Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A kereskedelmi vállalkozás környezete. Az áruforgalom komplex marketing rendszere TermelőkNagykereskedőkKiskereskedőkFogyasztókTámogató intézmények Marketing.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A kereskedelmi vállalkozás környezete. Az áruforgalom komplex marketing rendszere TermelőkNagykereskedőkKiskereskedőkFogyasztókTámogató intézmények Marketing."— Előadás másolata:

1 A kereskedelmi vállalkozás környezete

2 Az áruforgalom komplex marketing rendszere TermelőkNagykereskedőkKiskereskedőkFogyasztókTámogató intézmények Marketing Külső erőforrások Vevői szokások Versenytársak viselkedése Technológiai környezet Társadalmi-gazdasági környezet Jogi környezet

3 A marketing csatornák és fajtáik b Korporatív marketing rendszer b Szerződésen alapuló marketing rendszer - nagykereskedő által szponzorált - kiskereskedő által vezetett - franchise b Szokásokkal, egyetértéssel harmonizált rendszer KonvencionálisVertikális

4 Az áruforgalom komplex marketing rendszere TermelőkNagykereskedőkKiskereskedőkFogyasztókTámogató intézmények Marketing Külső erőforrások Vevői szokások Versenytársak viselkedése Technológiai környezet Társadalmi-gazdasági környezet Jogi környezet

5 A kereskedelmi vállalkozás vevőinek felmérése b Mekkora a piac mérete? b Hol helyezkedik el a piac? b Milyen gyorsan bővül a piac? b Kik és miért vásárolják az árut? b Hol és hogyan szerzik be? b Milyen gyakran vásárolják?

6 A kereskedelmi vállalkozás vevőinek felmérése b Demográfiai trendek b Gazdasági trendek - Jövedelmek változása, lakossági megtakarítások - Jövedelmek változása, lakossági megtakarítások b Nemzetgazdaság fejlődési tényezői - GDP, infláció, munkanélküliség b Vásárlók pszichológiája Hogyan kaphatunk választ?

7 A fogyasztói piac fogalma A fogyasztói piacot azok az egyének és háztartások alkotják, akik/amelyek termékeket és szolgáltatásokat személyes fogyasztásra vásárolnak.

8 Az inger-válasz modell felépítése Külső ingerek A vevő fekete doboza A vásárlási döntés MarketingKörnyezeti A vevő jellemzői A vásárlási döntés folyamata A döntés szempont- jai TermékÁrElosztásPromócióGazdaságiTechnológiaiPolitikaiKulturálisKulturálisTársadalmiSzemélyesPszichológiaiProblémafelis.Inform.gyűjtésÉrtékelésDöntés Vásárlás utáni fogy. magatart. Termék-Márka-Kereskedőválasztás A vásárlás időzítése A vásárlásra fordí- tott összeg meghat.

9 A fogyasztói magatartást befolyásoló tényezők KulturálisTársadalmiSzemélyesPszichológiai jellemzők KultúraSzubkultúra Társadalmi osztályok Referencia- csoportok Család Társadalmi státusok Kor, családi életcikl. Foglalkozás Gazd-i körülmények ÉletmódSzemélyiségMotivációÉszlelésTanulás Hiedelmek, attitűdök

10 Kulturális jellemzők b A kultúra az ember igényeinek és viselkedésének alapvető meghatározója. b Szubkultúra - Ide tartoznak a nemzetiségi és a vallási csoportok, de a különböző földrajzi régiók szubkultúrái is. b A társadalmi osztályok rendszere a társadalom viszonylag homogén és tartós tagozódása, amely hierarchikus felépítésű, és az egyes osztályok tagjai hasonló érték-, érdek-, és magatartásnormákkal rendelkeznek.

11 Társadalmi jellemzők b A referenciacsoportok mindazok a csoportok, amelyek a fogyasztó magatartására közvetlen vagy közvetett hatással vannak (ismerősök, barátok, munkahelyi közösségek, stb).

12 Társadalmi jellemzők b Kiemelendő az orientációs és a saját család szerepe b A státus a társadalom által általánosan elfogadott megbecsülés szintjét fejezi ki.

13 Személyes jellemzők b A fogyasztók életük folyamán módosítják a megvásárolt termékek és szolgáltatások körét. A fogyasztást ugyanakkor az is meghatározza, hogy az egyén a családi életciklus mely szakaszában van.

14 A családi életciklus modellje (Murphy-Staples, 1979) Életciklus-szakasz Általános jellemzés Egyedül élő, tanuló, fiatal Viszonylag kedvező jövedelem, preferencia: autó, öltözködés, szórakozás, háztartási eszközök. Fiatal, még gyermektelen házaspár Viszonylag szerény vásárlási lehetőségek. Ha mindkét fél keres, akkor többletfogyasztás elérhető. Teljes család I. szakasz Egy vagy több gyermek. Fontos a lakásvásárlás és az ehhez kapcsolódó beruházások. Minden vásárlást körültekintően végeznek. Teljes család II. szakasz A legkisebb gyermek is idősebb 6 évesnél. A gyerekek már hatást gyakorolnak a vásárlási döntésre. Teljes család III. szakasz A gyermekek már nagyok. Ám gazdaságilag még nem függetlenek. Jelentős az oktatásukra, élelmezésükre és öltözködésükre költött összeg. A kiürült otthon A házaspár jövedelme lehetővé teszi a szórakozást, az utazást. A nyugdíjba vonulással a család bevételei csökkennek, az egészségügyre, élelmiszerre fordított keretek emelkednek. Magányos túlélő Az idős nyugdíjas magára marad. Kisebb lakásba költözik, sokat költ az egészségére.

15 Személyes jellemzők b A marketing azokat a foglalkozási csoportokat próbálja behatárolni, amelyek termék- és márkapreferenciái az átlagostól eltérnek.

16 Személyes jellemzők b Az egyén gazdasági körülményei nagymértékben meghatározzák a termék- és márkapreferenciákat. b A gazdasági helyzet jellemzői: szabadon elkölthető jövedelem, megtakarítások, vagyontárgyak, kölcsönfelvételi lehetőségek, költekező vagy takarékos életmód.

17 Személyes jellemzők b Az egyén életmódja az egyén tevékenységében, érdeklődési körében és véleményében (nézeteiben) tükröződik. b Az életmód egyes típusainak meghatározására többek között használatos az ún. AIO és VALS módszer.

18 Személyes jellemzők b A személyiség az egyén sajátos pszichológiai jellemzőinek összessége. E jellemzők viszonylag tartósan és konzisztens módon határozzák meg a környezeti hatásokra adott egyéni válaszokat. b A személyiség legfontosabb jellemzői: önbizalom, dominancia, tisztelet, szociabilitás, védekező- és alkalmazkodóképesség. A tényleges énkép eltér az ideális énképtől, valamint a mások által alkotott képtől.

19 Pszichológiai jellemzők A motiváció: b A marketingben általánosan elterjedt a Maslow- féle szükségleti hierarchia. b Az öt legfontosabb szükségleti kategória hierarchikus sorrendben a következő: •a fiziológiai (éhség, szomjúság), •a biztonság iránti (védelem, biztonság), •a szociális (valahova tartozás, szeretet), •az elismerés iránti (elismerés, státus) és •az önmegvalósítás szükséglete.

20 Pszichológiai jellemzők Az észlelés: b Ugyanabban a motivált állapotban és helyzetben két fogyasztó teljesen eltérően cselekedhet, mert másként észleli a körülményeket.

21 Pszichológiai jellemzők b az emberek nagyobb valószínűséggel figyelnek fel azokra az ingerekre, - amelyek kapcsolatban állnak éppen időszerű szükségleteikkel. - amelyek az ingerek átlagos nagyságától erősen eltérnek.

22 Pszichológiai jellemzők b A tanulás valamely tapasztalat eredményeképpen az egyéni magatartás módosítása. A tanulás elméletének ismerete a marketing szakemberek számára azt jelenti, hogy a termék keresletét növelni tudják, ha erős ösztönzőket, motivációt kiváltó vagy befolyásoló hatásokat és pozitív megerősítéseket alkalmaznak.

23 Pszichológiai jellemzők Hiedelmek és attitűdök b Az attitűd a fogyasztó termékekkel kapcsolatos általános, kedvező vagy kedvezőtlen értékelését, véleményét jelenti. A fogyasztók attitűdjeit nagyon nehéz megváltoztatni, ezért a vállalatok inkább alkalmazkodnak a célpiac szokásaihoz és magatartás-mintáihoz.

24 A vásárlói magatartás négy típusa Nagyfokú érdeklődés Csekély érdeklődés A márkák között jelentős különbségek vannak Bonyolult (összetett) vásárlói magatartás Változatosságot kereső vásárlói magatartás A márkák között elenyésző különbségek vannak Disszonanciát csökkentő vásárlói magatartás Egyszerű (rutinszerű) vásárlói magatartás

25 Bonyolult (összetett) vásárlói magatartás: - Hosszú döntési folyamat - Hosszú döntési folyamat - Aktív információgyűjtés - Aktív információgyűjtés - Erős márkahűség - Erős márkahűség - Inkább a nyomtatott sajtó szerepe nagy - Inkább a nyomtatott sajtó szerepe nagy

26 Disszonanciát csökkentő vásárlói magatartás: - A fogyasztó az ár és a kényelmes beszerezhetőség alapján dönt

27 Egyszerű (rutinszerű) vásárlói magatartás: - Rövid döntési folyamat - Passzív információgyűjtés - Inkább a megszokás, mintsem a márkahűség dominál - Kiemelkedő a televízió reklámok szerepe

28 Változatosságot kereső vásárlói magatartás: - A fogyasztó nem elégedetlen, a márkákat inkább a változatosság kedvéért cserélgeti.


Letölteni ppt "A kereskedelmi vállalkozás környezete. Az áruforgalom komplex marketing rendszere TermelőkNagykereskedőkKiskereskedőkFogyasztókTámogató intézmények Marketing."

Hasonló előadás


Google Hirdetések