Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP – Helyi oktatásirányítás fejlesztése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP – Helyi oktatásirányítás fejlesztése"— Előadás másolata:

1 TÁMOP 3.1.10 – Helyi oktatásirányítás fejlesztése

2 A minőségi oktatáshoz történő hozzáférés feltételeinek javítása és a területi különbségek mérséklése.

3 Uniós fejlesztési programok
A Tanács 1083/2006/EK rendelete ( július 11.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (29) Valós gazdasági hatás elérése céljából, e rendelet előírásainak értelmében a strukturális alapok nem helyettesíthetik a tagállamok közkiadásait.

4 Projektfeladatok A köznevelési intézmények komplex helyzetfelmérése, helyzetelemzés, javaslatok megfogalmazása az optimális köznevelési intézményszerkezet kialakítására Az intézményrendszer átszervezési, átalakítási folyamatának szakmai támogatása, a megvalósult átszervezés hatásainak elemzése A kormányhivatalok és a köznevelési intézmények fenntartói feladatait ellátó állami intézmény(ek) felkészítése a szakmai és a fenntartói feladatok ellátására

5 A projekt elvárt eredményei
A helyi oktatásirányítás fejlesztése” című kiemelt projekt célkitűzései évtizedes hiányokat pótol a magyar köznevelés területén. Az intézményfenntartók számára olyan adatok biztosítása, amelyek alapján döntéseket tud hozni. A projekt eredményeként hatékonyabb, egyenlőbb esélyeket biztosító, méltányosabb és gazdaságosabb köznevelési rendszer alakulhat ki. A projekt célja a magyar köznevelési rendszer minőségének – hatékonysági, eredményességi és méltányossági mutatóinak – javítása: a köznevelési rendszer szerkezetének, irányítási modelljének és finanszírozásának átalakításával.

6 Honnan, hová? Tervezési felhívás megjelenése, szakmai előkészítés.
Tervezési felhívás megjelenése, szakmai előkészítés. Az előkészítés szakaszában forrás hiányában korlátozott mozgástér. A projektjavaslat benyújtásra került. (MVT, PAD, GANTT) Apró hiánypótlások, tisztázó kérdések. Július 4. Kormány-döntés Támogatási szerződés előkészítése. Projekt „hivatalos” megkezdése.

7 A projekt célértékei: Mutató neve Vállalt célérték
Elektronikus adatszolgáltatásra felkészített intézmények aránya 100 % Az komplex helyzetfelmérésen átesett köznevelési intézmények aránya A szakmai fenntartói feladatokra felkészített szakemberek száma 240 fő A projekt által támogatott ellenőrzések száma 1 000 A projekt által kidolgozott ellenőrzési protokollt alkalmazó intézmények száma 21 A közösségi oldal regisztrált felhasználóinak száma

8 Első felvonás Szünet Második felvonás
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és a Megyei Köznevelés-fejlesztési tervek I Szünet Adatok, elemzések, képzések, felkészítések Második felvonás Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és a Megyei Köznevelés-fejlesztési tervek II.

9 Első felvonás

10 KLIK & MFT – Első felvonás
„Az oktatásért felelős miniszter a köznevelési feladatok megszervezéséhez szükséges döntése előkészítése céljából a hivatal előterjesztése alapján, a kormányhivatalok közreműködésével, valamint a helyi önkormányzatok véleményének kikérésével és közreműködésével megyei szintű bontásban feladat ellátási , intézményműködtetési és köznevelés-fejlesztési tervet készít, amelynek része a megyei szakképzési terv.” [Nktv. 75.§ (1)] „A köznevelés-fejlesztési tervet oly módon kell elkészíteni, hogy meg lehessen állapítani, milyen módon tesz eleget a közneveléssel összefüggő feladat ellátási kötelezettségének a települési önkormányzat, az állami intézmény-fenntartó központ.” [Nktv. Vhr. 21. § (3)]

11 KLIK & MFT – Első felvonás
Oktatási Hivatal – Tanügyigazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Oktatási Hivatal Projektigazgatóság TÁMOP kiemelt projekt Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet KLIK központja és tankerületi egységei Megyei Kormányhivatalok Köznevelési intézmények Nem állami köznevelési intézményfenntartók Külső szolgáltatók, szakemberek

12 2013. évi fejlesztési terv 2014. évi fejlesztése
Koncepció 2013 2014 Cél Jogszabályi megfelelés biztosítása a szeptember 1-jén hatályos vagy hatályba lépő jogszabályok érvényesítése A köznevelési rendszer minőségének javítása A területi alapú különbségek lényeges mérséklése Ellátási hiány megszüntetése Eszköz Központi adatok alapján Minimális átszervezési javaslat Minőséget leíró indikátorok Tankerületi feladatellátás tervezéséhez szoftver támogatás kialakítása A tervezéshez szükséges adatok, információk rendszerbe-illesztése és a megyei, járási szintű, új tervezési elvekhez történő felhasználása. A magyar köznevelési reformkoncepció egyik kiemelt célkitűzése a minőségi oktatáshoz való hozzáférés feltételeinek az érdemi javítása. E cél eléréséhez elengedhetetlen az oktatás eredményességében az intézmények között mutatkozó nemzetközi összehasonlításban is kirívó léptékű területi alapú különbségek lényeges mérséklése A tervezéshez szükséges adatok, információk rendszerbe-illesztése és a megyei, járási szintű, új tervezési elvekhez és az új feladat ellátási szerkezethez történő felhasználása.

13 KLIK & MFT – Első felvonás
Egységes módszer Egységes adatkörrel, Egységes szerkezet, Közepesen egységes megállapításokkal 2013 január 1. KLIK 2013 április 30 MFT

14 Komárom-Esztergom megye

15 KLIK & MFT – Első felvonás
A megyében 57 településen 63 intézményben 166 feladatellátási helyen folyik óvodai nevelés. Az intézményekben férőhely biztosított, melyen a nevelési évben gyermek részesül óvodai ellátásban. Ez 90,02%-os kihasználtságot mutat. A megye 3 településén nem működik óvoda, közülük 2 települési önkormányzat szerződés útján látja el a feladatot. A települések közül 3 a demográfiai adatok alapján a szülők kérésére indokolt lehet az óvodai feladatellátás megszervezése. A megye 42 településén az óvodai férőhelyek középtávon biztosítják a feladatellátást. A megye 8 településén a férőhelyek száma és a középtávú demográfiai mutatók szerint folyamatosan figyelemmel kell kísérni a feladatellátás biztosítását, szükség esetén javaslattétel a szükséges kapacitás-bővítésre.

16 KLIK & MFT – Első felvonás Precíz helyzetkép a KLIK indulását követően
Rendelkezésre álló adatok egy része nem azonos szerkezetű. Ennyi szereplő összehangolása szinte lehetetlen feladat Kézzel nem megy. Számítógéppel támogatott megoldásra van szükség. Ugyanazon adatokból többféle következtetés is levonható. Precíz mutatókkal sok minden leírható lenne, hiszen az adatok rendelkezésre állnak Precíz helyzetkép a KLIK indulását követően

17 a két felvonás között a szünetben

18 KLIK & MFT – a szünetben Rendelkezésre álló adatok egy része nem azonos szerkezetű. Ennyi szereplő összehangolása szinte lehetetlen feladat Kézzel nem megy. Számítógéppel támogatott megoldásra van szükség. Precíz mutatókkal sok minden leírható lenne, hiszen az adatok rendelkezésre állnak Ugyanazon adatokból többféle következtetés is levonható.

19 KLIK & MFT – a szünetben Rendelkezésre álló adatok egy része nem azonos szerkezetű. Ennyi szereplő összehangolása szinte lehetetlen feladat Kézzel nem megy. Számítógéppel támogatott megoldásra van szükség. Precíz mutatókkal sok minden leírható lenne, hiszen az adatok rendelkezésre állnak Ugyanazon adatokból többféle következtetés is levonható.

20 KLIK & MFT – a szünetben KIR-STAT 2013 összekapcsolása a Köznevelési Intézménytörzzsel KIR-INT törzs felépítése: – Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat, Óvodák és Általános Iskolák Igazgatósága 001 – Petőfi Sándor Általános Iskola – Szeged, Fő u. 34. 20 – Általános iskola 002 – Petőfi Sándor Általános Iskola Telephelye – Szeged, Fő u. 38. KIR-STAT törzs jelenlegi felépítése: 1 – Petőfi Sándor Általános Iskola – Szeged, Fő u. 34. (és Fő u. 38.) – 2-Általános iskolai feladata 2 – Kossuth Lajos Általános Iskola – Szeged, Kis u. 2. – 2-Általános iskolai feladata 3 – Micimackó Óvoda – Szeged, Virág u. 9. – 1-Óvodai feladata

21 KLIK & MFT – a szünetben Rendelkezésre álló adatok egy része nem azonos szerkezetű. Ennyi szereplő összehangolása szinte lehetetlen feladat Kézzel nem megy. Számítógéppel támogatott megoldásra van szükség. Precíz mutatókkal sok minden leírható lenne, hiszen az adatok rendelkezésre állnak Ugyanazon adatokból többféle következtetés is levonható.

22 Kb. 2 000 millió gigabájt tudományos adat létezik
Galilei 3 byte / nap Adattermelés jellemzői Kb millió gigabájt tudományos adat létezik Oktatási Hivatal elemi adat a köznevelésben

23 Köznevelés-fejlesztési terv készítő és döntéstámogató szoftver
Adatgyűjtő modul Az átemelt adatok valódiságának, minőségének ellenőrzéséhez, illetve a hiányzó adatok pótlásához funkciókat ad a jogosultsággal bíró felhasználóknak. Központi adattároló modul A projekt során begyűjtött, bekért adatokat, számítások eredményeit tárolja, és kiszolgálja adattal a rendszer többi részét. Térinformatikai megjelenítő modul (IVIO) Lehetőséget biztosít egyszerűsített átszervezési műveletek virtuális elvégzésére és a hatások tanulmányozására. MFT JET modul (MFT Javaslat Előállítás Támogató) A modul célja, hogy az adatgyűjtő és optimalizáló modulok használata során létrejövő eredményeket magába foglaló tankerületi köznevelés-fejlesztési javaslatok, majd az ezekből összeálló Megyei Köznevelés-fejlesztési Terv javaslat előállítását támogassa. Riportok modul Grafikus és táblázatos kimutatások elkészítésének támogatása.

24

25 KLIK & MFT – szoftveres támogatás

26 KLIK & MFT – szoftveres támogatás

27 KLIK & MFT – szoftveres támogatás

28 KLIK & MFT – szoftveres támogatás

29 KLIK & MFT – Első felvonás
Rendelkezésre álló adatok egy része nem azonos szerkezetű. Ennyi szereplő összehangolása szinte lehetetlen feladat Kézzel nem megy. Számítógéppel támogatott megoldásra van szükség. Precíz mutatókkal sok minden leírható lenne, hiszen az adatok rendelkezésre állnak Ugyanazon adatokból többféle következtetés is levonható.

30 A Pilot 2013 negyedik negyedévben 3 tankerületben kipróbálásra került:
A feladatellátás tervezéséhez szükséges adatgyűjtés Indikátorok meghatározása, számítása Módszertan kialakítása Tankerületek – tapasztalatok Az adatok többsége az intézményekben rendelkezésre áll. Az intézményvezető elkötelezettségén múlik az adatok minősége és mennyisége. Legnagyobb időráfordítást az óraszámokra, valamint és az épületre vonatkozó adatok kigyűjtése vette igénybe. Intézményadminisztrációs szoftverek nem tartalmaznak adatokat – kézi gyűjtés szükséges ott ahol nem töltik a szoftvert adatokkal. 10 – 14 nap alatt a szükséges adatok az intézmény részéről megadhatók. A legtöbb problémát a működési költségekhez tartozó és a felvételikhez kapcsolódó adatok jelentették.

31 A Pilot – mutatói, indikátorai
Ellátottak, és az őket érintő, rájuk vonatkozó nevelési, fejlesztési tevékenység és minőségi mutatói Feladatellátáshoz szükséges infrastruktúra, eszközellátottság mennyiségi és minőségi mutatói Fenntartáshoz, működéshez, szakmai feladatellátáshoz rendelt kapacitás-kihasználtság és költségmutatók Köznevelési humánerőforrás ellátottsági és szakmai nívó szintjének mutatói

32

33 A Pilot – mutatói, indikátorai
Ellátottak, és az őket érintő, rájuk vonatkozó nevelési, fejlesztési tevékenység és minőségi mutatói 51 Feladatellátáshoz szükséges infrastruktúra, eszközellátottság mennyiségi és minőségi mutatói 7 Fenntartáshoz, működéshez, szakmai feladatellátáshoz rendelt kapacitás-kihasználtság és költségmutatók 11 Köznevelési humánerőforrás ellátottsági és szakmai nívó szintjének mutatói 13

34 A Pilot – mutatói, indikátorai
folyamatosan fejlődik, lefedi a még hiányzó területeket, egyre megbízhatóbbá, érvényesebbé válik, rendszerré formálódik. Az új indikátorrendszer tesztelésen (pilot) kell átessen és a bevezetést követően folyamatosan mérni, figyelni kell.

35 A Pilot – mutatói, indikátorai
Hosszabb távon az indikátorrendszer elemszáma csökkenthető. Ez nem kötelező, de lehetséges lépés, amely a rendszer áttekinthetőséget és a használhatóságot szolgálja. A megmaradó jól működő, informatív indikátoroknak a rendszerből elhagyott indikátorok nélkül is képesnek kell lenniük a szükséges információk biztosítására.

36 KLIK & MFT – Első felvonás
Rendelkezésre álló adatok egy része nem azonos szerkezetű. Ennyi szereplő összehangolása szinte lehetetlen feladat Kézzel nem megy. Számítógéppel támogatott megoldásra van szükség. Precíz mutatókkal sok minden leírható lenne, hiszen az adatok rendelkezésre állnak Ugyanazon adatokból többféle következtetés is levonható.

37 Második felvonás

38 Ellenőrzések támogatása
Fenntartói és vezetési tevékenységet támogató dokumentumok Képzések MFT II.

39 Ellenőrzések támogatása
Fenntartói és vezetési tevékenységet támogató dokumentumok Képzések MFT II.

40 Köznevelési intézmények ellenőrzési protokolljának kidolgozása
Az intézményellenőrzés típusai: pedagógiai-szakmai, pénzügyi-gazdasági, törvényességi, hatósági Kutatás: hazai/nemzetközi gyakorlat jogszabályi háttér érintettek kikérdezése Fejlesztés: eljárásrend kidolgozása eszközök, kézikönyv fejlesztése (próbaellenőrzések) képzési program

41 Ellenőrzések támogatása
Fenntartói és vezetési tevékenységet támogató dokumentumok Képzések MFT II.

42 Intézményi dokumentum minták
Minden intézménytípusra rendelkezésre állnak Állami, illetve egyházi és magán intézményfenntartók részére Egymással koherens minták, átlátható rendszer Felhasználásuk, szerkeszthetőségük támogatja a saját dokumentum elkészítését A hatályos jogszabályok szerinti tartalmi és formai megfelelés Dokumentum minták Alapító okirat (szakmai alapdokumentum) Nevelési- és pedagógiai program Házirend Tankerületi szintű tantárgyfelosztás Szervezeti és működési szabályzat Új nevelési- és tanév munkaterve Munkaköri leírások Fenntartói dokumentumok mintái Köznevelési intézmény átszervezésének dokumentumai

43 Intézményvezetői pályáztatás
Célja a legalkalmasabb pályázók kiválasztásának szakmai támogatása Produktum Tanulmány az intézményvezetői pályáztatás gyakorlatáról Javaslat a szabályozási környezet fejlesztésére A teljes folyamat feladat- és ütemterve Eljáráshoz kapcsolódó dokumentum minták Kiválasztási tréning A módszertan koherens más humán erőforrás eljárásokkal Pedagógusok előmeneteli rendszere Pedagógiai-szakmai ellenőrzés

44 Ellenőrzések támogatása
Fenntartói és vezetési tevékenységet támogató dokumentumok Képzések MFT II.

45 Kormánytisztviselők képzése
Változásmenedzsment képzés Felkészít a köznevelésben zajló változási folyamatok menedzselésére Tartalmában megújuló 60 órás képzés A képzés várható ideje: szeptember - október Tankerület-igazgatási és köznevelési vezető pedagógus szakvizsga Fenntartói feladatok magas minőségű végzését támogató képzés Tartalmában folyamatosan megújuló Előjelentkezés eredménye KLIK: 19 megyéből és Budapestről 276 kormánytisztviselő Kormányhivatal: 16 megyéből 49 kormánytisztviselő A képzés várható ideje: szeptember – június

46 Második felvonás – felkészülés
tanügy-igazgatási szakvizsgára történő felkészítése 2014 február 1. 2015 február 1

47 Második felvonás – felkészülés
tanügy-igazgatási szakvizsgára történő felkészítése 2014 szeptember 2015 június

48 Ellenőrzések támogatása
Fenntartói és vezetési tevékenységet támogató dokumentumok Képzések MFT II.

49 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "TÁMOP – Helyi oktatásirányítás fejlesztése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések