Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bevezetés. 1. A jogrendszer felépítése, jogágak jogrendszer: hatályos jogi normák összessége (ahány szuverén állam, annyi jogrendszer= nemzeti jog) jogcsalád:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bevezetés. 1. A jogrendszer felépítése, jogágak jogrendszer: hatályos jogi normák összessége (ahány szuverén állam, annyi jogrendszer= nemzeti jog) jogcsalád:"— Előadás másolata:

1 Bevezetés

2 1. A jogrendszer felépítése, jogágak jogrendszer: hatályos jogi normák összessége (ahány szuverén állam, annyi jogrendszer= nemzeti jog) jogcsalád: hasonló jogrendszerek egy jogcsaládba tartoznak (angolszász – kontinentális jogcsalád) jogkörök: jogcsaládokon belüli specifikumok alapján való tagozódás (pl. angolszászon belül:ausztrál/brit/USA vagy kontinentálison belül:romanista/germán/északi jogkör)

3 jogrendszer az adott állam hatályos jogszabályainak az összessége jogág a jogrendszer jogágakra tagozódik a jogi szabályozás tartalmi különbségei szerint jogterület jogszabály - jogi norma

4 jogrendszer: –hatékony jogi szabályozás tükrözi a szabályozott gazd.-társ. viszonyokat –az adott állam hatályos jogszabályainak rendezett összessége (hatályos jogi normák összessége = nem pusztán egy normahalmaz, egy koherens rendszer) –a rendszerjelleg kifejeződési módjai: a) belső ellentmondás-mentesség (koherencia – sajátos jogi módszerek/elvek ennek biztosítására)

5 b) strukturáltság (tagozódás): Vertikális tagozódás = törvény rendelet önk.rendelet Horizontális tagozódás = Jogrendszer jogág 1. jogág 3. jogág 2. jogág 4.

6 jogág: –a jogrendszerek jogágakra tagolódnak –a tagozódás alapja: a szabályozás tárgya és módszere – mivel hasonló v. azonos társ. viszonyokat szabályoznak – ez a normák kógens v. diszpozitív szabályozásában ölt testet –jogágakon belül: – sajátos belső struktúra érvényesül – közös alapfogalmaik vannak – sajátos a jogértelmezési módszerük

7 alap-jogágazatok:  közjog – magánjog – az ember a közjog alanyaként, mint állampolgár jelenik meg – a közjog a közérdekű viszonyokat szabályozza – alkotmányjog/közigazgatási jog/büntető jog – imperatív szabályok – az ember, mint tulajdonos jelenik meg – a magánjog a magánérdekű életviszonyokat szabályozza – családi jog/kereskedelmi jog/öröklési jog/dologi jog/kötelmi jog…stb – diszpozitív szabályok  keresztülfekvő jogágak (munkajog/tb jog/pénzügyi jog…stb)

8 hatályos joganyag csoportosítása:  anyagi – alaki/eljárási jog: – jogalanyok számára jogokat és kötelezettségeket állapítanak meg=jogviszonyt tartalmilag rendezik – meghatározza hogy a jogalanyok a jogaikat milyen eljárási rend keretében érvényesíthetik – Pl.: Gt. Ctv. Ptk. Pp. Btk. Be.

9 2. Kötelmi jog jogszabályi háttér: 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről jogszabály hatálya:  ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetek, továbbá más személyek vagyoni és egyes személyi viszonyait szabályozza.  az e viszonyokat szabályozó más jogszabályokat - ha eltérõen nem rendelkeznek - e törvénnyel összhangban, e törvény rendelkezéseire figyelemmel kell értelmezni. jogszabály felépítése/szerkezete

10 3. Társasági jog - cégjog jogszabályi háttér:  2006. évi IV. tv. a gazdasági társaságokról (Gt.) - anyagi jogi normák  2006. évi V. tv. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról, a végelszámolásról (Ctv.) – eljárás jogi normák A Gt. hatálya:  tárgyi hatálya: üzletszerű közös gazdasági tevékenység (kiv.:non- profit gazdasági társaságok)  területi hatálya: Magyarországon székhellyel rendelkező gazdasági társaságok  személyi hatálya: belföldi és külföldi, természetes és jogi személy és egyéb jogképes szervezet, aki a magyar társaság alapítója vagy tagja (külföldi székhelyű társaságok magyarországi fióktelepei) Gt. és Ctv. szerkezete


Letölteni ppt "Bevezetés. 1. A jogrendszer felépítése, jogágak jogrendszer: hatályos jogi normák összessége (ahány szuverén állam, annyi jogrendszer= nemzeti jog) jogcsalád:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések