Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Fogyasztói magatartás 6.fejezet. A fogyasztói magatartás modellje Marketing stimulusok Környezeti stimulusok  A vevő jellemzői A vásárlási döntések folyamata.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Fogyasztói magatartás 6.fejezet. A fogyasztói magatartás modellje Marketing stimulusok Környezeti stimulusok  A vevő jellemzői A vásárlási döntések folyamata."— Előadás másolata:

1 Fogyasztói magatartás 6.fejezet

2 A fogyasztói magatartás modellje Marketing stimulusok Környezeti stimulusok  A vevő jellemzői A vásárlási döntések folyamata  A vásárlási döntés Termék Ár Elosztási csatorna Promóció Gazdasági Technológia i Politikai Kulturális Társadalmi Személyes Pszicho- lógiai Probléma- felismerés Információ- gyűjtés Értékelés Döntés Vásárlás utáni magatartás Termék- választás Márkaválasztás Kereskedő- választás A vásárlás időzítése A beszerzendő mennyiség meghatározása

3 A piac 7 „O”-ja  Kik alkotják a piacot?Occupants (vevők)  Mit vásárolnak?Objects (termékek)  Miért vásárolnak?Objectives (célok)  Ki vesz részt a vásárlásban?Organizations (szervezetek)  Hogyan vásárolnak?Operations (műveletek)  Mikor vásárolnak?Occasions (alkalmak)  Hol vásárolnak?Outlets (boltok)

4 A fogyasztói magatartást befolyásoló főbb tényezők  Kulturális tényezők  Társadalmi tényezők  Személyes jellemzők  Pszichológiai tényezők

5 Kulturális tényezők  Kultúra  Szubkultúra  Társadalmi osztály

6 Társadalmi tényezők  Referenciacsoportok • Elsődleges csoport • Másodlagos csoport • Aspirációs csoport • Aszociális csoport  Család • Orientációs család • Saját család  Szerepek és státusok

7 Személyes jellemzők  Kor- és életciklus szakasz  Foglalkozás  Gazdasági körülmények  Életmód (életstílus)  Személyiség és énkép •Tényleges énkép •Ideális énkép •Mások által alkotott kép

8 Pszichológiai tényezők  Motiváció •Freud motivációelmélete •Tudatalatti nagy szerepe •Projekciós kutatási technikák kellenek •Maslow motivációelmélete •Szükségletpiramis •Herzberg motivációelmélete •Kéttényezős motivációelmélet •Elégedetlenséget okozó tényezők •Elégedettséget kiváltó tényezők

9 Maslow szükségletpiramisa Fiziológiai szükségletek Biztonsági szükségletek Szociális szükségletek Elismerés iránti szükséglet Önmegvaló- sítás szüks.

10 Pszichológiai tényezők  Motiváció •Freud motivációelmélete •Tudatalatti nagy szerepe •Projekciós kutatási technikák kellenek •Maslow motivációelmélete •Szükségletpiramis •Herzberg motivációelmélete •Kéttényezős motivációelmélet •Elégedetlenséget okozó tényezők •Elégedettséget kiváltó tényezők

11 Pszichológiai tényezők  Észlelés/érzékelés • A környezetből érkező információk osztályozása, rendszerezése, lefordítása • Függ: • A fizikai inger jellemzőitől • Az inger környezetétől • A személyiségtől. • Három szakasz: • Szelektív észlelés • Szelektív torzítás • Szelektív emlékezet

12 Pszichológiai tényezők  Tanulás = a tapasztalat eredményeképpen bekövetkező magatartásváltozás.  Hitek és attitűdök Hit = olyan felfogás, amely egy személy valamiről alkotott véleményét fejezi ki. Attitűd = az egyén tárggyal vagy gondolattal kapcsolatos általános, kedvező vagy kedvezőtlen kognitív értékelését, érzéseit vagy cselekvési tendenciáit írja le.

13 Vásárlási szerepek  Kezdeményező  Befolyásoló  Döntéshozó  Vásárló  Használó

14 Vásárlási magatartástípusok Assael: Nagyfokú érdekeltség Csekély érdekeltség Jelentős különbségek a márkák között Összetett Változatosságo t kereső Elenyésző különbségek a márkák között Disszonanciát csökkentő Rutinszerű

15 A vásárlási döntési folyamat szakaszai 1. Problémafelismerés 2. Információgyűjtés 3. Az alternatívák értékelése 4. Vásárlási döntés 5. Döntés utáni magatartás

16 1. A problémafelismerés  Jelenlegi helyzet  vágyott helyzet  Igény keletkezik  Külső vagy belső hatásra  Változások válthatják ki: • A fogyasztó elégedetlen a korábban vásárolt termékkel • Változások következtek be a vásárló helyzetében (pl.: családi állapot, foglalkozás) • Új termékek megjelenése, stb.

17 2. Az információgyűjtés  Két szintje: • Fokozott figyelem • Aktív információgyűjtés  Információforrások: • Személyes források (család, barátok, stb.) • Kereskedelmi források (reklám, eladók, stb.) • Közszolgálati források (termékminősítő szervezetek) • Tapasztalati források (próba, használat)

18 2. Az információgyűjtés  A fogyasztó megismeri a piacon lévő márkákat: Teljes márkakollekció Megismert márkakollekció Megfontolásra szánt márkakollekció Kiválasztott márkakollekció

19 2. Az információgyűjtés  Információval való elárasztás  gátak:  Értelmi gátak  Érzelmi gátak  Szociális gátak  Nem mérlegelünk minden információt  Nem értékelünk minden terméket  Nem veszünk figyelembe minden értékelési kritériumot

20 3. Az alternatívák értékelése  A fogyasztó meghatároz: • Értékelési és kiválasztási kritériumokat • A kritériumok fontossági sorrendjét • A kiválasztás szabályát.

21 4. A vásárlási döntés  Fontos befolyásoló tényezők: • Mások attitűdjei • Váratlan események  5 vásárlási aldöntés: • Márkadöntés • Kereskedőválasztás • Mennyiségi döntés • A vétel időpontjának eldöntése • A fizetés módjának eldöntése

22 4. A vásárlási döntés  A vásárlás lehet: • Új vásárlás • Módosított újravásárlás • Rutinszerű újravásárlás

23 5. A döntés utáni magatartás  Elégedettség vagy elégedetlenség  Kognitív disszonancia  A vásárlás utáni használat

24 Az érintettség (involvement) • Azt jelzi, mennyire érintett a vásárló értelmileg vagy érzelmileg a folyamatban vagy a folyamat végeredményében. • High involvement • Low involvement

25 A vásárlási döntések típusai  Impulzusvásárlás • Tiszta • Emlékezés hatására történő • Szuggesztív • Tervezett  Szokásokon alapuló döntések • Márkahűség • Kvázi márkahűség  Leegyszerűsített vásárlási döntés  Az „igazi”, problémamegoldó vásárlási döntés

26 Vétel vagy vásárlás?  Feladatorientált vs. élményorientált vásárlások  Buying or shopping? „Vétel” oka lehet: „Vásárlás” oka lehet:  Kötelesség teljesítése  Felelősség  Igények és lehetőségek ütközése  Rossz tapasztalatok, stb.  Kellemes időtöltés  Közös program másokkal  Élményt adó vásárlási körülmények  Stb.


Letölteni ppt "Fogyasztói magatartás 6.fejezet. A fogyasztói magatartás modellje Marketing stimulusok Környezeti stimulusok  A vevő jellemzői A vásárlási döntések folyamata."

Hasonló előadás


Google Hirdetések