Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2017.04.04. 5. téma A szervezet NyME KtK egy. kieg. alapképz, Menedzsm.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2017.04.04. 5. téma A szervezet NyME KtK egy. kieg. alapképz, Menedzsm."— Előadás másolata:

1 5. téma A szervezet NyME KtK egy. kieg. alapképz, Menedzsm.

2 Bemutatjuk: a formális szervezetek összetevőit,
a különböző szervezeti-irányítási rendszereket, a szervezeti átalakulásokban, átrendeződésekben megmutatkozó fejlődési utakat, a különböző szervezeti formákban kialakuló vezetői szerepekret, az informális szervezetek egyes sajátosságait is leírjuk, különös tekintettel a hatalom kérdésére és a csoportok szerepére.

3 Az egyik legfontosabb vezetői feladat
A szervezetek kialakítása, irányítása, működésük ellenőrzése, hatékonyságuk növelése,

4 Formális és informális szervezetek
A formális szervezet formákban megjelenített részlegekből, munkakörökből, feladat- és hatáskörökből, kapcsolatokból és folyamatokból áll Informális szervezetnek nevezzük a spontán szerveződő csoportokat, emberek között formálódó kapcsolatokat, a szabályozatlan információs csatornákat, a senki által le nem szabályozott, "valahogyan kialakuló" folyamatokat, együttműködési módokat

5 A szervezeti struktúra elemei
A munkamegosztás: horizontális, ha egy munkafolyamat elhatárolásáról van szó, vertikális, ha a végrehajtói és az irányítási folyamatok elválasztásáról.

6 A csoportképzés módja:
funkciók szerint (pl. marketing, értékesítés, termelés, számvitel); földrajzi területek szerint, üzletágak, vevők szerint, technológiák szerint, akciók szerint, idő szerint

7 Koordinációs mechanizmusok
kölcsönös megegyezéssel, közvetlen irányítással, szabályozással.

8 Formalizálás A mechanikus szervezetek
szinte minden munkatevékenységre részletes és szigorú szabályok vonatkoznak; a vezetői és a végrehajtói feladatok élesen el vannak választva egymástól; vezetők és beosztottak között nagy a távolság; a rangok, beosztások hangsúlyos szerepet kapnak; be kell tartani a szolgálati utat; a kommunikációs csatornák kötöttek, fontosnak tartják az írásbeliséget; a szervezet úgy működik, mint egy gondosan megtervezett gép.

9 Az organikus szervezetekben
kevés szabály van, a szabályokat sokszor nem veszik figyelembe; vezetői és végrehajtói feladatok összekeverednek; gyakran előfordul, hogy valaki helyzettől függően hol főnöki, hol beosztotti pozícióba kerül; rangoknak, beosztásoknak nincs különösebb jelentősége; a szolgálati út betartása nem kötelező, azt gyakran nem veszik figyelembe; a kommunikációs csatornák nyitottak, sokat számítanak a direkt személyes konzultációk; a szervezet egy élőlényhez hasonlít, ami állandóan mozgásban van, igyekszik kihasználni a környezetében jelentkező lehetőségeket.

10 Kapcsolatteremtési eszközök
A koordinátorok Egyes embereket koordinációs feladatokkal bíznak meg: egymástól hivatalosan elválasztott részlegek vagy emberek között. Teamek Olyan alkalmi vagy állandó csoport, amelynek tagjait valamilyen megbízatással többféle funkcionális egységből verbuválják egy feladat elvégzésére.

11 A teamek jellegzetes szerepei:
ötletember, elnök, hajcsár, csapatmunkás, megvalósító, specialista.

12 Vonal és törzskar - a szervezet fő egységei
A vonalbeli vezetés az első számú vezetőt köti össze a végrehajtó egységekkel (pl. igazgató, gyárvezető, üzemvezető, művezető, munkás) Szintjei: stratégiai egységek, középvezetés, operatív egységek.

13 A törzskari egységek A törzskari egységek tanácsadói, elemzői, döntéselőkészítői, kiszolgálói funkciókat látnak el a vonalbeli vezetők mellett, és tiszta esetben nem adhatnak közvetlen utasításokat a vonal tagjainak. Feladatuk alapján lehetnek: technolstruktúra, szolgáltató egységek,

14 Lineáris és nemlineáris struktúrák
lineáris struktúrában csak egy főnök van, nemlineárisnál lehet több is,

15 Szervezeti formák, szervezeti-működési rendszerek
Egyszerű szervezet vezető-vállalkozó munkatársak

16 Az egyszerű szervezet jellemzői
a mikrovállalkozások tipikus formája, organikus jellegű, a tulajdonos a vállalakozást centralizáltan, "zsebből" vezeti, figyelemre méltó rugalmasságot és innovációs képességet biztosít.

17 Lineáris-funkcionális szervezet
Igazgató Terme-lési vezető Értékesítési vezető Gazda-sági vezető Pénz-ügy Számvitel Szál-lítás Ela-dás Mar-ke-ting Ü-zem Be-szer-zés Kar-ban-tartás

18 A lineáris szervezet jellemzői:
az alá- és fölérendeltségi viszonyok egyértelműek, az egyes egységek szakterületekkel foglalkoznak, hasonló munkát végző embereket egy csoportba vonják össze, ha jól funkcionál, nem kell rajta változtatni.

19 A lineáris szervezet hátrányai:
a funkcionális egységeken folyamatok futnak keresztül, a funkcióknak van gazdája, a folyamatoknak, a vevőnek nincs, hajlamos a centralizálódásra, nehézkes döntéshozatal, funkcionális vakság, koordinációs nehézségek, az operatív problémák a hierarchiában felfelé áramlanak, az operatív szint rátelepszik a stratégiaira.

20 Mátrix szervezetek Termékmened.. Termékmened.A Termékmened.B
Funkció 1. Funkció 2. Funkció ... Termékmened.A Termékmened.B

21 Jellemzői: Fajtái: funkciók és termékek szerint tagolt,
a kétféle tagolási szempont azonos vezetési szinten jelenik meg, a teljes szervezet egy része tehát általában megmarad lineárisnak. Fajtái: stabil mátrixok – pl termékigazgató rendszer, dinamikus mátrixok – pl. projektszervezet.

22 Divizionális szervezet, holding
Divízió A Igazgató Stratégia Szolgáltatás B C D

23 A divíziók a rendszer alapegységei, amelyek tevékenysége és piaca szétválasztható, rendelkeznek a funkciók teljes körével, nyereségközpont jelleg, döntési szabadság. Kiszélesedik a vállalat a piaccal érintkező frontvonala. A vállalati központ stratégiai kérdésekkel foglalkozik, befektetési döntéseket hoz. A divíziók könnyen leválaszthatók a vállalatról, a rendszer könnyen bővíthető.

24 A divíziók felépítése:
Stratégiai Üzleti Egység SÜE, Strategic Business Unit SBU Termék-piaci egység TPE Gyárak Előnyei: megkönnyíti a több üzletágban dolgozó szervezetek irányítását, egyesíti a kis- és nagyvállalatok előnyeit, minden ügyfélnek megtalálható a partnere, bonyolult rendszer.

25 Szakértői szervezet törzskar szakértők ügyfelek

26 Jellemzői: bonyolult, összetett feladatok megoldásával foglalkozik,
ezek stabilak, visszatérőek, időben hosszabb ideig változatlanok, a folyamatok szabályozottak, a szabályokat a szervezeten kívül történő képzési folyamat során sajátítják el, ügyfelekkel kialakított kapcsolatok gyakran fontosabbak, mint a szakértők vagy a szakértői csoportok közötti kapcsolatok (pl. vezetői tanácsadó cég, orvosi rendelő).

27 Szervezeti átalakulások, szervezeti életutak
A szervezeti változásoknak célszerű két fajtáját megkülönböztetni: az evolúciós változás alatt azt értjük, hogy a vállalat egy meghatározott szervezeti-működési rendben tevékenykedik, azt fejleszti, tökéletesíti; a revolúciós változás azt jelenti, hogy a vállalat teljes mértékben szakít a meglévő szervezeti renddel, és átáll egy másikra.

28 Greiner életút elméletete
A szervezet a következő fázisokon halad keresztül: a kreativitás fázisa, az irányítás fázisa, a delegálás fázisa, a koordinálás fázisa, az együttműködés fázisa,


Letölteni ppt "2017.04.04. 5. téma A szervezet NyME KtK egy. kieg. alapképz, Menedzsm."

Hasonló előadás


Google Hirdetések