Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Egészségturisztikai marketing. Nemzetközi trendek Egészség-tudatosság terjedése Természetes és keleti gyógymódok térnyerése Tradicionális és modern módszerek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Egészségturisztikai marketing. Nemzetközi trendek Egészség-tudatosság terjedése Természetes és keleti gyógymódok térnyerése Tradicionális és modern módszerek."— Előadás másolata:

1 Egészségturisztikai marketing

2 Nemzetközi trendek Egészség-tudatosság terjedése Természetes és keleti gyógymódok térnyerése Tradicionális és modern módszerek kapcsolása Komplex szolgáltatás – all inclusive Wellness elterjedése – több, mint víz Wellness növekedési ütem

3 Kereslet növekedése Kínálat sokféle megjelenési formája Wellness üdülések kombinálása egyéb turisztikai termékkel (üzleti turizmus, golf, stb.) Új desztinációk előretörése Személyre szabott szolgáltatások elterjedése Változatosság, a kínálat folyamatos bővülése

4 Állami szintű irányítás/marketing: Magyar Turizmus ZRt.feladatai: Magyarország, mint turisztikai desztináció presztízsének emelése a belföldi lakosság körében, ismertségének növelése és imázsának javítása külföldön Promóciós tevékenység belföldön és külföldön Piaci információ szolgáltatása a termékfejlesztés irányainak meghatározásához Turisztikai információ biztosítása belföldi és az itt tartózkodó külföldi turisták, potenciális utazók, a döntéshozók, a belföldi és a külföldi turisztikai szakma számára A magyar turisztikai kínálat piacra jutásának segítése versenysemleges módon belföldön és külföldön

5 Magyar Turizmus ZRt. csatornái: Külföldön: »23 külképviselet szerte a világban Belföldön: »Tourinform – franchise »Több mint 150 Tourinform-iroda Internet: »www.itthon.hu »nagyközönségi és szakmai oldal »akcióterv

6 Gyógyturizmus Gyógyászat Orvosi rendelvényre OEP finanszírozás Kúrák, 1-2 hét Kutatás, belföld- motiváció: –75 % Betegség –20 % Megelőzés –5 % Pihenés Wellness Egészség fenntartása Önkéntes Egyéni és magánbiztosítói finanszírozás Életforma, kényeztetés –70 % Megelőzés –28 % Pihenés –2 % Betegség Termékjellemzők:

7 Keresleti trendek Jellemző szegmensek Gyógyturizmus –Senior/idősebb korosztály –Városban élők –Közép- és felsőfokú végzettség –Alacsony/átlagos jövedelmi szint –Fejletlenebb régiók lakosai Wellness turizmus –Középkorú/fiatal korosztály –Nagyvárosiak –Felsőfokú végzettség –Átlagosnál magasabb jövedelmi szint –Fejlettebb régiók lakosai, stresszelt életvitel –Önmegvalósítók

8 A turizmus piaca, piaci összetevők Kereslet-kínálat A piac: Mindazon potenciális fogyasztókból áll, akiknek közös szükségleteik ill. igényeik vannak, s ennek kielégítésére hajlandók és képesek is csereügyletekbe bonyolódni. Tágabb értelemben: Kereslet és kínálat találkozóhelye

9 Kereslet:Kínálat: SzabadidőVonzerő Diszrécionális jövedelemInfrastruktúra MotivációSzálláshely, étkezési lehetőség szórakozás, egyéb szolg. higiéné, biztonság vendégszeretet

10 A turizmus keresletének jellemzői:  Sokféle megjelenési forma  Változékonyság  Komplexitás  Szezonalitás  Nagyfokú kockázat  Érzékenység gazdasági és politikai változásokra

11 A turizmus kínálatának jellemzői:  Sokféleség  „Láthatatlan export”  Szolgáltatások nagy hányada  Komplementaritás, komplexitás  Romlékonyság  Bizonytalanság  Helyhez kötöttség  Merevség és eszközigényesség

12 Piacorientáció:  Termékorientált  Fogyasztóorientált koncepció (fogyasztó szükségleteinek kielégítése, fogyasztó megszerzése, megtartása, új/visszatérő fogyasztó)

13 Marketing management folyamata: Lehetőségek elemzése  A célpiacok felkutatása és szelektálása  A marketingstratégiák kialakítása  Marketingprogramok megtervezése  Műveletek megszervezése, végrehajtása és ellenőrzése

14 Marketingstratégia: Meghatározza azokat az átfogó elveket, amelyekre alapozva az üzletág teljesíteni kívánja célpiaci elképzeléseit. Alapvető döntéseket foglal magába, amelyek a marketing kiadására, eszközrendszerére és forrásainak szétosztására vonatkozik. Marketingmix: Azoknak a marketingeszközöknek az összessége, amelyeket a vállalat a célpiacokra vonatkozó tervek megvalósításához használ fel. 4P product-place-price-promotion

15 Piaci szegmentumok meghatározása, célpiacok kiválasztása és termékpozicionálás Piacszegmentáció: a piac különböző csoportokra vagy vevőkre bontása (különböző marketingmixet igényelnek!) formái: o geográfiai o demográfiai (kor, nem, jövedelem) o pszichográfiai (társadalmi osztályok, életstílus, személyiség) o magatartás szerinti (indítékok, várt előnyök, márkahűség, attitűd)

16 folyamata: o kutatási szakasz o elemzési szakasz o körvonalak meghatározása Hatékony szegmentáció követelményei: o Mérhetőség o Méret (még elég nagy és nyereséges) o Elérhetőség o Kezelhetőség

17 Termékpozicionálás A vállalati image és érték tervezésének tevékenységét kínálja úgy, hogy a szegmentum vevői megértsék és méltányolni tudják, mit képvisel a vállalat a versenytársaival szemben. -versenyelőnyök hansúlyozása! Miben más a mi termékünk, szolgáltatásunk? (megszerezhető versenyelőnyök meghatározása és a legjobb előny kiválasztása)

18 Árpolitika Az ár megállapítása: Árpolitikai célok kiválasztása:  Túlélés  A pillanatnyi nyereség maximalizálása  A pillanatnyi árbevétel maximalizálása  A forgalomnövekedés maximalizálása (piaci behatolásos árképzés)  A piac lefölözése (piaclefölöző árképzés)  Vezető termékminőség

19 Árérzékenységet befolyásoló tényezők: o Egyediség értéke o Tájékozottság a helyettesíthetőségről o Összehasonlítás nehézsége o Költekezés mértéke (jövedelemhez mért alacsony kiadás) o Végső előny hatása (elérendő termék összköltségéhez képest alacsony kiadás) o Költségmegoszlás hatása (költségek egy részét más vállalja) o „Ember megy a pénze után” ( korábban megvásárol termékhez szükséges) o Ár-minőség hatás o Raktározási hatás

20 Az árképzés módja:  Haszonkulcs elv  Tervezett hozam  Elismert érték (használat által megmutatkozó érték)  Igazodó árképzés (piaci viszonyok!)  Ajánlatiár-jellegű árképzés Végső ár kiválasztása-Lélektani árképzés!

21 Árleszállítások és engedmények  Mennyiségi engedmény  Funkcionális engedmény (viszonteladói)  Szezonális  Beszámítás

22 Promóciós árképzés:  Reklámár  Alkalmi ár  Pénzvisszatérítés  Alacsony kamatú részletfizetés  Lélektani árengedmény

23 Megkülönböztető árképzés:  Vásárlói szegmentumok szerinti árazás  Kivitelezés szerinti árazás  Image-en alapuló árazás  Helyezkedés szerinti árazás  Idő szerinti árazás

24 Versenytársak reakciója az árváltozásokra:  Tartja az árat  Részben javít az elismert minőségi jellemzőkön  Csökkenti az árat  Emeli az árat és javítja a minőséget  Olcsó áron versenyző terméket indít útjára

25 Versenytársak  Meghatározni a vetélytársak körét  Információgyűjtés (céljukról, erős és gyenge pontjaikról, reakciójukról)  Információk elemzése (folyamatosan)  Egyensúly vevő és versenytársak között (nem szabad túl nagy hangsúlyt sem fektetni a versenytársakra!)  piacorientált tevékenység!!!

26 Az idegenforgalmi keresletet és kínálatot besolyásoló tényezők:  Szükséglet, motiváció  Idegenforgalmi adottságok Idegenforgalmi adottság  Természeti tényező (  vonzerő)  Kulturális (emberek múltja, jelene, életmódja, tradíciók)  Etnikai (barátok, rokonok, szülőföld meglátogatása)  Szórakoztató jellegű attrakció (élményparkok)

27 MOTIVÁCIÓ Fő probléma a marketingkutatók számára: -nemcsak a tudatos, látható motívumokat kell tanulmányozni, hanem a tudat alatti, latens ill. rejtett motívumokat is. A motiváció fogalma: A motiváció olyan belső állapot, amely meghatározott célok teljesítése irányába mozgatja az embereket, akik ezáltal céltudatos magatartást valósítanak meg. (Bauer-Berács)

28 Motívumok osztályozása:  Elsődleges: ösztönös motívumok, fiziológiai alapszükségletek  Másodlagos: tanulás eredménye  Pozitív (vágyak, célok elérése)  Negatív ( nehéz, kellemetlen szituációk)

29 Motivációs elméletek: Maslow motivációs elmélete (piramis!)  Fiziológiai szükségletek: éhség, szomjúság  Biztonsági szükségletek: biztonság, rend, állandóság  Valahová tartozás: szeretet, ragaszkodás, csatlakozás  Elismerés: státusz, hatalom, siker, önbizalom, presztizs  Önmegvalósítás

30 Reklámok szerepe: lehet hangsúlyozni a termékek előnyeit fiziológiai, egyéb szempontokból (pl. luxustermékek, 5*-os wellness hotel)

31 Motivációs kutatások: Alapelv: a vásárlók nem termékeket és szolgáltatásokat vásárolnak, hanem megoldásokat, melyekkel szükségleteiket kielégítik! A legalapvetőbb projektív technikák: 1. asszociációs technika-szótársítás (reklámok esetén, reklámszövegek és márkák vizsgálata: létezik-e negatív asszociáció) 2. kiegészítő technikák: a) mondatkiegészítés b) történetkiegészítés 3. Összetett technikák (képek, 3.személy alkalmazása)

32 A turisták motivációi A turistákat különböző motívumok (indítékok) késztetik utazásra. Turizmus különféle formái-eltérő kereslet-formák Egészségturizmus-turistái is hasonlóan gondolkodnak!!! Szükségletek, motivációk hasonlóak

33 Csoportosítás: Idő és elköltött pénzösszeg forrásai szerint:  Vakációs (saját szabadidő-saját jövedelem)  Hivatásturizmus Szabadidő eltöltésével kapcsolatos motivációk:  Üdülés  Pihenés  Kikapcsolódás  Túrázás  Emberi kapcsolatok ápolása  Egészségmegőrzés

34  Szórakozás  Sportolás  Sportrendezvények látogatása  Oktatás  Tanulás  Kulturális célok

35 Hivatásturizmus motivációi: (lehet ez a főmotiváció és a mellék-motiváció az egészségtudatosság!)  Üzleti tárgyalás  Konferencia  Szakmai kiállítás  Vásárok látogatása  Politikai tárgyalás  Tanulmányút  Stb.

36 Idegenforgalmi szektor oldaláról történő csoportosítás: 1. fizikai vagy fiziológiai motivációk (pihenés, üdülés, gyógyulás) 2. kulturális jellegű motivációk 3. emberi kapcsolatokkal összefüggő motivációk (konferenciák, rokonlátogatás) 4. emberi fantázia által előidézett motivációk (új élmény-wellness)

37 Maslow-féle szükséglet-hierarchia elmélet: Fiziológiai motivációk:  Pihenés  Gyógyulás  Sport Pszichikai motivációk:  Kitörés a mindennapi elszigeteltségből  Szórakozás  Élmény iránti vágy

38 Társadalmi motivációk:  Barátok és ismerősök meglátogatása  Vidámság, társasági kapcsolatok  Menekülés Kulturális motivációk:  Más országok, szokásaik, hagyományaik és nyelvük megismerése  Művészeti érdeklődés  Utazás vallási okokból

39 Státusz-és presztizs-motivációk:  Személyes kibontakozás (képzés és továbbképzés)  Elismerés és értékbecslés iránti vágy

40 A fogyasztói/vásárlói magatartás Egyre gyakoribb a magatartás alapján történő szegmentálás Vizsgálni kell a vásárlói magatartást egyes termékekkel szemben Cél: vásárlói típusok meghatározása Vizsgálati módszer: mélyinterjú, megkérdezés, fókuszcsoport- vizsgálat stb.

41 Jellemző tendenciák:  Vásárlók egyre öntudatosabbak és függetlenségre vágyók  Szokatlanul és nehezen felismerhetően viselkednek  Igénytelenek és igényesek is egyidejűleg  Érzelmek jelentősen befolyásolják  Státusz-szimbólumokat márkatermékek közül választják  A korszerű technika vívmányait élvezik, ugyanakkor a környezetvédelmet is egyre inkább preferálják  Új társadalmi csoportokat alkotnak (pl. fiatal öregek)

42 Tény: Minél gazdagabb egy nemzetgazdaság, annál összetettebb vásárlói magatartást fedezhetünk fel. Vásárlói magatartás alapján szegmentált csoportok pl:  Nem aktív-aktív vásárlók  Szolgáltatást igénylők  Hagyománykedvelők  Elszántan „mások”  Árérzékenyek  Átmeneti vásárlók  Kényelmesek  Felfedezők

43  Tartózkodó optimista  Érzelemteli  Pesszimista-optimista  Öntudatos érzelmes  Optimista  Csalódott érzelmes  Nagyvonalú presztizsvásárló  Bio/környezettudatos vásárló  Teljesítmény-ár vásárló

44 Magyar vásárlók vizsgálata is régóta folytatódik: termékspecifikusság jellemző legfőképpen (egyes terméket vagy szolgáltatást vizsgálják) Érdekes elemzés lehet pl.: wellness-szolgáltatások iránt fogékony fogyasztók magatartása!!!

45 A magatartást befolyásoló tényezők:  Társadalmi, gazdasági környezet tényezői o Gazdasági keretfeltételek (pl. diszkrécionális jövedelem nagysága, mekkorák a beruházás jellegű vásárlások) o Fogyasztói index (gazdasági helyzet megítélése és az azzal kapcsolatos várakozás, munkanélküliséggel kapcsolatos várakozás, árak megítélése és a várakozás, háztartások pénzügyi helyezete és várakozásaik, nagyobb beruházások megvalósítása, tervezése, a takarékoskodás jelenlegi és jövőbeli megítélése)

46 o Társadalmi viszonyok (mennyire differenciálódik a társadalom) o Árak és árviszonyok o Jövedelmi viszonyok o Demográfiai jellmzők o Cégek marketingaktivitása (reklámok szerepe!) o Tömegkommunikáció o Divat

47  Szűkebb szociológiai környezet tényezői o Szubkultúra milyensége és nagysága –eltérő normák alapján működő csoport(homogén/zárt szubkultúra van-e) o Társadalmi szerkezet (felső-közép-alsó réteg) o A szerepek (nemi szerep, tulajdonított szerep..) o A státus (státusszimbólum) o Referenciacsoportok (értékeket ill. normákat képviselő csoportok) o Véleményvezetők o család

48  Egyéni tényezők o Életkor, életciklus o Nem o Foglalkozás, iskolai végzettség, jövedelem o Életstílus o személyiség

49 A vásárlási döntések típusai:  Impulzusvásárlás o Tisztán impulzív vásárlás o Emlékezés hatására hozott impulzív döntés o Szuggesztív impulzusvásárlás (vásárló készül vásárolni, de nem ott és akkor, de kedvező alkalom van számára) o Tervezett impulzusvásárlás A vásárlás élményszerűségének növelésével növelhető az impulzusvásárlások száma! A fiatalabb vásárlók hajlamosabbak az impulzusvásárlásra

50  Szokásokon alapuló döntések (vásárlói automatizmus) o Szociális minták követése (pl. családi minta) o Egyszer meghozott döntés rögzülése miatt o Erős érzelmi érintettségnél-erős márkahűség alakul ki o Gyenge érzelmi érintettségnél „kvázi” márkahűség alakul ki (4-5 preferált márka)  Leegyszerűsített vásárlási döntés (vásárló nem él a rendelkezésre álló összes információval)  Az igazi problémamegoldó vásárlási döntés


Letölteni ppt "Egészségturisztikai marketing. Nemzetközi trendek Egészség-tudatosság terjedése Természetes és keleti gyógymódok térnyerése Tradicionális és modern módszerek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések