Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ALTERNATÍV PEDAGÓGIÁK.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ALTERNATÍV PEDAGÓGIÁK."— Előadás másolata:

1 ALTERNATÍV PEDAGÓGIÁK

2

3 Követelmények •Az előadások látogatása •Írásbeli dolgozat elektronikus formában történő benyújtása. (6-8 oldal) •A dolgozatokat a címre kell Határidő: május 5.

4 Az előadások témakörei Az alternatív pedagógia értelmezése Reformpedagógiák –alternatív pedagógiák A reformpedagógia történeti gyökerei, kialakulása A reformpedagógia fejlődésének első szakasza ( ) •New School •Montessori •Decroly •Kerschensteiner •Ferriére

5 A reformpedagógia fejlődésének második szakasza ( ) •A Waldorf pedagógia •Freinet •Parkhurst –Dalton Plan •A Jena-Plan •Ferriére A reformpedagógia fejlődése a világ országaiban A reformpedagógia Magyarországon Az alternatív iskolák megjelenése és fejlődése

6 Irodalom •Czike Bernadett (szerk.): Fejezetek az alternatív nevelés gyakorlatából. Bp •Horváth H. Attila (szerk.): Süss fel nap! Alternatív óvodák, iskolák Magyarországon. Soros Alapítvány, •Kereszty Zsuzsa (szerk.) Több út. MKM - IFA, Bp •Németh András: A reformpedagógia múltja és jelene. Bp •Németh András - Eberhard Skiera: Reformpedagógia és az iskola reformja. Nemzeti Tankönyvkiadó, •Trencsényi László: Reformpedagógiai olvasókönyv. Drámapedagógiai Társaság, Bp •Trencsényi László: Az alternatív pedagógiák nyomában = Iskolakultúra, sz p.

7 Alapfogalmak Reformpedagógia Azok a XX. század húszas évéig létrehozott és legtöbbször napjainkban is működő tradicionális reformkoncepciók, amelyek következetesen megőrzik az alapítók pedagógiai felfogásának alapvető elemeit Alternatív pedagógia Nem követ konzekvensen egy-egy tradicionális irányzatot, hanem teljesen szabadon, alkotó módon alakítja ki a saját, a tömegiskolától gyakran szintén jelentős mértékben különböző pedagógiai arculatát

8 Az alternatív iskolák közös jellemzői •Sokféle elem keveredése •Két szempont szerint érdemes a jellemzőket összefoglalni: tanárszerep megváltozása és a gyerek személyiségének figyelembevétele •Jelentése 1989 előtt (elhatárolódás) és után (önmeghatározás)

9 Tanárszerep •Ismeretátadó helyett facilitátor •Nem előadó – döntő változás •A tanár a háttérben van, az alkotó folyamat résztvevője (kivételek)

10 A tanárszerep megváltozásának formai jegyei •A tér elrendezése •A tanítás módszere, munkaformák •A tanár személyisége iránti követelmények •Az iskolai kommunikáció •A tanár és a szülő közötti viszony és kommunikáció

11 A tanárszerep megváltozásának következményei •A tanári tekintély •A szabályok kialakítása •Motiváció •A gyerekek közötti kommunikáció és kapcsolat

12 A gyerek személyiségének fokozott figyelembevétele •Gyermekcentrikusság •A tanulás öröme •A verseny kizárása •Személyre szóló értékelés •Tanár felkészülése •A tananyag •Szabályok és rend •A felvételi rendszer •A vezetés

13 A reformpedagógia megjelenése és irányzatai

14 ELLEN KEY ELLEN KEY Műve: „A gyermek évszázada ” (1900) – a reformpedagógia első fontos alapdokumentuma -Követeli az iskolarendszer radikális reformját -A gyermek fejlődési sajátosságaival összhangban álló nevelési módszereket

15 JOHN DEWEY Pedagógiai rendszere •A nevelés értelmezése Iskolamodellje: Termelés | Tudomány --ISKOLA -- Otthon | Természet Tanterve

16 MARIA MONTESSORI • gyógypedagógiai intézet • „casa dei bambini” • „Módszerem könyve” • Nemzetközi Montessori Szövetség

17 Pedagógiai -pszichológiai alapelvei •Hagyjuk a gyermeket önállóan cselekedni •Gyermekhez méretezett környezet •A nevelés alapelve: a gyermek aktivitása -- lehetőség az érzékszervek fejlesztésére, az önálló tapasztalatszerzésre.

18 Módszerek - Eszközök •A napirend •Érzékszervi fejlesztő eszközök •Foglakozási formák •A Montessori intézetek belső világa •A tanítás tartalma

19 A Montessori pedagógia Magyarországon • az első Montessori óvoda •Burchard-Bélaváry Erzsébet óvoda iskola Magyar Montessori Egyesület

20 A WALDORF PEDAGÓGIA •A koncepció antropológiai alapjai - az antropozófia Az egyedfejlődés év -a világ érzékszervi befogadása év- engedelmes példakövetés év- az autonóm ítéletalkotás kora év a bölcsesség kora Rudolf Steiner

21 A Waldorf iskolák •A Waldorf iskolák sajátosságai •Az epochális oktatás •Az euritmia •Waldorf iskolák Magyarországon Göllner Márta iskolája

22 JENA PLAN Osztályrendszer helyett - csoportok Alsósok: az 1-3. iskolai év tanulói 7-9 évesek Középső csoport a 4-6. iskolai év tanulói évesek Felsősök csoportja a 6-8. iskolai év tanulói évesek Ifjúsági csoport a iskolai év tanulói évesek Peter Petersen

23 Művelődési alapformák •Beszélgetés •Játék •Munka •Ünnep

24 NEILL „SUMMERHILL” ISKOLÁJA • Leiston •Bentlakásos magánintézet – 5-17 éves gyermekeknek •Az intézet napirendje és élete főbb elemek: - önkéntes részvétel - a tanulás alapja a felfedezlés, a kísérlet, a játék - egyéni felelősség – - „liberális szabadságkoncepció” Alexander Sutherland Neil Alexander Sutherland Neil

25 OVIDE DECLORY PEDAGÓGIÁJA •Művei •Az érdeklődési központok •A globalozációs módszer •École de l’ Ermitage (1907)

26 KERSCHENSTEINERB ÉS A MUNKAISKOLA Célja: A széles néptömegek számára szolgáló modern népiskola A „jó” állampolgár Nem a „magas kultúra” hanem a közös munka Az egyoldalú intellektualizmus helyett,cselekedtetés

27 FREINET ÉS A „MODERN ISKOLA” •A munkaiskola nagy alakja •Élményekkel átszőtt tapasztalatok az iskolában •Nyomtatás- saját újság •Természetes kíváncsiság •Szabad önkifejezés

28 AMERIKAI REFORMPEDAGÓGIAI TÖREKVÉSEK Dewey alapján: •Helen Parkhurst – Dalton terv •Carleton Washburne – Winnetka terv •A progresszív nevelési társaság Helen Parkhurst Washburne

29 A hetvenes évek – az alternatív iskolák megjelenése Amerikában •Hatvanas évek vége- diáklázadások •Szociálpszichológiai, etikai-életviteli problémák sora – kitörési kísérletek •Az iskola konzervatív marad, nem tudja kezelni a problémákat •Új nézetek: az iskola lerombolja a tanulók kíváncsiságát, gondolkodási képességeit, - nem tud kialakulni az autonóm személyiség

30 Az alternatív iskolák csoportosítása •Külföldi adaptációk –Waldorf, Freinet, Montessori, –Rogers, Jena-plan stb. •Hazai –Gáspár László – Szentlőrinc-i iskolakísérlet –Zsolnai József: ÉKP - NyIK (Törökbálint-Pápa) •Eklektikus –Újabb keletű, a kimeneti szabályozással is összefüggő változatok

31 EKLEKTIKUS ALTERNATÍV ISKOLÁK MAGYARORSZÁGON •Ranschburg Ágnes - Fehér J. András –Életfa - Jungiánus Alkotóiskola •Kotschy Andrásné - „Mustármag” ökumenikus keresztény óvoda és iskola •Gádor Anna –Rogers - Személyiségközpontú iskola •Vég Katalin – Burattinó Iskola

32 EKLEKTIKUS ALTERNATÍV ISKOLÁK MAGYARORSZÁGON •Natonek Gabriella - Lauder Javne zsidó közösségi iskola (óvoda és gimnázium) •Benda József - Humanisztikus Kooperatív Tanulásszervezési program •Winkler Márta - Kincskereső Iskola •Mátrai Zsuzsa - „Fifty-fifty” program •Horn György - Alternatív Közgazdasági Gimnázium

33 EKLEKTIKUS ALTERNATÍV ISKOLÁK MAGYARORSZÁGON •Hoffmann Rózsa - a Németh László Nyolcosztályos Gimnázium programja •Réz Gáborné - A nyolc és hatosztályos gimnázium koncepciója az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola Tantervében •Győrik Edit - Belvárosi Tanoda


Letölteni ppt "ALTERNATÍV PEDAGÓGIÁK."

Hasonló előadás


Google Hirdetések