Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 5. téma A szervezet. 2 Bemutatjuk:  a formális szervezetek összetevőit,  a különböző szervezeti-irányítási rendszereket,  a szervezeti átalakulásokban,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 5. téma A szervezet. 2 Bemutatjuk:  a formális szervezetek összetevőit,  a különböző szervezeti-irányítási rendszereket,  a szervezeti átalakulásokban,"— Előadás másolata:

1 1 5. téma A szervezet

2 2 Bemutatjuk:  a formális szervezetek összetevőit,  a különböző szervezeti-irányítási rendszereket,  a szervezeti átalakulásokban, átrendeződésekben megmutatkozó fejlődési utakat,  a különböző szervezeti formákban kialakuló vezetői szerepekret,  az informális szervezetek egyes sajátosságait is leírjuk, különös tekintettel a hatalom kérdésére és a csoportok szerepére.

3 3 Az egyik legfontosabb vezetői feladat A szervezetek  kialakítása,  irányítása,  működésük ellenőrzése,  hatékonyságuk növelése,

4 4 Formális és informális szervezetek zA formális szervezet formákban megjelenített részlegekből, munkakörökből, feladat- és hatáskörökből, kapcsolatokból és folyamatokból áll z Informális szervezetnek nevezzük a spontán szerveződő csoportokat, emberek között formálódó kapcsolatokat, a szabályozatlan információs csatornákat, a senki által le nem szabályozott, "valahogyan kialakuló" folyamatokat, együttműködési módokat

5 5 A szervezeti struktúra elemei A munkamegosztás:  horizontális, ha egy munkafolyamat elhatárolásáról van szó,  vertikális, ha a végrehajtói és az irányítási folyamatok elválasztásáról.

6 6 A csoportképzés módja:  funkciók szerint (pl. marketing, értékesítés, termelés, számvitel);  földrajzi területek szerint,  üzletágak,  vevők szerint,  technológiák szerint,  akciók szerint,  idő szerint

7 7 Koordinációs mechanizmusok zkölcsönös megegyezéssel, zközvetlen irányítással, zszabályozással.

8 8 Formalizálás A mechanikus szervezetek  szinte minden munkatevékenységre részletes és szigorú szabályok vonatkoznak;  a vezetői és a végrehajtói feladatok élesen el vannak választva egymástól;  vezetők és beosztottak között nagy a távolság;  a rangok, beosztások hangsúlyos szerepet kapnak;  be kell tartani a szolgálati utat;  a kommunikációs csatornák kötöttek, fontosnak tartják az írásbeliséget;  a szervezet úgy működik, mint egy gondosan megtervezett gép.

9 9 Az organikus szervezetekben  kevés szabály van, a szabályokat sokszor nem veszik figyelembe;  vezetői és végrehajtói feladatok összekeverednek;  gyakran előfordul, hogy valaki helyzettől függően hol főnöki, hol beosztotti pozícióba kerül;  rangoknak, beosztásoknak nincs különösebb jelentősége;  a szolgálati út betartása nem kötelező, azt gyakran nem veszik figyelembe;  a kommunikációs csatornák nyitottak, sokat számítanak a direkt személyes konzultációk;  a szervezet egy élőlényhez hasonlít, ami állandóan mozgásban van, igyekszik kihasználni a környezetében jelentkező lehetőségeket.

10 10 Kapcsolatteremtési eszközök zA koordinátorok yEgyes embereket koordinációs feladatokkal bíznak meg: egymástól hivatalosan elválasztott részlegek vagy emberek között. zTeamek yOlyan alkalmi vagy állandó csoport, amelynek tagjait valamilyen megbízatással többféle funkcionális egységből verbuválják egy feladat elvégzésére.

11 11 A teamek jellegzetes szerepei:  ötletember,  elnök,  hajcsár,  csapatmunkás,  megvalósító,  specialista.

12 12 Vonal és törzskar - a szervezet fő egységei A vonalbeli vezetés az első számú vezetőt köti össze a végrehajtó egységekkel (pl. igazgató, gyárvezető, üzemvezető, művezető, munkás) Szintjei:  stratégiai egységek,  középvezetés,  operatív egységek.

13 13 A törzskari egységek A törzskari egységek tanácsadói, elemzői, döntéselőkészítői, kiszolgálói funkciókat látnak el a vonalbeli vezetők mellett, és tiszta esetben nem adhatnak közvetlen utasításokat a vonal tagjainak. Feladatuk alapján lehetnek:  technolstruktúra,  szolgáltató egységek,

14 14 Lineáris és nemlineáris struktúrák zlineáris struktúrában csak egy főnök van, znemlineárisnál lehet több is,

15 15 Szervezeti formák, szervezeti- működési rendszerek Egyszerű szervezet vezető-vállalkozó munkatársak

16 16 Az egyszerű szervezet jellemzői  a mikrovállalkozások tipikus formája,  organikus jellegű,  a tulajdonos a vállalakozást centralizáltan, "zsebből" vezeti,  figyelemre méltó rugalmasságot és innovációs képességet biztosít.

17 Lineáris-funkcionális szervezet Igazgató Terme- lési vezető Értéke sítési vezető Gazda- sági vezető Pénz- ügy Szá mvit el Szál- lítás Ela- dás Mar- ke- ting Ü- zem Be- szer- zés Kar- ban- tartá s

18 18 A lineáris szervezet jellemzői:  az alá- és fölérendeltségi viszonyok egyértelműek,  az egyes egységek szakterületekkel foglalkoznak,  hasonló munkát végző embereket egy csoportba vonják össze,  ha jól funkcionál, nem kell rajta változtatni.

19 19 A lineáris szervezet hátrányai:  a funkcionális egységeken folyamatok futnak keresztül, a funkcióknak van gazdája, a folyamatoknak, a vevőnek nincs,  hajlamos a centralizálódásra, nehézkes döntéshozatal,  funkcionális vakság, koordinációs nehézségek,  az operatív problémák a hierarchiában felfelé áramlanak, az operatív szint rátelepszik a stratégiaira.

20 Mátrix szervezetek Termékmened.. Funkció 1. Funkció 2. Funkció... Termékmened.ATermékmened.B

21 21 Jellemzői:  funkciók és termékek szerint tagolt,  a kétféle tagolási szempont azonos vezetési szinten jelenik meg,  a teljes szervezet egy része tehát általában megmarad lineárisnak. Fajtái:  stabil mátrixok – pl termékigazgató rendszer,  dinamikus mátrixok – pl. projektszervezet.

22 Divizionális szervezet, holding Divízió A Igazgató Stratégia Szolgáltatás Divízió B Divízió C Divízió D

23 tA divíziók a rendszer alapegységei, amelyek tevékenysége és piaca szétválasztható, rendelkeznek a funkciók teljes körével, nyereségközpont jelleg, döntési szabadság. tKiszélesedik a vállalat a piaccal érintkező frontvonala. tA vállalati központ stratégiai kérdésekkel foglalkozik, befektetési döntéseket hoz. tA divíziók könnyen leválaszthatók a vállalatról, a rendszer könnyen bővíthető.

24 24 A divíziók felépítése: tDivízió tStratégiai Üzleti Egység SÜE, Strategic Business Unit SBU tTermék-piaci egység TPE tGyárak Előnyei:  megkönnyíti a több üzletágban dolgozó szervezetek irányítását,  egyesíti a kis- és nagyvállalatok előnyeit,  minden ügyfélnek megtalálható a partnere,  bonyolult rendszer.

25 Szakértői szervezet törzskar szakértők ügyfelek

26 26 Jellemzői: tbonyolult, összetett feladatok megoldásával foglalkozik, tezek stabilak, visszatérőek, időben hosszabb ideig változatlanok, ta folyamatok szabályozottak, ta szabályokat a szervezeten kívül történő képzési folyamat során sajátítják el, tügyfelekkel kialakított kapcsolatok gyakran fontosabbak, mint a szakértők vagy a szakértői csoportok közötti kapcsolatok (pl. vezetői tanácsadó cég, orvosi rendelő).

27 27 Szervezeti átalakulások, szervezeti életutak A szervezeti változásoknak célszerű két fajtáját megkülönböztetni:  az evolúciós változás alatt azt értjük, hogy a vállalat egy meghatározott szervezeti- működési rendben tevékenykedik, azt fejleszti, tökéletesíti;  a revolúciós változás azt jelenti, hogy a vállalat teljes mértékben szakít a meglévő szervezeti renddel, és átáll egy másikra.

28 28 Greiner életút elméletete A szervezet a következő fázisokon halad keresztül:  a kreativitás fázisa,  az irányítás fázisa,  a delegálás fázisa,  a koordinálás fázisa,  az együttműködés fázisa,


Letölteni ppt "1 5. téma A szervezet. 2 Bemutatjuk:  a formális szervezetek összetevőit,  a különböző szervezeti-irányítási rendszereket,  a szervezeti átalakulásokban,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések