Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A tanári munka sikerességének vizsgálata a pedagógiai attitűdök, a tanár-diák viszony és az iskolai élmények összefüggésrendszerében doktori (PhD) disszertáció.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A tanári munka sikerességének vizsgálata a pedagógiai attitűdök, a tanár-diák viszony és az iskolai élmények összefüggésrendszerében doktori (PhD) disszertáció."— Előadás másolata:

1 A tanári munka sikerességének vizsgálata a pedagógiai attitűdök, a tanár-diák viszony és az iskolai élmények összefüggésrendszerében doktori (PhD) disszertáció és annak rejtett dimenziói, érdekességei Készítette: Fűzi Beatrix

2 A KUTATÁS BEMUTATÁSA

3 A kutatás koncepciójának alakulása, időbeli ütemezése 2004 Kérdőív és kipróbálása 2005 Interjú és kipróbálása 2006 Szakirodalmi meta-elemzés 2006-07 KUTATÁSI KONCEPCIÓ, ESZKÖZÖK, EREDMÉNYEK (Tanári kérdőív, interjú 31 tanár Tanulói kérdőív 375 diák) 2007-09 Tantárgy- fejlesztés 2009-10 Kipróbálás I. Beválás-vizsgálat I. 2010-11 Kipróbálás II. Beválás-vizsgálat II. 2010-11 Ismételt kutatás 1/20

4 Kutatási koncepció és hipotézisek Indikátorok: Kedveltség Eredményesség Jó közérzet Pedagógiai attitűdök Diákokkal kapcsolatos attitűdök Élmények és reflexiók 2/20

5 Kutatási eszközök Kedveltség Eredményesség Osztályzatok és változásuk Tanórai aktivitás Tantárgyi attitűd és változása Flow Közérzet Kiteljesedés Jövőkép Elégedettség Ideálhoz való közelség Flow Pedagógiai attitűdök Tanórára való felkészülés Módszerhasználat Diákokkal kapcsolatos attitűdök Hasonlóság Nyitottság Inspirálódás Élmények és reflexiók Élmények típusa Gondolkodás – cselekvés Időbeli jellemzők A reflexió tartalma Flow Tanulói kérdőív Tanári kérdőív Attitűdskálák Rangsorolás Flow-kérdőív Metaforák Q-rendezés Nyíltvégű kérd. Tanári interjú Óramegfigyelés IndikátorokBefolyásoló tényezők

6 SAJÁTOS KUTATÁS-MÓDSZERTANI ELEMEK

7 Q-rendezés – kényszerválasztás alkalmazása 1.A diákok reakcióit nagy biztonsággal ki tudom számítani. 2.Általában tudom, hogy miért sikerült jól/rosszul az órám. 3.Szívesen megnézem a kollégáim óráit, hogy ötleteket merítsek. 4.A munkámban főként az intuícióimra hagyatkozom. 5.A tanítási módszert az óra megkezdésekor intuitív módon választom. … 26. … Inkább nem jellemző Kö- zöm- bös Inkább jellemző -3-20123 1. 2. 3. 4. 5. 6 7 8 91011 12 13 14 1516 17 18 19 20 21 22 23 24 2526 4/20

8 A Q-rendezéssel nyert adatok felhasználása Kezelhető: • Rangsorolt adatként – Korreláció számítás, különbözőség vizsgálat, leíró statisztika, stb. • Intervallum adatként – Állítások és személyek helycseréje – Biztosítható a normál eloszlás – Faktoranalízis végezhető – Személyek közötti hasonlóságok feltárására – Személyen belüli – pl. időbeli,kontextushoz kötött – stabilitás 5/20

9 A vizsgált minta Önjellemzést adó tanárok = Egyéni elemzést vállaló tanárok = Mindkét kutatásban részt vevő tanárok= Középiskolás diák 871 fő (∑1600 fő) Tanár 53 fő (∑70 fő) 35 fő 9 fő 22 fő Tanár 53 fő (∑70 fő) 6/20

10 HOMLOKZATÓVÓ TENDENCIÁK MEGJELENÉSE

11 Valóságérzékelés – homlokzatóvás? – 1. A tanárok kedveltsége a diákok és a tanárok megítélésében KedveltekElutasítottak 7/20

12 Valóságérzékelés – homlokzatóvás? – 2. Sikeres pedagógus esetén Sikertelen pedagógus esetén 8/20

13 EREDMÉNYEK

14 A sikeresség indikátorainak vizsgálata Faktoranalízis kedveltség, eredményesség, jó közérzet egyetlen faktorba tömörül, mely a variancia 68,5%-át magyarázza H1: Sikeresség = kedveltség+eredményesség+ jó közérzet Összefüggés és különbözőség vizsgálatok is megerősítik a hipotézisben foglaltakat Kedveltség – diákok tantárgyi attitűdje r=0,813 p=0,0001 Kedveltség – tanári szorongás r= -0,388 p=0,021 Sikeresek és sikertelenek diákjainak órai aktivitása p<0,01 9/20

15 10/20 További eredmény a kedveltséggel és eredményességgel kapcsolatban • Ok: a kedveltség. Okozat: az eredményesség. – Az elsőként szerzett osztályzatok közt nincs különbség – A jegyek változását a tanár kedveltsége magyarázza – Nincs következetesség a sikertelen tanárok osztályozásában H5: A sikeresség nem jelezhető előre a tanárok neme, életkora, tantárgya és tanítással töltött ideje szerint

16 A befolyásoló tényezők vizsgálata/1. H2: A sikeres pedagógusok diákképe, diákokkal kialakított kapcsolata pozitívabb p=0,015p=0,02 Hasonlóság és kedveltség r=0,389 p=0,021 Osztályzatok változása és inspiráció r=0,429 p=0,011 A tanári közérzet hat mutató-száma a hipotézis szerinti összefüggést mutat

17 A sikerességet befolyásoló tényezők/2. H3/1: A sikeres tanárokat a tanórákra való felkészülésben nagyobb mértékben jellemzi a tanulóközpontúság • A tananyag és a tanári tevékenység tervezése megelőzi a tanulókkal kapcsolatos szempontokat • A tanulókra való ráhangolódás és tanulói sajátosságok figyelembe vétele a sikereseknek fontosabb, de nem szignifikánsan 12/20

18 A sikerességet befolyásoló tényezők/3. H3/2: A sikeres tanárokra jellemzőbb a tanulói részvételt igénylő módszerek alkalmazása • Minden tanárcsoportban a tanári aktivitást igénylő módszerek alkalmazása a leggyakoribb • A beszélgetést a sikeres tanárok gyakrabban alkalmazzák (p=0,003) A hipotézis szerinti szignifikáns kapcsolat igazolható: • a kedveltséggel • a tanári flow-mutatóval • MINDEN eredményességmutatóval 13/20

19 További eredmény a módszerek alkalmazásával összefüggésben Gyakran alkalmazott csoportmunka = Szorongó (r=0,373 p<0,05) és unatkozó (r=0,488 p<0,01) diákok Visszaeső tanári flow r=-0,401 p<0,05 Tanórára való felkészülésben: • fontos a diákok tevékenységének pontos tervezése • fontos az új módszerek kidolgozása • nem fontos a tanulói sajátosságok figyelembe vétele Reflexióban: • a diákok véleménye iránti érdeklődés hiánya • a spontaneitás elutasítása • új dolgokkal (módszerekkel, eszközökkel) való kísérletezés Sikertelen tanár + csoportmunka = KIVONÓDÁS 14/20

20 A sikerességet befolyásoló tényezők/4. p=0,005 15/20

21 A sikeresség változása • Beavatkozás nélkül a tanári sikeresség mértéke 99%-ig stabil jellemző • Változás traumatikus élmény hatására – A tanári szerepmodell alakult át és a diákokkal kapcsolatos attitűdök változtak jelentősen 2007 - „A diákok kb. 30%-val nem érdemes foglalkozni.” 2011 - „Mindenkivel érdemes vesződni, csak van, akinél később lesz eredménye.” Tanítás vagy vezetés 16/20

22 AZ EREDMÉNYEK FELHASZNÁLÁSA

23 Tantárgy-fejlesztések az Óbudai Egyetem mérnöktanári mesterképzésében • Didaktika és Neveléstan tantárgyak – Tartalmi hangsúlyok – Módszerek • A fejlesztések célja: – Diákokkal való azonosulás, nézőpontjuk átvételének gyakorlása – A tanár-diák kapcsolatra támaszkodó módszer- repertoár – Tanári szerepmodell fejlesztése 17/20

24 A tantárgyak tanulásának hatása A szemléletváltozás az alábbi területeket érintette: • a diákokra való ráhangolódás (p<0,01) • a diákok viselkedésének megértése (p<0,001) 65%-uk alkalmazta sikeresen egy aktuális iskolai konfliktusa megoldásában 18/20

25 A sikeresség fejlesztése Kedveltség változása Tanulói osztályzatok változása Órai aktivitás változása Tantárgyi attitűdök változása 3102. sz. tanár 3103. sz. tanár - 3201. sz. tanár 3105. sz. tanár - Sikeresség felmérése I. diákok bevonásával Fejlesztés kognitív elemekkel Sikeresség felmérése II. diákok bevonásával Rendezett diákokkal kapcsolatos attitűdök és szerepmodell Érzelmi- kapcsolati, szerepmodell problémák 19/20

26 KÖVETKEZTETÉSEK

27 • Tanári sikeresség megbízható vizsgálata – Tanárok, tanulók és független megfigyelő bevonása – Komplex eszközrendszer – Longitudinális jelleg • A tanári karakter, mint gestalt – Hasonlóságok – Egyediség • A tanári sikeresség (minőség) fejleszthető – Sikeres tanárok kognitív tartalmakkal – Középmezőnyszerepmodell rendezése kognitív eszközökkel, majd ismeretekkel – Sikertelen tanárok szerepmodell és érzelmi - kapcsolati elemek rendezése mentorálással 20/20

28 MEGTISZTELŐ FIGYELMETEKET KÖSZÖNÖM! Kérlek, tegyétek fel kérdéseiteket!


Letölteni ppt "A tanári munka sikerességének vizsgálata a pedagógiai attitűdök, a tanár-diák viszony és az iskolai élmények összefüggésrendszerében doktori (PhD) disszertáció."

Hasonló előadás


Google Hirdetések