Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Testnevelés tantárgypedagógia 7. ea.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Testnevelés tantárgypedagógia 7. ea."— Előadás másolata:

1 Testnevelés tantárgypedagógia 7. ea.
A mozgásos cselekvéstanulás Az ismeretátadás és feldolgozás módszerei. Rávezető eljárások. Az egész-és résztanulásos oktatási módszer. A hibafeltárás elvei, a javítás módszerei, Testnevelés tantárgypedagógia 7. ea.

2 A mozgásos cselekvés fogalma:
„A mozgásos cselekvés pszichikailag szabályozott és pedagógiailag kialakított (céltudatosan kifejlesztett) mozgás „ (Bíróné, 1985) „A mozgásos cselekvés komplex, kognitív-motoros, értelmet is foglalkoztató, célra irányuló tevékenység.” (Báthori, 1985) Az emberi mozgások sajátos szerveződése. Testnevelés tantárgypedagógia 7. ea.

3 Testnevelés tantárgypedagógia 7. ea.
A mozgásos cselekvés: az oktatás tartalmát alkotják mint fizikai, fiziológiai inger mint a komplex pedagógiai hatásrendszer forrása mint az általános intelligencia fejlesztésének eszköze mint az általános és speciális cselekvőkészség kialakításának az eszköze mint az általános műveltség megszerzésének eszköze Testnevelés tantárgypedagógia 7. ea.

4 A mozgásos cselekvéstanulás folyamata:
Makrostruktúra 1.az elsajátítás feltételeinek kialakítása 2.ismeret szerzés 3.alkalmazás Mikrostruktúra Testnevelés tantárgypedagógia 7. ea.

5 A mozgásos cselekvéstanulás mikrostruktúrája:
1. Az elsajátítás feltételeinek kialakítása Nyelv, szaknyelv Motiváció A feladat megértése Alapvető képességek megléte (motoros, intellektuális) Mozgástapasztalat, készségek Testnevelés tantárgypedagógia 7. ea.

6 A mozgásos cselekvéstanulás mikrostruktúrája:
2. Ismeret szerzés Képkialakítás-mozgásminta Első próbálkozások - kinesztetikus érzékelés, új tapasztalatok szerzése Első sikeres próbálkozás –durva koordinációs szint Készséggé alakulás fázisa-folyamatos végrehajtás gyakorló helyzetben A készség automatizált cselekvéskomponens. Testnevelés tantárgypedagógia 7. ea.

7 Testnevelés tantárgypedagógia 7. ea.
A képkialakítás: Verbális- a magyarázat ( a végrehajtás módja, kapcsolatai, alkalmazhatóság, szabályok, feladat) Érthető, rövid, értelmi színvonalnak megfelelő, a mozgásfeladat célját tartalmazó, motiváció) Vizuális – jobb megértés , az utánzás lehetősége Közvetlen (bemutatás, bemutattatás) Közvetett (eszközökkel) belső szemléltetés-előző mozgástapasztalatokra épít Testnevelés tantárgypedagógia 7. ea.

8 A dinamikus sztereotípia:
Reflexek láncolata, mely során az egyik ingerre adott reflex kiváltja a következő ingert, és így tovább. Egy gyakorlatsor gyakori ismétlésével meghatározott mozgásfolyamatok bevésődnek, rögzülnek. Ezzel optimális koordináció alakul ki. Testnevelés tantárgypedagógia 7. ea.

9 A mozgásos cselekvéstanulás mikrostruktúrája:
3. Alkalmazás, gyakorlás feladathelyzetekben → a készségek teljes kialakulásának fázisa TELJESÍTŐKÉPES TUDÁS!!!! Más tanulási folyamatoktól az aktív, cselekvő részvételben különbözik. Testnevelés tantárgypedagógia 7. ea.

10 A mozgásos cselekvéstanulás:
Módszere: a gyakorlás, gyakoroltatás Tudatos Motivált Rendszeres Folyamatos Nyújtson alkalmazási lehetőséget A gyakorlás fajtái:(szerkezeti szempontból) Rész –parciális Progresszív- izolációs Egységes –globális Testnevelés tantárgypedagógia 7. ea.

11 A gyakorlás fajtái: (időtartam alapján)
Alkalmazó gyakorlás: hosszabb ideig tart, de kevesebbszer kerül elő Feldolgozó gyakorlás: többször kevesebbet Testnevelés tantárgypedagógia 7. ea.

12 Feldolgozó gyakorlás: mozgáspróbálkozások
Előkészítő gyakorlatok: Általánosan és sokoldalúan fejlesztő gyakorlatok Speciális gyakorlatok: Célgyakorlatok: meghatározott teljesítmény eléréséhez szükséges képességek intenzív fejlesztése. Rávezető eljárások: valamilyen készség kialakítását segítik elő azzal, hogy a gyakorlat leegyszerűsített formáját vagy annak egy részét a tanuló könnyebben megértse,elsajátítsa Testnevelés tantárgypedagógia 7. ea.

13 Testnevelés tantárgypedagógia 7. ea.
Rávezető eljárások: Utánzás, hasonlat: tapasztalatokra épít Játékos mozgástanulás: elrendeli a feladatot, de a végrehajtás módját nem adja meg Segítségadás: közvetve, közvetlenül; túl gyakran nem ajánlatos Rávezető gyakorlatok: lényeges mozzanat kiemelése, gyakoroltatása Kényszerítő feladatok: teljes végrehajtás nehezített helyzetben Testnevelés tantárgypedagógia 7. ea.

14 Az egész és a résztanulásos oktatási módszer:
Globális: egész Teljes kép, egység, egész, ritmus, tempó, szerkezet, motiváció → sikeres végrehajtás; előnye, hátránya Parciális: rész Külön-külön részletekben, ezután következik a részletek összekapcsolása, hol a végső cél? előnye, hátránya Testnevelés tantárgypedagógia 7. ea.

15 A hibafeltárás alapelve: a kiváltó ok felismerése, megszüntetése
A hiba okai lehetnek: Hiányos képességek Hiányos megértés, helytelen elképzelés Helytelen beidegződések Görcsös, merev végrehajtás Testnevelés tantárgypedagógia 7. ea.

16 Testnevelés tantárgypedagógia 7. ea.
A hibák fajtái: Testi épséget veszélyeztető hibák A mozgás szerkezetében előforduló hibák „Tipikus hibák” Testnevelés tantárgypedagógia 7. ea.

17 A hibajavítás alapelvei:
Az ok feltárása Fontossági sorrendben javítani Egyszerre csak egyet Nem túl sűrűn → megszakítja a folyamatosságot Nevelési szempontok →segítő, javító szándék Testnevelés tantárgypedagógia 7. ea.


Letölteni ppt "Testnevelés tantárgypedagógia 7. ea."

Hasonló előadás


Google Hirdetések