Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bevezető előadás, Pénzügyi jog 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bevezető előadás, Pénzügyi jog 1."— Előadás másolata:

1 Bevezető előadás, Pénzügyi jog 1.
Általános tudnivalók A tanszék munkatársai Vizsgakövetelmények Tananyag: Pénzügyi jog I. (szerk.: Simon István), Osiris Kiadó, Budapest 2007; az előadások anyaga; vonatkozó hatályos jogszabályok. Írásbeli kollokvium Bevezető előadás, Pénzügyi jog 1.

2 Bevezető előadás, Pénzügyi jog 1.
A pénzügyi jog Fogalma A közjog része; a közigazgatás részét képezte, de attól elválik. Nem szűkíthető a tételes jogra (ld. pl. az adóhatóság működése során kikristályosodott elvek). Az állam pénz- és vagyongazdálkodásának szabályrendszere. Azoknak a jogszabályoknak a foglalata, amelyek a közjogi szervezetek anyagi eszközeinek meghatározása, megszerzése és felhasználása felől rendelkeznek (közpénzügyek),; tehát a közpénzügyi kötelezettség meghatározására, beszedésére és felhasználására vonatkozó jogi normák összessége, kiegészítve a hazai és külföldi pénzügyi jogtudományok, valamint a kapcsolódó joggyakorlat által meghatározott és kikristályosított elméleti és gyakorlati elvekkel. Bevezető előadás, Pénzügyi jog 1.

3 Bevezető előadás, Pénzügyi jog 1.
A pénzügyi jog (2) Szakirodalmi funkciója: a gazdasági-pénzügyi politika megvalósítása érdekében a pénzügyi alaprendszer intézményein keresztül, ill. annak intézményeihez kapcsolódva pénzügyi viszonyokkal szabályozza a társadalmi össztermék (GDP) meghatározott részének centralizálását és elosztását az állam funkcióinak és feladatainak ellátása érdekében, szabályozza továbbá a gazdálkodó szervezetek pénzgazdálkodását, a monetáris és devizapolitika területeit, valamint meghatározott jogalanyok pénzügyi jogi kötelezettségeit. Alapvető jellemzői A jövedelemközpontosító államakarat érvényesítésének alapvető jogi eszköze. Bevezető előadás, Pénzügyi jog 1.

4 Elméletek a pénzügyi jogról
Kontinentális elméletek (pl. német, francia, olasz) Az adójog a közigazgatási jog része. A) A pénzügyi jog és az adójog (adó-, illeték- és díjrendszerek joganyaga) elkülönítése. B) Egységes pénzügyi jog – általános és különös rész. Angolszász jogelmélet: költségvetési jog az alkotmányjogon belül; a költségvetésre vonatkozó végrehajtási szabályok a közigazgatási jogon belül. Jogforrások szerinti felosztás az Alkotmány szerepe; nemzeti pénzügyi jog és szerződéses pénzügyi jog (nemzetközi pénzügyi jog és szupranacionális pénzügyi jog). Bevezető előadás, Pénzügyi jog 1.

5 A pénzügyi jog és a pénzügyi rendszer
Kapcsolat: a pénzügyi jog a pénzügyi rendszert szabályozó közjogi normák összessége. A pénzügyi rendszer fogalma: pénzügyi mechanizmus; állami pénzügyi tevékenység színtere; pénzügyi alapok összefüggő rendszere; a vegyes gazdaság domináns alrendszere. A pénzügyi rendszer részei: közpénzügyi (fiskális); monetáris; pénzügyi piac. bemenet-kimenet / input-output elemzés A kettő között jelentős átfedések mutatkoznak (pl. MNB irányító szerepe). Bevezető előadás, Pénzügyi jog 1.

6 Bevezető előadás, Pénzügyi jog 1.
Nemzetgazdaság Bevezető előadás, Pénzügyi jog 1.

7 Gazdaságpolitika - pénzügyi politika
A politika részei. A gazdaságpolitika fogalma, részei, funkciója A gazdaságpolitika értelmezései „a politikának a gazdaságra való ráhatása”: mindaz, amit a politika tesz a gazdaságban; mindenféle, a gazdaság működését érintő kormányzati tevékenység; a makrogazdasági döntések köre: költségvetés alakítása, monetáris politika; „valóban politika a gazdaságban”. Példa: minimálbér-szabályozás Bevezető előadás, Pénzügyi jog 1.

8 Gazdaságpolitika - pénzügyi politika (2)
A pénzügyi politika fogalma, funkciója Fogalma: a politikai szférában az állampénzügyekre vonatkozó döntések (programok, irányelvek, koncepciók) összessége, amelyeket a demokratikus jogállamban többpárti akarat alakít ki alkotmányos keretek, illetőleg formák között. Kapcsolódási pontjai egyéb politikákkal (pl. szociálpolitika, kultúrpolitika, környezetvédelmi politika stb.) Céljai, eszközei Bevezető előadás, Pénzügyi jog 1.

9 Bevezető előadás, Pénzügyi jog 1.
Pénzügyi politika (2) Fejlődése (ld. Keynes) A pénzügyi politika részei adópolitika; fiskális irányzat; liberalizmus; intervencionizmus; totalitárius rendszerek; integrációs pénzügyi politika Fiskális politika Monetáris politika részpolitikái: költségvetés, adó, vám, illeték, szociális támogatások és állami transzferek; célja; eszközei. eszközei; központi irányítója: MNB. Bevezető előadás, Pénzügyi jog 1.

10 A magyar pénzügyi politika és jog helyzete
‘80-as évek végétől többpárti pénzügyi politika Alk. 19.§ → az Ogy. meghatározza az ország társadalmi-gazdasági tervét és dönt a Kormány gazdaságpolitikai programjáról. A pénzügyi politika centruma a költségvetési politika. A pénzügyi jog forrásai Alkotmány (keveset mond, nagyjából 3 szakasz); egyéb hazai jogszabályok (pl. Áht. – legstabilabb struktúra az államháztartás szervezete; uniós jogforrások (áfa irányelv, jövedéki adó stb.; az uniós adójog és a magyar adójog összefüggései). Bevezető előadás, Pénzügyi jog 1.

11 A magyar pénzügyi jog jellegzetességei
Politikafüggő; Mozaikszerű (a világ különböző jogrendszereiből emel át jogintézményeket); Túlelosztó (túlzottan redisztributív); Paternalista; Korrupt → Korrupció. Az adójog és adórendszer jellegzetességei: kiszámíthatatlan, instabil, egyenlőtlen, igazságtalan, munkajövedelmekre fókuszál, sok csatornán keresztül terhel, indokolatlanul magas terheket állapít meg, bonyolult. Bevezető előadás, Pénzügyi jog 1.


Letölteni ppt "Bevezető előadás, Pénzügyi jog 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések