Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei köznevelés-fejlesztési terv 2013. 2014. Előadó: Társy József főosztályvezető és.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei köznevelés-fejlesztési terv 2013. 2014. Előadó: Társy József főosztályvezető és."— Előadás másolata:

1 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei köznevelés-fejlesztési terv 2013. 2014. Előadó: Társy József főosztályvezető és kabinetfőnök Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály Miskolc, Tanévnyitó konferencia 2013/2014-es tanév

2 A KÖZNEVELÉS - FEJLESZTÉSI TERV ( A TOVÁBBIAKBAN : TERV ) KIDOLGOZÁSÁNAK CÉLJAI A rendelkezésre álló adattartalmak felhasználásával, releváns adatbázis létrehozása a megyei köznevelési feladatellátás mutatóiról A hatályos jogszabályoknak történő megfelelés A teljes intézményfenntartói kör kapacitásának vizsgálata Fejlesztési aktivitások megfogalmazása Fundamentum, a későbbi oktatáspolitikai döntések meghatározásához Miskolc, Tanévnyitó konferencia 2013/2014-es tanév

3 A T ERV ELKÉSZÍTÉSÉNEK FOLYAMATÁRÓL A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 75.§ (1) bekezdése szerint, a Terv a kormányhivatalok közreműködésével készült A koncepció és a szerkezet véglegesítése (a Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Kormányhivatal konkrét javaslatokat tett) A helyzetelemzés kimunkálása és megküldése az Oktatási Hivatalnak A megkapott adattáblák feltöltése, elemzése, illetve továbbítása A projekt keretében alkalmazott megyei szakértők (1+2 fő) bekapcsolása Elemzések elkészítése Miskolc, Tanévnyitó konferencia 2013/2014-es tanév

4 A T ERV ELKÉSZÍTÉSÉNEK FOLYAMATÁRÓL A kívánatos fejlesztési lehetőségek bemutatása Folyamatos kiegészítések és javítások szakértői vélemény szerinti átvezetése Vezetői összefoglaló elkészítése A munkaanyag társadalmi véleményeztetése - személyes egyeztetés a Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottsággal, valamint a tankerületi igazgatókkal - elektronikus véleményeztetés a fenntartókkal, és a köznevelési intézményekkel Miskolc, Tanévnyitó konferencia 2013/2014-es tanév

5 A T ERV FELÉPÍTÉSE 1. A megye szerkezetének, jellemzőinek bemutatása - földrajzi helyzet, településszerkezet - gazdasági, infrastrukturális, közlekedési és társadalmi helyzet - demográfiai mutatók, tendenciák 2. A megye köznevelési intézményszerkezetének jellemzői - önkormányzati szintű feladatellátás - tankerületi szintű feladatellátás - megyei szintű feladatellátás - a tankerületek rendelkezésére álló humán erőforrások és infrastrukturális jellemzők Miskolc, Tanévnyitó konferencia 2013/2014-es tanév

6 A T ERV FELÉPÍTÉSE 3. Javaslat a köznevelési feladatellátás átszervezése a 2013. évben - a megye tankerületének javasolt intézményszerkezete - a megyeközponti tankerület javasolt intézményszerkezete (a megyei szinten szervezett feladatellátás) - humánerőforrás - infrastruktúra - esélyegyenlőségi terv 4. 2014. ? lásd az utolsó diaképet 5. Mellékletek Megjegyzés: a „nyilvánvaló” változtatások bemutatása mellett, indokolt a későbbiekben kiegészíteni az elemzést oktatásgazdasági, hatékonysági és minőségi elemekkel Miskolc, Tanévnyitó konferencia 2013/2014-es tanév

7 R ÖVID ÁTTEKINTÉS A HELYZETELEMZÉSRŐL (1. RÉSZ ) Aprófalvas településszerkezet, melynek következtében a lakosság jelentős hányada kistelepüléseken él Miskolc, mint szubregionális központ túlsúlya Kedvezőtlen gazdasági és társadalmi folyamatok Lakónépesség csökkenése Miskolc, Tanévnyitó konferencia 2013/2014-es tanév

8 R ÖVID ÁTTEKINTÉS A KÖZNEVELÉSI FELADATELLÁTÁS ELEMZÉSÉRŐL (2. RÉSZ ) Az óvodai férőhelyek és az ellátottak száma összességében közel azonos A megyében igen magas a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma Kihasználatlan állami kapacitások az alapfokú művészetoktatás területén Miskolc, Tanévnyitó konferencia 2013/2014-es tanév

9 R ÖVID ÁTTEKINTÉS A KÖZNEVELÉSI FELADATELLÁTÁS ELEMZÉSÉRŐL (2. RÉSZ ) A középiskolai kapacitások meghaladják a tényleges tanulói létszámokat Szakiskolában a nemzetgazdasági célkitűzések figyelembevételével, a beiskolázott tanulói létszám alacsony A kollégiumi kapacitás meghaladja ugyan a tényleges szükségletet, azonban az épületek állapota és felszereltsége nem megfelelő Miskolc, Tanévnyitó konferencia 2013/2014-es tanév

10 R ÖVID ÁTTEKINTÉS A FEJLESZTÉSI AKTIVITÁSOKRÓL (3. RÉSZ ) A meglévő óvodai férőhelyek fenntartása mellett, bővítésük nem indokolt Szükséges az alsó tagozatos általános iskolai oktatás megszervezése, több településen a demográfiai mutatók alapján A kihasználtsági indikátorok javítása, a művészetoktatás területén A gimnáziumi férőhelyek csökkentése Miskolc, Tanévnyitó konferencia 2013/2014-es tanév

11 R ÖVID ÁTTEKINTÉS A FEJLESZTÉSI AKTIVITÁSOKRÓL (3. RÉSZ ) Szakiskolai férőhelyek számának növelése, a beiskolázandó teljes létszám 30%-os mértékéig Kollégiumok esetében, kapacitásra vonatkozó fejlesztési javaslat nem indokolt, azonban javasolt a fenntartók eredményesebb koordinációja TISZK? Miskolc, Tanévnyitó konferencia 2013/2014-es tanév

12 J ELENLEGI MUNKAFÁZIS 1. Pilot (három kiválasztott tankerületben Helyszíni adatfelvétel, illetve meglévő adatok ellenőrzése Annak tesztelése, hogy milyen adat honnan szerezhető be Az adatok alapján javaslat az adatkörök véglegesítésére Az indikátorszámítás kipróbálása 2. Az optimalizációs tervező-eszközök fejlesztése Igények felmérése Specifikáció elkészítése Adatgyűjtési és adatfeldolgozási módszertan kimunkálása Együttműködés! (KLIK?, Önkormányzatok?, Magán, egyházi fenntartók?) Miskolc, Tanévnyitó konferencia 2013/2014-es tanév

13 Feladat: A 2013. évi Terv felülvizsgálata megalapozott oktatásszakmai döntések előkészítése Oktatásgazdasági Mérések, vizsgák, ellenőrzések Minőségi Eredményesség HatékonyságMéltányosság Miskolc, Tanévnyitó konferencia 2013/2014-es tanév Indikátor kiegészítések ELEMEKELEMEK

14 FIGYELMÜKET KÖSZÖNÖM! Miskolc, Tanévnyitó konferencia 2013/2014-es tanév

15 ELÉRHETŐSÉGEK Cím: 3530 Miskolc, Csizmadia köz 1. Levelezési cím:3501 Miskolc, PF: 697 Telefon:(46) 514-630; (20) 333-5805; Fax:(46) 514-751 E-mail:tarsy.jozsef@borsod.gov.hutarsy.jozsef@borsod.gov.hu Honlap:www.kormanyhivatal.huwww.kormanyhivatal.hu Miskolc, Tanévnyitó konferencia 2013/2014-es tanév


Letölteni ppt "BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei köznevelés-fejlesztési terv 2013. 2014. Előadó: Társy József főosztályvezető és."

Hasonló előadás


Google Hirdetések