Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Református közoktatás Pécsett A Polgári Leányiskola története

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Református közoktatás Pécsett A Polgári Leányiskola története"— Előadás másolata:

1 Református közoktatás Pécsett A Polgári Leányiskola története 1930-1948
Ács Marianna 2009.

2 A témaválasztásról... Személyes érintettség.
A téma kutatásának jelentősége: helytörténeti és egyháztörténeti szempontból is fontos. Kevésbé feltárt. A megfelelő források rendelkezésre állnak: PRK-ban található a Baranya Megyei Egyházi Levéltár. A református nevelés lényegéről képet kaphatunk.

3 MÓDSZEREK A SZAKIRODALOM ÁTTEKINTÉSE.
STATISZTIKAI ADATOK FELDOLGOZÁSA /SPSS HASZNÁLATA/ A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ DOKUMENTUMOK /NAPLÓK, ÉRTESÍTŐK, STB.../ ALAPJÁN. INTERJÚK KÉSZÍTÉSE.

4 TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS EGYHÁZTÖRTÉNETI ELŐZMÉNYEK.
A POLGÁRI ISKOLÁKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYEK ELEMZÉSE. A NŐNEVELÉS MAGYARORSZÁGON. LEÁNYISKOLÁKRÓL. A PÉCSI POLGÁRI LEÁNYISKOLA TÖRTÉNETE.

5 Egyháztörténeti előzmények
A reformáció terjedése Baranya megyében Reformátorok Pécsett. Első Pécsi Református Egyház 1697-től csak római katolikus lehetett a város lakója! 1850-től bevándorló református családok. 1878. Kb. 200 fő fiókegyházat hoz létre. 1941-ben 3762 fő a reformátusok száma.

6 A polgári iskolák szerepéről
Népiskola és a klasszikus középiskola közötti iskolatípus, a polgárság alsóbb rétegeinek. „A polgári iskolát nem kötötték hagyományok, mint a gimnáziumot, és ezért már kezdeteinél új törekvések hordozóivá vált. Szinte születése pillanatától bevezette az anyanyelvi oktatást, nagyobb teret biztosított a természettudományoknak, a munkaoktatás és szemléltetés elvét tudatosan és széleskörűen alkalmazta. Az élettel kapcsolatban gyakorlatiasságra, hasznosságra törekedett.”

7 A polgári iskolák Magyarországon
1868.XXXVIII. tc. V. fejezet: a polgári iskola kodifikálása 1879-es tanterv határozza meg a feladatát. 1927. évi XII. tc. -a polgári reformja: négyosztályos iskola lett.

8 A PÉCSI POLGÁRI LEÁNYISKOLA 1930-1948
SZERVEZETI FELÉPÍTÉS KÖLTSÉGVETÉS LÉTSZÁMVÁLTOZÁSOK TANULÓK TANTESTÜLET TANTÁRGYAK ISKOLAI ÉLET EGYHÁZI NEVELÉS

9 SZERVEZETI FELÉPÍTÉS A Felügyelő testületek Fenntartó testületek
Igazgatótanács Tantestület

10 Létszámváltozások Diákok és a tanárok létszámának elemzése diagrammal szemléltetve.

11 Tantestület Iskolai végzettség. /Hol, milyen diplomát szereztek./
Nők és a férfiak aránya a tantestületben. Életkor szerinti megoszlás. Családi állapot elemzése. Származás. A tantestület munkája. /Óralátogatások, családlátogatások/

12 Tanulók Származás elemzése. Lakóhely szerint. Társadalmi helyzet.
Felekezeti hovatartozás. Tanulmányi előmenetel. Továbbtanulók /Hová és milyen arányban/

13 Tantárgyak elemzése Helyi tantervek, tanmenetek elemzése.

14 Iskolai élet Iskolai hétköznapok. Iskolai ünnepek.
Az Internátus élete. Ösztöndíjak, jutalmazások.

15 Egyházi nevelés Elméleti és gyakorlati oldalról.

16 BIBLIOGRÁFIA Bana Gábor: A Pécsi Református Egyház története , Pécs-belvárosi Református Egyházközség, 1998. Emlékek a Pécsi Református Polgári Leányiskola életéből. Pécs, 2007. Pécs ezer éve: szemelvények és források a város történetéből. Pécs Története Alapítvány, Pécs, 1996. Szakály Ferenc: Mezőváros és reformáció, Balassi Kiadó, Bp.,1995.

17 BIBLIOGRÁFIA Dobos László: Az egykori polgári iskola szerepe iskolarendszerünkben. in: Ped. Szemle, szám, Eötvös József: Kultúra és nevelés. Magyar Helikon, Bp., 1976. Evangéliumi nevelés. Lélekben és igazságban. A Katolikus, a Református és az Evangélikus Egyházak közös kiadványa. Dr Simon Gyula: A polgári iskola és a polgári iskolai tanárképzés története. Tankönyvkiadó, Bp., 1979.

18 BIBLIOGRÁFIA A Pécsi Polgári Leányiskola értesítője....
A Pécsi Polgári Leányiskola évkönyve.... Igazgatótanácsi jegyzőkönyvek ( ).


Letölteni ppt "Református közoktatás Pécsett A Polgári Leányiskola története"

Hasonló előadás


Google Hirdetések