Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ  szerepe a művészeti nevelésben  Török Szabolcs, főosztályvezető  Köznevelés-igazgatási Főosztály.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: " A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ  szerepe a művészeti nevelésben  Török Szabolcs, főosztályvezető  Köznevelés-igazgatási Főosztály."— Előadás másolata:

1  A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ  szerepe a művészeti nevelésben  Török Szabolcs, főosztályvezető  Köznevelés-igazgatási Főosztály

2 A KLIK szervezete  Központi hivatal, elnök vezeti  munkáltatói jogok  szakmai irányítási, fenntartói feladatok (szakterületenkénti elnökhelyettesek szükségesek: pl. szakképzés, valamint a megyei szint megerősítése a koordinációban)  működtetői feladatok Tankerületek  198 tankerület, élükön tankerületi igazgatók (járási illetékességgel), melyből:  19 megyeközponti tankerület (szakképzés, szakszolgálat, szakmai szolgáltatás, kollégium) Köznevelési intézmények  Intézményvezetők  Pedagógusok, oktatást segítők

3 A KLIK fenntartásában:  2480 székhelyintézmény  Mindösszesen: 5975 feladatellátási hely Ebből alapfokú művészeti iskola:  449 székhelyintézmény  1875 feladatellátási hely Művészeti szakközépiskolák száma:  73 székhelyintézmény Az intézményhálózat

4 AMI-k megoszlása fenntartók szerint

5 Nem a KLIK által fenntartott AMI-k megoszlása művészeti áganként

6 a KLIK által fenntartott AMI-k megoszlása művészeti áganként

7 Alapfokú művészetoktatás megyénkénti bontásban

8 Művészeti szakközépiskolák

9 Új helyzet a szabályozásban a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. teljes hatályba lépése újonnan bevezetett elem általános iskolákban, hogy a foglalkozások legalább 16 óráig tartanak, továbbá 17 óráig gondoskodni kell a tanulók felügyeletéről {Nkt.27.§ (2)} alapító okirat helyett szakmai alapdokumentum

10 Az intézményvezető Felel: az intézmények jogszerű és szakszerű működéséért, a pedagógiai program teljesítéséért, a pedagógiai-szakmai munka megszervezéséért, eredményességéért, az iskolai dokumentumokért.

11 minőségi oktatás megteremtése az emberi erőforrások hatékony összpontosításával; megtalálni a legjobb és legcélravezetőbb eljárásokat, módszereket az új szabályzók közepette; méltányosság, egyenlő esély a tanulásra az iskola minden tanulója esetében; egész napos iskolai benntartózkodás megszervezése; pedagógusok új munkarendjének kialakítása, nyilvántartása; Fenntartói feladatok

12 Jövőképünk hatékonyabb, átláthatóbb és tervezhetőbb köznevelési rendszer kialakítása, működtetése a szakos ellátottság biztosítása, továbbképzések szervezése infrastrukturális fejlesztés a gyermekek képességeinek kibontakoztatása érdekében az oktatás eredményességének javítása, az esélyegyenlőtlenségek csökkentése, az egyes szegregációs mechanizmusok hatásainak mérséklése

13 Az előttünk álló feladatok eszközjegyzék: hangszerállomány felmérése országos adatbank létrehozása a megfelelő végzettségek biztosítása a tanári hiányszakok reális igényfelmérése képzési, továbbképzési igények vizsgálata művészeti áganként, tanszakokként képzési lehetőségek kiterjesztése elsősorban a hiányszakok tekintetében helyettesítési rendszer kidolgozása térítési és tandíjak szabályozása együttműködés a nem állami fenntartásban működő művészeti iskolákkal- esélyegyenlőség biztosítása

14 AMI-kat érintő átszervezések Háttér: 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet (7.§) „A KLIK javaslatot tesz köznevelési intézmény létesítésére, átszervezésére, megszüntetésére, tevékenységi körének módosítására irányuló döntés meghozatalára, közreműködik a döntés előkészítésében…” A 2013/2014. tanévet érintő intézményi átszervezések: Alapfeladat törlése Tagintézmény/intézményegység megszüntetése - beolvadása tiszta profilú AMI-ba Új telephely létesítése Új tanszak indítása Változás! 2014. január 1-től valamennyi átszervezés májusi határidejű! (Nkt. 84.§)

15 Megoldott feladatok továbbfoglalkoztatási kérelmek; 1599/2013. (IX. 3.) Korm. határozat – megbízási szerződések kormányhivatal 1 esetben hozott határozatot nem állami fenntartású művészeti iskola törléséről, és jelölt ki állami fenntartású művészeti iskolát - KLIK megszervezte, és biztosította a személyi, tárgyi feltételeket a tanulók állami intézményekben történő elhelyezéséről művészeti munkacsoport létrehozása: fenntartói oldal képviselői + intézményvezetők + szakértők részvételével

16 „Ne várjunk mindent az iskolától. Az iskola nem taníthat meg mindenre, ami az élethez szükséges. Lássunk magunk is a dologhoz!” (Kodály Zoltán)


Letölteni ppt " A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ  szerepe a művészeti nevelésben  Török Szabolcs, főosztályvezető  Köznevelés-igazgatási Főosztály."

Hasonló előadás


Google Hirdetések