Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A pedagógia alapjai 2. előadás Neveléstörténeti adalékok, Az intézményes nevelésügy Birta-Székely Noémi BBTE, Pszichológia és Neveléstudományok Kar.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A pedagógia alapjai 2. előadás Neveléstörténeti adalékok, Az intézményes nevelésügy Birta-Székely Noémi BBTE, Pszichológia és Neveléstudományok Kar."— Előadás másolata:

1 A pedagógia alapjai 2. előadás Neveléstörténeti adalékok, Az intézményes nevelésügy Birta-Székely Noémi BBTE, Pszichológia és Neveléstudományok Kar

2 TARTALOM 1. A neveléstörténet jeles képviselői (Comenius, Rousseau, Pestalozzi, Herbart) 2. 20. századi reformirányzatok előzményei (John Dewey, Stanley Hall, Ellen Key) 3. Alternatív iskolák (Montessori, Waldorf, Freinet, Dalton-plan) 4. Az iskolaügy történelmi előzményei

3 A neveléstörténet jeles képviselői J. A. Comenius (1592–1670) –Tanítás/Oktatás – Midenkit mindenre megtanítás művészete –didaktikai és módszertani alapelvek –Didactica Magna (Nagy Oktatástan) –Orbis Pictus (A látható világ képekben)

4 A neveléstörténet jeles képviselői J. J. Rousseau (1712–1778) –felvilágosodás, a liberalizmus és szabadgondolkodás –Fordulópont –Reformirányzatok –gyermekkor „felfedezése” „Hagyjátok megélni a gyermekkort a gyermekben.” (Rousseau 1978: 77) –negatív nevelés

5 A neveléstörténet jeles képviselői J. H. Pestalozzi (1746–1827) –humanista pedagógia –A nevelés legfontosabb köre a család –gyakorlati nevelő (neuhofi kísérlet, stansi árvaház, yverdoni pedagógusképző intézet)

6 A neveléstörténet jeles képviselői J. F. Herbart (1776–1841) –tradicionális, aszkétikus erkölcsi értékek - A nevelés célja az erkölcsös magatartás kialakítása –felnőtt példamutató magatartása – formális fokozatok (világosság foka, asszociáció foka, rendszer foka, módszer foka)

7 20. századi reformirányzatok előzményei John Dewey, amerikai pragmatizmus - cselekvés iskolája Stanley Hall - gyermektanulmányi mozgalom (gyermeki gondolkodás jellegzetességei) Ellen Key - A gyermek évszázada (1900), hagyományos pedagógia kritikája –gyermeki jogok tiszteletben tartása, gyermek fejlődési igényeire szabott iskola

8 Alternatív iskolák - Montessori Maria Montessori – rousseau-i ihletettségű –Olaszország első orvosnője –érzékszervi fejlesztés –pedagógiai alapelve a gyermeki aktivitás és szabadság –Eszközök és tanszerek

9 Alternatív iskolák - Waldorf-iskola Rudolf Steiner –okkult világfelfogás - antropozófia –Szabad Waldorf-iskola –a gyermek egyedfejlődése során megismétli az emberiség őskortól napjainkig tartó kulturális fejlődésének főbb szakaszait –szülők-tanárok-tanulók együttműködése – epochális oktatás

10 Alternatív iskolák - Freinet Celestin Freinet –aktív népiskola –életközelség, a játékos és a természetes munka –a nevelésnek nem szabad természetellenes kényszert alkalmaznia –kísérletező tapogatózás –szabad önkifejezés és a tartalmas közösségi élet

11 Alternatív iskolák - Dalton-plan Helen Parkurst –Montessori tanítványa –USA-beli Daltonban –Szakkabinetek –a nevelővel megállapodást kötve vállalták a munka elvégzését

12 Alternatív iskolák közös, általános jellemzői A gyermek tisztelete Pozitív gyermekkép Gyermeki szabadság és aktivitás „Életre nevelés”- azaz hasznos ismeretek oktatása Harmonikus személyiség fejlesztése Nincs osztályozás Stb.

13 Az iskolaügy történelmi előzményei első magániskolák görög kultúra ludus (kellemes foglalatosság, játék) Kr.e. 146-ban, Róma nagyhatalommá válása - schola Quintiliánus - retorika iskola, játékos tanulás Az oktatás tartalma a „hét szabad tudomány” (septem artes liberales) –grammatika, retorika, dialektika –aritmetika, geometria, asztronómia és zeneelmélet

14 Az iskolaügy történelmi előzményei 2. század - keresztény nevelés – kathekéta iskolák –római iskolák földi lét - keresztény hit az örökkévalóság –pogány műveltség, és a keresztény vallás – Szent Ágoston (354–430) –középkoron - klerikusnevelés, kolostori, plébániai, székesegyházi iskolák jellemzőek

15 Az iskolaügy történelmi előzményei 12. század elején középkori egyetemek (universitas) –studium generale (egyetemes tanulmányok) –1088-ban, Bologna (jogi tanulmányok) –1100-ban, Sorbonne (teológiai, jogi, orvosi és filozófiai karok) – Aquinói Szent Tamás (1225?–1274), a skolasztikus filozófia

16 Az iskolaügy történelmi előzményei világi nevelés –lovagi nevelés –városi iskolák 14. században a reneszánsz és humanizmus – Rotterdami Erasmus (1469–1536) A 16. században a humanizmus és a reformáció – Luther Márton (1483–1546)

17 Az iskolaügy történelmi előzményei 16. század - ellenreformáció –jezsuita szerzetesrend (Ratio studiorum - egységes iskola­ szervezetet ) –katolikus iskola reformja leánynevelés A 16. és 17. század –I. Frigyes Vilmos oktatási kötelezettségről 1717. évi rendelet –Népiskola –1777, Mária Terézia által kiadott Ratio Educationis

18 Az iskolaügy történelmi előzményei 1794-es porosz általános magánjogi törvény –iskolaügy egyházi felügyelete helyébe az állam lép 1970 - Komprehenzív típusú iskolamodell –átjárhatóság –magába foglalja az összes általános képzést nyújtó iskolaformát –4+4+4-es rendszer

19 Napjaink iskolaügye Európai Unió –interkulturális nevelés –közös tartalmakat – kulcskompetenciák –Bolognai Nyilatkozat kétciklusú rendszer bevezetése kredit-átszámítási rendszer (ECTS minőségbiztosítás hallgatók, kutatók, tanárok és oktatók mobilitása


Letölteni ppt "A pedagógia alapjai 2. előadás Neveléstörténeti adalékok, Az intézményes nevelésügy Birta-Székely Noémi BBTE, Pszichológia és Neveléstudományok Kar."

Hasonló előadás


Google Hirdetések