Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Történeti episztemológia Megismerhető-e a múlt? Vonyó József 2009. szeptember.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Történeti episztemológia Megismerhető-e a múlt? Vonyó József 2009. szeptember."— Előadás másolata:

1 Történeti episztemológia Megismerhető-e a múlt? Vonyó József 2009. szeptember

2 Megismerhető-e a múlt? Igen – részlegesen Teljességgel soha – de szakszerű kutatómunkával egyre jobban Az ismeretek kettős dimenziója:  Mennyiségi (megismerés)  Mélységi (megértés) o A felhalmozott ismeretek o Új eljárások és módszerek o Szemlélet – új megközelítések

3 A megismerés korlátai Három befolyásoló (korlátozó) tényező 1. A forrás 2. A kutató 3. Az olvasó

4 A forrás mint korlát 1. Objektív (az eltelt idő és a körülmények hatásai)  Eltűnése  Mennyisége (kevés, sok)  Állapota 2. Szubjektív (az írott forrás, műalkotás alkotójának befolyásoló szerepe)  Érdek hamisítás  Látásmód, értékrend, értékítélet (társadalmi státus, nemzetiség, vallás, iskolázottság, vagyoni helyzet stb. szocializáció) hatásai  Műfaji sajátosságok (sajtó, napló – memoár, szóbeli emlékezés, film, irodalmi [művészeti] alkotás FORRÁSKRITIKA

5 A forrás Típusai 1. Írásos a) Elsődleges (az esemény résztvevői egyidejűleg alkotják)  Hivatalos iratok  Személyes dokumentumok (levelek, naplók)  Statisztikák  Térképek b) Másodlagos (külső szemlélő kortársak egyidejűleg, vagy az események részesei utólag alkotják)  Újság  Memoárok 2. Tárgyi 3. Új információhordozók (fotó, film, internet) 4. Szóbeli

6 Történeti érdeklődés és forrás gazdaság-társadalom- Politikatörténet életmód-történet kultúr-stb. Írott forrásokegyéb források A technikai fejlődés hatása a történeti források típusainak alakulására

7 A kutató Saját korának hatásai  Más körülmények, értékek, szemléletmód  Fontos kritérium:  Klasszikus: Ragaszkodni a forrásokhoz  Reális: EMPÁTIA a kutató a vizsgált korszak viszonyai alapján értékelje az eseményeket, tetteket és a személyeket – szakszerű és szigorú forráskritika A személyiség hatásai  Érdek hamisítás  Látásmód, értékrend, értékítélet (társadalmi státus, nemzetiség, vallás, iskolázottság, vagyoni helyzet stb.) hatásai

8 Az olvasó 1. Saját korának hatásai Más körülmények, értékek, szemléletmód 2. A személyiség hatásai  Érdek hamisítás  Látásmód, értékrend, értékítélet (társadalmi státus, nemzetiség, vallás, iskolázottság, vagyoni helyzet stb.) hatásai 3. Hogyan olvassunk történeti szöveget?  A kor ismerete  Beleélés

9 Irodalom Kötelező:  Ormos Mária : A történelem és a történettudományok. Tankönyvkiadó, Budapest, 2003.  Gyáni Gábor : A történetírás fogalmi alapjairól. In Bódy Zsombor – Ö. Kovács József (szerk.): Bevezetés a társadalomtörténetbe. Hagyományok, irányzatok, módszerek. Osiris, Budapest, 2003. 11–53. Ajánlott:  Romsics Ignác : Mi a történelem? In uő: Múltról a mának. Osiris, Budapest, 2004. 430–457.  Romsics Ignác: A történész mestersége. Rubicon, 2003/6. sz.  Ormos Mária : A történelem vonatán. Múlt és Jövő Kiadó, Budapest, 2005. 5–62.


Letölteni ppt "Történeti episztemológia Megismerhető-e a múlt? Vonyó József 2009. szeptember."

Hasonló előadás


Google Hirdetések