Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bevezető előadás, Pénzügyi jog 1.1 Általános tudnivalók 1.A tanszék munkatársai 2.Vizsgakövetelmények  Tananyag: Pénzügyi jog I. (szerk.: Simon István),

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bevezető előadás, Pénzügyi jog 1.1 Általános tudnivalók 1.A tanszék munkatársai 2.Vizsgakövetelmények  Tananyag: Pénzügyi jog I. (szerk.: Simon István),"— Előadás másolata:

1 Bevezető előadás, Pénzügyi jog 1.1 Általános tudnivalók 1.A tanszék munkatársai 2.Vizsgakövetelmények  Tananyag: Pénzügyi jog I. (szerk.: Simon István), Osiris Kiadó, Budapest 2007; az előadások anyaga; vonatkozó hatályos jogszabályok.  Írásbeli kollokvium

2 Bevezető előadás, Pénzügyi jog 1.2 A pénzügyi jog 1.Fogalma  A közjog része; a közigazgatás részét képezte, de attól elválik.  Nem szűkíthető a tételes jogra (ld. pl. az adóhatóság működése során kikristályosodott elvek).  Az állam pénz- és vagyongazdálkodásának szabályrendszere.  Azoknak a jogszabályoknak a foglalata, amelyek a közjogi szervezetek anyagi eszközeinek meghatározása, megszerzése és felhasználása felől rendelkeznek (közpénzügyek),; tehát a közpénzügyi kötelezettség meghatározására, beszedésére és felhasználására vonatkozó jogi normák összessége, kiegészítve a hazai és külföldi pénzügyi jogtudományok, valamint a kapcsolódó joggyakorlat által meghatározott és kikristályosított elméleti és gyakorlati elvekkel.

3 Bevezető előadás, Pénzügyi jog 1.3 A pénzügyi jog (2)  Szakirodalmi funkciója: a gazdasági-pénzügyi politika megvalósítása érdekében a pénzügyi alaprendszer intézményein keresztül, ill. annak intézményeihez kapcsolódva pénzügyi viszonyokkal szabályozza a társadalmi össztermék (GDP) meghatározott részének centralizálását és elosztását az állam funkcióinak és feladatainak ellátása érdekében, szabályozza továbbá a gazdálkodó szervezetek pénzgazdálkodását, a monetáris és devizapolitika területeit, valamint meghatározott jogalanyok pénzügyi jogi kötelezettségeit. 2.Alapvető jellemzői  A jövedelemközpontosító államakarat érvényesítésének alapvető jogi eszköze.

4 Bevezető előadás, Pénzügyi jog 1.4 Elméletek a pénzügyi jogról I.Kontinentális elméletek (pl. német, francia, olasz) 1.Az adójog a közigazgatási jog része. 2.A) A pénzügyi jog és az adójog (adó-, illeték- és díjrendszerek joganyaga) elkülönítése. B) Egységes pénzügyi jog – általános és különös rész. II.Angolszász jogelmélet:  költségvetési jog az alkotmányjogon belül;  a költségvetésre vonatkozó végrehajtási szabályok a közigazgatási jogon belül. III.Jogforrások szerinti felosztás  az Alkotmány szerepe;  nemzeti pénzügyi jog és szerződéses pénzügyi jog (nemzetközi pénzügyi jog és szupranacionális pénzügyi jog).

5 Bevezető előadás, Pénzügyi jog 1.5 A pénzügyi jog és a pénzügyi rendszer 1.Kapcsolat: a pénzügyi jog a pénzügyi rendszert szabályozó közjogi normák összessége. 2.A pénzügyi rendszer fogalma:  pénzügyi mechanizmus;  állami pénzügyi tevékenység színtere;  pénzügyi alapok összefüggő rendszere;  a vegyes gazdaság domináns alrendszere. 3.A pénzügyi rendszer részei:  közpénzügyi (fiskális);  monetáris;  pénzügyi piac. A kettő között jelentős átfedések mutatkoznak (pl. MNB irányító szerepe). bemenet-kimenet / input-output elemzés

6 Bevezető előadás, Pénzügyi jog 1.6 Nemzetgazdaság Kormányzati szektor HáztartásokPénzpiac Tőkepiac Vállalati szektor Munkapiac

7 Bevezető előadás, Pénzügyi jog 1.7 Gazdaságpolitika - pénzügyi politika 1.A politika részei. A gazdaságpolitika fogalma, részei, funkciója 2.A gazdaságpolitika értelmezései  „a politikának a gazdaságra való ráhatása”: mindaz, amit a politika tesz a gazdaságban;  mindenféle, a gazdaság működését érintő kormányzati tevékenység;  a makrogazdasági döntések köre: költségvetés alakítása, monetáris politika;  „valóban politika a gazdaságban”. 3.Példa: minimálbér-szabályozás

8 Bevezető előadás, Pénzügyi jog 1.8 Gazdaságpolitika - pénzügyi politika (2) 4.A pénzügyi politika fogalma, funkciója  Fogalma: a politikai szférában az állampénzügyekre vonatkozó döntések (programok, irányelvek, koncepciók) összessége, amelyeket a demokratikus jogállamban többpárti akarat alakít ki alkotmányos keretek, illetőleg formák között.  Kapcsolódási pontjai egyéb politikákkal (pl. szociálpolitika, kultúrpolitika, környezetvédelmi politika stb.)  Céljai, eszközei

9 Bevezető előadás, Pénzügyi jog 1.9 Pénzügyi politika (2) 2.Fejlődése (ld. Keynes) 3.A pénzügyi politika részei  adópolitika;  fiskális irányzat;  liberalizmus;  intervencionizmus;  totalitárius rendszerek;  integrációs pénzügyi politika Fiskális politikaMonetáris politika  részpolitikái: költségvetés, adó, vám, illeték, szociális támogatások és állami transzferek;  célja;  eszközei.  célja;  eszközei;  központi irányítója: MNB.

10 Bevezető előadás, Pénzügyi jog 1.10 A magyar pénzügyi politika és jog helyzete 1.‘80-as évek végétől többpárti pénzügyi politika  Alk. 19.§ → az Ogy. meghatározza az ország társadalmi-gazdasági tervét és dönt a Kormány gazdaságpolitikai programjáról.  A pénzügyi politika centruma a költségvetési politika. 2.A pénzügyi jog forrásai  Alkotmány (keveset mond, nagyjából 3 szakasz);  egyéb hazai jogszabályok (pl. Áht. – legstabilabb struktúra az államháztartás szervezete;  uniós jogforrások (áfa irányelv, jövedéki adó stb.; az uniós adójog és a magyar adójog összefüggései).

11 Bevezető előadás, Pénzügyi jog 1.11 A magyar pénzügyi jog jellegzetességei  Politikafüggő;  Mozaikszerű (a világ különböző jogrendszereiből emel át jogintézményeket);  Túlelosztó (túlzottan redisztributív);  Paternalista;  Korrupt → Korrupció. Az adójog és adórendszer jellegzetességei: kiszámíthatatlan, instabil, egyenlőtlen, igazságtalan, munkajövedelmekre fókuszál, sok csatornán keresztül terhel, indokolatlanul magas terheket állapít meg, bonyolult.


Letölteni ppt "Bevezető előadás, Pénzügyi jog 1.1 Általános tudnivalók 1.A tanszék munkatársai 2.Vizsgakövetelmények  Tananyag: Pénzügyi jog I. (szerk.: Simon István),"

Hasonló előadás


Google Hirdetések