakoroljunk! Fogalomalkotás algoritmusa. Tudatos készülés a kompetenciamérésre. Zala Megyei Pedagógiai Intézet 32

33 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
Köszönöm a figyelmet! „ Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját szép vigyázattal csiszoljam kristállyá.” /Németh László/ Zala Megyei Pedagógiai Intézet A füzetbe való írásra több idő legyen! A matematika tanulásának szokásrendjébe tartozik: a pontos munkavégzés, a fegyelmezett számjegy és jelírás, a rendezett írásbeli munka, az értelmes szóbeli megfogalmazás. MINTA Gondolatok leírása a feladatoknál →az eredmény kevés. Alapkészségek megfelelő szintje. Fejszámolást minden órán gyakoroljunk! Fogalomalkotás algoritmusa. Tudatos készülés a kompetenciamérésre. Zala Megyei Pedagógiai Intézet 33

34 Zala Megyei Pedagógiai Intézet
Források: 2013.évi CXXXVII. törvény a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításáról Modern Iskola 2013/4 A tanév itt kezdődik Kotschy Beáta: A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében Falus Iván- Kimmel Magdolna: A portfólió Pedagógus életpálya modell Tanári portfólió Zala Megyei Pedagógiai Intézet A füzetbe való írásra több idő legyen! A matematika tanulásának szokásrendjébe tartozik: a pontos munkavégzés, a fegyelmezett számjegy és jelírás, a rendezett írásbeli munka, az értelmes szóbeli megfogalmazás. MINTA Gondolatok leírása a feladatoknál →az eredmény kevés. Alapkészségek megfelelő szintje. Fejszámolást minden órán gyakoroljunk! Fogalomalkotás algoritmusa. Tudatos készülés a kompetenciamérésre. Zala Megyei Pedagógiai Intézet 34


Letölteni ppt "Tanévkezdő fórum A tanítók portfóliója, aktuális feladatok"

Hasonló előadás


Google Hirdetések