Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP 3.1.10 – Helyi oktatásirányítás fejlesztése.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP 3.1.10 – Helyi oktatásirányítás fejlesztése."— Előadás másolata:

1 TÁMOP 3.1.10 – Helyi oktatásirányítás fejlesztése

2 A minőségi oktatáshoz történő hozzáférés feltételeinek javítása és a területi különbségek mérséklése.

3 Uniós fejlesztési programok A Tanács 1083/2006/EK rendelete ( 2006. július 11.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről • (29) Valós gazdasági hatás elérése céljából, e rendelet előírásainak értelmében a strukturális alapok nem helyettesíthetik a tagállamok közkiadásait.

4 Projektfeladatok • A köznevelési intézmények komplex helyzetfelmérése, helyzetelemzés, javaslatok megfogalmazása az optimális köznevelési intézményszerkezet kialakítására • Az intézményrendszer átszervezési, átalakítási folyamatának szakmai támogatása, a megvalósult átszervezés hatásainak elemzése • A kormányhivatalok és a köznevelési intézmények fenntartói feladatait ellátó állami intézmény(ek) felkészítése a szakmai és a fenntartói feladatok ellátására

5 A projekt elvárt eredményei • A helyi oktatásirányítás fejlesztése” című kiemelt projekt célkitűzései évtizedes hiányokat pótol a magyar köznevelés területén. • Az intézményfenntartók számára olyan adatok biztosítása, amelyek alapján döntéseket tud hozni. • A projekt eredményeként hatékonyabb, egyenlőbb esélyeket biztosító, méltányosabb és gazdaságosabb köznevelési rendszer alakulhat ki. • A projekt célja a magyar köznevelési rendszer minőségének – hatékonysági, eredményességi és méltányossági mutatóinak – javítása: a köznevelési rendszer szerkezetének, irányítási modelljének és finanszírozásának átalakításával.

6 Honnan, hová? 2012.03-04. •Tervezési felhívás megjelenése, szakmai előkészítés. •Az előkészítés szakaszában forrás hiányában korlátozott mozgástér. 2012.05-06. •A projektjavaslat benyújtásra került. (MVT, PAD, GANTT) •Apró hiánypótlások, tisztázó kérdések. 2012.07-08. •Július 4. Kormány-döntés 2012.09. •Támogatási szerződés előkészítése. •Projekt „hivatalos” megkezdése.

7 A projekt célértékei : Mutató neve Vállalt célérték Elektronikus adatszolgáltatásra felkészített intézmények aránya100 % Az komplex helyzetfelmérésen átesett köznevelési intézmények aránya 100 % A szakmai fenntartói feladatokra felkészített szakemberek száma240 fő A projekt által támogatott ellenőrzések száma1 000 A projekt által kidolgozott ellenőrzési protokollt alkalmazó intézmények száma 21 A közösségi oldal regisztrált felhasználóinak száma500.000

8 Első felvonás • Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és a Megyei Köznevelés-fejlesztési tervek I Szünet • Adatok, elemzések, képzések, felkészítések Második felvonás • Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és a Megyei Köznevelés-fejlesztési tervek II.

9 Első felvonás

10 – „Az oktatásért felelős miniszter a köznevelési feladatok megszervezéséhez szükséges döntése előkészítése céljából a hivatal előterjesztése alapján, a kormányhivatalok közreműködésével, valamint a helyi önkormányzatok véleményének kikérésével és közreműködésével megyei szintű bontásban feladat ellátási, intézményműködtetési és köznevelés-fejlesztési tervet készít, amelynek része a megyei szakképzési terv.” [Nktv. 75.§ (1)] – „A köznevelés-fejlesztési tervet oly módon kell elkészíteni, hogy meg lehessen állapítani, milyen módon tesz eleget a közneveléssel összefüggő feladat ellátási kötelezettségének a települési önkormányzat, az állami intézmény-fenntartó központ.” [Nktv. Vhr. 21. § (3)] KLIK & MFT – Első felvonás

11 1.Oktatási Hivatal – Tanügyigazgatási és Területi Koordinációs Főosztály 2.Oktatási Hivatal Projektigazgatóság TÁMOP 3.1.10 kiemelt projekt 3.Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 4.Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 5.KLIK központja és tankerületi egységei 6.Megyei Kormányhivatalok 7.Köznevelési intézmények 8.Nem állami köznevelési intézményfenntartók 9.Külső szolgáltatók, szakemberek KLIK & MFT – Első felvonás

12 2013. évi fejlesztési terv 2014. évi fejlesztése Koncepció20132014 Cél • Jogszabályi megfelelés biztosítása a 2013. szeptember 1-jén hatályos vagy hatályba lépő jogszabályok érvényesítése • A köznevelési rendszer minőségének javítása • A területi alapú különbségek lényeges mérséklése • Ellátási hiány megszüntetése Eszköz • Központi adatok alapján • Minimális átszervezési javaslat • Minőséget leíró indikátorok • Tankerületi feladatellátás tervezéséhez szoftver támogatás kialakítása • A tervezéshez szükséges adatok, információk rendszerbe-illesztése és a megyei, járási szintű, új tervezési elvekhez történő felhasználása.

13 KLIK & MFT – Első felvonás -Egységes módszer -Egységes adatkörrel, -Egységes szerkezet, -Közepesen egységes megállapításokkal 2013 január 1. KLIK 2013 április 30 MFT

14 Komárom-Esztergom megye

15 A megyében 57 településen 63 intézményben 166 feladatellátási helyen folyik óvodai nevelés. Az intézményekben 14786 férőhely biztosított, melyen a 2012-2013. nevelési évben 13310 gyermek részesül óvodai ellátásban. Ez 90,02%-os kihasználtságot mutat. A megye 3 településén nem működik óvoda, közülük 2 települési önkormányzat szerződés útján látja el a feladatot. A települések közül 3 a demográfiai adatok alapján a szülők kérésére indokolt lehet az óvodai feladatellátás megszervezése. A megye 42 településén az óvodai férőhelyek középtávon biztosítják a feladatellátást. A megye 8 településén a férőhelyek száma és a középtávú demográfiai mutatók szerint folyamatosan figyelemmel kell kísérni a feladatellátás biztosítását, szükség esetén javaslattétel a szükséges kapacitás-bővítésre. KLIK & MFT – Első felvonás

16 • Rendelkezésre álló adatok egy része nem azonos szerkezetű. • Ennyi szereplő összehangolása szinte lehetetlen feladat • Kézzel nem megy. Számítógéppel támogatott megoldásra van szükség. • Ugyanazon adatokból többféle következtetés is levonható. • Precíz mutatókkal sok minden leírható lenne, hiszen az adatok rendelkezésre állnak Precíz helyzetkép a KLIK indulását követően KLIK & MFT – Első felvonás

17 a két felvonás között a szünetben

18 • Rendelkezésre álló adatok egy része nem azonos szerkezetű. • Ennyi szereplő összehangolása szinte lehetetlen feladat • Kézzel nem megy. Számítógéppel támogatott megoldásra van szükség. • Precíz mutatókkal sok minden leírható lenne, hiszen az adatok rendelkezésre állnak • Ugyanazon adatokból többféle következtetés is levonható. KLIK & MFT – a szünetben

19 • Rendelkezésre álló adatok egy része nem azonos szerkezetű. • Ennyi szereplő összehangolása szinte lehetetlen feladat • Kézzel nem megy. Számítógéppel támogatott megoldásra van szükség. • Precíz mutatókkal sok minden leírható lenne, hiszen az adatok rendelkezésre állnak • Ugyanazon adatokból többféle következtetés is levonható. KLIK & MFT – a szünetben

20 • KIR-STAT 2013 összekapcsolása a Köznevelési Intézménytörzzsel KIR-INT törzs felépítése: 510000 – Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat, Óvodák és Általános Iskolák Igazgatósága 001 – Petőfi Sándor Általános Iskola – Szeged, Fő u. 34. 20 – Általános iskola 002 – Petőfi Sándor Általános Iskola Telephelye – Szeged, Fő u. 38. 20 – Általános iskola KIR-STAT törzs jelenlegi felépítése: 510000 – Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat, Óvodák és Általános Iskolák Igazgatósága 1 – Petőfi Sándor Általános Iskola – Szeged, Fő u. 34. (és Fő u. 38.) – 2-Általános iskolai feladata 2 – Kossuth Lajos Általános Iskola – Szeged, Kis u. 2. – 2-Általános iskolai feladata 3 – Micimackó Óvoda – Szeged, Virág u. 9. – 1-Óvodai feladata KLIK & MFT – a szünetben

21 • Rendelkezésre álló adatok egy része nem azonos szerkezetű. • Ennyi szereplő összehangolása szinte lehetetlen feladat • Kézzel nem megy. Számítógéppel támogatott megoldásra van szükség. • Precíz mutatókkal sok minden leírható lenne, hiszen az adatok rendelkezésre állnak • Ugyanazon adatokból többféle következtetés is levonható. KLIK & MFT – a szünetben

22 Adattermelés jellemzői Galilei 3 byte / nap Kb. 2 000 millió gigabájt tudományos adat létezik

23 Köznevelés-fejlesztési terv készítő és döntéstámogató szoftver • Adatgyűjtő modul – Az átemelt adatok valódiságának, minőségének ellenőrzéséhez, illetve a hiányzó adatok pótlásához funkciókat ad a jogosultsággal bíró felhasználóknak. • Központi adattároló modul – A projekt során begyűjtött, bekért adatokat, számítások eredményeit tárolja, és kiszolgálja adattal a rendszer többi részét. • Térinformatikai megjelenítő modul (IVIO) – Lehetőséget biztosít egyszerűsített átszervezési műveletek virtuális elvégzésére és a hatások tanulmányozására. • MFT JET modul (MFT Javaslat Előállítás Támogató) – A modul célja, hogy az adatgyűjtő és optimalizáló modulok használata során létrejövő eredményeket magába foglaló tankerületi köznevelés- fejlesztési javaslatok, majd az ezekből összeálló Megyei Köznevelés- fejlesztési Terv javaslat előállítását támogassa. • Riportok modul – Grafikus és táblázatos kimutatások elkészítésének támogatása.

24

25 KLIK & MFT – szoftveres támogatás

26

27

28

29 • Rendelkezésre álló adatok egy része nem azonos szerkezetű. • Ennyi szereplő összehangolása szinte lehetetlen feladat • Kézzel nem megy. Számítógéppel támogatott megoldásra van szükség. • Precíz mutatókkal sok minden leírható lenne, hiszen az adatok rendelkezésre állnak • Ugyanazon adatokból többféle következtetés is levonható. KLIK & MFT – Első felvonás

30 A Pilot • 2013 negyedik negyedévben 3 tankerületben kipróbálásra került: – A feladatellátás tervezéséhez szükséges adatgyűjtés – Indikátorok meghatározása, számítása – Módszertan kialakítása • Tankerületek – tapasztalatok – Az adatok többsége az intézményekben rendelkezésre áll. – Az intézményvezető elkötelezettségén múlik az adatok minősége és mennyisége. – Legnagyobb időráfordítást az óraszámokra, valamint és az épületre vonatkozó adatok kigyűjtése vette igénybe. – Intézményadminisztrációs szoftverek nem tartalmaznak adatokat – kézi gyűjtés szükséges ott ahol nem töltik a szoftvert adatokkal. – 10 – 14 nap alatt a szükséges adatok az intézmény részéről megadhatók. – A legtöbb problémát a működési költségekhez tartozó és a felvételikhez kapcsolódó adatok jelentették.

31 A Pilot – mutatói, indikátorai Ellátottak, és az őket érintő, rájuk vonatkozó nevelési, fejlesztési tevékenység és minőségi mutatói Feladatellátáshoz szükséges infrastruktúra, eszközellátottság mennyiségi és minőségi mutatói Fenntartáshoz, működéshez, szakmai feladatellátáshoz rendelt kapacitás- kihasználtság és költségmutatók Köznevelési humánerőforrás ellátottsági és szakmai nívó szintjének mutatói

32

33 A Pilot – mutatói, indikátorai Ellátottak, és az őket érintő, rájuk vonatkozó nevelési, fejlesztési tevékenység és minőségi mutatói 51 Feladatellátáshoz szükséges infrastruktúra, eszközellátottság mennyiségi és minőségi mutatói 7 Fenntartáshoz, működéshez, szakmai feladatellátáshoz rendelt kapacitás-kihasználtság és költségmutatók 11 Köznevelési humánerőforrás ellátottsági és szakmai nívó szintjének mutatói 13

34 A Pilot – mutatói, indikátorai -folyamatosan fejlődik, -lefedi a még hiányzó területeket, -egyre megbízhatóbbá, érvényesebbé válik, -rendszerré formálódik. Az új indikátorrendszer tesztelésen (pilot) kell átessen és a bevezetést követően folyamatosan mérni, figyelni kell.

35 Hosszabb távon az indikátorrendszer elemszáma csökkenthető. Ez nem kötelező, de lehetséges lépés, amely a rendszer áttekinthetőséget és a használhatóságot szolgálja. A megmaradó jól működő, informatív indikátoroknak a rendszerből elhagyott indikátorok nélkül is képesnek kell lenniük a szükséges információk biztosítására. A Pilot – mutatói, indikátorai

36 • Rendelkezésre álló adatok egy része nem azonos szerkezetű. • Ennyi szereplő összehangolása szinte lehetetlen feladat • Kézzel nem megy. Számítógéppel támogatott megoldásra van szükség. • Precíz mutatókkal sok minden leírható lenne, hiszen az adatok rendelkezésre állnak • Ugyanazon adatokból többféle következtetés is levonható. KLIK & MFT – Első felvonás

37 Második felvonás

38 • Ellenőrzések támogatása • Fenntartói és vezetési tevékenységet támogató dokumentumok • Képzések • MFT II.

39 • Ellenőrzések támogatása • Fenntartói és vezetési tevékenységet támogató dokumentumok • Képzések • MFT II.

40 • Az intézményellenőrzés típusai: pedagógiai-szakmai, pénzügyi-gazdasági, törvényességi, hatósági • Kutatás: – hazai/nemzetközi gyakorlat – jogszabályi háttér – érintettek kikérdezése • Fejlesztés: – eljárásrend kidolgozása – eszközök, kézikönyv fejlesztése (próbaellenőrzések) – képzési program Köznevelési intézmények ellenőrzési protokolljának kidolgozása

41 • Ellenőrzések támogatása • Fenntartói és vezetési tevékenységet támogató dokumentumok • Képzések • MFT II.

42 Intézményi dokumentum minták • Minden intézménytípusra rendelkezésre állnak • Állami, illetve egyházi és magán intézményfenntartók részére – Egymással koherens minták, átlátható rendszer – Felhasználásuk, szerkeszthetőségük támogatja a saját dokumentum elkészítését – A hatályos jogszabályok szerinti tartalmi és formai megfelelés • Dokumentum minták – Alapító okirat (szakmai alapdokumentum) – Nevelési- és pedagógiai program – Házirend – Tankerületi szintű tantárgyfelosztás – Szervezeti és működési szabályzat – Új nevelési- és tanév munkaterve – Munkaköri leírások – Fenntartói dokumentumok mintái – Köznevelési intézmény átszervezésének dokumentumai

43 Intézményvezetői pályáztatás • Célja a legalkalmasabb pályázók kiválasztásának szakmai támogatása • Produktum – Tanulmány az intézményvezetői pályáztatás gyakorlatáról – Javaslat a szabályozási környezet fejlesztésére – A teljes folyamat feladat- és ütemterve – Eljáráshoz kapcsolódó dokumentum minták – Kiválasztási tréning • A módszertan koherens más humán erőforrás eljárásokkal – Pedagógusok előmeneteli rendszere – Pedagógiai-szakmai ellenőrzés

44 • Ellenőrzések támogatása • Fenntartói és vezetési tevékenységet támogató dokumentumok • Képzések • MFT II.

45 Kormánytisztviselők képzése • Változásmenedzsment képzés – Felkészít a köznevelésben zajló változási folyamatok menedzselésére – Tartalmában megújuló 60 órás képzés – A képzés várható ideje: 2014. szeptember - október • Tankerület-igazgatási és köznevelési vezető pedagógus szakvizsga – Fenntartói feladatok magas minőségű végzését támogató képzés – Tartalmában folyamatosan megújuló – Előjelentkezés eredménye • KLIK: 19 megyéből és Budapestről 276 kormánytisztviselő • Kormányhivatal: 16 megyéből 49 kormánytisztviselő – A képzés várható ideje: 2014. szeptember – 2015. június

46 Második felvonás – felkészülés 240 fő tanügy-igazgatási szakvizsgára történő felkészítése 2014 február 1. 2015 február 1

47 Második felvonás – felkészülés 240 fő tanügy-igazgatási szakvizsgára történő felkészítése 2014 szeptember 2015 június

48 • Ellenőrzések támogatása • Fenntartói és vezetési tevékenységet támogató dokumentumok • Képzések • MFT II.

49 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "TÁMOP 3.1.10 – Helyi oktatásirányítás fejlesztése."

Hasonló előadás


Google Hirdetések