Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Arisztotelész életútja.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Arisztotelész életútja."— Előadás másolata:

1 Arisztotelész életútja

2 Arisztotelész (i.e ) A thrákiai Sztageirosz városában született. Apja, Nikomakhosz a makedón uralkodó orvosa, korán meghal, a fiút nagybátyja neveli.

3 Ie. 367-ben Athénba utazik és az Akadémia tanulója lesz 20 éven keresztül Platón haláláig. Itt megismerkedik a platóni bölcselettel és közben tudományos kutatást is végez. Ezt követõen elhagyja Athént és Atarneuszba megy, ahol az uralkodó unokahúgát veszi feleségül.(állítólag született egy törvénytelen gyermeke is Nikomakhosz -neki írja a Nikomakhoszi Etikát) Ezután 2. Philliposz kérésére fiát, Nagy Sándort neveli. Kettejük kapcsolatát, egymásra gyakorolt hatásukat sokféleképpen értelmezték. De Plutharkosz szerint kezdetben Alexandrosz nem kevésbé szerette mesterét, mint az apját. Hiszen az apja adott neki életet, de Arisztotelész tanította meg nemesen élni. Késõbbbizalmatlan lett iránta, elhidegedettt tõle. De bölcselet iránt érzett szenvedélye sohasem veszett ki lelkébõl..

4 Ie. 335 megalapítja iskoláját a Lükeiont
Ie. 335 megalapítja iskoláját a Lükeiont. (Lyceum) Nevét Apollón isten Lükeiosz ligetérõl kapta, ahol mûködött. Arisztotelész és tanítványait peripatetikoszok megnevezéssel is illették (peripatosz-sétálóhely). Tanítványait 2 csoportba lehet osztani: 1, akromatikusok (beavatottak) vagy ezoterikusok(bentlakók) 2, exoterikusok(csak néhány elõadásra járnak be meghallgatni) A Lükeionban hatalmas könyvtárat rendezett be és sokoldalú tudományos munkásságot fejtett ki.

5 Mindig aprólékos kutatómunka elõzte meg, hogy valamirõl írjon, vagy kijelentéseket tegyen (pl: megvizsgálja a korábban élt gondolkodók nézeteit + tanulmányozza majdnem az összes polisz államberendezkedését + saját kritikai vizsgálódásainak eredménye = ír egy társadalomfilozófiai mûvet) 3 fajta tudományt különböztet meg: 1 praktikus - ez megszabja a cselekvés irányát (politika, etika) 2 poiétikus - valaminek az elõállítását teszi lehetõvé (mesterségekben) 3 teoretikus - amivalaminek a szemléletét nyújtja (politika , etika) A toretikus tudományt további 3 részre osztja: 1 matematika (önállóan nem létezõ,de változhatalan) 2 természettudomány (tárgya önállóan létezik, de változik)(ógörög hagyományban: "fizika") 3 "elsõ filozófia" (létezõk változhatalan formáit szemlélõ tudomány) (arisztotelészi megnevezéssel: teológia) Arisztotelész pályáját szintén korszakolni lehet: 1.korszak: aplatóni filozófia + az Akadémia vonzásában 2. korszak Asszosz, Mütiléné, 2.Philliposz udvara mûvek: Organon, Metafizika, Politika egyes könyvei 3.korszak: lükeionbeli munkásság mûvek: Fizika, Retorika, Nikomakhoszi Etika


Letölteni ppt "Arisztotelész életútja."

Hasonló előadás


Google Hirdetések