Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ"— Előadás másolata:

1 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
szerepe a művészeti nevelésben Török Szabolcs, főosztályvezető Köznevelés-igazgatási Főosztály

2 A KLIK szervezete Központi hivatal, elnök vezeti Tankerületek
munkáltatói jogok szakmai irányítási, fenntartói feladatok (szakterületenkénti elnökhelyettesek szükségesek: pl. szakképzés, valamint a megyei szint megerősítése a koordinációban) működtetői feladatok Tankerületek 198 tankerület, élükön tankerületi igazgatók (járási illetékességgel), melyből: 19 megyeközponti tankerület (szakképzés, szakszolgálat, szakmai szolgáltatás, kollégium) Köznevelési intézmények Intézményvezetők Pedagógusok, oktatást segítők

3 Az intézményhálózat A KLIK fenntartásában: 2480 székhelyintézmény
Mindösszesen: 5975 feladatellátási hely Ebből alapfokú művészeti iskola: 449 székhelyintézmény 1875 feladatellátási hely Művészeti szakközépiskolák száma: 73 székhelyintézmény

4 AMI-k megoszlása fenntartók szerint

5 Nem a KLIK által fenntartott AMI-k megoszlása művészeti áganként

6 a KLIK által fenntartott AMI-k megoszlása művészeti áganként

7 Alapfokú művészetoktatás megyénkénti bontásban

8 Művészeti szakközépiskolák

9 Új helyzet a szabályozásban
a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv. teljes hatályba lépése újonnan bevezetett elem általános iskolákban, hogy a foglalkozások legalább 16 óráig tartanak, továbbá 17 óráig gondoskodni kell a tanulók felügyeletéről {Nkt.27.§ (2)} alapító okirat helyett szakmai alapdokumentum

10 Az intézményvezető Felel:
az intézmények jogszerű és szakszerű működéséért, a pedagógiai program teljesítéséért, a pedagógiai-szakmai munka megszervezéséért, eredményességéért, az iskolai dokumentumokért.

11 Fenntartói feladatok minőségi oktatás megteremtése az emberi erőforrások hatékony összpontosításával; megtalálni a legjobb és legcélravezetőbb eljárásokat, módszereket az új szabályzók közepette; méltányosság, egyenlő esély a tanulásra az iskola minden tanulója esetében; egész napos iskolai benntartózkodás megszervezése; pedagógusok új munkarendjének kialakítása, nyilvántartása;

12 Jövőképünk hatékonyabb, átláthatóbb és tervezhetőbb köznevelési rendszer kialakítása, működtetése a szakos ellátottság biztosítása, továbbképzések szervezése infrastrukturális fejlesztés a gyermekek képességeinek kibontakoztatása érdekében az oktatás eredményességének javítása, az esélyegyenlőtlenségek csökkentése, az egyes szegregációs mechanizmusok hatásainak mérséklése

13 Az előttünk álló feladatok
eszközjegyzék: hangszerállomány felmérése országos adatbank létrehozása a megfelelő végzettségek biztosítása a tanári hiányszakok reális igényfelmérése képzési, továbbképzési igények vizsgálata művészeti áganként, tanszakokként képzési lehetőségek kiterjesztése elsősorban a hiányszakok tekintetében helyettesítési rendszer kidolgozása térítési és tandíjak szabályozása együttműködés a nem állami fenntartásban működő művészeti iskolákkal- esélyegyenlőség biztosítása

14 AMI-kat érintő átszervezések
Háttér: 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet (7.§) „A KLIK javaslatot tesz köznevelési intézmény létesítésére, átszervezésére, megszüntetésére, tevékenységi körének módosítására irányuló döntés meghozatalára, közreműködik a döntés előkészítésében…” A 2013/ tanévet érintő intézményi átszervezések: Alapfeladat törlése Tagintézmény/intézményegység megszüntetése - beolvadása tiszta profilú AMI-ba Új telephely létesítése Új tanszak indítása Változás! 2014. január 1-től valamennyi átszervezés májusi határidejű! (Nkt. 84.§)

15 Megoldott feladatok továbbfoglalkoztatási kérelmek; 1599/2013. (IX. 3.) Korm. határozat – megbízási szerződések kormányhivatal 1 esetben hozott határozatot nem állami fenntartású művészeti iskola törléséről, és jelölt ki állami fenntartású művészeti iskolát - KLIK megszervezte, és biztosította a személyi, tárgyi feltételeket a tanulók állami intézményekben történő elhelyezéséről művészeti munkacsoport létrehozása: fenntartói oldal képviselői + intézményvezetők + szakértők részvételével

16 „Ne várjunk mindent az iskolától.
Az iskola nem taníthat meg mindenre, ami az élethez szükséges. Lássunk magunk is a dologhoz!” (Kodály Zoltán)


Letölteni ppt "A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ"

Hasonló előadás


Google Hirdetések