Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bemutatkozik a kis TK a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bemutatkozik a kis TK a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola."— Előadás másolata:

1 Bemutatkozik a kis TK a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola

2 FENNTARTÓ •Iskolánk fenntartója a Tiszántúli Református Egyházkerület •Intézményünk a tanítóképzés ügyét is szolgálja: a Debreceni Református Hittudományi Egyetem hallgatói itt végzik tanítási gyakorlatukat a szakvezető pedagógusok irányításával •Az egyetemi szenátus munkájában nevelőtestületünk képviselője is részt vesz

3 HITVALLÁSUNK •„Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon…” /Példabeszédek 22,6/ •Nevelő-oktató munkánk célja a korszerű ismeretek nyújtása és a református szellemiségű nevelés által a tanulók művelt, jellemes emberekké formálása.

4 HITÉLETÜNK •1-8. évfolyam: heti 2 hittanóra •5-6. évfolyam: heti 1 óra egyházi ének •Reggeli áhítat: hetente 1 alkalommal •Istentisztelet a Református Nagytemplomban évente 6 alkalommal •Adventi reggeli áhítatok •Tanári bibliaórák

5 ERŐSSÉGEINK •Kiváló szülői háttér •Jó kapcsolat a fenntartóval •Esztétikus és biztonságos környezet •Egységes nevelői szemlélet •Audiovizuális eszközök bősége •Számítógépes strukturált hálózat 75 munkaállomással, Internet hozzáféréssel •800 adagos saját konyha

6 IDEGEN NYELVEK OKTATÁSA •Az idegen nyelvek oktatása iskolánkban az 1. évfolyam második félévétől indul az angol nyelvvel. •1-2. évfolyam: 1 óra/hét •3. évfolyam: 2 óra/hét •4-6. évfolyam: 3 óra/hét •7-8. évfolyam: 3+1 óra/hét, mivel minden tanuló tanul második idegen nyelvet is

7 EMELT SZINTŰ KÉPZÉS •Iskolánk a következő területeken nyújt emelt szintű képzést: •1-8. évfolyam: ének-zene •5-8. évfolyam: angol nyelv (7. évfolyamtól második idegen nyelv: német, olasz) •5-8. évfolyam: informatika

8 OKTATÓ MUNKÁNK EREDMÉNYEI •A végzős tanulók háromnegyed része gimnáziumokban, egynegyed része szakközépiskolákban tanul tovább •Növendékeink az országos kompetenciaméréseken magasan az országos átlag felett teljesítenek •Kimagasló szereplés a városi, megyei és országos tanulmányi és sportversenyeken

9 A differenciált személyiség- és közösségfejlesztés területei •Hit- és erkölcstan, egyházi ének •Reggeli áhítatok •Énekkari tevékenység •Sportfoglalkozások •Diák-önkormányzati rendezvények •Erdei iskolai program •Tánciskola •Iskolapszichológus alkalmazása

10 OKTATÁSI HELYSZÍNEK •46 tanterem (közülük 26 szaktanterem) •35 ezer kötetes könyvtár •2 számítógépterem •Tornacsarnok •Sportudvar

11 DIÁKJAINK •1110 tanuló •22 alsó tagozatos osztály •14 felső tagozatos osztály •20 napközis csoport •1 tanulószobai csoport

12 Munkatársi közösségünk •76 pedagógus • 2 iskolatitkár • 1 iskolaorvos, 1 védőnő • 1 iskolapszichológus • 1 szabadidő-szervező • 1 informatikai rendszergazda • 2 portás, 1 kézbesítő •14 konyhai dolgozó • 5 takarító


Letölteni ppt "Bemutatkozik a kis TK a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola."

Hasonló előadás


Google Hirdetések