Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Egyházi iskolába járó serdülők iskolai attitűdje és döntéseik vizsgálata Kovács-Krassói Anikó PTE BTK „Oktatás és Társadalom” Doktori Iskola 2009. szeptember.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Egyházi iskolába járó serdülők iskolai attitűdje és döntéseik vizsgálata Kovács-Krassói Anikó PTE BTK „Oktatás és Társadalom” Doktori Iskola 2009. szeptember."— Előadás másolata:

1 Egyházi iskolába járó serdülők iskolai attitűdje és döntéseik vizsgálata Kovács-Krassói Anikó PTE BTK „Oktatás és Társadalom” Doktori Iskola 2009. szeptember 23.

2 I. A témaválasztás indoklása egyházi iskolák jelenléte a mai oktatási rendszerben az egyházi iskola választásának szempontjai, a családi háttér befolyása az egyházi iskola hatása a fiatalok döntései során a személyes hit szerepe döntéshozó helyzetekben

3 II. A kutatás céljai 1. az egyházi iskolába járó serdülők saját iskolájukhoz való hozzáállása, a sajátos egyházi iskolai programokhoz, tanáraikhoz, közösségükhöz való viszonyuk 2. a serdülők iskolaválasztási és életvezetési döntéseikkel kapcsolatos szempontjai

4 A kutatás módszere kérdőíves felmérés (41 item) minta: 90 középiskolás (54 fiú, 36 lány), helyszín: Szeged (Piarista Gimnázium, Karolina Gimnázium) megszólított korosztály: 10. osztály (16-17 évesek)

5 III. Eredmények 1. A megkérdezett serdülők alapvetően elégedettek saját iskolájukkal, tanáraikkal, közösségükkel. 2. Nemi különbségek mutatkoznak meg a döntések meghozatalában. 3. Az egyházi iskola stabil értékrendje befolyásoló tényező a serdülők döntéshozatala során. 4. A fiatalok személyes hite és imaélete segítséget jelent döntéseik meghozatalában. 5. A megkérdezett osztályközösségek kompromisszumkészek közös döntések során (azonos értékrend).

6 IV. Az eddigi kutatás „utóélete”, a téma iránti érdeklődés 1.- II. Katolikus Hittanár Konferencia (Gál Ferenc Hittudományi Főiskola, Szeged, 2009.04.17.) 2. – kerekasztal-beszélgetés a a szegedi Dugonics András Piarista Gimnázium tanáraival (osztályfőnöki értekezlet, 2009.05.15.) 3. – beszélgetés a kérdőív kitöltőivel (D.A.P.G. 10.b. osztály, 2009.05.22.)

7 V. A kutatás további irányai Követő kutatás elkészítése és strukturált interjúkészítés A kutatás kiterjesztése más (egyházi és nem egyházi) intézmények tanulóira

8 Legfontosabb felhasznált irodalom: Egyházi iskolák a rendszerváltás előtt és ma. www.okm.huwww.okm.hu Korzenszky Richárd OSB: Szünet nélkül, Egyházról, iskoláról. Bencés Apátság Tihany, 2000. Meleg Csilla: Iskola és társadalom. Dialóg Campus Kiadó, Budapest – Pécs, 2003. Osmer, R., - Fowler, J.: A gyermek-és serdülőkor a hitfejlődés szemszögéből. In.: Embertárs, 2007/2 Sági Matild: Az iskolaválasztás oksági modellje a racionáliscselekvés-elmélet alapján. www.oki.huwww.oki.hu Schweitzer, F.: Vallás és életút. Vallási fejlődés és keresztyén nevelés gyermek- és ifjúkorban. Kálvin Kiadó, Budapest, 1999.

9 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Egyházi iskolába járó serdülők iskolai attitűdje és döntéseik vizsgálata Kovács-Krassói Anikó PTE BTK „Oktatás és Társadalom” Doktori Iskola 2009. szeptember."

Hasonló előadás


Google Hirdetések