Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Jogviszony és jogi felelősség ME-ÁJK, Bevezetés az állam és jogtudományokba 7. előadás vázlata.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Jogviszony és jogi felelősség ME-ÁJK, Bevezetés az állam és jogtudományokba 7. előadás vázlata."— Előadás másolata:

1 Jogviszony és jogi felelősség ME-ÁJK, Bevezetés az állam és jogtudományokba 7. előadás vázlata

2 Alapvető fogalmak I. Cselekvés: az egyén a magatartásával szubjektív értelmet kapcsol össze II. Társadalmi cselekvés: a cselekvés szubjektív értelme szerint másokhoz igazodik III. Társadalmi viszony: két vagy több cselekvő magatartásának szubjektív értelme kölcsönösen egymásra vonatkozik IV. Jogviszony: jogilag szabályozott társadalmi viszony vagy társadalmi kapcsolat

3 Jogviszonyok osztályozási módjai 1. Jogágak szerint: polgári jogi, büntető jogi, közigazgatási jogi, stb. 2. Absztrakciós szint szerint: általános (jogintézmény) – konkrét (valós társadalmi viszony 3. Alanyok pozíciója szerint: szimmetrikus-aszimmetrikus 4. Szerkezete szerint: abszolút-relatív szerkezetű jogviszonyok

4 Jogi tények I. Definíció: olyan természeti jelenségek vagy emberi magatartások, melyek jogviszonyt hoznak létre, módosítanak vagy szüntetnek meg II. Típusa a) Természeti események és emberi magatartások b) Emberi magatartások: hivatalos aktusok és laikus cselekvések c) Laikus cselekvések: kötelező, tilos, megengedett (egyoldalú vagy többoldalú)

5 Jogviszonyok elemei - alanya a) Természetes személy vagy jogi személy (mesterséges jogalanyisággal felruházott személy vagy vagyonegyüttes b) Jogképesség: a természetes vagy jogi személy jogok és kötelezettségek alanya lehet. Jellemzői: teljes, abszolút, magzaté feltételes, jogi személyé természetéből fakadóan korlátozott c) Cselekvőképesség: valaki saját cselekedeteivel jogokat szerezhet vagy kötelezettségeket vállalhat. Típusai: 1. Teljes 2. Korlátozott 3. Cselekvőképtelen

6 Jogviszonyok elemei – tárgya és tartalma Jogviszonyok tárgya Közvetlen (kifejtendő magatartás vagy tartózkodás) Közvetett (amire a közvetlen irányul) Jogviszonyok tartalma A jogviszonyok alanyait megillető jogosultságok és az őket terhelő kötelezettségek összessége. Jogosultságok jellemzői: individuális, tulajdonszerű, kizárólagos, semleges

7 Felelősség és felelősségre vonás Def: Az egyén és a társadalom közötti normatív viszony, melynek során az egyéni magatartást a társadalmi mintákkal vetik össze. Jogi felelősség alapjai a) Szubjektív: az egyén felróható magatartása (mérsékelt determinizmus) b) Objektív: a magatartás objektív eredmény c) Normatív: a jogi norma

8 Jogi felelősség és felelősségi alakzatok Felelősség fajtái a) Telepítési módja szerint: individuális kollektív b) Tudattartalom szerint: objektív, szubjektív, veszélyes üzemi, stb. c) Normarendszer szerint Felelősségi alakzatok I. Polgári jogi: felróhatóság, veszélyes üzemi, objektív, másokért vállalt felelősség II. Büntetőjogi: vétkesség alapú a) Szándékos: egyenes vagy eshetőleges b) Gondatlan: tudatos vagy hanyag


Letölteni ppt "Jogviszony és jogi felelősség ME-ÁJK, Bevezetés az állam és jogtudományokba 7. előadás vázlata."

Hasonló előadás


Google Hirdetések