Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AZ ELŐZMÉNYEK 16-17. század.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AZ ELŐZMÉNYEK 16-17. század."— Előadás másolata:

1 AZ ELŐZMÉNYEK század

2 A REFORMÁCIÓ (16. század) Az anyanyelv használata
A magyar nyelvű nyomtatott könyvek elterjedése

3 TINÓDI LANTOS SEBESTYÉN (1505?-1566)
A históriás ének és a köznép ismereteinek gyarapítása Tinódi munkássága

4 HELTAI GÁSPÁR (1510?-1574) Munkássága és
Műveinek szerepe a nép tudatformálásában

5 Hitvitázó dráma A vallásos színjáték egy fajtája
Egész Európában elterjedt Jellemzői: népies hang, szatirizáló stílus Magyar képviselői: Sztárai Mihály, Máliusz Juhász Péter

6 A PURITANIZMUS 17. század Az angol reformáció radikális ága
Magyarországon és Erdélyben a 17. század harmincas éveiben jelent meg. Képviselői: Apáczai Csere János, Tolnai Dali János Puritánok csoportja 1620 körül

7 TOLNAI DALI JÁNOS (1606-1660) Működése Sárospatakon
Törekvései a felnőttképzés terén Lorántffy Zsuzsanna

8 Apáczai Csere János (1625-1659) művelődési elképzelései

9 Élete 1. a székelyföldi Apácán (Brassó megye) született 1625-ben, szegény sorsú, szabad paraszti szülőktől 1638-tól Kolozsvárott tanul 1644-től a gyulafehérvári kollégium növendéke 1648-tól ösztöndíjjal hollandiai egyetemekre kerül ( franekeri-, leydeni-, utrechti-, majd a harderwijki egyetem hallgatója) Hollandiában megismerkedik Descartes tanaival, ami egész munkásságára nagy hatással volt 1651-ben a teológia és a filozófia doktorává avatják

10 Élete 2. 1653-ban visszatér Gyulafehérvárra, ahol tanári állást kap és megkezdi pedagógiai tevékenységét Ebben az évben írta meg fő művét, a Magyar Encyclopaediát 1654-ben tanítótársaival komoly összetűzésbe került az oktatás tartalma és módszere miatt, de nem ért el semmi eredményt 1656-ban kartéziánus nézetei miatt a kolozsvári kisiskolába helyezték, ahol ugyanolyan buzgó tanító maradt Az ő közbenjárásának köszönhette az intézet a Lórántffy Zsuzsánna református alapítványát, és a Barcsay fejedelemtől nyert cameraticum beneficium-ot, mely tíz szegény tanuló ellátását tette lehetővé 1659-ben Kolozsvárott, tüdőbajban hunyt el

11 A puritanizmus Feudalizmusellenes mozgalom, Angliából indult ki
Látszólag vallásos, valójában politikai mozgalom, ahol a polgárság követelései jutottak kifejezésre A magyar puritánus mozgalom ideológusai angol és holland egyetemeken végzett értelmiségiek voltak A puritánusok törekvései: Írni-olvasni tanulás az elemi iskolákban, a felnőttek analfabétizmusának csökkentése Középiskolában a retorika és a latin grammatika mellett számtan, geometria, természettudományok, tanítása A magyar puritánusok tevékenysége Apáczai munkásságában csúcsosodott ki

12 Hollandiánan ismerkedett meg a nyugati társadalom gazdasági életével, kultúrájával, tudományával és iskolaügyével Tudatosult benne a magyar társadalmi-, politikai-, gazdasági-, művelődési viszonyok elmaradottsága Itt bontakozott ki a polgári haladásért lelkesedő egyénisége, szilárdult meg puritánus világnézete Megismerkedett Descartes filozófiájával Hollandiai tartózkodása alatt meggyőződhetett a természettudományok gyakorlati használatáról (holland ipar és mezőgazdaság fejlettsége) A Magyar Enciklopédia és jelentősége a felnőttek oktatásában Erdélyi működése


Letölteni ppt "AZ ELŐZMÉNYEK 16-17. század."

Hasonló előadás


Google Hirdetések