Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Testnevelés tantárgypedagógia 7. ea. A mozgásos cselekvéstanulás Az ismeretátadás és feldolgozás módszerei. Rávezető eljárások. Az egész- és résztanulásos.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Testnevelés tantárgypedagógia 7. ea. A mozgásos cselekvéstanulás Az ismeretátadás és feldolgozás módszerei. Rávezető eljárások. Az egész- és résztanulásos."— Előadás másolata:

1 Testnevelés tantárgypedagógia 7. ea. A mozgásos cselekvéstanulás Az ismeretátadás és feldolgozás módszerei. Rávezető eljárások. Az egész- és résztanulásos oktatási módszer. A hibafeltárás elvei, a javítás módszerei,

2 Testnevelés tantárgypedagógia 7. ea. A mozgásos cselekvés fogalma:  „A mozgásos cselekvés pszichikailag szabályozott és pedagógiailag kialakított (céltudatosan kifejlesztett) mozgás „ (Bíróné, 1985)  „A mozgásos cselekvés komplex, kognitív-motoros, értelmet is foglalkoztató, célra irányuló tevékenység.” (Báthori, 1985) Az emberi mozgások sajátos szerveződése.

3 Testnevelés tantárgypedagógia 7. ea. A mozgásos cselekvés:  az oktatás tartalmát alkotják  mint fizikai, fiziológiai inger  mint a komplex pedagógiai hatásrendszer forrása  mint az általános intelligencia fejlesztésének eszköze  mint az általános és speciális cselekvőkészség kialakításának az eszköze  mint az általános műveltség megszerzésének eszköze

4 Testnevelés tantárgypedagógia 7. ea. A mozgásos cselekvéstanulás folyamata:  Makrostruktúra 1.az elsajátítás feltételeinek kialakítása 2.ismeret szerzés 3.alkalmazás  Mikrostruktúra

5 Testnevelés tantárgypedagógia 7. ea. A mozgásos cselekvéstanulás mikrostruktúrája:  1. Az elsajátítás feltételeinek kialakítása Nyelv, szaknyelv Motiváció A feladat megértése Alapvető képességek megléte (motoros, intellektuális) Mozgástapasztalat, készségek

6 Testnevelés tantárgypedagógia 7. ea. A mozgásos cselekvéstanulás mikrostruktúrája:  2. Ismeret szerzés Képkialakítás-mozgásminta Első próbálkozások - kinesztetikus érzékelés, új tapasztalatok szerzése Első sikeres próbálkozás –durva koordinációs szint Készséggé alakulás fázisa-folyamatos végrehajtás gyakorló helyzetben  A készség automatizált cselekvéskomponens.

7 Testnevelés tantárgypedagógia 7. ea. A képkialakítás:  Verbális- a magyarázat ( a végrehajtás módja, kapcsolatai, alkalmazhatóság, szabályok, feladat) Érthető, rövid, értelmi színvonalnak megfelelő, a mozgásfeladat célját tartalmazó, motiváció)  Vizuális – jobb megértés, az utánzás lehetősége Közvetlen (bemutatás, bemutattatás) Közvetett (eszközökkel) belső szemléltetés-előző mozgástapasztalatokra épít

8 Testnevelés tantárgypedagógia 7. ea. A dinamikus sztereotípia:  Reflexek láncolata, mely során az egyik ingerre adott reflex kiváltja a következő ingert, és így tovább.  Egy gyakorlatsor gyakori ismétlésével meghatározott mozgásfolyamatok bevésődnek, rögzülnek. Ezzel optimális koordináció alakul ki.

9 Testnevelés tantárgypedagógia 7. ea. A mozgásos cselekvéstanulás mikrostruktúrája:  3. Alkalmazás, gyakorlás feladathelyzetekben → a készségek teljes kialakulásának fázisa  TELJESÍTŐKÉPES TUDÁS!!!!  Más tanulási folyamatoktól az aktív, cselekvő részvételben különbözik.

10 Testnevelés tantárgypedagógia 7. ea. A mozgásos cselekvéstanulás:  Módszere: a gyakorlás, gyakoroltatás Tudatos Motivált Rendszeres Folyamatos Nyújtson alkalmazási lehetőséget  A gyakorlás fajtái:(szerkezeti szempontból) Rész –parciális Progresszív- izolációs Egységes –globális

11 Testnevelés tantárgypedagógia 7. ea. A gyakorlás fajtái: (időtartam alapján)  Alkalmazó gyakorlás: hosszabb ideig tart, de kevesebbszer kerül elő  Feldolgozó gyakorlás: többször kevesebbet

12 Testnevelés tantárgypedagógia 7. ea. Feldolgozó gyakorlás: mozgáspróbálkozások  Előkészítő gyakorlatok: Általánosan és sokoldalúan fejlesztő gyakorlatok Speciális gyakorlatok:  Célgyakorlatok: meghatározott teljesítmény eléréséhez szükséges képességek intenzív fejlesztése.  Rávezető eljárások: valamilyen készség kialakítását segítik elő azzal, hogy a gyakorlat leegyszerűsített formáját vagy annak egy részét a tanuló könnyebben megértse,elsajátítsa

13 Testnevelés tantárgypedagógia 7. ea. Rávezető eljárások:  Utánzás, hasonlat: tapasztalatokra épít  Játékos mozgástanulás: elrendeli a feladatot, de a végrehajtás módját nem adja meg  Segítségadás: közvetve, közvetlenül; túl gyakran nem ajánlatos  Rávezető gyakorlatok: lényeges mozzanat kiemelése, gyakoroltatása  Kényszerítő feladatok: teljes végrehajtás nehezített helyzetben

14 Testnevelés tantárgypedagógia 7. ea. Az egész és a résztanulásos oktatási módszer:  Globális: egész Teljes kép, egység, egész, ritmus, tempó, szerkezet, motiváció → sikeres végrehajtás; előnye, hátránya  Parciális: rész Külön-külön részletekben, ezután következik a részletek összekapcsolása, hol a végső cél? előnye, hátránya

15 Testnevelés tantárgypedagógia 7. ea. A hibafeltárás alapelve: a kiváltó ok felismerése, megszüntetése  A hiba okai lehetnek: Hiányos képességek Hiányos megértés, helytelen elképzelés Helytelen beidegződések Görcsös, merev végrehajtás

16 Testnevelés tantárgypedagógia 7. ea. A hibák fajtái:  Testi épséget veszélyeztető hibák  A mozgás szerkezetében előforduló hibák  „Tipikus hibák”

17 Testnevelés tantárgypedagógia 7. ea. A hibajavítás alapelvei:  Az ok feltárása  Fontossági sorrendben javítani  Egyszerre csak egyet  Nem túl sűrűn → megszakítja a folyamatosságot  Nevelési szempontok →segítő, javító szándék


Letölteni ppt "Testnevelés tantárgypedagógia 7. ea. A mozgásos cselekvéstanulás Az ismeretátadás és feldolgozás módszerei. Rávezető eljárások. Az egész- és résztanulásos."

Hasonló előadás


Google Hirdetések