Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az e-portfólió használati köre

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az e-portfólió használati köre"— Előadás másolata:

1 Az e-portfólió használati köre
Fekete Gabriella tanár, közoktatási szakértő Márki Sándor Általános Iskola Kétegyháza

2 „Szubjektív” bevezető
Tapasztalat: 1982 óta a közoktatásban dolgozom: könyvtár, történelem, magyar nyelv és irodalom, pályaorientációs és pályatanácsadó tanár, tehetségfejlesztő tanár, szakvizsgázott pedagógus Általános iskola – tanár 4-8. osztály, pedagógiai intézet – pedagógiai előadó, általános iskola – tanár 5-7. osztály Közoktatási szakértő, tréner, mentor, szakértő, projektmenedzser (TÁMOP, TIOP)

3 A portfólió – az e-portfólió
Első tapasztalatok Tanítási gyakorlat: magyar nyelv és irodalom: portfólió a tanítási órákon – kötelező olvasmányok osztályfőnök: választott téma feldolgozása történelem: az év során kiválasztott téma/személy/esemény feldolgozása

4 A portfólió – az e-portfólió
Első tapasztalatok Továbbképzések: mint résztvevő – akkreditált továbbképzés – portfólió készítése és bemutatása mint tréner – akkreditált továbbképzés – portfólió készítése és bemutatása mint tréner – műhelymunka tartása a portfólióról Egyetemi hallgató: tehetségfejlesztő tanár – e-portfólió

5 A tanulói portfólió – a tanár szemszögéből
A célok kitűzése (ismeret, képesség- és készségfejlesztés) A dokumentumok típusainak, az értékelési szempontoknak, önértékelő íveknek, az időbeosztásnak, a tanulási környezetnek, az értékelés és a visszacsatolás módjának megtervezése

6 A tanulói portfólió – a tanár szemszögéből
3. A tanulók előkészítése a munkára: a folyamat ismertetése példákkal, a célok és követelmények közzététele, a határidők tudatosítása 4. A folyamatos „gondozás” 5. Értékelés a közzétett szempontok alapján, visszacsatolás, tervezés (új célok, tanulási stratégiák)

7 A tanulói portfólió – a tanuló szemszögéből
A portfólió fogalmának és a készítés folyamatának megismerése A céloknak, a választható és önálló dokumentumtípusoknak, azok számának, az értékelés szempontjainak a megismerése Egyéni tervezés Anyaggyűjtés, -készítés

8 A tanulói portfólió – a tanuló szemszögéből
5. Konzultáció – tanárral, tanulótársakkal, szülőkkel 6. A legjobbnak ítélt, beadásra szánt munkák, mintadarabok kiválasztása 7. Szerkesztés 8. A tanulási folyamatra és a dokumentáció válogatására reflektáló összegző, önértékelő esszé megírása 9. Irányadás

9 Fontos! Minden esetben célja: az egyéni fejlődés támogatása
előre tisztázni a tartalmi elvárásokat, határidőket, az értékelés szempontjait/kritériumait lehetőség az egyeztetésre, a megbeszélésre, a korrekcióra a portfólió bemutatásakor megfelelő nyilvánosság visszajelzés

10 Az e-portfólió mint munkaportfólió
A tanári pálya eseményeinek folyamatos rögzítése – munkanapló Célja az egyéni fejlődés támogatása Szakmai tapasztalat – metakogníció (tudatosítás, átgondolás, rögzítés) Egyedi, sajátos, nincs központilag meghatározva a tartalma Minden, a pedagógiai munkával összefüggő elem, elemzések, értékelés

11 Hasznosítása a pedagógusok mindennapi munkájában
Tanítási gyakorlat Célja: egyéni képességek fejlesztése, motiválás, metakogníció Életkori sajátosságok, érdeklődés figyelembe vétele Kritériumok, indikátorok meghatározása

12 Hasznosítása a pedagógusok mindennapi munkájában
Saját szakmai fejlődés nyomon követése Önértékelés, önreflexió, énkép alakítása Metakogníció, kritikai gondolkodás fejlesztése Szakmai tudatosság fejlesztése Pedagógiai kompetenciák fejlettségének nyomon követése (képesség, ismeret, attitűd)

13 Technikák, eljárások, módszerek
írás saját magunk számára belső hangok egy témáról különböző szerepekben gondolkodástérkép jelentés írása különböző források alapján kettéosztott napló kilépőkártya az utolsó szó joga T-táblázat TTM – Tudom! Tudni akarom! Megtanulom!

14 Technikák, eljárások, módszerek
fogalom- vagy szemponttáblázat ismertetés (szakirodalom: könyv, cikk, film) esszé írása esetelemzés, konfliktuselemzés beszámolók (pl. képzés, évi munka) eseménynaptár jegyzőkönyv, feljegyzés interjúk a tanév legjei

15 Felhasznált irodalom Kotschy Beáta szerk. (2011): A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei - Eger, EKF. Kotschy Beáta (2012): A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési folyamatában - Utolsó letöltés: május 20. Falus Iván (2006): A tanári tevékenység és a pedagógusképzés új útjai. Gondolat Kiadó, Budapest Falus Iván−Kimmel Magdolna (2003): A portfólió. Gondolat Kiadói Kör, Budapest. Kimmel Magdolna (2007): Az e-portfólió science fiction vagy realitás? - Pedagógusképzés, 4.sz.5-22. Szivák Judit (2010): A reflektív gondolkodás fejlesztése . Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Pethőné Nagy Csilla (2005): Módszertani kézikönyv. Korona Kiadó, Budapest

16 „…mindenki a maga módján látja a világot, a maga módján éli meg nehézségeit és a sikereit. Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel.” (Paulo Coelho)

17 Köszönöm a figyelmet! Fekete Gabriella Márki Sándor Általános Iskola Kétegyháza


Letölteni ppt "Az e-portfólió használati köre"

Hasonló előadás


Google Hirdetések