Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Társas kapcsolatok és az iskolai szociális munka jelentősége a szociometria szemszögéből Témavezető tanár: Kerekes Noémi Készítette: Somogyi Ildikó Debreceni.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Társas kapcsolatok és az iskolai szociális munka jelentősége a szociometria szemszögéből Témavezető tanár: Kerekes Noémi Készítette: Somogyi Ildikó Debreceni."— Előadás másolata:

1 Társas kapcsolatok és az iskolai szociális munka jelentősége a szociometria szemszögéből Témavezető tanár: Kerekes Noémi Készítette: Somogyi Ildikó Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék Szociális munka III. évfolyam

2 A kutatás témája  Iskolai szociális munka  Kapcsolati háló föltérképezése  A szociometria mint vizsgálati módszer  Centrális elhelyezkedés  Perifériális elhelyezkedés  Megváltozott osztályszerkezet  Beavatkozási lehetőségek

3 Iskolai szociális munka   Törvényi szabályozás   Tevékenységének területei   Jelenlegi helyzet   Gyermek- és ifjúságvédelem

4 A szociális munkás feladatai → szociális helyzet feltérképezése →Marginalizálódott gyermekek visszaintegrálása →Segíti a pedagógus munkáját →Iskolai erőszak visszaszorítása →Iskolai lemorzsolódás elleni védelem →Teljesítményromlás megakadályozása →Közösségi tevékenységek szervezése →Preventív tevékenység

5 Szociometria  A csoport szerkezetének vizsgálata  Kapcsolati hálók föltárása  Szociometriai teszt  Az elemzés területei : • Kölcsönösségi táblázat • Gyakorisági táblázat • Szociogram • Szerkezeti mutatók

6 A kutatás hipotézisei   A szociometria alkalmas egy közösség mélyreható vizsgálatára   Van marginalizálódott gyermek   Ugyanazok marginalizálódnak   Szükséges a szociális szakember megjelenése

7 Mérési eredmények  Vizsgálat időpontok  Érdekes mérési tapasztalatok • Centrumban elhelyezkedő személyek • Periférián elhelyezkedő egyének • Klikkesedés folyamata • A távozó személyek problémája • Új beavatkozást igénylő esetek

8 A centrális elhelyezkedés  a centrumban elhelyezkedők aránya 54% (13 fő); 50% (10 fő)→ átlagos arány 20%  Közös tulajdonság  Kiemelkednek társaik közül  Népszerű egyének  a centrumban helyet foglalók összetétele megváltozott

9

10 A periférián elhelyezkedők  A periférián elhelyezkedők aránya 8% (2 fő) és 5% (1 fő) → az átlag 30%  Nincs kapcsolatuk a közösség többi tagjával  Marginalizálódottak személye  Társak befolyásoló jelenléte  különneműek barátsága  A centrumból a perifériára

11

12 A klikkesedés  3 klikk  Nem jó képződmény  Szoros kapcsolat a tagok között→ új tagnak kisebb esélye van a csatlakozásra  Közös tulajdonság, teljesítmény kapcsolja össze  Nincs közvélemény az osztályban  Valószínűsíthető kiváltó ok→ a távozó tagok  A szociális munkás közösségfejlesztő tevékenysége

13

14 A távozó személyek problémája  szociális szakember hiánya→ a gyerek csak tünethordozó  Kezdettől problémás gyerekek  A pedagógus jelzése hatástalan  Rossz probléma megoldási forma→átmeneti megoldás  Szociális munkás megjelenése

15

16 A szociometria jelentősége  több szakember munkáját segíti  A módszer időigényes, de rendkívül hasznos  A negatív irányba történő változás azonnal észlelhető  Reális képet ad a közösségről  Sok esetben csak egy ilyen felmérés alkalmával derül ki, hogy a gyermek milyen problémával küzd

17 A hipotézisek igazolása   A szociometria alkalmas egy osztályközösség mélyreható vizsgálatára   Mindkét mérés alkalmával volt marginalizálódott személy, de a marginalizálódottak személye változott   Szükség van szociális szakember jelenlétére

18 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "Társas kapcsolatok és az iskolai szociális munka jelentősége a szociometria szemszögéből Témavezető tanár: Kerekes Noémi Készítette: Somogyi Ildikó Debreceni."

Hasonló előadás


Google Hirdetések