Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Addig nem értesz meg senkit, amíg nem látod a dolgokat a másik szemével - ehhez be kell bújnod a bőrébe és viselned azt.” Harper Lee: To Mkill a Mockingbird.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Addig nem értesz meg senkit, amíg nem látod a dolgokat a másik szemével - ehhez be kell bújnod a bőrébe és viselned azt.” Harper Lee: To Mkill a Mockingbird."— Előadás másolata:

1 „Addig nem értesz meg senkit, amíg nem látod a dolgokat a másik szemével - ehhez be kell bújnod a bőrébe és viselned azt.” Harper Lee: To Mkill a Mockingbird című regényéből Előadó: Szakál Zoltán Szakál Zoltán főiskolai tanársegéd szakal@nyf.hu Marketing gazdaságtan Fogyasztói magatartás

2 Tematika  A fogyasztói magatartás általános elméleti alapjai  Alapfogalmak  A fogyasztói magatartást befolyásoló társadalmi tényezők  A fogyasztói magatartást befolyásoló pszichológiai tényezők  A vásárlói magatartás, döntési folyamat és modell  Fogyasztóvédelem  Trendkutatás alapjai  Trendek a fogyasztók magatartásában  Társadalmi csoportok vásárlási magatartása  Az elmélet gyakorlati alkalmazása, házi dolgozatok

3 Kötelező és ajánlott irodalom  Hofmeister-Tóth Ágnes; Fogyasztói magatartás Aula Kiadó, Budapest, 2003  Hofmeister-Tóth Ágnes - Törőcsik Mária; Fogyasztói magatartás Nemzeti Tnakönyvkiadó, Budapest, 2000  Törőcsik Mária; Fogyasztói magatartás trendek KJK Kerszöv Kiadó, Budapest, 2003  Naresh K. Malhotra; Marketingkutatás Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2001.

4 Követelményrendszer  2 db. zárthelyi dolgozat  Beadandó házi dolgozat – fogyasztói magatartás témakörökben  Szóbeli kollokvium a vizsgaidőszakban  Órákon való részvétel (3 hiányzás)

5 Amiről szó lesz...  Bevezetés, alapfogalmak  A fogyasztói magatartás magyarázó modellje és a döntési szabályok  A fogyasztó, a vevő  A fogyasztókutatás  A fogyasztói érdekvédelem

6 „Addig nem értesz meg senkit, amíg nem látod a dolgokat a másik szemével - ehhez be kell bújnod a bőrébe és viselned azt.” Gondolkodj a fogyasztó fejével, találd ki gondolatait, igényeit, legyen elégedett a vevő. A vevő a király, de a befolyásolás és „irányítás” maradjon a cég kezében

7 Kotler szerint a marketing-szakemberek a következő kérdésekre keresik a választ:  Kik a vevőink? (Occupants)  Mi a szóban forgó termék, amit vásárolnak? (Objects) termék  Mi motíválja őket a vásárlásban, mik a fontosak számukra a termékben? (Objectives)  Kik a vásárlás résztvevői? (Organisation)  Hogyan zajlik le a vásárlás? (Operations)  Mikor történik a vásárlás? (Occasions)  Hol vásárolnak? (Outlets)

8 A fogyasztói piac A fogyasztói magatartás A termékeket és szolgáltatásokat személyes szükségletük kielégítésére vásárló egyének vagy háztartások. Szellemi és érzelmi folyamatok, magatartás- formák, tevékenységek, amelyek az emberek vásárlását kísérik.

9 A “fekete doboz” (a vevő) Külső ingerek Marke- ting Környe- zet Vásárlási döntés A vevő jellemzői Vásárlási döntési folyamat A fogyasztói magatartás modellje Kotler

10 A fogyasztói magatartás modell Input Információ- feldolgozás Vásárlási döntési folyamat Döntést befolyásoló: külső/belső tényezők 1 2 3 4

11 A vevő jellemzői 1. Kulturális jellemzők  kultúra  társadalmi osztály Kultúra: tanult meggyőződések,/hitek, értékek és szokások, amelyek egy adott társadalomban irányítják a fogyasztók magatartását.  makrokultúra  mikrokultúra

12 2. Társadalmi jellemzők  referenciacsoportok (viszonyítási alap)  társadalmi státus és szerep  tagsági  aspirációs: várakozó /anticipatory/ vagy szimbolikus  aszociális / elutasított /  véleményvezetők (interperszonális kommunikációs háló feltérképezése)

13 3. Személyes jellemzők  jövedelem  demográfiai jellemzők és családi életciklus

14 4. Pszichológiai jellemzők  Motiváció  Attitűd  Személyiség és énkép  Észlelés és tanulás

15 Egy termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó kedvező vagy kedvezőtlen átfogó értékelés, érzés. Attitűd

16 létszükségletek a biztonság iránti igény társadalmi igény az érték megbecslése iránti igény Önmegvalósítás igénye Maslow

17 Figyelem Szelektív információfelvétel, torzítás Észlelés Az egyén osztályozza, rendszerezi, lefordítja az őt ért ingereket 3000 hirdetés/hét Külső befolyásoló tényezők (intenzitás, méret, kontraszt, újdonság, mozgás, színek, ismétlés) Belső befolyásoló tényezők (érdeklődés, szükséglet, motívumok, elvárások)

18 Emlékezet  rövid és hosszú távú memória össze- kapcsolódása Rövid távú memória Hosszú távú memória információ átvitel ismétlés kihullás Percepció érzékelés

19 Tanulás Asszociáció (termék és a márka) Megerősítés (meghatározza a márka- asszociáció erősségét) Motiváció Kondicionálási mechanizmus és fogyasztói magatartás (klasszikus, operáns) Inger – válasz elméletek Kognitív tanulási elméletek • Racionális reklámok • A két agyféltekét stimuláló ingerek a reklám hatékonyság növelésére! Elégedettség ?

20 Problémafelismerés Belső motiváció Külső ingerek Keresés Személyes Kereskedelmi Tömegkommunikációs Tapasztalati Alternatívák értékelése Megismerés Összemérés Preferenciák A vásárlási döntési folyamat

21 Vásárlás utáni értékelés elégedettség elégedetlenség

22 Cselekvés Ismeret Érzelem IsmeretÉrzelem Cselekvés Magatartás Magas fogyasztói érdekeltségnél Alacsony fogyasztói érdekeltségnél

23 A fogyasztói információforrások  Személyes források: család, barátok, szomszédok, ismerősök.  Kereskedelmi források: reklám, eladók, kereskedők, csomagolás, kirakatok.  Közszolgálati források: reklám, termékminősítő szervezetek.  Tapasztalati források: a termék kipróbálása, vizsgálata és használata.

24 A vásárlót érdeklő tulajdonságok (pl.)  Fényképezőgépek: képélesség, sebesség, méret, ár.  Szállodák: földrajzi fekvés, tisztaság, hangulat, ár.  Autógumi: biztonság, futófelület tartóssága, minőség, ár.

25 Döntési szabályok  Lexikografikus szabály  Kizáráson alapuló döntés  Jó és rossz tulajdonságok mérlegelése  Kompenzáló szabály  Kombinált szabályok

26 Útipoggyásztermékek értékelése terméktulajdonságuk alapján (1 = rossz, 7 = kiváló)

27 Példa, kompenzáló szabály 0,3 0,2 0,4 0,1

28 Költséges Nehéz döntés eredménye Megmásíthatatlan Szorongásra hajlamos Vásárlás utáni bizonytalan érzés. Fokozottan fellép, ha a vásárlás: Ha a vásárló:

29 A fogyasztókutatás és a fogyasztói magatartás kutatás eltérései

30 A fogyasztói érdekvédelem... … a végső fogyasztók szükségletkielégítéshez kapcsolt érdekeinek szervezett képviseletét, védelmét értjük. A fogyasztói érdekvédelem fontos eszköze a jogi szabályozás, de a nem kormányzati, társadalmi kezdeményezések is fontos részét képezik.

31 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "„Addig nem értesz meg senkit, amíg nem látod a dolgokat a másik szemével - ehhez be kell bújnod a bőrébe és viselned azt.” Harper Lee: To Mkill a Mockingbird."

Hasonló előadás


Google Hirdetések