Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A pedagógia eszmetörténet néhány kiemelkedő alakja.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A pedagógia eszmetörténet néhány kiemelkedő alakja."— Előadás másolata:

1 A pedagógia eszmetörténet néhány kiemelkedő alakja

2 Az antikvitás filozófusai a nevelésről Szókratész Platón Arisztotelész

3 Szókratész (Kr. e. 470-399)  Görög filozófusok között az első, aki a nevelésről máig érvényes jelentős gondolatokat fogalmazott meg  „Minden dolog mértéke az ember”  Vizsgálódásainak középpontjába a megismerő, gondolkodó és cselekvő embert állítja  Kétféle megismerési formát különít el  szókratészi bábáskodás  heurisztika, a rádöbbentés művés zete

4 Platón (Kr. e. 428/7-348/7)  Az ókori Hellász kiemelkedő filozófusa, aki pedagógiatörténeti szempontból is kiemelkedő  Állam és a Törvény  A polisz 3 fő osztályra tagolható: Filozófusok Katonák Dolgozók

5 Platón (Kr. e. 428/7-348/7)  Bírálatai a mesékről  Zene fontossága  Testi nevelés  Tanulás lépcsői

6 Arisztotelész (Kr. e. 384-322)  Érdeklődési köre kiterjedt a filozófia mellett a pedagógiára is  Kíméletlen kritikával illette a kora nevelési gyakorlatát  a család a városállam alapja  Cél az erényes polgár nevelése  Kétféle erény lehetséges: erkölcsi és szellemi

7  A Politika című művében a nevelés folyamatát, és módszerét 7 éves ciklusokban tárgyalja: Születéstől 7 éves korig 7-14 éves korig  Fontos a zenetanulás  Nevelést az állam irányítása alá kell vonni Arisztotelész (Kr. e. 384-322)

8 Marcus Fabius Quintilianus  római filozófus  Szónoki képzés tizenkét könyve  Fontos kisgyermekek környezete  Már 6 éves kor előtt is el lehetne kezdeni a tanulást  Célszerűbb az iskolai nevelés  Az emlékezőképesség fejlesztése

9  „Az én kedvem szerint való fiú az eladást szívesen hallgatja, közben-közben még kérdést is intéz hozzánk, de azért nyomon követi az előadás menetét, nem siet előre.” „Én az olyan tanítványt szeretem, kit a dicséret emel, a dicsőség boldogít, s ha legyőzik, sír.”  Határozottan fellép a testi fenyítés elle n Marcus Fabius Quintilianus

10 Szent Ágoston (354-430)  Ambrosius püspök tanításainak, beszédeinek, valamint egy jelenés hatására vált kereszténnyé  Az ember eredendő bűnére vonatkozó gondolatai nagy hatással voltak a középkor emberfelfogására, gyermekképére  A legfontosabb pedagógiai feladat szerinte az akarati nevelés  A nevelés folyamatos küzdelem a gyermek bűnös természete ellen

11 Rotterdami Erasmus (1469-1536)  Itáliai humanista  Pedagógiai kérdésekkel is foglalkozott  Munkáit két csoportba oszthatjuk:  1. A klasszikus nyelvi és irodalmi képzést szolgáló latin és görög nyelvtankönyvei  2. A gyermeknevelés elméleti és gyakorlati kérdéseit tárgyaló értekezések  A tanulás, az elemzés és a magyarázat módszere (1512)  A gyermek korai erkölcsös és tudományos értekezése (1529)

12  A gyermekkor és ifjúkor Erasmus szerint a nevelés legalkalmasabb időszaka  A gyermek illő magatartásáról (1530)  1591-ben a magyar fiatalok számára is elérhető lett latin-magyar nyelvű változatban Rotterdami Erasmus (1469-1536)

13 Michel de Montaigne (1553-1592)  Ideálja a sokféle tudományban jártas, de egyikben sem tudós gyakorlatias érzékkel megáldott reneszánsz ember  Az értelmes tanulás fontosságára hívja fel a figyelmet  Új eszmény: a gyermeki ártatlanság, az erkölcsi védelemre szoruló gyermek eszmény  A gyermek nevelésénél elutasítja a szélsőségeket

14 Luther Márton(1483-1546) a nevelésről  Az egyházi férfiak nevelése a plébániai iskolák és az egyetemek feladata  A néptömegek iskoláztatására is nagy szükség van  Három rétegben különböznek az emberek nevelés-művelés szempontja szerint: 1. Tudósok 2. Plébánosok 3. Köznép

15  Cseh-morva pedagógus  Világszemléletének központjában a keresztény hit áll  Fő gondolata, hogy az ember Isten teremtménye  Mélységesen hisz az ember alakíthatóságában  Felvilágosult gondolkozás  Nevelésre mindenkinek szüksége van Johannes Amos Comenius (1592-1670) pedagógiája

16  A helyes gyereknevelésben a szülőknek nagy a felelősségük  Comenius didaktikai és metodikai alapelveket állított fel: a) a szemléletesség b)a tudatosság c)a rendszeresség d)a következetesség e)a tananyag koncentrikus bővítése Johannes Amos Comenius (1592-1670) pedagógiája

17  Comenius iskolarendszer jobbítására a Nagy oktatástanban négylépcsős iskolarendszert vázolt fel: I.A kisgyermekkor iskolája az anyai öl II.A gyermekkor iskolája a tudományos játék, vagyis a nyilvános népiskola III.A serdülőkor iskolája a latin iskola, vagyis a gimnázium IV.Az ifjúkor iskolája az akadémia és az utazá s Johannes Amos Comenius (1592-1670) pedagógiája

18 John Locke (1632-1704) pedagógiája  Az angolszász felvilágosodás képviselője  Gondolatok a nevelésről (1693)  Embereszménye a gentleman  Neveléskor célok: 1.Testi nevelés 2.Erkölcsi és vallási nézetei a nevelésről 3.Az értelem nevelése  Pedagógiájában kiemelt szerepet kap az értelem kiművelése, csiszolása, formális képzése

19 Jean-Jecques Rousseau (1712-1778) természetközpontúsága  Az abszolút emberi értékekben való kiteljesedésre törekedett  Emil, vagy a nevelésről (1762)  „Minden jó amidőn kilép a dolgok alkotójának kezéből, de minden elfajul az ember kezei között.”  Pedagógiájának célja az e világi boldogulás, etikájának alapja a boldogságetika  Nem hisz az ész mindenhatóságában  A pedagógiát a gyermek köré képzeli el

20  A gyermeki fejlődés szakaszit 5 periódusra osztja Első könyv: születéstől a beszédig (2 éves korig) – testi nevelés Második könyv: kétéves kortól tizenkét éves korig – az érzékszervek nevelése Harmadik könyv: 12-15 éves korig – az értelmi nevelés Negyedik könyv: 15 esztendős kortól a házasságkötésig – az erkölcsi nevelés Jean-Jecques Rousseau (1712-1778) természetközpontúsága

21 Claud Adrien Helvetius (1715-1771) Helvetius a francia felvilágosodás 1760-as évekkel kezdődő szakaszában tevékenykedett. 1772-ben Az emberről, értelmi képességéről és nevelhetőségéről címmel írt könyvet. Szerinte az állam feladata az egyenlőség, az egyén optimális körülményeinek megteremtése. Az ember természetéből fakadó alapvető kötelessége saját érdekeinek maximális érvényesítésére irányuló törekvés.

22 Johann Heinrich Pestalozzi (1746- 1827) pedagógiája  Az egyetemes embernevelés gondolatából indult ki a korszak kiemelkedő svájci pedagógusegyénisége  1769 Neuhof Pestalozzi először intézményesítette a munkára nevelést  Egy remete esti órája (1780) A nevelés fő célja az ember felemelése az igazi humanitás fokára A nevelés legközelebbi, legfontosabb közege a család

23  Lénárd és Gertrúd (1781) Egy remete esti órája hétköznapi emberek számára lefordított változata  Vizsgálódás a természet menetéről az emberi nem fejlődésében (1797) Ebben az emberi természetről alkotott nézeteit fejti ki, megalkotja saját antropológiáját Johann Heinrich Pestalozzi (1746- 1827) pedagógiája

24  Az ember etikai fejlődésének 3 fokozatát különíti el: 1. „Természetes állapot” 2. „Társadalmi állapot” 3. „Tiszta erkölcs”  1789 a kormány megbízta egy árvaház létrehozásával  Fontosnak tartotta a természetszerű pedagógiát Johann Heinrich Pestalozzi (1746- 1827) pedagógiája

25  1800-ban a megalakult a „Nevelésügy barátainak társasága”, akik anyagilag támogatták a burgdorfi intézet megnyitásában  Hogyan tanítja Gertrúd gyermekeit? (1801)  „Miként viselkedik, s kell, hogy viselkedjék egy művelt ember olyan esetben, ha valamely zavaros és homályos dolgot megfelelően elemezni akar, hogy azt tisztázza magában?”  1804 Yverdon  Az ő didaktikájának középpontjában az élő szemléltetés áll Johann Heinrich Pestalozzi (1746- 1827) pedagógiája

26 Összegzés  A pedagógia eszmetörténet néhány kiemelkedő alakja: Az antikvitás filozófusai a nevelésről Humanisták nevelési nézetei


Letölteni ppt "A pedagógia eszmetörténet néhány kiemelkedő alakja."

Hasonló előadás


Google Hirdetések